Ugrás a tartalomtörzsre
Közzététel dátuma:
Hatálybalépés dátuma: 2019. augusztus 30.
Microsoft Szolgáltatási Szerződés
Az Ön adatainak védelmeAz Ön adatainak védelme1_YourPrivacy
Összegzés

1. Az Ön adatainak védelme. A Microsoft fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Kérjük, olvassa el a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatát (a továbbiakban az „Adatvédelmi Nyilatkozat”), mert ez írja le azt, hogy milyen fajta adatokat gyűjtünk össze Öntől és az Ön eszközeiről (a továbbiakban „Adatok”), azt, hogy miként használjuk fel az Ön Adatait, továbbá azt, hogy milyen jogi alapon kezeljük az Ön Adatait. Az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a Microsoft miként használja fel az Ön tartalmát, azaz az Ön másokkal való kommunikációját; az Ön által a Szolgáltatásokon keresztül a Microsoft számára beküldött anyagokat; valamint azokat a fájlokat, fényképeket, dokumentumokat, hanganyagokat, digitális munkákat, élő streameket és videókat, amelyeket Ön a Szolgáltatásokon keresztül feltölt, tárol, sugároz vagy megoszt (a továbbiakban az „Ön Tartalma”). Ha az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, akkor azzal, hogy Ön elfogadja a jelen Feltételeket, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft a jogszabályok által megengedett mértékben, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően gyűjtse, használja és nyilvánosságra hozza az Ön Tartalmát és Adatait. Bizonyos esetekben – az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban – külön értesítést fogunk küldeni, és az Ön hozzájárulását fogjuk kérni.

Teljes szöveg
Az Ön TartalmaAz Ön Tartalma2_yourContent
Összegzés

2. Az Ön Tartalma. Sok Szolgáltatásunk lehetővé teszi, hogy Ön az Ön Tartalmát tárolja vagy megossza, vagy hogy Ön másoktól anyagokat fogadjon. A Microsoft nem tart igényt az Ön Tartalmának tulajdonjogára. Az Ön Tartalma az Ön Tartalma marad, és Ön a felelős érte.

 • a. Amikor Ön megosztja az Ön Tartalmát másokkal, akkor Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy mindazok, akikkel Ön megosztotta az Ön Tartalmát, ingyenesen, a világon bárhol használhassák, menthessék, rögzíthessék, többszörözhessék, sugározhassák, továbbíthassák megoszthassák, megjeleníthessék, kommunikálhassák (és a HealthVault esetében törölhessék) az Ön Tartalmát. Amennyiben Ön nem kívánja, hogy másoknak lehetőségük nyíljon a fentiekre, ne használja a Szolgáltatásokat az Ön Tartalmának megosztására. Ön kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Feltételek időtartamára rendelkezik (és rendelkezni fog) mindazokkal a jogokkal, amelyek birtokában Ön az Ön Tartalmát feltöltheti vagy megoszthatja a Szolgáltatásokon vagy azokon keresztül, valamint, hogy az Ön Tartalmának a Szolgáltatásokon keresztül történő gyűjtése, használata és megőrzése nem sért semmilyen törvényt, és nem sérti mások jogait. Nyomatékosan javasoljuk, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot az Ön Tartalmáról. A Microsoft nem tehető felelőssé az Ön Tartalmáért és azokért az anyagokért, amelyeket mások a Szolgáltatásaink felhasználásával feltöltenek, tárolnak vagy megosztanak.
 • b. A Szolgáltatásoknak az Ön és mások számára történő nyújtásához (ez magában foglalhatja az Ön Tartalma méretének, alakjának vagy formátumának a jobb tárolhatóság és jobb megjeleníthetőség érdekében történő megváltoztatását is), az Ön és a Szolgáltatások védelméhez, valamint a Microsoft termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztéséhez szükséges mértékben Ön a Microsoftnak az egész világra kiterjedő, jogdíjfizetést nem igénylő, szellemi tulajdonjogi licencet ad az Ön Tartalmának használatára, például az Ön Tartalma megőrzésére, továbbítására, újraformázására, kommunikációs eszközökön keresztül történő terjesztésére, a Szolgáltatásokon történő megjelenítésére, valamint másodpéldányainak elkészítésére. Ha Ön az Ön Tartalmát a Szolgáltatás nyilvános online elérésű vagy korlátozás nélküli területein teszi közzé, akkor az Ön Tartalma a Szolgáltatást népszerűsítő bemutatókban vagy anyagokban is megjelenhet. A Szolgáltatás egyes részeit reklámbevételekből tartjuk fenn. A reklámok Microsoft általi személyre szabásának szabályai a Microsoft-fiók felügyeleti webhelyének Biztonság és adatvédelem oldalán találhatók. Amikor a reklámokat célzottan Önre irányítjuk, nem használjuk fel azt, amit Ön e-mailjeiben vagy dokumentumaiban ír, csevegése vagy videohívásai során vagy hangüzeneteiben mond, sem azt, amit fényképei vagy egyéb személyes fájljai tartalmaznak. Reklámozási irányelveinket az Adatvédelmi Nyilatkozat ismerteti részletesen.
Teljes szöveg
Viselkedési SzabályzatViselkedési Szabályzat3_codeOfConduct
Összegzés

3. Viselkedési szabályzat.

 • a. A jelen Feltételeket megsértő Tartalom, anyag vagy művelet nem engedélyezett. Azzal, hogy Ön elfogadja a jelen Feltételeket, Ön kötelezettséget vállal a következő szabályok betartására:
  • i. Ne tegyen semmi törvénybe ütközőt.
  • ii. Ne vegyen részt semmilyen olyan tevékenységben, amely gyermekek kihasználására, bántalmazására vagy bántalmazással való fenyegetésére irányul.
  • iii. Ne küldjön levélszemetet. Levélszemétnek minősülnek a nem kívánt vagy kéretlen tömeges e-mailek, bejegyzések, kapcsolatfelvételi kérések, SMS-üzenetek és csevegőüzenetek.
  • iv. Ne jelenítsen meg nyilvánosan, illetve ne osszon meg a Szolgáltatások segítéségével semmiféle nem megfelelő tartalmat vagy egyéb anyagot (ideértve például a meztelenséget, az állatokkal való fajtalankodást, a pornográfiát, a durva beszédet, az erőszak grafikus megjelenítését és a bűncselekményt is).
  • v. Ne vegyen részt csalárd, hamis vagy megtévesztő tevékenységben (például ne próbáljon meg pénz kérni hamis indokkal, ne adja ki magát más személynek, ne manipulálja a Szolgáltatásokat a játékszám növelése, a besorolás, az értékelés vagy a megjegyzések befolyásolása érdekében).
  • vi. Ne kerüljön meg szándékosan a Szolgáltatások elérésére és rendelkezésre állására vonatkozó semmilyen korlátozást.
  • vii. Ne vegyen részt Önre, a Szolgáltatásokra vagy más személyekre nézve káros tevékenységben (például: vírusok terjesztése, zaklatás és megfigyelés, terrorista vagy erőszakos szélsőséges tartalom közzététele, gyűlöletbeszéd, mások elleni erőszakra történő buzdítás).
  • viii. Ne sértse meg mások jogait (például: szerzői jogi védelem alá eső zene vagy szerzői jogi védelem alatt álló más anyag jogosulatlan megosztása, Bing-térképek vagy fényképek továbbértékesítése vagy egyéb módon történő terjesztése).
  • ix. Ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely megsérti mások adatainak bizalmasságát vagy védelmét.
  • x. Ne segítsen másoknak a jelen szabályok megsértésében.
 • b. Érvényesítés. Fenntartjuk az Ön Tartalma elutasításának jogát, amennyiben az meghaladja a tárterületre vagy a fájlméretre a Szolgáltatás által megengedett korlátot. Továbbá amennyiben Ön megsérti a fenti 3(a) szakaszban felsorolt bármelyik kötelezettségét, vagy más módon lényegesen megsérti a jelen Feltételeket, lépéseket tehetünk Ön ellen, nem korlátozó jelleggel ideértve a Szolgáltatások nyújtásának leállítását vagy az Ön Microsoft-fiókjának azonnali bezárását rendkívüli felmondással, vagy a Szolgáltatásból vagy a Szolgáltatásba irányuló kommunikációjának (például e-mailjeinek, fájlmegosztásainak vagy csevegőüzeneteinek) blokkolását is. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy az Ön Tartalmát bármikor blokkoljuk vagy eltávolítsuk a Szolgáltatásokból, ha tudomásunkra jut, hogy az megsértheti az alkalmazandó jogszabályokat vagy a jelen Feltételeket. A Microsoft fenntartja annak jogát, hogy a jelen Feltételek állítólagos megsértésének kivizsgálása során a probléma megoldásának érdekében áttekintse az Ön Tartalmát. A Szolgáltatások teljes mértékű felügyeletét azonban nem biztosítjuk, és ezt meg sem kíséreljük.
 • c. Alkalmazás az Xbox-Szolgáltatásokra. Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni arról, hogy miként alkalmazandó a jelen Viselkedési szabályzat az Xbox Live-ra, az Xbox Game Pass-ra, a Games for Windows Live-ra, az Xbox Games Studios játékokra, valamint a Microsoft által biztosított egyéb alkalmazásokra, szolgáltatásokra és tartalomra. Ha Ön az Xbox-Szolgáltatásokon keresztül (ezek meghatározását a 13(a)(i) szakasz tartalmazza) megsérti a Viselkedési Szabályzatot, akkor felfüggeszthetjük vagy letilthatjuk az Ön részvételét az Xbox-Szolgáltatásokban, a szankciók közé tartozhat a tartalomlicencek, az Xbox Gold-Tagsági idő és a fiókjához társított Microsoft-fiók egyenlegének elvesztése is.
Teljes szöveg
A Szolgáltatások és a támogatás használataA Szolgáltatások és a támogatás használata4_usingTheServicesSupport
Összegzés

4. A Szolgáltatások és a támogatás használata.

 • a. Microsoft-fiók. Sok Szolgáltatás eléréséhez Microsoft-fiókra van szükség. Az Ön Microsoft-fiókja lehetővé teszi, hogy Ön a Microsoft és bizonyos Microsoft-partnerek által biztosított termékekbe, webhelyekre és szolgáltatásokba jelentkezzen be.
  • i. Fiók létrehozása. Online regisztrációval Microsoft-fiókot hozhat létre. Ön vállalja, hogy Microsoft-fiókjának regisztrációjakor nem használ hamis, pontatlan vagy félrevezető információt. Egyes esetekben előfordulhat, hogy egy harmadik fél, például az Ön internet-Szolgáltatója rendel Microsoft-fiókot Önhöz. Ha Ön harmadik féltől kapott Microsoft-fiókot, akkor az adott harmadik fél további jogokkal rendelkezhet az Ön Microsoft-fiókjára vonatkozóan, például elérheti vagy törölheti az Ön Microsoft-fiókját. Figyelmesen olvasson el a harmadik fél által Önnek adott minden további feltételt, mert a Microsoft nem vállal felelősséget az ilyen további feltételek vonatkozásában. Ha Ön egy jogi személy nevében hoz létre Microsoft-fiókot, például vállalata vagy munkáltatója nevében, akkor Ön kijelenti, hogy jogosult az adott jogi személy nevében kötelező érvénnyel elfogadni a jelen Feltételeket. Ön a Microsoft-fiókjának hitelesítő adatait nem ruházhatja át más felhasználóra vagy jogi személyre. Fiókja védelme érdekében tartsa titokban fiókjának adatait és jelszavát. Ön a felelős a Microsoft-fiókja segítségével végrehajtott összes tevékenységért.
  • ii. Fiókhasználat. Hogy aktív maradjon, Önnek használnia kell Microsoft-fiókját. Ez azt jelenti, hogy Önnek kétévente legalább egyszer be kell jelentkeznie, hogy Microsoft-fiókja – és a hozzá társított Szolgáltatások – aktív(ak) maradjon (maradjanak), kivéve, ha a Microsoft-fiók aktivitásra vonatkozó, a https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 webhelyen található szabályzata ennél hosszabb időszakot határoz meg, vagy ha a Szolgáltatások egy díjköteles részére vonatkozó ajánlat ettől eltérően rendelkezik, vagy ha a jogszabályok másképpen rendelik. Ha Ön ebben az időszakban nem jelentkezik be, akkor a feltételezzük, hogy az Ön Microsoft-fiókja inaktív, és bezárjuk. A Microsoft-fiók bezárásának következményeit a 4(a)(iv)(2) szakasz ismerteti. Önnek évente legalább egyszer be kell jelentkeznie Outlook.com beérkezett üzeneteibe és OneDrive tárhelyére (egymástól függetlenül), mert különben bezárjuk Outlook.com beérkezett üzeneteit és OneDrive tárhelyét. Önnek ötévente legalább egyszer be kell jelentkeznie az Xbox-Szolgáltatásokba, hogy megtarthassa a Microsoft-fiókjához társított becenevet. Ha okunk van azt gyanítani, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az Ön Microsoft-fiókját csalárd módon egy harmadik fél használja (például a fiók biztonsága megsérülésének eredményeképp), akkor a Microsoft felfüggesztheti az Ön fiókját, amíg Ön újra nem igényli annak tulajdonjogát. A biztonsági sérülés jellege alapján szükségessé válhat, hogy letiltsuk a hozzáférést az Ön Tartalmának egészéhez vagy egyes részeihez. Ha nehézségei támadnak Microsoft-fiókjának elérésével, akkor látogasson el a erre a webhelyre: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. Gyermekek és fiókok. Azzal, hogy regisztrál, Ön kijelenti, hogy Ön vagy betöltötte azt az életkort, amely felett Ön a lakóhelyén „nagykorúnak” számít, vagy érvényes szülői vagy gyámi hozzájárulással rendelkezik ahhoz, hogy kötelező érvénnyel elfogadhassa a jelen Feltételeket. Ha Ön nem tudja, hogy betöltötte-e már a lakóhelyén érvényes nagykorúsági korhatárt, vagy ha nem érti ezt a szakaszt, akkor Microsoft-fiók létrehozása előtt kérjen segítséget és beleegyezést szülőjétől vagy törvényes gyámjától. Ha Ön egy olyan kiskorú szülője vagy törvényes gyámja, aki Microsoft-fiókot hoz létre, akkor Ön és a kiskorú személy fogadja el és ismeri el magára nézve kötelezőnek a jelen Feltételeket, és Ön a felelős a kiskorú személy Microsoft-fiók-, illetve Szolgáltatáshasználatának felügyeletéért, ideértve a vásárlásokat is, függetlenül attól, hogy a kiskorú rendelkezik-e már megnyitott fiókkal, vagy azt majd később fogják-e létrehozni.
  • iv. Az Ön fiókjának bezárása.
   • 1. Az Ön alábbi, „Visszatérítési szabályzat” című szakaszban (a 9(g) szakaszban) meghatározott lemondási jogai mellett Ön bármikor és bármilyen okból lemondhat konkrét Szolgáltatásokat, vagy bezárhatja Microsoft-fiókját. Ha be szeretné zárni Microsoft-fiókját, akkor látogasson el a következő webhelyre: https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Amikor azt kéri tőlünk, hogy zárjuk be az Ön Microsoft-fiókját, akkor azt mi 60 napra felfüggesztett állapotúvá tesszük arra az esetre, ha netán Ön meggondolná magát. A 60 nap letelte után bezárjuk az Ön Microsoft-fiókját. Az alábbi 4(a)(iv)(2) szakasz ismerteti, mi történik az Ön Microsoft-fiókjának bezárásakor. Ha a 60 nap alatt újra bejelentkezik, akkor újraaktiváljuk az Ön Microsoft-fiókját.
   • 2. Ha (akár az Ön kérésére, akár a mi kezdeményezésünkre) be lett zárva az Ön Microsoft-fiókja, akkor bekövetkezik néhány dolog. Először: azonnal megszűnik Önnek az a joga, hogy a Microsoft-fiókot a Szolgáltatások elérésére használhassa. Másodszor: töröljük az Ön Microsoft-fiókjához társított Adatokat, illetve az Ön Microsoft-fiókjához társított Tartalmát, vagy más módon szüntetjük meg ezek Önnel és az Ön Microsoft-fiókjával való kapcsolatát (kivéve, ha törvény kötelez bennünket azok megőrzésére, visszaszolgáltatására vagy egy Ön által meghatározott harmadik fél részére történő továbbítására). Ennek eredményeképp előfordulhat, hogy Ön többé nem tudja elérni egyik Microsoft-fiókot igénylő Szolgáltatást sem (vagy az Ön ilyen Szolgáltatásokon tárolt Tartalmát). Ezért Önnek rendszeresen kell biztonsági másolatokat készítenie. Harmadszor: előfordulhat, hogy Ön többé nem éri el az Ön által beszerzett termékeket. Negyedszer: átmenetileg megakadályozhatjuk az Ön által megadott e-mail-címhez társított fiók létrehozását.
 • b. Munkahelyi vagy iskolai fiókok. Egyes Microsoft-szolgáltatásokba munkahelyi vagy iskolai e-mail-címmel is be lehet jelentkezni. Ha Ön él ezzel a lehetőséggel, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az Ön e-mail-címéhez társított tartomány tulajdonosa értesítést kaphasson az Ön Microsoft-fiókjának létezéséről és a hozzá társított előfizetésekről, felügyelhesse és adminisztrálhassa az Ön fiókját, továbbá hozzáférhessen az Ön Adataihoz, és feldolgozhassa azokat, ideértve az Ön kommunikációs üzeneteinek és fájljainak tartalmát is, továbbá ahhoz, hogy a Microsoft értesíthesse a tartomány tulajdonosát, ha veszélyben vannak az Adatok vagy a fiók. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy a Microsoft-szolgáltatások Ön általi használatára nem a jelen Feltételek, hanem a Microsoft és Ön vagy az Ön szervezete között létrejött szerződések vonatkoznak. Ha Önnek már van Microsoft-fiókja, de Ön a jelen Feltételek hatálya alá tartozó Szolgáltatásokat egy másik munkahelyi vagy az iskolai e-mail-címének segítségével éri el, akkor előfordulhat, hogy a rendszer az Ön Microsoft-fiókjához társított e-mail- cím frissítését kéri annak érdekében, hogy Ön az ilyen Szolgáltatásokhoz továbbra is hozzáférhessen.
 • c. További készülékek/díjcsomagok. Sok Szolgáltatás használatához internetkapcsolatra és/vagy mobiltelefonos adatkapcsolatra/díjcsomagra van szükség. További készülékre, például fejhallgatóra, fényképezőgépre vagy mikrofonra is szükség lehet. Ön a felelős a Szolgáltatások használatához szükséges összes kapcsolat, díjcsomag és/vagy készülék biztosításáért, valamint a kapcsolatokért, a díjcsomagokért és a készülékekért a szolgáltató(k) által felszámított díjak megfizetéséért. Ezek a díjak a Szolgáltatásokért részünkre fizetett bármely díjon felül fizetendők, az ilyen díjakat mi nem térítjük meg Önnek. Az Önre vonatkozó ilyen esetleges díjakról érdeklődjön a szolgáltatójánál (szolgáltatóinál).
 • d. Szolgáltatási értesítések. Ha valamit közölnünk kell Önnel az Ön által használt Szolgáltatással kapcsolatban, akkor a jogszabályok által számunkra előírt Szolgáltatási értesítést és tájékoztatót küldünk Önnek. Ha Ön a Microsoft-fiókjához kapcsolódóan megadta nekünk az e-mail-címét vagy a telefonszámát, akkor a Szolgáltatási értesítéseket e-mailben vagy SMS-ben is elküldhetjük Önnek, ideértve azokat a Szolgáltatási értesítéseket is, amelyek célja az Ön személyazonosságának ellenőrzése a mobiltelefonszámának regisztrálása előtt, illetve az Ön vásárlásainak ellenőrzése. Más módon is küldhetünk Önnek Szolgáltatási értesítéseket (például termékeken belül megjelenő üzenetek formájában). SMS-ben kapott értesítések fogadása esetén adatforgalmi és üzenetkezelési díj merülhet fel. Javasoljuk, hogy figyelje és tartsa karban a megadott e-mail-címét. Ha Ön nem járul hozzá az elektronikus értesítések fogadásához, fel kell hagynia a Szolgáltatások használatával.
 • e. Támogatás. Egyes Szolgáltatásokra vonatkozóan ügyféltámogatás a következő webhelyen érhető el: https://support.microsoft.com. Ön a jelen Feltételek Értesítések című szakaszában ismertetett eljárást követve is küldhet értesítést a Microsoftnak. Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában bizonyos Szolgáltatások külön vagy további ügyféltámogatást kínálhatnak a https://www.microsoft.com/support-service-agreement webhelyen található feltételek szerint. Előfordulhat, hogy az előzetes vagy béta verziójú funkciókhoz és Szolgáltatásokhoz nincs támogatás. Ha az Ön lakhelye Európában található, akkor panaszával az EU Jogviták Online Rendezési (Online Dispute Resolution) platformjához is fordulhat; kérjük, hogy a panaszbejelentő űrlapon található MSODR@microsoft.com címet kizárólag erre a célra használja.
 • f. Az Önnek nyújtott Szolgáltatások befejezése. Ha (akár az Ön kérésére, akár a mi kezdeményezésünkre) megszűnnek az Önnek nyújtott Szolgáltatások, akkor azonnal megszűnik az Ön joga a Szolgáltatások elérésére, és érvényét veszti a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftverek használatát engedélyező licence is. Másodszor: töröljük az Ön Szolgáltatásához társított Adatokat, illetve az Ön Szolgáltatásához társított Tartalmát, vagy más módon szüntetjük meg ezek Önnel és az Ön Microsoft-fiókjával való kapcsolatát (kivéve, ha törvény kötelez bennünket azok megőrzésére, visszaszolgáltatására vagy egy Ön által meghatározott harmadik fél részére történő továbbítására). Ennek eredményeképp előfordulhat, hogy Ön többé nem tudja elérni egyik Szolgáltatást sem (vagy az Ön ilyen Szolgáltatásokon tárolt Tartalmát). Ezért Önnek rendszeresen kell biztonsági másolatokat készítenie. Harmadszor: előfordulhat, hogy Ön többé nem éri el az Ön által beszerzett termékeket. Ha Ön megszüntette a Microsoft-fiókját, és nem rendelkezik olyan másik fiókkal, amelynek segítségével el tudja érni a Szolgáltatásokat, akkor azonnal megszűnhetnek az Önnek nyújtott Szolgáltatások.
Teljes szöveg
Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások használataHarmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások használata5_usingThird-PartyAppsAndServices
Összegzés

5. Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások használata. A Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy Ön független harmadik felektől (azaz a Microsofttól különböző vállalatoktól vagy magánszemélyektől) származó termékekhez, szolgáltatásokhoz, webhelyekhez, hivatkozásokhoz, tartalomhoz, anyagokhoz, játékokhoz, szaktudáshoz, integrációhoz, robotokhoz vagy alkalmazásokhoz férjen hozzá, vagy ilyeneket szerezzen be (a továbbiakban „Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások”). Számos Szolgáltatásunk abban is segítséget nyújt, hogy Ön Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokat és Szolgáltatásokat keressen meg, ilyenekhez intézzen kéréseket, vagy ilyenekkel tartson fenn kapcsolatot, vagy lehetővé teszi, hogy megossza az Ön Tartalmát vagy Adatait; Ön pedig tudomásul veszi, hogy Szolgáltatásaink használata során Ön utasítja őket arra, hogy Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokat és Szolgáltatásokat tegyenek elérhetővé az Ön számára. A Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy Ön az Ön Tartalmát vagy Adatait a Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások kiadójánál, szolgáltatójánál vagy üzemeltetőjénél tárolja. A Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások adatvédelmi szabályok betartását kérhetik vagy saját feltételeik elfogadását követelhetik meg Öntől, mielőtt Ön telepítheti vagy használhatja a Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokat és Szolgáltatásokat. A Microsoft vagy annak társvállalatai által üzemeltetett bizonyos Áruházakon (nem korlátozó jelleggel ideértve az Office Áruházat, a Microsoft Áruház Xboxon áruházat és a Microsoft Áruház Windowson áruházat is) keresztül beszerzett alkalmazásokra vonatkozó további feltételeket a 13(b) szakasz tartalmazza. Önnek át kell tekintenie a harmadik felek feltételeit és adatvédelmi szabályzatát, mielőtt bármilyen Harmadik Féltől Származó Alkalmazást és Szolgáltatást beszerez vagy használ, hozzá kérést intéz, vagy Microsoft-fiókját hozzákapcsolja. A jelen Feltételeket harmadik felek semmilyen feltétele nem módosítja. A Microsoft semmilyen Harmadik Féltől Származó Alkalmazás és Szolgáltatás részeként sem ad Önnek licencbe semmilyen szellemi tulajdont. Ön vállalja az ilyen Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások Ön általi használatából eredő összes kockázatot és felelősséget, és a Microsoft sem Ön felé, sem mások felé nem tartozik semmilyen felelősséggel semmilyen Harmadik Féltől Származó Alkalmazás és Szolgáltatás által nyújtott információkért vagy szolgáltatásokért.

Teljes szöveg
A szolgáltatás elérhetőségeA szolgáltatás elérhetősége6_serviceAvailability
Összegzés

6. A szolgáltatás elérhetősége.

 • a. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások, a Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások, illetve a Szolgáltatásokon keresztül kínált anyagok vagy termékek időnként nem érhetőek el, hogy térségenként vagy eszközönként változóak, vagy hogy a rájuk vonatkozó ajánlat időben korlátozott. Ha Ön megváltoztatja az Ön Microsoft-fiókjához társított helyet, akkor előfordulhat, hogy újra be kell szereznie az Ön korábbi térségében Ön által elérhető és megfizetett termékeket.
 • b. A Microsoft a Szolgáltatások folyamatos üzemeltetésére törekszik, azonban minden online szolgáltatásnál előfordulnak eseti kimaradások és üzemszünetek. A Szolgáltatás kiesése vagy megszakadása esetén előfordulhat, hogy Ön átmenetileg nem tudja lekérni az Ön Tartalmát. Azt javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az Ön Szolgáltatásokon tárolt Tartalmáról és Adatairól, vagy Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások segítségével tárolja őket.
Teljes szöveg
A szolgáltatások és a szoftverek frissítése és a jelen Feltételek módosításaA szolgáltatások és a szoftverek frissítése és a jelen Feltételek módosítása7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Összegzés

7. A szolgáltatások és a szoftverek frissítése és a jelen Feltételek módosítása.

 • a. Tájékoztatni fogjuk Önt, ha a jelen Feltételek módosítását tervezzük. Módosíthatjuk a jelen Feltételeket, ha ezt szükségessé teszi(k) (i) az alkalmazandó jogszabályok, nem korlátozó jelleggel ideértve a jogszabály-módosításokat is; (ii) az alkalmazandó jogszabályon alapuló tanács és/vagy rendelet; (iii) a Szolgáltatások fejlődése; (iv) műszaki okok; (v) üzemeltetési körülmények; vagy (vi) a felhasználó számára kedvező feltételváltozások. Mielőtt a tervezett változtatás hatályba lépne, értesíteni fogjuk Önt a felhasználói felületen keresztül, e-mailben vagy egyéb észszerű módon. Lehetőséget adunk Önnek a Szolgáltatások lemondására legalább 30 nappal a változás érvénybe lépése előtt. Azzal, hogy Ön a változás hatálybalépése után használja a Szolgáltatásokat, Ön elfogadja az új feltételeket. Ha Ön nem fogadja el az új feltételeket, akkor fel kell hagynia a Szolgáltatások használatával, és a 4(a)(iv) szakaszbeli rendelkezéseknek megfelelően be kell zárnia Microsoft-fiókját. Ezt külön ki fogjuk emelni, amikor értesítjük Önt a jelen Feltételek tervezett módosításáról.
 • b. Automatikusan ellenőrizhetjük az Ön szoftverének verzióját – erre a Szolgáltatások nyújtásához van szükség –, és ingyenesen letölthetjük a szoftver frissítéseit és a konfigurációmódosításokat a Szolgáltatások frissítése, bővítése és továbbfejlesztése érdekében. Előfordulhat, hogy Önnek frissítenie kell a szoftvert, hogy továbbra is használhassa a Szolgáltatásokat. Az ilyen frissítésekre a jelen Feltételek vonatkoznak, kivéve, ha a frissítésekhez további vagy más feltételek tartoznak, amely esetben ezek az egyéb feltételek alkalmazandók. Amennyiben Ön nem fogadja el a frissítésekre alkalmazandó további vagy más feltételeket, Ön nem kaphatja meg és nem használhatja a frissítéseket. A Microsoft nem köteles frissítéseket elérhetővé tenni, és nem garantálja, hogy terméktámogatást fog nyújtani ahhoz a rendszerverzióhoz, amelyhez Ön a szoftvert, alkalmazást, tartalmat vagy egyéb terméket megvásárolta vagy licencbe vette.
 • c. Folyamatosan dolgozunk a Szolgáltatások továbbfejlesztésén, és ezért bármikor módosíthatjuk a Szolgáltatásokat, vagy törölhetünk funkciókat, vagy felhagyhatunk a Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokhoz és Szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával, nem korlátozó jelleggel ideértve azt is, amikor harmadik felekkel kötött megállapodásaink nem engedik meg, hogy az ő anyagaikat továbbra is elérhetővé tegyük, ha számunkra már megvalósíthatatlanná válik azok további biztosítása, ha fejlődik a technológia, vagy ha az ügyfelektől érkező visszajelzések azt mutatják, hogy módosításra van szükség. Előzetesen értesíteni fogjuk, ha a Szolgáltatások valamely módosításának hatására Ön többé nem tudja elérni az Ön Tartalmát. A díjköteles Szolgáltatások esetében a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb lényeges változásokról is előzetesen értesítjük. Az alkalmazandó jogszabályok által megkövetelt mértéken túl a Microsoft nem köteles semelyik korábban megvásárolt anyag, (a 13(k) szakaszban meghatározott) Digitális Termék vagy alkalmazás ismételt letölthetőségét, illetve cseréjét biztosítani. Ha megszüntetünk egy díjköteles Szolgáltatást, akkor időarányosan visszatérítjük Önnek az adott Szolgáltatás megszűnésekor még hátralévő időszakra vonatkozóan Ön által már megfizetett díjat.
 • d. Amennyiben Ön digitális jogkezeléssel (a továbbiakban „DRM”) védett anyagot használ, például valamilyen zenét, játékot, filmet, könyvet stb., a DRM-szoftver automatikusan kapcsolatba lép egy online jogkezelő kiszolgálóval, és letölti és telepíti a DRM-frissítéseket.
Teljes szöveg
SzoftverlicencSzoftverlicenc8_softwareLicense
Összegzés

8. Szoftverlicenc. Bármely általunk a Szolgáltatások részeként az Ön számára biztosított szoftverre a jelen Feltételek vonatkoznak, kivéve, ha külön Microsoft licencszerződés tartozik hozzájuk (ha például Ön olyan Microsoft-alkalmazást használ, amely a Windows részét képezi, akkor az ilyen szoftverre a Windows operációs rendszerre vonatkozó Microsoft Szoftverlicenc-szerződés vonatkozik). A Microsoft vagy annak társvállalatai által üzemeltetett bizonyos Áruházakon (nem korlátozó jelleggel ideértve az Office Áruházat, a Microsoft Áruház Windowson áruházat és a Microsoft Áruház Xboxon áruházat is) keresztül beszerzett alkalmazásokra az alábbi 13(b)(i) szakasz vonatkozik.

 • a. Ha Ön betartja a jelen Feltételeket, akkor a szoftver használatára a következőképpen jogosítjuk fel Önt: eszközönként a szoftver egy (1) példányát telepítheti és használhatja a világon bárhol, és a szoftvert egyszerre csak egy személy használhatja a Szolgáltatások Ön általi használatának részeként. Bizonyos eszközökre az ilyen szoftvert előtelepíthetik, hogy a Szolgáltatásokat Ön személyes, nem kereskedelmi célokra használhassa. A Szolgáltatások részét képező szoftver vagy webhely harmadik felektől származó kódot is tartalmazhat. A harmadik felektől származó, a szoftverhez vagy a webhelyhez kapcsolt vagy ezekből hivatkozott összes parancsfájlt vagy kódot nem a Microsoft, hanem az azok tulajdonjogával rendelkező harmadik fél adja licencbe Önnek. Harmadik fél kódjára vonatkozó esetleges értesítések kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják.
 • b. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem, és a Microsoft a jelen Feltételek keretében kifejezetten át nem engedett összes jogot fenntartja a szoftverre vonatkozóan. Ez a licenc nem ad jogot Önnek a következőkre és Ön nem teheti meg jogtalanul a következőket:
  • i. nem kerülheti meg a szoftverbe vagy a Szolgáltatásokba épített, sem a hozzájuk kapcsolódó semelyik technikai védelmi intézkedést;
  • ii. nem fejtheti vissza, nem fordíthatja vissza, nem hackelheti meg, nem emulálhatja, nem zsákmányolhatja ki a Szolgáltatások semelyik olyan szoftverét és semelyik olyan más aspektusát sem, nem nyerheti vissza ezek forráskódját és nem fejtheti vissza ezek titkosítását, amelyek a Szolgáltatások részét képezik vagy amelyek a Szolgáltatásokon keresztül érhetőek el, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy és amilyen mértékben az alkalmazandó szerzői jogi törvény az ilyen tevékenységet kifejezetten megengedi;
  • iii. nem választhatja külön a szoftver vagy a Szolgáltatások összetevőit annak érdekében, hogy azokat különböző eszközökön használja;
  • iv. nem teheti közzé, nem másolhatja le, nem adhatja bérbe, nem adhatja tartós bérletbe, nem értékesítheti, nem exportálhatja, nem importálhatja, nem terjesztheti és nem adhatja kölcsönbe a szoftvert vagy a Szolgáltatásokat, kivéve ha ezt a Microsoft kifejezetten engedélyezi Önnek;
  • v. nem ruházhatja át a szoftvert, és nem ruházhat át semmilyen szoftverlicencet vagy a Szolgáltatások elérésére vagy használatára vonatkozó semmilyen jogot;
  • vi. semmilyen olyan jogosulatlan módon nem használhatja a Szolgáltatásokat, amely megzavarja azok mások általi használatát, illetve nem használhatja arra, hogy megpróbáljon hozzáférni valamilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz;
  • vii. nem engedheti meg, hogy harmadik féltől származó, arra jogosulatlan alkalmazások hozzáférjenek a Szolgáltatásokhoz vagy módosítsanak bármilyen Microsoft által hitelesített eszközt (például Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface stb. eszközt).
Teljes szöveg
Fizetési feltételekFizetési feltételek9_paymentTerms
Összegzés

9. Fizetési feltételek. Ha Ön Szolgáltatást vásárol, akkor az Ön vásárlására a jelen fizetési feltételek alkalmazandók, és Ön elfogadja őket.

 • a. Díjak. Ha a Szolgáltatások valamelyik része díjköteles, Ön vállalja az adott díj megfizetését. Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltatások ára tartalmazza az összes felszámítandó adót. Kizárólag Ön a felelős az ilyen adók és egyéb díjak megfizetéséért. Eltérő rendelkezés hiányában az adók kiszámításának alapja az Ön tartózkodási helye az Ön Microsoft-fiókjának regisztrálásakor. Miután értesítést küldtünk Önnek arról, hogy nem kaptuk meg Öntől időben a teljes összeget, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Szolgáltatásokat, ha Ön a meghatározott időn belül nem fizeti meg a teljes összeget. A Szolgáltatásoknak a fizetés nem teljesítése miatti felfüggesztése vagy megszüntetése azt eredményezheti, hogy Ön elveszíti a hozzáférését a fiókjához és annak tartalmához, és nem használhatja azokat. Ha Ön olyan vállalati vagy más magánhálózaton keresztül csatlakozik az internetre, amely elfedi az Ön tartózkodási helyét, akkor a felszámított díjak eltérhetnek az Ön tényleges tartózkodási helyéhez kapcsolódóan megjelenítettektől. Az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy egyes tranzakciók esetében devizaátváltásra vagy a tranzakció más országban történő feldolgozására van szükség. Betéti vagy hitelkártya használata esetén az Ön bankja pótdíjat számíthat fel az ilyen szolgáltatásokért. Részletes tájékoztatást a bankjától kaphat.
 • b. Az Ön számlázási fiókja. A Szolgáltatás díjának kifizetéséhez Önnek meg kell adnia a fizetési módot, amikor regisztrál az adott Szolgáltatásra. A Skype-tól eltérő összes Szolgáltatás esetében számlázási adatait és a fizetési módját a Microsoft-fiókot kezelő webhelyen, a Skype szoftver és ‑termékek esetében pedig a https://skype.com/go/myaccount webhelyen a fiókportáljába bejelentkezve érheti el, illetve változtathatja meg. Ön ezenkívül tudomásul veszi, hogy a Microsoft számára engedélyeznie kell a bankja vagy a megfelelő fizetési hálózat által biztosított, kiválasztott fizetési móddal kapcsolatosan frissített számlázási adatainak használatát. Ön vállalja, hogy azonnal frissíti a fiókját és egyéb adatait, ideértve az e-mail-címét és a fizetési mód részleteit is, hogy végrehajthassuk a tranzakciót, és szükség esetén a tranzakciót illetően kapcsolatba tudjunk lépni Önnel. Amennyiben Ön kijelenti, hogy nem kívánja, hogy a Microsoft a továbbiakban az Ön által megadott fizetési módot használja, de nem ad meg másik fizetési módot az erre vonatkozó értesítés kézhezvételét követő észszerű időtartamon belül, akkor a Microsoft indoklással felfüggesztheti vagy megszüntetheti a díjköteles Szolgáltatás nyújtását. Számlázási adatainak módosítása nem érinti azokat a díjakat, amelyekkel a Microsoft még azt megelőzően terhelte meg az Ön számlázási fiókját, hogy észszerű keretek között meg tudta volna tenni a megfelelő intézkedéseket az Ön számlázási adatainak módosítása nyomán.
 • c. Számlázás. Azzal, hogy a Microsoft számára megad egy fizetési módot, Ön (i) kijelenti, hogy jogosult a megadott fizetési mód használatára, és hogy a megadott összes fizetési adat valós és pontos; (ii) feljogosítja a Microsoftot arra, hogy a megadott fizetési mód használatával díjat számítson fel Önnek a Szolgáltatásokért, illetve az elérhető tartalmakért; továbbá (iii) feljogosítja a Microsoftot arra, hogy díjat számítson fel Önnek a Szolgáltatások minden olyan díjköteles funkciójáért, amelyre Ön regisztrál, vagy amelyet igénybe vesz a jelen Feltételek érvényességi időtartama alatt. A Microsoft – a megadott módon – (a) előre; (b) a vásárlás időpontjában; (c) röviddel a vásárlást követően; vagy (d) előfizetési Szolgáltatások esetén rendszeres időközönként állíthat ki Önnek számlát. A kiszámlázott összeg nem haladhatja meg az Ön által jóváhagyott összeget, és előre értesítjük Önt az előfizetési Szolgáltatásokért ismétlődően fizetendő díjak változásáról, árváltozás esetén továbbá lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy az árváltozás hatálybalépése előtt lemondhassa a Szolgáltatásokat. A Microsoft egyszerre több, a tárgyidőszakot megelőző számlázási időszakra vonatkozóan is kiszámlázhatja a korábban fel nem dolgozott összegeket.
 • d. Ismétlődő fizetések. Ön vállalja, hogy ha Ön előfizetéses alapon vásárolja meg a Szolgáltatásokat (például havi, 3 havi vagy éves fizetéssel), akkor ismétlődő fizetésre ad felhatalmazást, és a Microsoft számára a fizetések az Ön által vállalt fizetési móddal és ismétlődő időszakokban történnek meg, egészen addig, amíg az adott Szolgáltatást Ön vagy a Microsoft meg nem szünteti. Ha le kívánja állítani a Szolgáltatások folytatólagos használata miatti terheléseket, akkor még a következő számlázási dátum előtt le kell mondania a Szolgáltatásokat. A Szolgáltatások lemondására vonatkozóan útmutatással fogjuk ellátni Önt. Azzal, hogy Ön ismétlődő fizetésre ad felhatalmazást, Ön feljogosítja a Microsoftot arra, hogy tárolja az Ön fizetési eszközét, és az ilyen fizetéseket elektronikus beszedéssel vagy átutalással, illetve elektronikus csekkel (automatizált elszámolóházon keresztüli vagy hasonló beszedések esetén) teljesítse az Ön megjelölt bankszámlájáról, vagy hogy a megfelelő összeggel megterhelje az Ön megjelölt kártyaszámláját (hitelkártyás vagy hasonló fizetés esetén) (a továbbiakban együttesen „Elektronikus Fizetés”). Az előfizetési díjakat általában az adott előfizetési időszak előtt vonjuk/hívjuk le. A Microsoft, illetve annak szolgáltatói fenntartják annak jogát, hogy ha bármelyik fizetést visszautasítják, vagy ha bármelyik hitelkártyás vagy hasonló tranzakciót visszautasítanak vagy elutasítanak, akkor a Microsoft vagy annak szolgáltatói beszedhessék a megfelelő visszautasítás, elutasítás vagy fedezethiány miatt felszámítandó díjat, és hogy az ilyen fizetést Elektronikus Fizetéssel dolgozhassák fel.
 • e. Elektronikus számlakivonat és hibák. A Skype-tól eltérő összes Szolgáltatás esetében a Microsoft elektronikus számlakivonatot bocsát az Ön rendelkezésére a Microsoft-fiókot kezelő webhelyen, ahol Ön megtekintheti és kinyomtathatja kivonatát. A Skype esetén az online kivonatát úgy tudja megnézni, hogy a www.skype.com webhelyen bejelentkezik a fiókjába. Ez az egyetlen számlakivonat, amit a Microsoft ad. Az adott Szolgáltatástól és az adott országtól függően előfordulhat, hogy áfás számlát készítünk. Ha hibát vétünk az Ön számláján, azt azonnal kijavítjuk, miután Ön jelezte nekünk (vagy mi észrevettük) a hibát és megvizsgáltuk a díjat. Javasoljuk, hogy a nyilvánvaló hibák számlán való első megjelenésétől számított 120 napon belül jelezze felénk a problémát, mert ebben az időszakban könnyebben ki tudjuk javítani a hibákat. Ilyen jellegű kéréseivel forduljon az ügyfélszolgálathoz a 4(e) szakaszban ismertetett módon.
 • f. Visszatérítési Szabályzat. Önt a vásárlás napjától számított tizennégy (14) napos lemondási időszak (a továbbiakban „Visszalépési Időszak”) illeti meg; a lemondás egyaránt lehet rendkívüli és rendes. Ha a lemondás időpontjában a Szolgáltatás már részben teljesült, akkor Ön arányos visszatérítést kap. Ön tudomásul veszi, hogy a Visszalépési Időszak véget ér, amikor a Szolgáltatás teljesítése az Ön számára teljes mértékben megtörtént, és ezt követően az Ön vásárlása nem téríthető vissza. Amikor Ön digitális tartalmat vásárol tőlünk, akkor a letöltés megkezdésének pillanatában megszűnik az Ön lemondási joga. Minden vásárlás végleges és vissza nem téríthető, kivéve, ha egy konkrét Szolgáltatási ajánlat vagy jogszabályok másként rendelkeznek. A Skype-tól különböző minden szolgáltatást illetően a Szolgáltatás lemondására és – amennyiben Ön jogosult visszatérítésre – az Elállási Űrlapunk segítségével kért visszatérítésre vonatkozóan tájékoztatásért és útmutatásért keresse fel a Microsoft-fiókot kezelő webhelyét. A Skype esetén az Elállási Űrlapot az itt található információk alapján töltse ki. Ha Ön úgy véli, hogy a Microsoft tévedésből terhelte meg az Ön számláját, akkor Önnek fel kell vennie a kapcsolatot a Microsofttal, mi pedig megvizsgáljuk a terhelést. Azért mert egyszer visszatérítést vagy jóváírást biztosítunk, nem vagyunk kötelesek a későbbiekben is ugyanolyan vagy hasonló visszatérítést biztosítani. A jelen visszatérítési irányelv nem érint az alkalmazandó jogszabályok által biztosított semmilyen jogot. A visszatérítésről itt találhat további tájékoztatást: súgótémakör.
 • g. A Szolgáltatások beszüntetése. A Szolgáltatásokat a Microsoft-fiókjának szolgáltatásokat és előfizetéseket kezelő oldalán vagy úgy tudja lemondani, hogy a fenti 4(e) szakaszban ismertetett módon az ügyfélszolgálathoz fordul. A díjköteles Szolgáltatások lemondása leállítja a Szolgáltatás folytatólagos használata miatti terheléseket. Olvassa el újra a Szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatot, mert előfordulhat, hogy (i) lemondáskor Ön nem kap visszatérítést; (ii) Önnek lemondási díjat kell fizetnie; (iii) Önnek ki kell fizetnie mindazt az összeget, amellyel a Szolgáltatásokra vonatkozó számlázási fiókját a lemondás napja előtt megterhelték; és (iv) Ön a Szolgáltatások lemondásakor elveszti hozzáférését fiókjához, és azt nem tudja többé használni. Az Ön adatait a fenti 4. szakaszban foglaltaknak megfelelően kezeljük. Ha Ön lemondja a Szolgáltatásokat, akkor az Önnek nyújtott Szolgáltatások az aktuális Szolgáltatási időszak végén, illetve rendszeres időközönkénti számlázás esetén az aktuális előfizetési időszak végén szűnnek meg.
 • h. Próbaidőszakos ajánlatok. Ha bármilyen próbaidőszakos ajánlattal él, akkor előfordulhat, hogy az ajánlat elfogadásakor közölt időintervallumon belül le kell mondania a próbaidőszakos Szolgáltatás(oka)t, hogy a próbaidőszak végén ne számítsanak fel Önnek díjat a Szolgáltatás(ok) folytatólagos használatáért.
 • i. Promóciós ajánlatok. A Microsoft időnként próbaidőszakra Szolgáltatásokat kínálhat fel, és ezekért a Szolgáltatásokért ez alatt az időszak alatt nem kér díjat Öntől. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy (a normál díjszabás alapján) díjat számítson fel Önnek az ilyen Szolgáltatásokért, ha Ön megsérti az ajánlat feltételeit és kikötéseit.
 • j. Árváltozás. Ha az Ön által igénybe vett Szolgáltatáshoz rögzített időtartam és ár tartozik, akkor az az ár az adott időtartam végéig érvényben marad. Ha folytatni kívánja a Szolgáltatások használatát, el kell fogadnia az új ajánlatot és az új árat. Ha az Önnek nyújtott Szolgáltatások rendszeres előfizetési időszakokra tagolódnak (például havi előfizetés), de nem határozott időtartamra szólnak és nem próbaidőszakos ajánlathoz tartoznak, akkor módosíthatjuk a Szolgáltatások árát, ha új vagy továbbfejlesztett funkciókkal egészítjük ki a Szolgáltatást, amennyiben ennek megfelelően nőttek a Szolgáltatás nyújtásának költségei is, vagy a piaci változásokat követve (például a foglalkoztatási költségek emelkedése, az árfolyamváltozás, az adózási szabályok/előírások változásai, az infláció, a licencdíjak vagy az infrastrukturális és adminisztratív költségek emelkedése miatt). Az árváltozás hatálybalépése előtt legalább 30 nappal tájékoztatni fogjuk Önt. A fenti 9(h) szakasznak megfelelően az árváltozások előtt Önnek lehetősége lesz a Szolgáltatások lemondására. Amikor az árváltozásról értesítjük, akkor az árnövekedés okairól és köréről, valamint arról is tájékoztatni fogjuk, hogy ha nem mondja le a Szolgáltatásokat, akkor az új ár lép hatályba, emlékeztetni fogjuk továbbá arra is, hogy miként tudja lemondani a Szolgáltatásokat.
 • k. Kifizetések az Ön részére. Ön vállalja, hogy amennyiben tartozunk Önnek, Ön időben és pontosan közli velünk az ahhoz szükséges adatokat, hogy eljuttathassuk Önhöz a szóban forgó összeget. A kifizetést terhelő esetleges adókat és egyéb díjakat Önnek kell megfizetnie. Önnek teljesítenie kell minden, az Ön fizetésre való jogosultságára vonatkozóan általunk szabott egyéb feltételt is. Ha Ön tévedés folytán részesül kifizetésben, jogunkban áll azt visszavonni, illetve a visszafizetését követelni. Ön vállalja, hogy együttműködik velünk az erre irányuló törekvésünkben. A Microsoftnak az is jogában áll, hogy értesítés nélkül csökkentett összeget fizessen ki Önnek valamely korábbi túlfizetés kompenzálásaként.
 • l. Késedelmes fizetés. Késedelmes fizetés esetén Ön köteles megfizetni a Microsoft lejárt tartozások beszedésével járó, a szokásost meg nem haladó mértékű költségeit, beleértve a jogi képviseleti költségeket, valamint az egyéb jogi költségeket és díjakat is, a jogszabályok és előírások által engedélyezett módon és mértékben. Jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni az Önnek nyújtott Szolgáltatásokat, amennyiben Ön az általunk küldött – a szolgáltatások felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére vonatkozó figyelmeztetést tartalmazó – fizetési felszólítást követően az adott határidőig nem fizeti meg a Szolgáltatások teljes díját. A felfüggesztést vagy a megszüntetést Ön úgy kerülheti el, hogy a fizetési felszólítás kézhezvételét követően megfelelő időn belül teljesíti a szükséges kifizetést. Ha a hiányzó összeg minimális, a Microsoft más eljárást fog alkalmazni. A teljes számlaérték 2 százalékánál kisebb hiányzó összegek minden esetben minimálisnak tekintendők. A Szolgáltatásoknak a fizetés nem teljesítése miatti felfüggesztése vagy megszüntetése azt eredményezheti, hogy Ön elveszíti a hozzáférését a Microsoft-fiókjához.
 • m. Ajándékkártyák. Az ajándékkártyák beváltásra és használatára (a Skype-ajándékkártyák kivételével) a Microsoft Ajándékkártyákra vonatkozó Feltételei és Kikötései vonatkoznak. A Skype-ajándékkártyákra vonatkozóan a Skype Súgó oldalán található tájékoztatás.
 • n. Bankszámlás fizetési mód. Microsoft-fiókjához bejegyezhet egy megfelelő bankszámlát, hogy azt használja fizetési módként. Megfelelő bankszámla az olyan pénzintézetnél vezetett számla, amely tud beszedési megbízásokat fogadni (ilyenek például az olyan USA-beli pénzintézetek, amelyek támogatják az automatizált klíringintézeti (Automated Clearing House – „ACH”) tételeket, az olyan európai pénzintézetek, amelyek támogatják az egységes eurófizetési térséget (Single Euro Payments Area – „SEPA”) vagy Hollandiában az „iDEAL”-t). Azok a feltételek is alkalmazandók, amelyeket akkor fogadott el, amikor bankszámláját Microsoft-fiókjában felvette fizetési módként (például a SEPA esetében a „megbízás”). Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Ön bejegyzett bankszámlája az Ön nevén van, vagy hogy Ön jogosult ezt a bankszámlát fizetési módként bejegyezni és használni. Azzal, hogy a bankszámláját fizetési módként bejegyzi vagy kiválasztja, Ön felhatalmazza a Microsoftot (vagy annak megbízottját) arra, hogy az egy vagy több beszedést kezdeményezzen az Ön vásárlása vagy előfizetési díja teljes összegének erejéig (az Ön előfizetési szolgáltatása feltételeinek megfelelően) az Ön bankszámlájáról (és adott esetben egy vagy több jóváírást kezdeményezzen az Ön bankszámlájára hibák kijavítása, visszatérítés megfizetése vagy hasonló célok érdekében), továbbá Ön felhatalmazza az Ön bankszámláját vezető pénzintézetet arra, hogy az elfogadja az ilyen beszedéseket, illetve jóváírásokat. Ön tudomásul veszi, hogy ez a meghatalmazás teljes mértékben érvényes és hatályos marad mindaddig, amíg Ön az Ön bankfiókjának adatait el nem távolítja az Ön Microsoft-fiókjából. Ha úgy véli, hogy tévesen terhelték meg a bankszámláját, a lehető leghamarabb forduljon az ügyfélszolgálathoz a fentebb, a 4(e) szakaszban ismertetett módon. Az Ön bankszámláját érintő csalárd, hibás vagy illetéktelen tranzakciókkal kapcsolatos felelősségét az Ön országának jogszabályai is korlátozhatják. Azzal, hogy fizetési módként bejegyez vagy kiválaszt egy bankszámlát, Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Feltételeket.
Teljes szöveg
Szerződő fél, irányadó jog és a jogviták rendezésének helyeSzerződő fél, irányadó jog és a jogviták rendezésének helye10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Összegzés

10. Szerződő fél, irányadó jog és a jogviták rendezésének helye. Ha az Ön lakhelye (vagy vállalat esetén székhelye) Európában található, és Ön az ingyenes vagy díjköteles Szolgáltatásokat használja, akkor Ön a Microsoft Ireland Operations Limited vállalattal (címe: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország; írországi cégjegyzékszám: 256796; közösségi adószám: IE 8256796 U; bejegyzett címe: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország) köt szerződést. Az ingyenes és díjköteles Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden igény tekintetében Írország törvényei az irányadók, de ez a rendelkezés nem fosztja meg Önt attól a kötelező fogyasztóvédelemtől, amelyet annak az országnak a jogszabályai biztosítanak, amelyben Ön a Szolgáltatásokat igénybe veszi, mert ott található az Ön szokásos tartózkodási helye (vagy vállalat esetében a székhelye). A joghatóság tekintetében Ön és a Microsoft megállapodik abban, hogy a jelen Feltételekkel kapcsolatos vagy azokból eredő mindennemű jogvita rendezésére azon országbeli bíróságok az illetékesek, amely országban Ön a Szolgáltatásokat igénybe veszi, mert ott található az Ön szokásos tartózkodási helye (vagy vállalat esetében a székhelye), illetve alternatívaként Ön választhatja Írország illetékes bíróságát is.

Teljes szöveg
SzavatosságSzavatosság12_Warranties
Összegzés

11. Szavatosság. Ha Ön fogyasztó, akkor a törvények alapján Önt megilletik bizonyos jogok. Ezek közé a jogok közé tartozik a Microsoftnak az a kötelezettsége, hogy a Szolgáltatásokat az elvárható gondossággal és szakértelemmel nyújtsa. A jelen feltételeknek egyetlen része sem irányul arra, hogy a Microsoft e kötelezettségének megsértésével korlátozza vagy kizárja a Microsoft felelősségét. KIVÉVE A ROSSZHISZEMŰ REJTETT HIBÁK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁT ELLEHETETLENÍTŐ HIBÁK ESETÉT, KIVÉVE TOVÁBBÁ A DÍJKÖTELES SKYPE-TERMÉKEK ESETÉT, A SZOLGÁLTATÁSOKAT „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” NYÚJTJUK. A SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁÉRT ÉS IDŐSZERŰSÉGÉÉRT NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK NEM HIBAMENTESEK, ÉS ALKALMANKÉNT RENDSZERLEÁLLÁSOK FORDULHATNAK ELŐ. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT ARRA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSAN, PONTOSAN, BIZTONSÁGOSAN ÉS HIBAMENTESEN MŰKÖDNEK. MI ÉS TÁRSVÁLLALATAINK, VISZONTELADÓINK, FORGALMAZÓINK, VALAMINT SZÁLLÍTÓINK NEM NYÚJTANAK SEMMIFÉLE SZERZŐDÉSES GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. ÖNT MEGILLETI A TÖRVÉNY ÁLTAL KÖTELEZŐEN ELŐÍRT MINDEN SZAVATOSSÁG, MÁS SZAVATOSSÁGOT AZONBAN NEM VÁLLALUNK. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN VÉLELMEZETT KÖTELEZŐ SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A SZAKSZERŰSÉGRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS.

Teljes szöveg
A felelősség korlátozásaA felelősség korlátozása13_limitationOfLiability
Összegzés

12. A felelősség korlátozása.

 • a. A Microsoft nem tartozik felelősséggel az Ön Tartalmáért, anyagáért vagy egyéb harmadik fél anyagáért, ideértve a harmadik felek webhelyére mutató hivatkozásokat, valamint a felhasználók által végzett tevékenységeket is. Az ilyen tartalmak és tevékenységek nem tulajdoníthatók a Microsoftnak, és nem képviselik a Microsoft álláspontját.
 • b. A Microsoft csak a Szerződésben megfogalmazott lényeges kötelezettségek megszegése esetén vagy akkor tehető felelőssé, ha egyébként ezt az alkalmazandó jogszabályok előírják.
 • c. A Microsoft, annak megbízottjai és/vagy jogi képviselői nem vonhatók felelősségre semmilyen közvetett kárért, ideértve a pénzügyi veszteséget, például az elmaradt hasznot is, kivéve, ha a Microsoftnak, a Microsoft megbízottjainak és/vagy jogi képviselőinek súlyos gondatlanság vagy szándékos visszaélés róható fel.
 • d. A Microsoft jogszabályok által előírt objektív felelősségére – ideértve a jótállási kötelezettségek megsértésére vonatkozó törvényes felelősséget is – nem vonatkozik a felelősség korlátozása. Ugyanez vonatkozik a Microsoft, valamint a Microsoft megbízottjainak és/vagy jogi képviselőinek felelősségére csalás vagy a gondatlanságukból bekövetkezett személyi sérülés vagy halál esetén.
 • e. A Microsoft nem felelős a jelen Feltételekből adódó kötelezettségeinek nem teljesítéséért vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben a nem teljesítést, illetve a késedelmes teljesítést a Microsoft észszerű hatáskörén kívüli körülmények okozták (például munkaügyi vita, természeti csapás, háború vagy terrorista tevékenység, rosszindulatú károkozás, baleset vagy bármely alkalmazandó jogszabály vagy kormányrendelet előírásainak teljesítése). A Microsoft erőfeszítéseket tesz az ilyen események hatásának minimalizálására és a nem érintett kötelezettségei teljesítésére.
Teljes szöveg
Szolgáltatásspecifikus feltételekSzolgáltatásspecifikus feltételek14_service-SpecificTerms
Összegzés

13. Szolgáltatásspecifikus feltételek. A 13. szakasz előtti és az azt követő feltételek általában az összes Szolgáltatásra alkalmazandók. A jelen szakasz az általános feltételeket kiegészítő szolgáltatásspecifikus feltételeket tartalmaz. Ha bármilyen módon ellentmondásba kerülnének az általános feltételekkel, a jelen szolgáltatásspecifikus feltételek az irányadók.

Teljes szöveg
Xbox Live és Xbox Game Studios játékok és alkalmazásokXbox Live és Xbox Game Studios játékok és alkalmazások14a_XboxLive
Összegzés
 • a. Xbox Live és Xbox Game Studios játékok és alkalmazások.
  • i. Személyes, nem kereskedelmi célú használat. Az Xbox Live-ot, a Games for Windows Live-ot és az Xbox Game Studios játékokat, valamint a Microsoft által biztosított egyéb alkalmazásokat, szolgáltatásokat és tartalmat (a továbbiakban együttesen az „Xbox-Szolgáltatások”) Ön kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi céljaira használhatja.
  • ii. Xbox-Szolgáltatások. Amikor regisztrál az Xbox Live-ra és/vagy amikor Xbox-Szolgáltatásokat vesz igénybe, a rendszer nyomon követi az Ön játékára, tevékenységeire és játék- és Xbox-Szolgáltatás-használatára vonatkozó információkat, és megosztja őket harmadik fél játékfejlesztőkkel, hogy a Microsoft és a harmadik fél játékfejlesztők üzemeltetni tuják a játékaikat és nyújtani tudják az Xbox-Szolgáltatásokat. Ön tudomásul veszi, hogy ha Ön úgy dönt, hogy az Xbox-Szolgáltatások igénybevételére szolgáló fiókját hozzákapcsolja egy nem-Microsoft-szolgáltatáshoz (például egy nem-Microsoft játékkiadóhoz vagy Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokhoz és Szolgáltatásokhoz) tartozó fiókjához, akkor: (a) a Microsoft a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően megoszthat bizonyos korlátozott fiókadatokat (nem korlátozó jelleggel ideértve a becenevet, a játékos pontszámát, a játék pontszámát, a játék előzményeit és a barátok listáját) az adott nem-Microsoft féllel, valamint (b) amennyiben erre az Ön Xbox adatvédelmi beállításai lehetőséget adnak, a nem-Microsoft fél is hozzáférhet az Ön Tartalmához a játékon belüli kommunikáció során, amikor Ön be van jelentkezve az adott nem-Microsoft félnél lévő fiókjába. Ha továbbá az Ön Xbox adatvédelmi beállításai ezt megengedik, az azoknak a személyeknek küldött kommunikációs üzenetekben, akik számára ezt Ön megengedi, a Microsoft közzéteheti az Ön nevét, becenevét, játékosképét, jelmondatát, avatarját, játékklipjeit és az Ön által játszott játékokat.
  • iii. Az Ön Tartalma. Az Xbox-Szolgáltatások közössége kiépítésének részeként Ön ingyenes, az egész világra kiterjedő jogot ad a Microsoftnak, a Microsoft társvállalatainak és allicencbe vevőinek arra, hogy bármilyen eszközzel vagy folyamattal bármilyen anyagon vagy támogatás részeként részben vagy egészben használják, módosítsák, többszörözzék, terjesszék, sugározzák, megosszák és megjelenítsék az Ön Tartalmát vagy az Ön nevét, becenevét, játékosképét, mottóját vagy avatárját, amennyiben ezeket Ön bármely Xbox-Szolgáltatáson közzétette.
  • iv. Játékirányítók. Egyes játékok játékirányítót és játékgazdát használnak. A játékirányítók és a játékgazdák nem a Microsoft hivatalos szóvivői. Nézeteik nem feltétlenül a Microsoft nézeteit tükrözik.
  • v. Gyermekek az Xboxon. Ha Ön az Xbox Live-ot használó kiskorú, akkor az Ön szülője vagy törvényes gyámja számos szempontból irányítással rendelkezik az Ön fiókja felett és jelentéseket kaphat az Xbox Live Ön általi használatáról.
  • vi. Játékpénz és virtuális termékek. A Szolgáltatások olyan virtuális pénzt, játékpénzt is tartalmazhatnak (például aranyérméket és pontokat), amelyeket Ön a Microsofttól valódi pénzeszközért vásárolhat meg, amennyiben Ön nagykorúnak számít abban az országban, amelyben lakik. A Szolgáltatások olyan virtuális digitális dolgokat vagy árukat is tartalmazhatnak, amelyek a Microsofttól valódi pénzeszközért vagy játékpénzért vásárolhatók meg. A játékpénz és a virtuális áruk sohasem válthatók be valódi pénzeszközre, valódi árura vagy más, pénzben kifejezhető értékű valódi dologra, sem a Microsoftnál, sem másnál. Kivéve a korlátozott, személyre szóló, visszavonható, át nem ruházható, allicencbe nem adható, a játékpénznek és a virtuális áruknak kizárólag a Szolgáltatásokon belüli felhasználására vonatkozó licencet, Ön semmilyen joggal vagy jogcímmel nem rendelkezik a Szolgáltatásokban megjelenő vagy azokból származó ilyen játékpénzre vagy virtuális árukra vonatkozóan, sem pedig bármiféle más, a Szolgáltatások használatához kapcsolódó vagy a Szolgáltatásokban tárolt dologra vonatkozóan. A Microsoft időről időre megváltoztathatja a játék pénznemére, illetve a virtuális árukra vonatkozó ajánlatait.
  • vii. Szoftverfrissítések. Bármely olyan eszköz esetén, amely Xbox-Szolgáltatásokhoz tud csatlakozni, automatikusan ellenőrizhetjük az Ön Xbox-konzol-szoftverének vagy Xbox-alkalmazás-szoftverének verzióját, és letölthetjük az Xbox-konzol-, illetve az Xbox-alkalmazás-szoftver frissítéseit és konfigurációmódosításait, ideértve azokat is, amelyek megakadályozzák, hogy Ön az Xbox-Szolgáltatásokat nem hitelesített Xbox-játékok vagy Xbox-alkalmazások, illetve Xbox-konzollal rendelkező nem hitelesített hardverperiféria segítségével elérje.
  • viii. Becenév lejárata. Önnek ötévente legalább egyszer be kell jelentkeznie az Xbox-Szolgáltatásokba, mert különben nem tudja majd elérni a fiókjához társított becenevet, és az adott becenév más felhasználók számára is elérhetővé válik.
  • ix. Aréna. Az Aréna olyan Xbox-Szolgáltatás, amellyel a Microsoft vagy egy harmadik fél felkínálhatja Önnek a lehetőséget arra, hogy – esetenként díjazott – videojáték-versenyben vegyen részt, vagy ilyen versenyt szervezzen (a továbbiakban „Verseny”). Az Aréna Ön általi használatára a jelen Feltételek vonatkoznak, és előfordulhat, hogy a regisztráláskor Önnek a Verseny szervezője által előírt további Versenyfeltételeket, ‑kikötéseket és ‑szabályokat is el kell fogadnia (a továbbiakban a „Versenyfeltételek”). Alkalmazandóak lehetnek a jogosultságra vonatkozó szabályok is, és ezek joghatóságonként eltérőek lehetnek. A Versenyek semmisek, ahol törvény tiltja vagy korlátozza őket. A jelen Feltételek megsértése (ideértve a Viselkedési Szabályzat megsértését is), illetve a Versenyfeltételek megsértése büntetést vagy a Versenyből való kizárást vonhat maga után. Amikor Ön Versenyt szervez, nem írhat elő semmilyen olyan Versenyszabályt, amelyet a Microsoft (saját hatáskörében és belátása szerint) a jelen Feltételekkel összeegyeztethetetlennek ítél. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik Versenyt bármikor törölje.
  • x. Csalás és a szoftver meghamisítása. Bármely olyan eszköz esetén, amely Xbox-Szolgáltatásokhoz tud csatlakozni, automatikusan ellenőrizhetjük, hogy van-e az adott eszközön olyan nem hitelesített hardver vagy szoftver, amely lehetővé teszi a csalást vagy a hamisítást a Viselkedési Szabályzat vagy a jelen Feltételek megsértésével, és letölthetjük az Xbox-alkalmazás-szoftver frissítéseit és konfigurációmódosításait, ideértve azokat is, amelyek megakadályozzák, hogy Ön elérje az Xbox-Szolgáltatásokat, vagy hogy olyan nem hitelesített hardvert vagy szoftvert használjon, amely lehetővé teszi a csalást vagy a hamisítást.
  • xi. Keverő.
   • 1. A Keverő Feltételei. Ha Ön a Keverő-Szolgáltatást használja, akkor erre a használatra a jelen Feltételeken túl a Keverő Szolgáltatási Feltételei alkalmazandók (ezek a https://mixer.com/about/tos webhelyen olvashatók). Ellentmondás esetén a jelen Feltételek alkalmazandók.
   • 2. Az Ön Tartalma a Keverőn. Az „Ön Tartalma a Keverőn” minden olyan tartalmat jelent, amelyet Ön vagy az Ön nevében valaki más a Keverő-Szolgáltatáson létrehoz, nem korlátozó jelleggel ideértve az élő és a rögzített streameket (és az általuk tartalmazott bármilyen, például audiovizuális tartalmat); a márkaneveket, a védjegyeket, a szolgáltatási jegyeket, a kereskedelmi neveket, az emblémákat, a megkülönböztető jegyeket; az Ön megjegyzéseit, hangulatjeleit és tevékenységeit a Keverő csatornáin (ideértve a robotok által előállított tartalmat is); valamint az összes kapcsolódó metaadatot. Az Ön Tartalmát a Keverőn bárki, ideértve a Microsoftot és a felhasználókat is, megnézheti, felhasználhatja, üzemeltetheti, többszörözheti, módosíthatja, terjesztheti, közzéteheti, nyilvánosan és digitálisan végrehajthatja és megjelenítheti, lefordíthatja, adaptálhatja és más módon felhasználhatja bármilyen jelenleg ismert vagy a későbbiekben kifejlesztett formában, formátumban, adathordozón vagy csatornán.
   • 3. A Keverőre vonatkozó Viselkedési Szabályzat. Ha meg szeretné ismerni, hogy a Microsoft Viselkedési Szabályzata miként alkalmazandó a Keverőre, kattintson ide.
   • 4. A Keverő-Szolgáltatás használata.
    • a. Alsó korhatár. Azzal, hogy használja a Keverő-Szolgáltatást, Ön kijelenti, hogy betöltötte 13. életévét, és ha Ön az Ön lakóhelyén még nem számít nagykorúnak, akkor az Ön általi használatot szülője vagy törvényes gyámja felügyeli.
    • b. Névtelen és nem-névtelen használat. Ha csak megtekinteni szeretne tartalmakat, akkor Ön a Keverőt névtelenül is használhatja. A csevegéshez, a csatornák követéséhez, a folyamatos átvitelhez és egyéb tevékenységekhez szükség van arra, hogy bejelentkezzen egy fiókba, és ekkor a Keverő-Szolgáltatás az Ön meglévő Microsoft-fiókját használja. Egyébként fiókot kell létrehoznia, be kell jelentkeznie, és más felhasználók Önt a Keverő-nevén tudják majd azonosítani.
    • c. Microsoft-fiókok és harmadik felek által biztosított fiókok. A Keverő lehetővé teszi, hogy Ön Keverő-fiókkal vagy harmadik fél (Twitter vagy Discord) által biztosított fiókkal jelentkezzen be. Ha Ön e fiókok bármelyikét használja a bejelentkezéshez, társítania kell az adott fiókot az Ön Microsoft-fiókjához.
    • d. Fiókhasználat. Ha Keverő-fiókot használ, azt aktívan kell tartania. Önnek ötévente legalább egyszer be kell jelentkeznie a Keverő-Szolgáltatásba, hogy megtarthassa a Microsoft-fiókjához társított Keverő-becenevét.
   • 5. Szolgáltatási értesítések. Ha valami fontosat kell közölnünk Önnel a Keverő-Szolgáltatással kapcsolatban, akkor Szolgáltatási értesítéseket küldünk Önnek az Ön Keverő-fiókjához és/vagy Microsoft-fiókjához társított e-mail-címre.
   • 6. Támogatás. A Keverő-Szolgáltatásra vonatkozóan ügyféltámogatás a következő webhelyen érhető el: mixer.com/contact.
Teljes szöveg
ÁruházÁruház14b_Store
Összegzés
 • b. Áruház. Az „Áruház” olyan Szolgáltatást jelent, amely lehetőséget ad alkalmazások (az „alkalmazás” szó a játékokat is magában foglalja) és egyéb digitális tartalom tallózására, letöltésére, megvásárlására, valamint értékelésére és véleményezésére. A jelen feltételek a Microsoft vagy annak társvállalatai által üzemeltetett bizonyos Áruházak (nem korlátozó jelleggel ideértve az Office Áruházat, a Microsoft Áruház Windowson áruházat és a Microsoft Áruház Xboxon áruházat is) használatára vonatkoznak. Az „Office Áruház” az Office-termékek és az Office-hoz, az Office 365-höz, a SharePointhoz, az Exchange-hez, az Accesshez és a Projecthez (ezek 2013-as vagy újabb verzióihoz) készült alkalmazások Áruházát, illetve bármely más, Office Áruház márkájú szolgáltatás Áruházát jelenti. A „Microsoft Áruház Windowson” a Microsoft vagy annak társvállalatai tulajdonában és üzemeltetésében lévő Windows-eszközökről, például telefonról, személyi számítógépről és táblagépről elérhető Áruházat vagy bármilyen más Microsoft Áruház márkájú és Windows-eszközökről, például telefonról, személyi számítógépről és táblagépről elérhető áruházat jelent. A „Microsoft Áruház Xboxon” a Microsoft vagy annak társvállalatai tulajdonában és üzemeltetésében lévő és Xbox One vagy Xbox 360 konzolokon elérhetővé tett Áruházat, vagy bármilyen más Microsoft Áruház márkájú és Xbox konzolon elérhetővé tett áruházat jelent.
  • i. Licencfeltételek. Azonosítani fogjuk a megfelelő Áruházban elérhető minden egyes alkalmazás kiadóját. Kivéve, ha az alkalmazáshoz más licencfeltételeket mellékelnek, a Microsoft vagy a Microsoft társvállalatainak tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő bármely Áruházon (az Office Áruház kivételével) keresztül letöltött alkalmazás Ön általi használatára az Ön és az alkalmazás kiadója között érvényes licencfeltételeket a jelen Feltételek végén található Alapvető Alkalmazáshasználati Licencfeltételek (a továbbiakban „SALT”) képezik. A félreértések elkerülése érdekében: a Microsoft-Szolgáltatások használatára és az általuk nyújtott szolgáltatásokra a jelen Feltételek vonatkoznak. Valamelyik Áruházon keresztül beszerzett bármely Harmadik Féltől Származó Alkalmazásra és Szolgáltatásra a jelen Feltételek 5. szakasza is alkalmazandó. Az Office Áruházon keresztül letöltött alkalmazásokra nem vonatkozik a SALT, azokra külön licencfeltételek alkalmazandók.
  • ii. Frissítések. A Microsoft automatikusan megnézi, hogy vannak-e az Ön alkalmazásaira vonatkozó frissítések, és letölti őket, még akkor is, ha Ön nincs bejelentkezve a megfelelő Áruházba. Ha Ön nem szeretne automatikus módosításokat kapni Áruházi alkalmazásaihoz, akkor módosíthatja Áruház-, illetve rendszerbeállításait. Bizonyos, teljesen vagy részben online módon üzemeltetett Office Áruház-alkalmazásokat azonban az alkalmazás fejlesztője bármikor frissíthet, és előfordulhat, hogy ehhez a frissítéshez nem kell az Ön engedélye.
  • iii. Értékelések és véleményezések. Ha Ön egy Áruházbeli alkalmazásra vagy más Digitális Termékre vonatkozóan értékelést vagy véleményezést küld be, akkor Ön a Microsofttól az alkalmazást, illetve a Digitális Terméket kiadó féltől származó tartalmat tartalmazó e-mailt kaphat. Minden ilyen e-mailt a Microsoft küld Önnek; az Ön e-mail-címét egyetlen olyan alkalmazás vagy Digitális Termék kiadójával sem osztjuk meg, amely alkalmazást, illetve Digitális Terméket Ön az Áruházból szerez be.
  • iv. Biztonsági figyelmeztetés. Az esetleges sérülés, rossz közérzet és a szeme megerőltetésének elkerülése érdekében rendszeresen meg kell szakítania a játékok és egyéb alkalmazások használatát, különösen akkor, ha a használat következtében fájdalmat vagy fáradtságot érez. Ha rosszul érzi magát, tartson szünetet. A rossz közérzet fogalmába beletartozhat a hányinger, a mozgásbetegség, a szédülés, a tudatzavar, a fejfájás, a fáradtság, a szemrángás és a száraz szem is. Az alkalmazások használata szétszórttá teheti Önt, és előfordulhat, hogy nem vesz tudomást a környezetéről. Kerülje a veszélyeket rejtő utakat, a lépcsőket, az alacsony belmagasságú tereket, és az olyan törékeny vagy értékes tárgyakat, amelyek tönkremehetnek. Az emberek nagyon kis százalékánál agyvérzés következhet be, amikor bizonyos vizuális hatásoknak, például villogó fényeknek vagy az alkalmazásokban megjelenő mintáknak vannak kitéve. Még azoknál is, akik kórtörténetében nem szerepel agyvérzés, előfordulhat olyan nem diagnosztizált körülmény, amely ilyen agyvérzést okozhat. A tünetek közé tartozik többek között a feledékenység, a módosult látás, a végtagok reszketése, rángatózása vagy remegése, a zavartság, a zavarodottság, az eszméletvesztés és a görcsök. Ha e tünetek bármelyikét tapasztalja, akkor azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz, vagy ha valaha voltak agyvérzésre utaló tünetei, akkor még az alkalmazások használata előtt kérje ki egy orvos véleményét. Ha gyermekük használja az alkalmazásokat, akkor a szülőknek kell megfigyelniük, hogy gyermekükön nem jelentkeznek-e ilyen tünetek.
Teljes szöveg
A Microsoft-család funkcióiA Microsoft-család funkciói14c_MicrosoftFamily
Összegzés
 • c. A Microsoft-család funkciói. A szülők és a gyermekek a Microsoft-család funkcióinak segítéségével a magatartás, a webhelyek, az alkalmazások, a játékok, a fizikai helyszínek és a családjukban elfogadható költések vonatkozásában lefektetett közös alapokon nyugvó bizalmi viszonyt alakíthatnak ki. A szülők a https://account.microsoft.com/family webhelyen (vagy a Windows-alapú eszközükön vagy az Xbox konzoljukon található utasításokat követve) létrehozhatnak egy családot, és felkérhetnek gyerekeket és más szülőket, hogy csatlakozzanak hozzá. A család tagjai számára számos szolgáltatás áll rendelkezésre, ezért gondosan tanulmányozza át a kapott információkat, amikor létrehoz egy családot vagy csatlakozik egy családhoz, és akkor is, amikor olyan Digitális Termékeket vásárol, amelyekhez az egész család hozzáfér. Azzal, hogy létrehoz egy családot vagy csatlakozik egy családhoz, Ön vállalja, hogy a családot rendeltetésszerűen fogja használni, és nem fogja nem engedélyezett módon arra használni, hogy jogtalanul hozzáférjen mások adataihoz.
Teljes szöveg
Üzenetküldés csoportnakÜzenetküldés csoportnak14d_GroupMessaging
Összegzés
 • d. Üzenetküldés csoportnak. Különféle Microsoft-szolgáltatások lehetővé teszik, hogy hang- vagy SMS-üzeneteket (a továbbiakban „üzenetek”) küldjön másoknak, és/vagy lehetővé teszik, hogy a Microsoft és a Microsoft irányítása alatt álló társvállalatok ilyen üzeneteket küldjenek Önnek, illetve egy vagy több más felhasználónak az Ön nevében. AMIKOR ÖN ARRA KÉRI A MICROSOFTOT ÉS A MICROSOFT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ TÁRSVÁLLALATOKAT, HOGY AZOK ILYEN ÜZENETEKET KÜLDJENEK ÖNNEK VAGY MÁSOKNAK, AKKOR ÖN KIJELENTI ÉS SZAVATOLJA, HOGY ÖN ÉS MINDEN OLYAN SZEMÉLY, AKI SZÁMÁRA ÜZENETET KÜLDET VELÜNK, HOZZÁJÁRULT AZ ILYEN ÜZENETEK ÉS BÁRMELY EGYÉB KAPCSOLÓDÓ ADMINISZTRATÍV SZÖVEGES ÜZENET FOGADÁSÁHOZ A MICROSOFTTÓL ÉS A MICROSOFT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ TÁRSVÁLLALATOKTÓL. Az „adminisztratív szöveges üzenetek” egy konkrét Microsoft-szolgáltatástól származó rendszeres tranzakciós üzenetek, nem kizáró jelleggel ideértve az „üdvözlő üzenetet” és az üzenetküldés leállításának módjára vonatkozó utasításokat is. Ön és a csoport azon tagjai, akik a továbbiakban nem szeretnének ilyen üzeneteket kapni, bármikor dönthetnek úgy, és a kapott utasításokat követve elérhetik, hogy többé ne kapjanak üzeneteket a Microsofttól és a Microsoft irányítása alatt álló társvállalatoktól. Ön vállalja, hogy ha a továbbiakban nem kíván ilyen üzeneteket kapni, vagy nem kíván beletartozni a csoportba, akkor a megfelelő alkalmazás vagy szolgáltatás által adott utasításokat követve lemondja az ilyen üzeneteket. Ön vállalja, hogy ha okkal véli úgy, hogy a csoport egyik tagja a továbbiakban nem kíván ilyen üzeneteket kapni, vagy nem kíván beletartozni a csoportba, akkor Ön eltávolítja az adott személyt a csoportból. Ön azt is kijelenti és szavatolja, hogy Ön és minden olyan személy, akinek üzenetet küldet velünk, tudomásul vette, hogy a csoport minden egyes tagja maga visel bármilyen ilyen üzenettel kapcsolatosan a megfelelő mobilszolgáltató által felszámított minden díjat, ideértve az USA-beli telefonszámokról küldött nemzetközi üzenetek fogadásának díját is.
Teljes szöveg
Skype és GroupMeSkype és GroupMe14e_Skype
Összegzés
 • e. Skype és GroupMe.
  • i. Nincs hozzáférés Vészhelyzeti Szolgáltatásokhoz. Fontos különbség van a hagyományos telefonszolgáltatások és a Skype között. A Microsofttal szemben nem elvárás, hogy bármely alkalmazandó helyi vagy nemzeti szabályozás, előírás vagy jogszabály alapján hozzáférést biztosítson Vészhelyzeti Szolgáltatásokhoz a Skype szoftver és a Skype-termékek vonatkozásában. A Skype szoftver és a Skype-termékek nem támogatják és nem biztosítják a segélyhívásokat semmilyen fajta kórházba, rendészeti intézménybe, egészségügyi intézménybe és semmilyen féle egyéb olyan szolgáltatásba, amely a felhasználót segélynyújtó személyhez vagy nyilvános biztonsági telefonos ügyeleti pontokhoz kapcsolná (a továbbiakban „Vészhelyzeti Szolgáltatások”), Előfordulhat, hogy a Skype szoftver és a Skype-termékek a Vészhelyzeti Szolgáltatásokhoz irányuló hívásokat csak nagyon korlátozott számú országban és csak korlátozott szoftververziók és platformok esetén biztosítják. E funkció elérhetőségéről és beállításának módjáról itt található részletes információ: https://www.skype.com/go/emergency. Ha segélyhívása nyomán létrejött a kapcsolat, akkor Önnek meg kell adnia, hogy fizikailag hol tartózkodik, hogy a vészhelyzeti szolgáltatások reagálni tudjanak az Ön bejelentésére. A Microsoft nem garantálja, hogy az Ön segélyhívása során létre fog jönni kapcsolat. Ön elismeri és vállalja, hogy: (i) Ön a felelős olyan hagyományos vezeték nélküli (mobil) vagy vonalas telefonszolgáltatások megvásárlásáért, amelyek hozzáférést biztosítanak a Vészhelyzeti Szolgáltatásokhoz, továbbá (ii) a Skype szoftver és a Skype-termékek nem helyettesítik az Ön elsődleges telefonszolgáltatását. Az EU-beli segélyhívószám, a 112 hívásáról itt található további információ: www.skype.com/go/emergency.
  • ii. A díjköteles Skype-termékek módosítása. Ha Önre nézve hátrányos módosítást hajtunk végre a díjköteles Skype-termékeken, akkor erről Önt a módosítás előtt legalább harminc nappal értesítjük, és tájékoztatjuk arról, hogy a módosítás előtt jogában áll az érintett termék használatát beszüntetni. Azzal, hogy Ön nem szünteti be a termék használatát a módosítások hatálybalépése előtt, Ön elfogadja a módosításokat. Értesítésünkben erre kifejezetten fel fogjuk hívni a figyelmét.
  • iii. API-k vagy műsorközvetítés. Ha Ön a Skype-ot bármiféle műsorközvetítéssel kapcsolatban kívánja használni, akkor be kell tartania a https://www.skype.com/go/legal.broadcast webhelyen található „Műsorközvetítési Szolgáltatási Feltételek” (vagy „Műsorközvetítési TOS”) rendelkezéseit. Ha Ön a Microsoft által közzé vagy elérhetővé tett bármilyen alkalmazásprogramozási felületet (a továbbiakban „API”) szeretne használni, akkor be kell tartania a www.skype.com/go/legal webhelyen olvasható, alkalmazandó licencfeltételeket.
  • iv. Méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzatok. A Skype szoftver és a Skype-termékek Ön általi használatára a tisztességes használatra vonatkozó szabályzatok lehetnek alkalmazandók. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a szabályzatokat, amelyek célja a csalás és a helytelen használat elleni védelem, és amelyek korlátozhatják az Ön által kezdeményezhető hívások és üzenetek típusát, tartamát és mennyiségét. Ezek a szabályzatok hivatkozás útján a jelen Feltételek részét képezik. Ezek a szabályzatok itt találhatók: https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Térképhasználat. A Skype szoftver és a Skype-termékek olyan szolgáltatásokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön adatokat küldjön be vagy egy térképező szolgáltatás segítségével felrajzolja önmagát egy térképre. Azzal, hogy Ön használja ezeket a szolgáltatásokat, Ön elfogadja a jelen Feltételeket és a Google Maps https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html webhelyen elérhető feltételeit.
  • vi. Személyes, nem kereskedelmi célú használat. A Skype szoftvert és a Skype-termékeket Ön kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatja. Önnek jogában áll a Skype-ot a munkahelyén saját üzleti kommunikációjához használni.
  • vii. Skype-szám, Skype To Go-szám. Ön elfogadja, hogy ha a Microsoft Skype-számot vagy Skype To Go-számot ad Önnek, akkor ez a szám nem kerül az Ön tulajdonába, és Önnek nem lesz joga ezt a számot örökre megtartani. Egyes országokban előfordulhat, hogy az ilyen számot nem a Microsoft, hanem a Microsoft egy partnere teszi elérhetővé az Ön számára, és Önnek az ilyen partnerrel külön szerződést kell kötnie.
  • viii. Skype Manager. A „Skype Manager Adminisztrátori Fiók” olyan Skype-fiók, amelyet magánszemély Skype Manager-csoport-adminisztrátori minőségében, nem pedig jogi személyként Ön hoz létre és Ön felügyel. Ön a személyes Microsoft-fiókját hozzácsatolhatja egy Skype Manager-csoporthoz (a továbbiakban „Csatolt Fiók”). Ön további adminisztrátorokat is kinevezhet Skype Manageréhez, feltéve, hogy ők is elfogadják a jelen Feltételeket. Ha Ön Skype-számokat rendel hozzá egy Csatolt Fiókhoz, akkor Ön a felelős az Ön Csatolt Fiókjai felhasználóinak lakhelyével és tartózkodási helyével kapcsolatos mindennemű követelmény teljesítéséért. Ha Ön úgy dönt, hogy megszünteti egy Csatolt Fióknak egy Skype Manager-csoporthoz való csatolását, akkor minden hozzárendelt előfizetés, Skype-egyenleg és Skype-szám elérhetetlenné válik, és Ön nem fogja többé elérni az Ön Tartalmát és a leválasztott fiókhoz társított anyagát. Ön vállalja, hogy az Ön Csatolt Fiókja felhasználóinak személyes adatait az összes alkalmazandó adatvédelmi jogszabálynak megfelelően kezeli.
  • ix. A Skype díjai és díjvisszatérítés. Az előfizetésen kívüli telefonhívásokért fizetendő díj a kapcsolási díjból (ez hívásonként egyszer kerül felszámításra) és a percdíjból áll, ahogy ezeket a www.skype.com/go/allrates díjtáblázat meghatározza. A hívások díja az Ön Skype-egyenlegét csökkenti. A Microsoft módosíthatja az előfizetésen kívüli telefonhívások és feláras hívások díjszabását. Ha a módosítások lényegiek és kedvezőtlenek az Ön számára (ha például növeljük a díjakat), akkor e-mailben vagy más megfelelő módon a díjváltozás hatálybalépése előtt legalább harminc (30) nappal tájékoztatjuk Önt. Harminc (30) nap múlva az Ön következő hívására az új díjszabás lesz érvényes. Az aktuális díjszabás itt található: www.skype.com/go/allrates. Ha Ön nem fogadja el az új díjakat, akkor ne kezdeményezzen hívást. Elszámoláskor egy hívás minden megkezdett perce teljes percnek, illetve a díj minden megkezdett centje teljes centnek számít (vagyis az értékeket felfelé kerekítjük a legközelebbi egész egységre). Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a díjköteles Skype-termékek minden ára tartalmazza a felszámítandó adókat, ideértve az ÁFA-t is. Az ÁFA-t a megadott számlázási cím alapján számítjuk ki. Ön kifejezetten lemond bármely arra vonatkozó jogáról, hogy a Microsofttól ÁFA-visszatérítést kapjon, ha a Microsoft által az adóhatóságok részére megfizetendő ÁFA összege végső soron bármilyen okból kisebb lenne, mint az Öntől beszedett ÁFA összege. Díjköteles Skype-termékek nem érhetők el a következő helyeken lévő ügyfeleink számára: Athosz-hegy, Kanári-szigetek, Franciaország tengeren túli megyéi, Aland-szigetek, Csatorna-szigetek, Heligoland-sziget, Büsingen/Buesingen-terület, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia és a Lugano-tó olasz vizei. Ha Ön már használatba vett egy díjköteles Skype-terméket, akkor megszűnik az Ön Visszalépési Időszaka, és a vásárlását nem lehet semmissé tenni, és visszatérítésre sincs mód. A Skype-egyenleg elköltése, egy Skype-szám hozzárendelése vagy egy előfizetés használata a díjköteles Skype-termék „teljes teljesítését” és/vagy „igénybe vételét” jelenti. Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Skype-számok a Visszalépési Időszak vége előtt is hozzárendelhetők legyenek és hozzárendeléskor vissza nem téríthetővé váljanak. A jelen Feltételek alapján a Visszalépési Időszakon kívül kizárólag a fel nem használt vagy le nem járt Skype-előfizetések téríthetők vissza. A Visszalépési Időszak és a visszatérítés nem alkalmazható az olyan díjköteles Skype-termékek esetén, amelyeket (i) harmadik fél partneren keresztül vásároltak; (ii) harmadik fél fizetési módjának felhasználásával (például készpénzes fizetési pénztárcával) készpénzben fizettek ki; (iii) nem közvetlenül a Microsofttól vásároltak online módon (például utalvánnyal vagy előre kifizetett kártyával); illetve (iv) amelyeket egy harmadik fél rendelt az Ön fiókjához.
  • x. Skype-egyenleg. A Microsoft nem garantálja, hogy Ön az Ön Skype-egyenlegének felhasználásával az összes díjköteles Skype-terméket meg tudja vásárolni. Ha Ön egy 180 napos időszakban nem használja Skype-egyenlegét, akkor a Microsoft az Ön Skype-egyenlegét inaktív állapotba helyezi. Skype-egyenlegét Ön a következő újraaktiváló hivatkozás segítségével tudja újraaktiválni: https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. A megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével Ön Skype-egyenleg vásárlásakor engedélyezni tudja az Automatikus Feltöltés szolgáltatást. Ha engedélyezve van, akkor az Ön Skype-egyenlege mindig ugyanakkora összeggel és az Ön által kiválasztott fizetési móddal mindig feltöltődik, valahányszor az Ön Skype-egyenlege a Skype által időről időre meghatározott küszöbérték alá csökken. Ha Ön a hitelkártyától, a PayPaltól, illetve a Moneybookerstől (Skrilltől) eltérő fizetési móddal vásárolt előfizetést, és engedélyezte az Automatikus Feltöltést, akkor az Ön Skype-egyenlege akkora összeggel fog feltöltődni, amekkora a következő ismétlődő előfizetés megvásárláshoz szükséges. Skype-beli fiókjának portálján a megfelelő beállítások módosításával Ön bármikor letilthatja az Automatikus Feltöltést.
  • xi. Nemzetközi üzenetek díja. A GroupMe jelenleg USA-beli számokat használ minden létrehozott csoport esetében. A GroupMe által elküldött, illetve a GroupMe által fogadott minden szöveges üzenet az Egyesült Államokból küldött, illetve az Egyesült Államokban fogadott nemzetközi szöveges üzenetnek számít. A kapcsolódó nemzetközi díjakról érdeklődjön a szolgáltatójánál.
  • xii. Pénz küldése és fogadása. Azzal, hogy használja a pénzküldő és ‑fogadó funkciót (ha van), Ön elfogadja, hogy a Microsoft harmadik feleket használ a fizetési szolgáltatások nyújtására és az átutalások végrehajtására. A Microsoft nem nyújt fizetési szolgáltatásokat, és átutalásokat sem hajtja végre, mert nem a pénzügyi szolgáltatások területén működik. A Skype-on keresztüli pénzküldés és ‑fogadás csak olyan felhasználók számára érhető el, akik már betöltötték 18. életévüket (vagy egyébként teljesítik a harmadik felek feltételeit), és akik regisztrálnak a harmadik fél szolgáltatónál, és az jóváhagy számukra egy fiókot. A pénzküldő funkció használatához Önnek regisztrálnia kell a harmadik feleknél, és el kell fogadnia azok feltételeit és kikötéseit, továbbá engedélyeznie kell az adatok megosztását ezekkel a harmadik felekkel a szolgáltatás nyújtásának céljaira. Ha a Microsoft értesítést kap arról, hogy a pénzküldő funkció Ön általi használata sérti egy harmadik fél feltételeit és kikötéseit, akkor előfordulhat, hogy a Microsoftnak lépéseket kell tennie az Ön fiókjával szemben, például meg kell szüntetnie vagy fel kell függesztenie az Ön fiókját. A Microsoft nem tartozik felelősséggel a harmadik felek által nyújtott fizetési szolgáltatásokért, sem semmilyen, a harmadik felek feltételeinek és kikötéseinek megfelelően végrehajtott tevékenységét. A Microsoft nem garantálja, nem jelenti ki és nem szavatolja, hogy a pénzküldő és ‑fogadó funkció elérhető lesz vagy továbbra is elérhető lesz.
Teljes szöveg
Bing és MSNBing és MSN14f_BingandMSN
Összegzés
 • f. Bing és MSN.
  • i. Bing- és MSN-anyagok. A Bingen és az MSN-en elérhető cikkeket, szövegeket, fényképeket, térképeket, videókat, videolejátszókat és harmadik felektől származó anyagokat (ideértve a Microsoft robotjain, alkalmazásain és programjain keresztül elérhetőeket is) Ön kizárólag személyes, nem kereskedelmi céllal használhatja. Az ilyen anyagok más felhasználása, például letöltése, másolása vagy terjesztése, illetve az ilyen anyagok felhasználása arra, hogy saját termékeket állítson elő, kizárólag a Microsoft vagy a jogtulajdonosok által konkrétan megengedett mértékig vagy az alkalmazandó szerzői jogi törvények által megengedett mértékig engedélyezett. A Microsoft, illetve az egyéb jogtulajdonosok fenntartják az anyagokhoz kapcsolódó minden olyan jogukat, amelyeket a Microsoft a licencfeltételek keretében kifejezetten át nem engedett.
  • ii. Bing térképek. Külön írásos jóváhagyásunk nélkül Ön nem használhatja kormányzati célokra az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Új-Zéland, Ausztrália és Japán madártávlatból készített képét.
  • iii. Bing-Helyek és a Bing Gyártói Központ. Amikor Ön az Adatait vagy az Ön Tartamát Bing-Helyeken vagy a Bing Gyártói Központban helyezi el, Ön az egész világra kiterjedő, jogdíjfizetést nem igénylő, szellemi tulajdonjogi licencet ad a Microsoft számára arra, hogy az ezeket szolgáltatások részeként használja, többszörözze, mentse, módosítsa, összesítse, reklámozza, továbbítsa, megjelenítse és terjessze, továbbá arra, hogy mindezeket a jogokat harmadik felek számára allicencbe adja.
Teljes szöveg
CortanaCortana14g_Cortana
Összegzés
 • g. Cortana.
  • i. Személyes, nem kereskedelmi célú használat. A Cortana a Microsoft „személyi titkár” Szolgáltatása. A Cortana által biztosított funkciókat, szolgáltatásokat és tartalmakat (a továbbiakban együttesen „Cortana-Szolgáltatások”) Ön kizárólag személyes, nem kereskedelmi céllal használhatja.
  • ii. Funkciók és tartalom. A Cortana számos funkciót biztosít; ezek némelyike személyre szabott. A Cortana-Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy Ön más Microsoft-Szolgáltatások vagy Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások által biztosított szolgáltatásokat, információt és funkciókat érjen el. A Cortana-Szolgáltatásokon keresztül elért vonatkozó Microsoft-Szolgáltatások Ön általi használatára a 13. szakaszban megfogalmazott szolgáltatásspecifikus Feltételek is alkalmazandók. A Cortana kizárólag azért ad Önnek információkat, hogy segítse Önt terveinek elkészítésében, és az ilyen információkat Önnek saját független értékítélete alapján kell megítélnie, és annak alapján hagyatkozhat rájuk. A Microsoft nem garantálja a Cortana által nyújtott személyre szabott élmények megbízhatóságát, elérhetőségét és időszerűségét. A Microsoft nem vállal felelősséget azért, ha a Cortana valamelyik szolgáltatása késlelteti vagy megakadályozza Ön abban, hogy egy kommunikációs üzenetet vagy értesítést megkapjon vagy elküldjön, illetve hogy Ön valamilyen szolgáltatást igénybe vegyen.
  • iii. Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások. A Cortana-Szolgáltatások igénybevétele során a Cortana javasolhatja Önnek, hogy lépjen kapcsolatba Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokkal és Szolgáltatásokkal (vegye igénybe harmadik fél szaktudását és kapcsolódó szolgáltatásait), és segítheti is az ilyen kapcsolattartást. Ha Ön úgy dönt, a kért szolgáltatások igénybevételének elősegítése érdekében a Cortana információt cserélhet Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokkal és Szolgáltatásokkal; ilyen információ lehet például az Ön irányítószáma és kérdései, valamint a Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások által adott válaszok. A Cortana lehetővé teheti, hogy Ön Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokon és Szolgáltatásokon keresztül vásároljon azoknak a fiók- és egyéb beállításoknak a felhasználásával, amelyeket Ön közvetlenül az adott Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokban és Szolgáltatásokban adott meg. Ön bármikor leválaszthatja Cortana-Szolgáltatását a Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokról és Szolgáltatásokról. A Cortana-Szolgáltatások Ön általi, Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokhoz és Szolgáltatásokhoz való kapcsolódásra történő használatára a jelen Feltételek 5. szakasza vonatkozik. A Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások kiadói módosíthatják vagy beszüntethetik a Harmadik Féltől Származó Alkalmazásaik és Szolgáltatásaik funkcióit vagy szolgáltatásait, illetve a Cortana-Szolgáltatásokkal való integrációt. A Microsoft nem felelős a gyártó által biztosított szoftverekért és beépített kezelőprogramokért (firmware).
  • iv. Cortana-kompatibilis eszközök. A Cortana-kompatibilis eszközök olyan termékek vagy eszközök, amelyek képesek a Cortana-Szolgáltatások elérésére, vagy amelyek kompatibilisek a Cortana-Szolgáltatásokkal. A Cortana-kompatibilis eszközök közé olyan harmadik féltől származó eszközök vagy termékek tartoznak, amelyeket nem a Microsoft gyárt vagy fejleszt ki, és amelyek nem a Microsoft tulajdonában vannak. A Microsoft nem felelős az ilyen harmadik féltől származó eszközökért, illetve termékekért.
  • v. Szoftverfrissítések. Automatikusan ellenőrizhetjük az Ön Cortana-Szolgáltatások szoftverének verzióját (erre a Szolgáltatások nyújtásához van szükség), és letölthetjük a szoftver frissítéseit és a konfiguráció módosítását, anélkül, hogy ezért díjat számítanánk fel Önnek, illetve megkövetelhetjük a Cortana-kompatibilis eszközök bármelyik gyártójától, hogy tartsa naprakészen a Cortana-Szolgáltatások szoftverét.
Teljes szöveg
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Összegzés
 • h. Outlook.com. Az Ön által Microsoft-fiók létrehozásához használt Outlook.com (vagy @msn, @hotmail vagy @live) e-mail cím egyedi, és csak Önhöz fog tartozni egészen addig, amíg az Ön Microsoft-fiókja vagy Outlook.com beérkezett üzenetei aktívak. Amennyiben bezárásra kerülnek az Ön Outlook.com beérkezett üzenetei, vagy bezárásra kerül az Ön Microsoft-fiókja – akár azért, mert Ön zárta be, akár azért, mert a jelen Feltételek alapján a Microsoft zárta be – az e-mail cím, illetve a felhasználónév újrahasznosíthatóvá válik a rendszerünkben, és hozzárendelhető lesz más felhasználóhoz.
Teljes szöveg
Office-SzolgáltatásokOffice-Szolgáltatások14i_officeBasedServices
Összegzés
 • i. Office-Szolgáltatások. Az Office 365 Home, az Office 365 Personal, az Office 365 University, az Office Online, a Sway, a OneNote.com és bármely más Office 365-előfizetés vagy Office márkájú Szolgáltatás az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára szolgál, kivéve, ha a Microsofttal kötött külön szerződésben kereskedelmi használati jogokat szerzett rájuk vonatkozóan.
Teljes szöveg
Microsoft Health-szolgáltatásokMicrosoft Health-szolgáltatások14j_MicrosoftHealthServices
Összegzés
 • j. Microsoft Health-szolgáltatások.
  • i. HealthVault. A HealthVault arra szolgál, hogy Ön az egészségével kapcsolatos személyes adatokat és hozzájárulásukkal más személyek (például családtagjainak) adatait tárolja benne. A HealthVault-fiókok nem arra valók, hogy egészségügyi szolgáltatók használják őket, vagy hogy kereskedelmi vagy nem személyes célra használják őket. Nem biztos, hogy az Ön fiókjában lévő adatok mindig pontosak és naprakészek, és egészségügyi szolgáltató kizárólag tájékozódási céllal nézheti meg őket. A HealthVault Szolgáltatás nem tartalmaz egészségügyi szolgáltatók számára vagy egyéb orvosi vagy esetkezelési célra szolgáló bejegyzéseket. A HealthVault-bejegyzések például nem az USA szabályozása értelmében vett kijelölt bejegyzéskészletek (designated record set). Ha egy egészségügyi szolgáltató úgy dönt, hogy jelentéseibe belefoglal HealthVaultból elérhető bármely adatot, akkor annak egy példányát saját rendszerében kell tárolnia. Ha az Ön fiókjában egy bejegyzésnek közös gondnoka van (mert Önök közül valaki meghívta a másikat), akkor Ön tudomásul veszi, hogy a közös gondnok teljes mértékben rendelkezik az adott bejegyzés felett, és lehetősége van arra, hogy megszüntesse az Ön hozzáférését ehhez a bejegyzéshez, kezelje mások hozzáférését ehhez a bejegyzéshez, valamint megnézze e bejegyzés adatait, többek között a bejegyzés felhasználásának módját és időpontját. A Microsoft nem támogatja a nem-Microsoft bejelentkezési adatokat (például a Facebookot és az OpenID-t), ezért a HealthVault ügyfélszolgálata nem tud segíteni az ilyenekkel kapcsolatos bejelentkezési problémákon. Ha Ön elveszti bejelentkezési adatait, vagy ha bezárják azt a fiókot, ahol Ön a bejelentkezési adatait megszerezte, akkor Ön nem lesz képes visszanyerni a tárolt adatait. A folyamatos hozzáférés biztosítása érdekében azt javasoljuk, hogy HealthVault-fiókjához több bejelentkezési adatkészletet használjon. A Microsoft nem hagyja jóvá az Ön által esetleg használt nem-Microsoft bejelentkezési adatok működését, támogatását és biztonságát, ezek nem állnak az irányítása alatt, és ezekért felelősséget sem vállal.
  • ii. Microsoft Band. A Microsoft Band eszköz és alkalmazás nem orvostechnikai eszköz, és kizárólag fitnesz- és wellness-célokat szolgál. Rendeltetésszerű használatuk körébe nem tartozik bele a betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálása, illetve a betegségek vagy egyéb állapotok orvoslása, enyhítése, kezelése vagy megelőzése során történő felhasználásuk. A Microsoft nem felelős az Ön által a Microsoft Bandtől kapott információk alapján meghozott egyetlen döntésért sem.
  • iii. Egészségügyi robotok. Az egészségügyi robotok – adott esetben ideértve az akcióterveket, a betekintéseket, az emlékeztetőket és más funkciókat is – nem orvostechnikai eszközök, és kizárólag egészségügyi szolgáltató által kiadott programbeli fitnesz- és wellness-célokat szolgálnak. Rendeltetésszerű használatuk körébe nem tartozik bele a betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálása, orvoslása, enyhítése, megelőzése vagy kezelése során történő felhasználásuk, sem szakértő orvosi tanács helyettesítőjeként történő használatuk. Teljes mértékben Ön a felelős az egészségügyi robotok Ön általi használatáért. A Microsoft nem felelős az Ön által az egészségügyi robotoktól kapott információk alapján meghozott egyetlen döntésért sem. Egészségügyi robotok használata előtt mindig kérje ki egy orvos véleményét az Ön egészségi állapotával, étrendjével, fitnesz- vagy wellness-programjával kapcsolatban. A Szolgáltatásokon vagy azokon keresztül kapott információk miatt soha ne hagyja figyelmen kívül az orvosi szakvéleményt, és ne késlekedjen annak kikérésében. Ahogy bármilyen technikai eszköz, az egészségügyi robotok esetében is előfordulhat, hogy különféle okokból, például áramkimaradás vagy a kapcsolat megszakadása miatt nem rendeltetésszerűen működnek.
Teljes szöveg
Digitális TermékekDigitális Termékek14k_DigitalGoods
Összegzés
 • k. Digitális Termékek. A Microsoft lehetővé teheti, hogy Ön a Microsoft Groove, a Microsoft Filmek+TV, az Áruház és bármely egyéb kapcsolódó és jövőbeli szolgáltatáson keresztül (az adott anyagtól függően) megszerezzen, meghallgasson, megnézzen, játsszon és/vagy elolvasson olyan zenét, képeket, videót, szöveget, könyvet, játékot vagy egyéb anyagot (a továbbiakban „Digitális Termékek”), amelyet Ön digitális formában kaphat meg. A Digitális Termékeket Ön kizárólag személyes, nem kereskedelmi szórakozási célra használhatja. Ön vállalja, hogy a Digitális Termékek egyetlen másolati példányát sem értékesíti tovább, nem sugározza, nem adja elő nyilvánosan, nem jeleníti meg nyilvánosan, és nem terjeszti. A Digitális Termékek tulajdonjogával a Microsoft vagy harmadik felek rendelkezhetnek. Ön azonban minden esetben tudomásul veszi és elismeri, hogy az Ön Digitális Termékekkel kapcsolatos jogait a jelen Feltételek, a szerzői jogokra vonatkozó törvény és a https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 webhelyen található használati szabályok korlátozzák. Ön vállalja, hogy semelyik Szolgáltatáson keresztül megszerzett semelyik Digitális Terméket sem próbálja meg módosítani semmiféle célból, ideértve a Digitális Termékek tulajdonjogának vagy forrásának elrejtését vagy megváltoztatását is. A Microsoft és/vagy a Digitális Termékek tulajdonosai időnként értesítés nélkül eltávolíthatnak Digitális Termékeket a Szolgáltatásokból.
Teljes szöveg
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Összegzés
 • l. OneDrive.
  • i. Tárterület-foglalás. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben Ön több tartalmat tárol OneDrive-fiókjában, mint amennyit az ingyenes vagy díjköteles OneDrive-előfizetése megenged, és Ön az értesítéstől számított 30 napon (vagy az értesítésben meghatározott bármely, ennél hosszabb időtartamon) belül nem reagál a Microsoftnak arra az értesítésére, amelyben Önt a fiók rendbetételére (az engedélyezett mennyiséget meghaladó tartalom eltávolítására vagy egy nagyobb tárhelyet biztosító, új előfizetés-csomagra történő áttérésre) szólítja fel, a Microsoft lezárhassa az Ön fiókját, és törölhesse az Ön OneDrive-on található Tartalmát, vagy letilthassa a hozzáférést az Ön OneDrive-on található Tartalmához.
  • ii. A szolgáltatás teljesítménye. Különféle tényezők, például az Ön berendezése, az internetkapcsolat és a Microsoftnak a szolgáltatás teljesítményének és sértetlenségének fenntartása érdekében tett erőfeszítései miatt esetenként előfordulhat késés tartalom OneDrive-ra történő feltöltésben vagy a OneDrive-on lévő tartalom szinkronizálásában.
  • iii. Értesítés a lejáratról. Amennyiben a 4(a)(ii) szakaszban foglaltaknak megfelelően tevékenység hiánya miatt bezárjuk az Ön OneDrive-fiókját, erről legalább egy hónappal korábban értesítjük. Ha Ön fizetős OneDrive-előfizetéssel rendelkezik, akkor tevékenység hiánya miatt nem zárjuk be az Ön fiókját semmilyen olyan időszak során, amelyre Ön OneDrive-használatot vásárolt.
  • iv. A OneDrive szolgáltatás módosítása. Legalább 30 nappal korábban értesíteni fogjuk, ha az ingyenes vagy díjköteles OneDrive-szolgáltatások valamely módosításának hatására Ön többé nem tudja elérni az Ön Tartalmát a OneDrive-on.
  • v. Fizetős előfizetések. Ha lejjebb visszük a OneDrive-on tárolható adatainak mennyiségére vonatkozó korlátot, vagy ha beszüntetjük a OneDirve szolgáltatást, akkor Ön felmondhatja fizetős OneDrive-előfizetését, mi pedig arányosan visszatérítjük Önnek az ilyen előfizetés díját. Bármilyen ilyen változtatásról legalább 30 nappal korábban értesíteni fogjuk, Önnek pedig az értesítésben meghatározott időintervallumon belül kell felmondania az előfizetését.
Teljes szöveg
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Összegzés
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. A Microsoft Rewards (a továbbiakban a „Program”) lehetőséget ad Önnek arra, hogy beváltható pontokat szerezzen az olyan tevékenységekért, mint a megfelelő keresés, a beszerzés, valamint a Microsoft egyéb ajánlatai. Az ajánlatok a piac függvényében változhatnak. Keresésnek az a tevékenység számít, amikor egy magánszemély felhasználó kézzel adja meg a megkeresendő szöveget azzal a jóhiszemű céllal, hogy Bing-találatokat fog kapni az ilyen felhasználó saját kutatási céljaira, de nem számít keresésnek semmilyen robot, makró vagy más automatizált vagy csalásra szolgáló eszközzel megadott semmiféle kérdés (a továbbiakban „Keresés”). A beszerzés áruk Microsofttól történő vásárlásának folyamata vagy digitális tartalom letöltésének és hozzá licenc Microsofttól történő beszerzésének folyamata, függetlenül attól, hogy az adott dolog ingyenes vagy fizetést igénylő-e (a továbbiakban „Beszerzés”). Nem minden Microsofttól történő vásárlás esetén járnak jutalompontok. A Microsoft időről időre további pontszerzési lehetőségeket kínálhat, és nem mindegyik pontszerzési ajánlat érhető el időbeli korlátozás nélkül. Megszerzett pontjait a beváltási oldalon szereplő cikkekre (a továbbiakban „Jutalmak”) válthatja be. További tájékoztatás a support.microsoft.com webhely (a továbbiakban „GYIK”) „Jutalmak” című szakaszában olvasható.
   • 1. A Programmal kapcsolatos követelmények. Önnek érvényes Microsoft-fiókkal kell rendelkeznie, eszközeinek pedig ki kell elégíteniük a minimális rendszerkövetelményeket. A Programban azok a felhasználók vehetnek részt, akik a GYIK-ben felsorolt piacokon élnek. A magánszemélyek nem rendelkezhetnek egynél több Program-fiókkal, még akkor sem, ha az adott magánszemélynek több e-mail-címe van, egy-egy háztartásban pedig legfeljebb hat fiók megengedett. A Programot Ön kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatja.
   • 2. Pontok. Kivéve azt az esetet, amikor Ön a pontjait Microsoft-családján belül megosztja (korlátozások lehetnek alkalmazandók) vagy egy, a beváltási központban felsorolt nonprofit szervezetnek adományozza, Ön nem ruházhatja át a pontokat. A pontok nem képezik az Ön személyes tulajdonát, nem kaphat értük semmilyen készpénzt vagy fizetőeszközt. Ön promóciós alapon kap pontokat. Pontokat nem vásárolhat. A Microsoft korlátozhatja a személyenkénti, háztartásonkénti vagy adott időszakonkénti (például napi) pontok vagy Jutalmak mennyiségét, feltéve, hogy Ön nem károsultja a jóhiszeműség megsértésének. A Program keretében Ön nem válthat be naptári évenként 550 000-nél több pontot. A Program keretében megszerzett pontok nem érvényesek a Microsoft vagy harmadik felek által kínált semmilyen más programban, és nem használhatók fel semmilyen ilyen programmal kombinálva. Be nem váltott pontjai lejárnak, ha Ön 18 hónapon át nem szerez vagy vált be pontot.
   • 3. Jutalmak. Pontjait beválthatja, ha ellátogat a beváltási oldalra, vagy odaadhatja a felsorolt nonprofit szervezetnek. Előfordulhat, hogy egy konkrét Jutalom korlátozott darabszámban áll rendelkezésre, és az ilyen Jutalmak „érkezési sorrendben” vihetők el. Előfordulhat, hogy további adatokat is meg kell adnia, például az e-mail-címét és a telefonszámát (egy VOIP-számtól vagy ingyenesen hívható számtól különböző számot), és arra is megkérhetik, hogy a pontok Jutalmakra történő beváltáshoz adjon meg egy csalást kizáró kódot, vagy írjon alá további jogi dokumentumokat. Miután megrendelt egy Jutalmat, a megrendelést nem törölheti, és a jutalmat nem adhatja vissza pontokért cserébe, kivéve hibás termékek esetében, illetve ha az alkalmazandó jogszabályok erre lehetőséget adnak. Ha Ön olyan Jutalmat rendel meg, amely nincs raktáron vagy más okból nem érhető el, akkor egy megfelelő értékű helyettesítő Jutalmat adhatunk, vagy visszatéríthetjük az Ön pontjait. A Microsoft frissítheti a beváltási oldalon kínált Jutalmakat, és meg is szüntetheti egyes konkrét Jutalmak elérhetőségét. Bizonyos Jutalmak megszerzésére jogosultsági korhatár vonatkozhat. A vonatkozó ajánlat minden ilyen jellegű követelményt tartalmaz. Ön a felelős a Jutalom elfogadásával és használatával kapcsolatos minden szövetségi, állami és helyi adó és egyéb költség megfizetéséért. A Jutalmakat e-mailben küldjük el az Ön Microsoft-fiókjához társított e-mail-címre, ezért kérjük, tartsa napra készen az e-mail-címét. A kézbesíthetetlen Jutalmakat nem adjuk ki ismételten, így azok elvesznek. A Jutalmak nem értékesíthetők tovább.
   • 4. Az Ön Programban való részvételének megszűnése. Program-fiókját törölhetjük, ha Ön nem jelentkezik be 18 havonta legalább egyszer. Továbbá a Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy törölje egy konkrét felhasználó Program-fiókját, ha a Programmal kapcsolatban hamisítást, visszaélést vagy félrevezetést tapasztal, vagy ha a jelen feltételek megszegését észleli. Ha (akár az Ön kérésére, akár a mi kezdeményezésünkre) megszűnik az Ön Programban való részvétele, vagy ha a Program felfüggesztésre kerül, Önnek 90 nap áll rendelkezése pontjainak beváltására; ellenkező esetben a pontok elvesznek. A megszűnés pillanatában megszűnik az Ön joga arra, hogy használja a Programot, és hogy a jövőben további pontokat gyűjtsön.
   • 5. Egyéb feltételek. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy diszkvalifikálja Önt; letiltsa az Ön hozzáférését a Programhoz vagy az Ön Rewards-fiókjához; és/vagy visszatartson pontokat, Jutalmakat és jótékonysági adományokat, ha a Microsoft úgy véli, hogy Ön a Program bármely részével kapcsolatban hamisítást vagy visszaélést követ el, vagy olyan tevékenységet folytat, amely ellentétben áll a jelen Feltételek rendelkezéseivel.
Teljes szöveg
AzureAzure14n_Azure
Összegzés
 • n. Azure. Az Azure-szolgáltatás Ön általi használatára annak a külön szerződésnek a feltételei és kikötései az irányadók, amelynek alapján Ön a https://go.microsoft.com/fwLink/?LinkID=522330 webhelyen részletezetteknek megfelelően a szolgáltatásokat beszerezte.
Teljes szöveg
Vegyes rendelkezésekVegyes rendelkezések16_17_18_miscellaneous
Összegzés

14. Vegyes rendelkezések. A jelen szakasz, továbbá az 1., a 9. (a jelen Feltételek lejárta előtt felmerült összegekre vonatkozóan), a 10., a 11., a 12., a 16. szakasz, valamint azok a szakaszok, amelyek a bennük foglalt feltételek jellege miatt a szerződés megszűnése után is alkalmazandók, a jelen Feltételek bármilyen felmondása vagy megszűnése után is hatályban maradnak. A jelen Feltételekből adódó jogainkat és kötelezettségeinket részben vagy egészben, értesítés nélkül, bármikor engedményezhetjük, átruházhatjuk vagy egyéb módon eladhatjuk, amennyiben ez az engedményezés, átruházás, illetve eladás nem sérelmes Önre nézve. Önnek nem áll jogában a jelen Feltételeket vagy a Szolgáltatások bármilyen használati jogát más számára engedményezni, átruházni vagy más módon eladni. Ez az Ön és a Microsoft között létrejött teljes megállapodás a Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozóan. Ez felvált minden korábbi, a Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozó, Ön és a Microsoft között létrejött szerződést. A jelen Feltételek minden része a vonatkozó jogszabályok által megengedett keretek között a legnagyobb mértékben alkalmazandó. Ha egy bíróság vagy egy választottbíró úgy rendelkezik, hogy a jelen Feltételek egyes részei az itt rögzített formában általunk nem érvényesíthetők, akkor úgy tekintendő, hogy a kérdéses feltételek helyébe hasonló, az alkalmazandó jogszabályok keretei között érvényesíthető feltételek lépnek, de a jelen Feltételek további részei változatlan formában érvényben maradnak. A jelen Feltételek csak az Ön és a Microsoft érdekeit szolgálhatják. Nem szolgálhatják senki más érdekeit, kivéve a Microsoft jogutódjaiét és engedményeseiét. A szakaszcímek kizárólag tájékoztató jellegűek.

15. Exportjogszabályok. Önnek be kell tartania a szoftverekre és/vagy a Szolgáltatásokra vonatkozó összes hazai és nemzetközi exportjogszabályt és -előírást, ideértve a rendeltetési helyre, a végfelhasználókra és a felhasználás céljára vonatkozó korlátozásokat is. A földrajzi és exportkorlátozásokról további tájékoztatás itt található: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 és https://www.microsoft.com/exporting.

16. Jogfenntartás és visszajelzés. Kivéve, ha a jelen Feltételekben kifejezetten ennek ellenkezője áll, a Microsoft nem ad Önnek licencet, sem semmiféle egyéb jogot a Microsoft vagy bármely vele kapcsolatban álló jogi személy tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló semmiféle szabadalom, know-how, szerzői jog, kereskedelmi titok, védjegy és egyéb szellemi tulajdon vonatkozásában, nem kizáró jelleggel ideértve a nevet, a kereskedelmi kinézetet, az emblémát és az ezekkel egyenértékű dolgokat is. Azzal, hogy Ön a Microsoftnak bármilyen ötletet, indítványt, javaslatot vagy visszajelzést ad, nem kizáró jelleggel ideértve az új termékekre, technológiákra, akciókra, terméknevekre, termékre vonatkozó visszajelzésre és termék-továbbfejlesztésekre vonatkozó ötleteket is, (a továbbiakban „Visszajelzés”), Ön a Microsoftnak Önnel szembeni díj- vagy jogdíjfizetési és egyéb kötelezettség nélkül jogot ad arra, hogy a Microsoft az Ön Visszajelzését bármilyen módon és bármilyen célra felhasználja, megossza, kereskedelmileg hasznosítsa, illetve abból származtatott munkát hozzon vagy hozasson létre. Ön nem küld olyan Visszajelzést, amelyre vonatkozó bármely licencfeltétel értelmében a Microsoft köteles lenne bármilyen harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét, technológiáit vagy dokumentációját azért, mert abba a Microsoft belefoglalja az Ön Visszajelzését.

Teljes szöveg
ÉRTESÍTÉSEKÉRTESÍTÉSEKNOTICES
Összegzés

A szellemi tulajdonjog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló értesítések és eljárás. A Microsoft tiszteletben tartja harmadik felek szellemi tulajdonának tulajdonjogát. Javasoljuk, hogy a szellemi tulajdon bitorlásával kapcsolatos igényeire (ideértve a szerzői jog bitorlásával kapcsolatos igényeit is) vonatkozó értesítéseket a Microsoft kijelölt megbízottjához küldje be. További tájékoztatásért és a kapcsolattartási adatokért olvassa el a Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement” (A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló értesítés és eljárás) című ismertetőt.

A Microsoft az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. cikkének 512. szakaszában leírtaknak megfelelően jár el a szerzőijog-bitorlással kapcsolatos bejelentések esetén. Megfelelő körülmények között a Microsoft letilthatja vagy megszüntetheti a Microsoft-szolgáltatások azon felhasználóinak fiókjait, akikről feltételezhető, hogy ismételten jogbitorlást követnek el.

A hirdetésekben megjelenő szellemi tulajdonnal kapcsolatos aggályokra vonatkozó értesítések és eljárások. A hirdetési hálózatunkban a szellemi tulajdonnal kapcsolatban felmerülő aggályok vonatkozásában tekintse át a Szellemi tulajdonra Vonatkozó Irányelveinket.

Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos nyilatkozatok. A Szolgáltatásokra vonatkozóan Copyright © 2018 Microsoft Corporation és/vagy annak szállítói, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Minden jog fenntartva. A Feltételek magukban foglalják a(z időről időre módosított) Microsoft-védjegyekre és ‑márkákra vonatkozó útmutatót. A „Microsoft” és az összes Microsoft-termék, ‑szoftver és ‑szolgáltatás neve, emblémája és ikonja a Microsoft védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A következő lista a Microsoft bejegyzett védjegyeit sorolja fel, a teljesség igénye nélkül. A létező vállalatok és termékek neve tulajdonosuk védjegye lehet. Minden, a jelen Feltételekben kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. A Microsoft bizonyos webhelyeinek kiszolgálóin használt egyes szoftverek részben az Independent JPEG Group munkáján alapulnak. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Minden jog fenntartva. A Microsoft bizonyos webhelyeinek kiszolgálóin használt „gnuplot” szoftver szerzői jogára vonatkozóan: © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Minden jog fenntartva.

Egészségügyi közlemény. A Microsoft nem ad sem orvosi, sem semmilyen egyéb egészségügyi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérje ki kezelőorvosának vagy más szakképzett egészségügyi szolgáltatónak a véleményét az Ön egészségi állapotával, étrendjével, fitnesz- vagy wellness-programjával kapcsolatban. A Szolgáltatásokon vagy azokon keresztül kapott információk miatt soha ne hagyja figyelmen kívül az orvosi szakvéleményt, és ne késlekedjen annak kikérésében.

Részvényárfolyamok és indexadatok (beleértve az indexértékeket is). © 2013 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az itt található információk: (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói jogvédett információi; (2) nem másolhatók és nem terjeszthetők; és (3) pontossága, teljessége és időszerűsége nem szavatolt. Sem a Morningstar, sem annak tartalomszolgáltatói nem vállalnak felelősséget az ilyen információk bármilyen felhasználásából eredő semmilyen kárért vagy veszteségért. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket.

Ön nem használhatja a Dow Jones indexeketSM, indexadatokat és a Dow Jones jelöléseket semmilyen pénzügyi eszköz vagy befektetési termék (például derivativák, strukturált termékek, befektetési alapok, tőzsdei forgalomban részt vevő befektetési alapok, befektetési portfóliók stb., amelyeknél az eszköz vagy a befektetési termék ára, megtérülése és/vagy teljesítménye kapcsolódik az indexekhez, illetve követni fogja az indexeket, illetve bármelyik index proxyját) kibocsátásához, létrehozásához, támogatásához, kereskedéséhez, forgalomba hozatalához vagy reklámozásához a Dow Jones vállalattal kötött külön írásos megállapodás nélkül.

Pénzügyi közlemény. A Microsoft az Egyesült Államok szövetségi értékpapír-kereskedelmi törvényei, illetve más joghatóságok értékpapír-kereskedelmi jogszabályai értelmében nem tekinthető brókernek, értékpapír-forgalmazónak vagy bejegyzett befektetési tanácsadónak, és nem ad tanácsokat magánszemélyeknek különböző értékpapírok befektetésre való alkalmasságára, illetve értékpapírok vagy más pénzügyi termékek vagy szolgáltatások megvásárlására vagy eladására vonatkozóan. A Szolgáltatások tartalmának egyetlen része sem képez semmilyen értékpapír megvásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlatot vagy felszólítást. Sem a Microsoft, sem a részvényárfolyamok, illetve indexadatok licencbe adói nem ajánlanak, illetve nem javasolnak semmilyen pénzügyi terméket vagy szolgáltatást. A Szolgáltatások tartalmának egyetlen része sem tekintendő szaktanácsnak, nem korlátozó jelleggel ideértve a befektetési és az adózással kapcsolatos tanácsokat is.

A H.264/AVC, MPEG-4 képi szabvánnyal és a VC-1 videoszabvánnyal kapcsolatos értesítés. A szoftver olyan H.264/AVC, MPEG-4 képi és/vagy VC-1 képdekódolási technológiát tartalmazhat, amelyet az MPEG LA, L.L.C. ad licencbe. Ez a technológia videoadatok tömörítésére szolgáló formátumként ismert. Az alábbi értesítést az MPEG LA, L.L.C. elvárásainak eleget téve közöljük:

EZT A TERMÉKET A H.264/AVC, AZ MPEG-4 KÉPI ÉS A VC-1 SZABADALOMHOZ TARTOZÓ LICENCEK ÉRTELMÉBEN SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA EGY FOGYASZTÓNAK LICENCELJÜK (A) VIDEOANYAG KÓDOLÁSÁRA A SZABVÁNYOKNAK (A TOVÁBBIAKBAN „VIDEOSZABVÁNYOK”) MEGFELELŐEN ÉS/VAGY (B) OLYAN H.264/AVC, MPEG-4 KÉPI ÉS VC-1 VIDEOANYAG DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYET EGY FOGYASZTÓ SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG SORÁN KÓDOLT ÉS/VAGY AMELY ILYEN VIDEOANYAG SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK. E LICENCEK EGYIKE SEM TERJED KI SEMMIFÉLE MÁS TERMÉKRE, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY VALAMELY ILYEN TERMÉK ÖNÁLLÓ ÁRUCIKKÉNT ESETLEG A SZOFTVERHEZ KAPCSOLÓDIK. NINCS ÉS NEM VÉLELMEZHETŐ LICENC BÁRMIFÉLE EGYÉB FELHASZNÁLÁSRA. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSSAL AZ MPEG LA, L.L.C. VÁLLALAT SZOLGÁL. LÁSD AZ MPEG LA WEBHELYÉT.

Kizárólag a félreértések elkerülése érdekében: a jelen értesítés sem nem korlátozza, sem nem tiltja meg a jelen Feltételek alapján biztosított szoftver olyan normál üzleti célú használatát, amely személyes használatnak minősül az adott vállalkozásra nézve, feltéve, hogy ez a használat nem terjed ki a következőkre: (i) a szoftver továbbterjesztésére harmadik felek számára, illetve (ii) a VIDEOSZABVÁNYOKNAK megfelelő technológiákkal harmadik feleknek terjesztendő anyag létrehozására.

Teljes szöveg
ALAPVETŐ ALKALMAZÁS​HASZNÁLATI LICENCFELTÉTELEKALAPVETŐ ALKALMAZÁS​HASZNÁLATI LICENCFELTÉTELEKSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Összegzés

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN KÍNÁLT ALKALMAZÁSOKRA VONATKOZÓ
ALAPVETŐ ALKALMAZÁSHASZNÁLATI LICENCFELTÉTELEK

MICROSOFT ÁRUHÁZ, WINDOWS ÁRUHÁZ ÉS XBOX ÁRUHÁZ

A jelen licencfeltételek szerződést képeznek Ön és az alkalmazás kiadója között. Olvassa el ezeket a feltételeket. E licencfeltételek alkalmazandók az Ön által a Microsoft Áruházból, a Windows Áruházból vagy az Xbox Áruházból (a jelen licencfeltétekben a továbbiakban ezek mindegyikére „Áruház”-ként hivatkozunk) letöltött szoftveralkalmazásokra, ideértve az alkalmazások bármely frissítését és kiegészítését is, kivéve, ha az alkalmazásokhoz külön feltételek tartoznak, mely esetben azok a külön feltételek alkalmazandók.

HA ÖN NEM FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET, AKKOR ÖNNEK NEM ÁLL JOGÁBAN ÉS TILOS LETÖLTENIE ÉS HASZNÁLNIA AZ ALKALMAZÁST.

Az alkalmazás kiadója – az Áruházban megadott meghatározásnak megfelelően – azt a jogalanyt jelenti, amely az alkalmazást Önnek licencbe adja.

Ha Ön betartja a jelen licencfeltételeket, akkor Önt az alábbi jogok illetik meg.

 • 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK. Ön az alkalmazást Windows-alapú eszközökön vagy Xbox-konzolokon telepítheti és használhatja a Microsoft Használati Szabályaiban ismertetett módon. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a Microsoft Használati Szabályait.
 • 2. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK.
  • a. Hozzájárulás az internetalapú vagy vezeték nélküli szolgáltatások használatához. Ha az alkalmazás az interneten keresztül csatlakozik számítógép-hálózatokhoz, ideértve a vezeték nélküli hálózaton keresztüli csatlakozást is, akkor az alkalmazás Ön általi használata azt jelenti, hogy Ön hozzájárul ahhoz, hogy az eszköz általános adatai (többek között az eszköz műszaki adatai, a rendszerre és az alkalmazásszoftverre, továbbá a perifériákra vonatkozó adatok) elküldésre kerüljenek internetalapú vagy vezeték nélküli szolgáltatásokhoz. Ha az alkalmazás segítségével elért szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban egyéb feltételek is meg lettek fogalmazva, azok a feltételek is alkalmazandók.
  • b. Visszaélés az internetalapú szolgáltatások használatával. Az internetalapú szolgáltatásokat Ön nem használhatja oly módon, melynek következtében Ön szándékosan károsítja őket, illetve amellyel Ön szándékosan zavarja e szolgáltatások vagy a vezeték nélküli hálózat mások általi használatát. Ön nem használhatja a szolgáltatást arra, hogy bármilyen módon jogosulatlan hozzáférést próbáljon szerezni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.
 • 3. A LICENC TERJEDELME. Ön csak az alkalmazás licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán az alkalmazás használatára biztosít Önnek bizonyos jogokat. Ha az Ön és a Microsoft között létrejött szerződés alapján a Microsoft letiltja az alkalmazás használatát az Ön eszközein, akkor egyúttal megszűnik minden kapcsolódó licencjog is. Az alkalmazás kiadója minden egyéb jogot fenntart. Kivéve azt az esetet, amikor az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenére több jogot biztosítanak Önnek, Ön az alkalmazást csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során be kell tartania az alkalmazás minden olyan technikai korlátozását, amely a szoftver kizárólag meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Önnek be kell tartania az alábbi korlátozásokat:
  • a. nem kerülheti meg az alkalmazás semelyik technikai korlátozását;
  • b. nem fordíthatja és nem fejtheti vissza az alkalmazást, továbbá nem nyerheti vissza annak forráskódját, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy és amilyen mértékben azt a számítógépes programokra vonatkozó alkalmazandó szerzői jogi jogszabályok kifejezetten megengedik;
  • c. nem készíthet több másolatot az alkalmazásról, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz, vagy amennyit az alkalmazandó jogszabályok a jelen korlátozás ellenére megengednek;
  • d. nem teheti közzé az alkalmazást, illetve nem teheti más módon elérhetővé az alkalmazást azért, hogy azt mások lemásolhassák;
  • e. az alkalmazást nem adhatja kölcsönbe, bérbe, illetve tartós bérletbe;
  • f. nem ruházhatja át az alkalmazást, illetve a jelen szerződést harmadik félre.
 • 4. DOKUMENTÁCIÓ. Ha az alkalmazáshoz dokumentáció van mellékelve, saját személyes tájékoztatási célra lemásolhatja és felhasználhatja ezt a dokumentációt.
 • 5. TECHNOLÓGIÁRA VONATKOZÓ ÉS EXPORTKORLÁTOZÁSOK. Az alkalmazásra az Amerikai Egyesült Államok technológiát szabályozó vagy exportjogszabályai és -előírásai, illetve nemzetközi technológiát szabályozó vagy exportjogszabályok és -előírások vonatkozhatnak. Ön köteles betartani az alkalmazás által használt vagy támogatott technológiára vonatkozó összes hazai és nemzetközi exportjogszabályt és ‑előírást. Ezek a jogszabályok a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és a felhasználás céljára vonatkozó korlátozásokat is tartalmaznak. A Microsoft márkájú termékekre vonatkozóan további információ a Microsoft exportálással foglalkozó webhelyén található.
 • 6. TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Azzal kapcsolatban, hogy elérhetőek-e támogatási szolgáltatások, az alkalmazás kiadójától kérjen tájékoztatást. A Microsoft, a hardver gyártója és az Ön mobilszolgáltatója (kivéve, ha a ezek valamelyike az alkalmazás kiadója) nem vállal felelősséget az alkalmazáshoz kapcsolódó támogatási szolgáltatások nyújtásáért.
 • 7. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE. A jelen szerződés, bármely alkalmazandó adatvédelmi irányelv és szabályzat, az alkalmazáshoz mellékelt bármely kiegészítő feltétel, valamint a kiegészítések és frissítések feltételei együttesen alkotják az alkalmazásra vonatkozóan Ön és az alkalmazás kiadója között megkötött teljes licencszerződést.
 • 8. ALKALMAZANDÓ JOG.
  • a. Az Egyesült Államokban és Kanadában. Ha Ön az alkalmazást az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában szerzete be, akkor az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) államának, illetve tartományának törvényei az irányadók a jelen feltételek értelmezésére és esetleges megszegésükkel kapcsolatos igényekre, valamint minden egyéb igényre vonatkozóan (beleértve a fogyasztóvédelmi, a tisztességtelen verseny tilalmára és a szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó igényeket is), tekintet nélkül a magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire.
  • b. Az Egyesült Államok és Kanada területén kívül. Ha Ön az alkalmazást bármelyik másik országban szerezte be, akkor az adott ország törvényei az irányadók.
 • 9. HATÁLYOS JOG. A jelen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön államának vagy országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. A jelen szerződés nem módosítja az Ön államának vagy országának törvényei által Önnek biztosított jogokat, amennyiben az adott állam, illetve ország törvényei ezt nem teszik lehetővé.
 • 10. A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. Az alkalmazás licencbe adása „adott állapotban”, „minden hibájával együtt” és „adott elérhetőség mellett” történik. Az alkalmazás kiadója a saját nevében, valamint a Microsoft (ha nem a Microsoft az alkalmazás kiadója), az a mobilszolgáltató, amelynek hálózatán keresztül az alkalmazást biztosítják, valamint mindezek társvállalatai, beszállítói, képviselői és szállítói (a továbbiakban az „Érintett Felek”) nem nyújtanak semmilyen további szerződéses szavatosságot, garanciát vagy feltételt az alkalmazással kapcsolatban. Önt megilleti a törvény által kötelezően előírt minden szavatosság, más szavatosságot azonban nem vállalunk. Az Érintett Felek a helyi jogszabályok által megengedett mértékben kizárnak minden vélelmezett kötelező szavatosságot, ideértve a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a biztonságra, a kényelemre és a jogbitorlás-mentességre vonatkozót is.
 • 11. JOGORVOSLATOK ÉS KÁROK KORLÁTOZÁSA.
  • a. Az alkalmazás kiadója nem tartozik felelősséggel semmilyen felhasználó tartalmáért, anyagáért vagy egyéb harmadik fél anyagáért, ideértve a harmadik felek webhelyére mutató hivatkozásokat, valamint a felhasználók által végzett tevékenységeket is. Az ilyen tartalmak és tevékenységek nem tulajdoníthatók az alkalmazás kiadójának, és nem képviselik az alkalmazás kiadójának álláspontját.
  • b. Az alkalmazás kiadóját csak akkor terheli felelősség, ha a jelen licencfeltételekben megfogalmazott lényeges kötelezettségek sérülnek.
  • c. Az alkalmazás kiadója, annak megbízott ügynökei és/vagy jogi képviselői nem vonhatók felelősségre semmilyen előre nem látható kárért és/vagy pénzügyi veszteségért bárminemű közvetett kárra vonatkozóan, beleértve az elmaradt hasznot is, kivéve, ha az alkalmazás kiadójának, annak megbízott ügynökeinek és/vagy jogi képviselőinek súlyos gondatlanság vagy szándékos visszaélés róható fel.
  • d. A felelősség korlátozása nem érinti az alkalmazás kiadójának hibátlan teljesítéssel kapcsolatos törvényi felelősségét, nem korlátozó jelleggel ideértve a termékfelelősségi törvény által előírt felelősséget és a szavatossági kötelezettségek megsértésére vonatkozó törvényi felelősséget is. Ugyanez vonatkozik az alkalmazás kiadójának, valamint az alkalmazás kiadója megbízottjainak és/vagy jogi képviselőjének felelősségére csalás vagy a gondatlanságukból bekövetkezett személyi sérülés vagy halál esetén.
  • e. Az alkalmazásra vonatkozó jelen licencfeltételek és/vagy az alkalmazás vagy az alkalmazáson keresztül elérhetővé tett szolgáltatások használata alapján semmilyen, a jelen 11. szakasz (a)–(e) alszakaszaiban megnevezetteken kívüli egyéb szerződéses vagy jogi igény nem támasztható.
Teljes szöveg
Azok a szolgáltatások, amelyekre a szerződés vonatkozikAzok a szolgáltatások, amelyekre a szerződés vonatkozikserviceslist
Összegzés

A Microsoft Szolgáltatási Szerződés a következő termékekre, alkalmazásokra és szolgáltatásokra vonatkozik, bár előfordulhat, hogy ezeknek nem mindegyike érhető el az Ön térségében.

 • A Microsoft által közzétett Windows-játékok, -alkalmazások és -webhelyek
 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Desktop
 • Bing Dictionary
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing Search alkalmazás
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing Térképek
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • Intelligens keresés
 • LineBack
 • Maps App
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Filmek+TV
 • Microsoft Health
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Office 365 Támogatási és helyreállítási segéd
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft-család
 • Microsoft-fiók
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Egészség és fitnesz
 • MSN Explorer
 • MSN Gasztronómia
 • MSN Hírek
 • MSN Időjárás
 • MSN Premium
 • MSN Pénzügyek
 • MSN Sport
 • MSN Utazás
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Egyetemista verzió
 • Office 365 Egyszemélyes verzió
 • Office 365 Otthoni verzió
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office Sway
 • Office Áruház
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype-interjú
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Webes Office (korábbi nevén Office Online)
 • Who’s In
 • Windows Fotótár
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Szerkesztő
 • Windows Movie Maker
 • Windows Áruház
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios-játékok, -alkalmazások és -webhelyek
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • Áruház
Teljes szöveg
Szerződéskötő társvállalatok (a 10(b) szakaszbeli díjköteles Szolgáltatások esetén)Szerződéskötő társvállalatokAffiliateContractingEntities
Összegzés

Jelenleg nincsenek szerződéskötő társvállalatok. Ön a Microsoft Ireland Operations Limited vállalattal köt szerződést.

Teljes szöveg
2019. július 1.0