Atraskite mūsų įsipareigojimus teikti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

„Microsoft“ yra įsipareigojusi užtikrinti, kad mūsų produktai ir paslaugos būtų skirti visiems, taip pat daugiau nei milijardui žmonių su negalia.

Photograph of a person with a disability sitting in a wheelchair outside while working on a Surface in laptop mode

„Microsoft“ pritaikymo neįgaliesiems atitikties ataskaitose matosi mūsų įsipareigojimas užtikrinti pritaikymą neįgaliesiems. Įmonių, švietimo ir valstybinių institucijų specialistams šios ataskaitos padės priimti sprendimus dėl pirkimų ir produktų integracijos organizacijoje.


Kaip „Microsoft“ integruoja pritaikymą neįgaliesiems

Įgyvendindami įsipareigojimą pritaikyti neįgaliesiems, vadovaujamės trimis pagrindiniais principais: skaidrumu, įtraukumu ir atskaitomybe. Kurdami savo produktus ir paslaugas atsižvelgiame į pagrindinius visuotinius pritaikymo neįgaliesiems standartus, įskaitant:

  • EN 301 549;
  • JAV Reabilitacijos aktas 508;
  • žiniatinklio turinio pritaikymo neįgaliesiems gairės (WCAG).

„Microsoft“ taip pat bendradarbiauja su vyriausybėmis ir organizacijomis visame pasaulyje, kad žmonėms su negalia būtų lengviau naudotis skaitmeninėmis technologijomis.

Atskaitomybė

Mes teikiame prioritetą produktų ir paslaugų inkliuziniam projektavimui ir pritaikymui neįgaliesiems. „Microsoft“ skelbia pritaikymo neįgaliesiems atitikties ataskaitas (ACR), kuriose aprašoma, kaip mūsų produktai ir paslaugos atitinka Europos pritaikymo neįgaliesiems standarto EN 301 549, JAV Reabilitacijos akto 508 ataskaitų ir žiniatinklio turinio pritaikymo neįgaliesiems gairių (WCAG) kriterijus.

A person with visual impairment sits in front of a laptop smiling. Their white cane is at their side.
Photograph of a person with a disability using a Sip and Puff or SNP device while sitting in a wheelchair at a desk with a laptop and multiple display monitors

Įtraukumas

Mes norime suteikti galimybių visiems, pasitelkdami mūsų produktus, tarnybas ir technologijas bei mūsų „Microsoft“ kultūrą. Dėl šio požiūrio mes galime bendradarbiauti su įvairių negalių turinčiais asmenimis.

Skaidrumas

Mes neslepiame savo planų užtikrinti mūsų produktų pritaikymą neįgaliesiems. „Microsoft“ pritaikymo neįgaliesiems svetainėje pateikiama informacijos apie mūsų produktus, naujausias įtraukumo plėtojimo kryptis ir pritaikymo neįgaliesiems įrankius.

 

Photograph of a group of people standing at a counter looking at a laptop screen with the Windows Magnifier accessibility feature that makes text easier to read

Visuotiniai pritaikymo neįgaliesiems standartai

EN 301 549 ataskaitos

„Microsoft“ debesis apima daug tarnybų ir daugybė atskirų atitikties ataskaitų tai atspindi.

JAV Reabilitacijos akto 508 ataskaitos

„Microsoft“ siūlo išsamias pritaikymo neįgaliesiems atitikties ataskaitas, kuriose aprašomas pritaikymas neįgaliesiems daugybėje jos debesies tarnybų.

WCAG (ISO / IEC 40500) ataskaitos

„Microsoft“ ataskaitos apie visiškai užbaigtus produktus arba paslaugas arba jų dalis, kurias galima diegti atskirai.

Enterprise Disability Answer Desk

Mes teikiame specializuotą palaikymą įmonių klientams, kurie turi klausimų apie mūsų produktų ir paslaugų pritaikymą neįgaliesiems arba apie pritaikymo neįgaliesiems ataskaitas.