A person sitting at a desk using a computer with multiple monitors.

Apsaugokite nuo pasikėsinimo į tapatybę

Padėkite savo darbuotojams būti saugiems ir produktyviai dirbti. Naudokite griežto autentifikavimo ir realiuoju metu taikomas rizika grįstas adaptyviąsias prieigos strategijas, kad suteiktumėte prieigą prie išteklių ir duomenų.

Naši ir efektyvi tapatybės sauga

Padėkite apsaugoti darbuotojus ir suteikite jiems galimybių

Apsaugokite nuo pavojaus tapatybei ir padėkite užtikrinti, kad tik patvirtinti vartotojai ir patikimi įrenginiai galėtų pasiekti išteklius.

Didesnė programų ir duomenų sauga

Pagerinkite prieigos ir veiklos matomumą ir kontrolę visose programose ir duomenyse.

Sklandi vartotojų patirtis

Suteikite bet kurį įrenginį ar tinklą naudojančiam vartotojui saugesnę prieigą prie išteklių.

Maersk.
"„Maersk“ stiprina veiklas visame pasaulyje naudodama integruotą saugos sprendimą, kuris apima tapatybės apsaugą, kelių dalių autentifikavimą ir „Azure Active Directory“ („Azure AD“) sąlyginės prieigos funkcijas."

Kodėl svarbu apsaugoti prieigą?

Prieigos prie išteklių apsauga

Padėkite apsaugoti nuo pažeidimų dėl pamestų ar pavogtų kredencialų taikydami apsaugą slaptažodžiu ir griežtą autentifikavimą.

Išsamaus prieigos valdymo taikymas

Pagerinkite matomumą ir valdykite prieigą taikydami adaptyviąsias strategijas, pagrįstas kontekstiniais veiksniais, pvz., vartotoju, įrenginiu, vieta ir rizikos informacija realiuoju laiku.

Rizikos aptikimo ir taisymo automatizavimas

Išmaniai aptikite ir atsakykite į pažeistas paskyras naudodami debesų technologijos pagrindu veikiantį DI ir automatizavimo galimybes, kad greitai užkirstumėte kelią pažeistoms paskyroms.

Saugi prieiga, ryšiais sujungtame pasaulyje

Apsaugokite tapatybes ir užtikrinkite saugią prieigą prie išteklių

„Azure Active Directory“ („Azure AD“) teikia visą tapatybės ir prieigos valdymo sprendimą su integruota sauga, kuri padės jums valdyti ir apsaugoti darbuotojus ir duomenis.

Saugi prieiga prie išteklių naudojant griežtą autentifikavimą

Išsamaus valdymo naudojant adaptyviąsias strategijas taikymas

Rizikos aptikimo ir taisymo automatizavimas

Saugos rizikos identifikavimas ir stebėjimas

Išsamiai susipažinkite su „Azure AD“

Papildomi ištekliai

Geriausios nuotolinių darbuotojų valdymo praktikos

Sužinokite, kaip galite greitai ir lengvai nustatyti „Azure Active Directory“ bei būti savo organizacijos didvyriu.

Sąlyginė prieiga nuotoliniam darbui apsaugoti

Šiuose DUK dalinamasi geriausiomis praktikomis ir patarimais, derančiais su nulinio pasitikėjimo principais.

Patobulintas DI ir paskyrų pažeidimo prevencija

Sužinokite apie mokslą, kuriuo grindžiama tapatybės apsauga, ir kaip jis perkelia saugos įžvalgas į kitą lygį.