Microsoft Teams priekšlīnijas darbaspēkam

Nodrošiniet priekšlīnijas darbiniekiem ērtāku saziņu, elastīgu maiņu plānošanu un nevainojamu uzdevumu pārvaldību. Tas viss ir pieejams vienā ērti lietojamā programmā.

Two frontline workers, a Shift calendar in Teams for desktop and a team dashboard in Teams for mobile.

Visa sava darbaspēka pārveidošana

Aptuveni 78 procenti līderu norādīja, ka priekšlīnijas darbinieku aprīkošana ar tehnoloģijām ir panākumu atslēga.

Pārskats
Guided Tour

Ceļveža sākums

Priekšrocības jūsu priekšlīnijas darbiniekiem

Teams var nodrošināt jūsu priekšlīnijas darbiniekiem iespējas darbam nākotnē

Teams var nodrošināt jūsu priekšlīnijas darbiniekiem iespējas darbam nākotnē

Sniedziet priekšlīnijas darbiniekiem pareizos rīkus, lai nodrošinātu viņiem elastību, mērķa sajūtu un pareizās zināšanas, kas ļauj uzlabot uzņēmējdarbības rezultātus.

Elastīgas iespējas darbiniekiem koncentrēties uz svarīgāko

Palīdziet priekšlīnijas darbiniekiem veltīt vairāk laika svarīgiem procesiem un klientu mijiedarbībai, kā arī mazāk laika tērēt manuālu uzdevumu veikšanai un grafiku konfliktiem.

Palīdzēšana cilvēkiem pieņemt jūsu uzņēmuma misiju

Izveidojiet zīmola vēstniekus un darbību čempionus, atzīstot lielisku darbu un aprīkojot priekšlīnijas darbiniekus ar rīkiem, kas palīdz sasniegt uzņēmuma mērķus.

Pareizo zināšanu nodrošināšana pareizajā laikā

Pārsniedziet uzņēmējdarbības cerības, atvieglojot jaunu darbinieku pievienošanu, daloties ar ieskatiem un apkopojot lieliskas iesniegtās idejas.

Priekšlīnijas saziņa un iesaiste

Bagātiniet saziņu un darbinieku pieredzi, savienojot darbiniekus ar pareiziem rīkiem, personām un nepieciešamajām ierīcēm, lai tie paveiktu savu labāko darbu un ātrāk attīstītu prasmes.

Viena galamērķa izveide grupas saziņai

Ļaujiet savām komandām koplietot bagātīgu informāciju un efektīvi sazināties, izmantojot tādus rīkus kā ziņojumapmaiņa, failu koplietošana un zvanīšana.

Iesaistošas un iekļaujošas darbvietas izveide

Nodrošiniet galamērķi ar uzņēmuma zīmolu, lai priekšlīnijas darbiniekiem ļautu piekļūt uzņēmuma jaunumiem un piedalīties uzņēmuma kultūrā, kā tas nav bijis vēl nekad.

Pastāvīga priekšlīnijas prasmju veidošana

Ātri pievienojiet darbiniekus un palīdziet viņiem pastāvīgi veidot prasmes, izmantojot pielāgotus, uz lomām balstītus mācību ceļus.

Darbinieku nodrošināšana ar rīkiem, kas atbilst viņu dažādajām vajadzībām

Sekmējiet iekļaujošu darbavietu, nodrošinot saviem priekšlīnijas darbiniekiem rīkus, kas saziņu un sadarbību padara pieejamāku ikvienam.

Ieguldījums priekšlīnijas komandas sekmēs

Veiciniet darbinieku labjutību un samaziniet kadru mainību, audzinot kopienu un atzīstot priekšlīnijas darbinieku ieguldījumu.

Skaidras un tūlītējas balss saziņas nodrošināšana

Izbaudiet nevainojamu rācijsaziņas pieredzi, pārvēršot darbinieku vai uzņēmuma īpašumā esošos viedtālruņus planšetdatorus par portatīviem radioaparātiem.

Priekšlīnijas darbības un procesi

Automatizējiet uzdevumu un pakalpojumu procesus ar konfigurējamu programmu un digitālo darbplūsmu palīdzību, lai uzlabotu priekšlīnijas efektivitāti.

Nozares lietojumprogrammu izmantošana, lai racionalizētu procesus

Sekmējiet darbības efektivitāti, priekšlīnijā automatizējot rutīnas un atkārtotos procesus.

Datu tveršanas racionalizēšana un izmantojamo datu koplietošana

Iegūstiet kritiskus ieskatus no priekšlīnijas un koplietojiet datus, izmantojot jēgpilnu, patstāvīgi izmantojamu analīzi un iebūvētu AI, lai uzlabotu darbu izpildi.

Ātra pieprasījumu atrisināšana un apstiprināšana

Racionalizējiet pieprasījumus darba plūsmā, lai nodrošinātu labāku klientu apkalpošanu un uzlabotu procesus.

Nevainojamas virtuālās pieredzes izveide

Paplašiniet pakalpojumus klientiem un pacientiem, racionalizējot piekļuvi kvalitātei un attāliem pakalpojumiem ar virtuālo vizīšu ērtumu.

IoT, mantoto sistēmu un daudz kā cita savienošana ar ikdienas priekšlīnijas rīkiem

Vienā stikla rūtī apvienojiet tehnoloģiju, uz kuru paļaujas jūsu priekšlīnijas darbaspēks, izmantojot Teams Graph API.

Maiņu plānošana un uzdevumu pārvaldība priekšlīnijai

Nodrošiniet ikvienam iespēju apmierināt mainīgas uzņēmējdarbības vajadzības, aprīkojot priekšlīnijas darbiniekus ar elastīgu maiņu plānošanas programmatūru un nevainojamu uzdevumu pārvaldību.

Nevainojama maiņu pārvaldība

Ērti veidojiet un pārvaldiet komandu grafikus, vienlaikus dodot iespēju priekšlīnijas darbiniekiem pārvaldīt savus grafikus ar patstāvīgi izmantojamu rīku palīdzību.

Sekošana laikam un apmeklējumam

Ērti sniedziet iespēju priekšlīnijas darbiniekiem atzīmēt savu ierašanos vai aiziešanu neatkarīgi no ierīces, ar ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanu un digitāliem ierakstiem, lai viss būtu vienkāršs.

Ērta sarežģītu uzdevumu pārvaldība un piešķiršana

Pārveidojiet uzdevumu pārvaldību no uzņēmuma galvenā biroja līdz priekšlīnijas atrašanās vietām, lai viss uzņēmums būtu iesaistīts darāmajos darbos.

Priekšlīnijas platformas paplašināšana un konfigurēšana

Savienojiet Teams tieši ar vadošajām darbaspēka pārvaldības sistēmām, lai priekšlīnijas darbiniekus uzturētu darbu plūsmā.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Elastīgums.","id":"Flexibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNdTp?ver=9442","imageAlt":"A person loading items into the trunk of a car and tasks are being assigned to them in Teams. ","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":2,"name":"Elastīgums","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWN6B1","content":"<p>Palīdziet priekšlīnijas darbiniekiem veltīt vairāk laika svarīgiem procesiem un klientu mijiedarbībai, kā arī mazāk laika tērēt manuālu uzdevumu veikšanai un grafiku konfliktiem.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Elastīgas iespējas darbiniekiem koncentrēties uz svarīgāko"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Nolūks.","id":"Purpose","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWN8BO?ver=5e53","imageAlt":"A person wearing a mask using a computer. \n","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":3,"name":"Nolūks","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWN3RW","content":"<p>Izveidojiet zīmola vēstniekus un darbību čempionus, atzīstot lielisku darbu un aprīkojot priekšlīnijas darbiniekus ar rīkiem, kas palīdz sasniegt uzņēmuma mērķus.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Palīdzēšana cilvēkiem pieņemt jūsu uzņēmuma misiju"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zināšanas.","id":"Knowledge","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNdTs?ver=f93d","imageAlt":"Two people in a warehouse looking at a tablet device. \n","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":4,"name":"Zināšanas","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNesu","content":"<p>Pārsniedziet uzņēmējdarbības cerības, atvieglojot jaunu darbinieku pievienošanu, daloties ar ieskatiem un apkopojot lieliskas iesniegtās idejas.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pareizo zināšanu nodrošināšana pareizajā laikā"}],"arialabel":"Priekšrocības jūsu priekšlīnijas darbiniekiem.","id":"features","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRNrc?ver=aebb","imageAlt":"Three frontline workers of varying professions.","imageHeight":730,"imageWidth":962,"itemIndex":1,"name":"Priekšrocības jūsu priekšlīnijas darbiniekiem","videoHref":"","content":"<p>Sniedziet priekšlīnijas darbiniekiem pareizos rīkus, lai nodrošinātu viņiem elastību, mērķa sajūtu un pareizās zināšanas, kas ļauj uzlabot uzņēmējdarbības rezultātus.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teams var nodrošināt jūsu priekšlīnijas darbiniekiem iespējas darbam nākotnē"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Izveidojiet centrmezglu grupas darbam.","id":"Create a hub for teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRADr?ver=a163","imageAlt":"Two mobile displays showing a customer service conversation in Teams and a photo of inventory being taken in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Centrmezgla komandas darbam izveide","videoHref":"","content":"<p>Ļaujiet savām komandām koplietot bagātīgu informāciju un efektīvi sazināties, izmantojot tādus rīkus kā ziņojumapmaiņa, failu koplietošana un zvanīšana.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Viena galamērķa izveide grupas saziņai"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Iesaistiet visu darbaspēku vienā platformā.","id":"Engage your entire workforce on one platform","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Visu sava darbaspēka iesaistīšana vienā platformā","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWRADt","content":"<p>Nodrošiniet galamērķi ar uzņēmuma zīmolu, lai priekšlīnijas darbiniekiem ļautu piekļūt uzņēmuma jaunumiem un piedalīties uzņēmuma kultūrā, kā tas nav bijis vēl nekad.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Iesaistošas un iekļaujošas darbvietas izveide"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Paātriniet pievienošanu un apmācību.","id":"Accelerate onboarding and learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Paātrināta pievienošana un mācības","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWRq3h","content":"<p>Ātri pievienojiet darbiniekus un palīdziet viņiem pastāvīgi veidot prasmes, izmantojot pielāgotus, uz lomām balstītus mācību ceļus.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pastāvīga priekšlīnijas prasmju veidošana"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Izveidojiet iekļaujošu darbavietu.","id":"Enable an inclusive workplace","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRAEd?ver=dfe9","imageAlt":"A voice note being shared in a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Iekļaujošas darbvietas izveide","videoHref":"","content":"<p>Sekmējiet iekļaujošu darbavietu, nodrošinot saviem priekšlīnijas darbiniekiem rīkus, kas saziņu un sadarbību padara pieejamāku ikvienam.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Darbinieku nodrošināšana ar rīkiem, kas atbilst viņu dažādajām vajadzībām"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Līdzsvarojiet produktivitāti un labjutību.","id":"Balance productivity and wellbeing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq3z?ver=a5d5","imageAlt":"A mobile display of praise being sent over Teams and a desktop display of a home dashboard in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Produktivitātes un labjutības līdzsvars","videoHref":"","content":"<p>Veiciniet darbinieku labjutību un samaziniet kadru mainību, audzinot kopienu un atzīstot priekšlīnijas darbinieku ieguldījumu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ieguldījums priekšlīnijas komandas sekmēs"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Iespējojiet rācijsaziņu.","id":"Enable push-to-talk communication","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWTjhP?ver=814d","imageAlt":"The Walkie Talkie app displayed on three mobile phones.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Rācijsaziņas iespējošana","videoHref":"","content":"<p>Izbaudiet nevainojamu rācijsaziņas pieredzi, pārvēršot darbinieku vai uzņēmuma īpašumā esošos viedtālruņus planšetdatorus par portatīviem radioaparātiem.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skaidras un tūlītējas balss saziņas nodrošināšana"}],"arialabel":"Savienojiet un iesaistiet savu darbaspēku.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRABC?ver=f915","imageAlt":"Three mobile displays showing an urgent chat in Teams, the Walkie Talkie app in Teams and a Dashboard in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Darbaspēka savienošana un iesaistīšana","videoHref":"","content":"<p>Bagātiniet saziņu un darbinieku pieredzi, savienojot darbiniekus ar pareiziem rīkiem, personām un nepieciešamajām ierīcēm, lai tie paveiktu savu labāko darbu un ātrāk attīstītu prasmes.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Priekšlīnijas saziņa un iesaiste"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Digitalizējiet manuālos procesus.","id":"Digitize manual processes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRxXG?ver=42c4","imageAlt":"Two mobile displays showing issue reporting in Teams and an approval being sent in a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Manuālo procesu digitalizēšana","videoHref":"","content":"<p>Sekmējiet darbības efektivitāti, priekšlīnijā automatizējot rutīnas un atkārtotos procesus.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nozares lietojumprogrammu izmantošana, lai racionalizētu procesus"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Iegūstiet darbības redzamību.","id":"Gain operational visibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRAEP?ver=36f6","imageAlt":"Weekly sales performance graphs being viewed on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Darbības redzamības iegūšana","videoHref":"","content":"<p>Iegūstiet kritiskus ieskatus no priekšlīnijas un koplietojiet datus, izmantojot jēgpilnu, patstāvīgi izmantojamu analīzi un iebūvētu AI, lai uzlabotu darbu izpildi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Datu tveršanas racionalizēšana un izmantojamo datu koplietošana"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Nodrošiniet spēju izstrādi dinamiskā vidē.","id":"Be agile in dynamic environments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4e?ver=03c2","imageAlt":"A desktop display of Approvals received in Teams and a mobile display of an approval being sent over a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Spējā izstrāde dinamiskā vidē","videoHref":"","content":"<p>Racionalizējiet pieprasījumus darba plūsmā, lai nodrošinātu labāku klientu apkalpošanu un uzlabotu procesus.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ātra pieprasījumu atrisināšana un apstiprināšana"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Atbalstiet virtuālās vizītes un konsultācijas.","id":"Support virtual visits & consultations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRFOR?ver=ab84","imageAlt":"A desktop display of appointments logged in Teams and a mobile display of a consultation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Virtuālo vizīšu un konsultāciju atbalsts","videoHref":"","content":"<p>Paplašiniet pakalpojumus klientiem un pacientiem, racionalizējot piekļuvi kvalitātei un attāliem pakalpojumiem ar virtuālo vizīšu ērtumu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nevainojamas virtuālās pieredzes izveide"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pielāgojiet un paplašiniet savu priekšlīnijas platformu.","id":"Customize and extend your frontline platform","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4h?ver=bc91","imageAlt":"A diagram showing the different capabilities of Teams including help with shifts, time clocks, schedules and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Savas priekšlīnijas platformas pielāgošana un paplašināšana","videoHref":"","content":"<p>Vienā stikla rūtī apvienojiet tehnoloģiju, uz kuru paļaujas jūsu priekšlīnijas darbaspēks, izmantojot Teams Graph API.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"IoT, mantoto sistēmu un daudz kā cita savienošana ar ikdienas priekšlīnijas rīkiem"}],"arialabel":"Palieliniet savu darbības efektivitāti.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRD7F?ver=c6eb","imageAlt":"Three mobile displays showing a Training feedback survey, prescription information and a chat conversation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Darbības efektivitātes uzlabošana","videoHref":"","content":"<p>Automatizējiet uzdevumu un pakalpojumu procesus ar konfigurējamu programmu un digitālo darbplūsmu palīdzību, lai uzlabotu priekšlīnijas efektivitāti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Priekšlīnijas darbības un procesi"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ieplānojiet maiņas.","id":"Shift scheduling","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRvan?ver=513d","imageAlt":"A desktop display of a shift calendar and a mobile display showing shift details for a 9 to 5 shift.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Maiņu ieplānošana","videoHref":"","content":"<p>Ērti veidojiet un pārvaldiet komandu grafikus, vienlaikus dodot iespēju priekšlīnijas darbiniekiem pārvaldīt savus grafikus ar patstāvīgi izmantojamu rīku palīdzību.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nevainojama maiņu pārvaldība"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Laiks un apmeklējums.","id":"Time and attendance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4R?ver=a404","imageAlt":"A desktop and mobile display of clocking in through Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Laiks un apmeklējums","videoHref":"","content":"<p>Ērti sniedziet iespēju priekšlīnijas darbiniekiem atzīmēt savu ierašanos vai aiziešanu neatkarīgi no ierīces, ar ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanu un digitāliem ierakstiem, lai viss būtu vienkāršs.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sekošana laikam un apmeklējumam"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Uzdevumu pārvaldība.","id":"Task management","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Uzdevumu pārvaldība","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWRFPY","content":"<p>Pārveidojiet uzdevumu pārvaldību no uzņēmuma galvenā biroja līdz priekšlīnijas atrašanās vietām, lai viss uzņēmums būtu iesaistīts darāmajos darbos.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ērta sarežģītu uzdevumu pārvaldība un piešķiršana"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Darbaspēka pārvaldība.","id":"Workforce management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRFQ0?ver=5f19","imageAlt":"Partners that work with Shifts and Teams including UKG, BlueYonder, and Zebra Reflexis.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":22,"name":"Darbaspēka pārvaldība","videoHref":"","content":"<p>Savienojiet Teams tieši ar vadošajām darbaspēka pārvaldības sistēmām, lai priekšlīnijas darbiniekus uzturētu darbu plūsmā.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Priekšlīnijas platformas paplašināšana un konfigurēšana"}],"arialabel":"Uzlabojiet darbaspēka pārvaldību.","id":"enhance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRD7M?ver=def5","imageAlt":"Three mobile displays showing tasks assigned in order of urgency, a shift calendar, and options in the Shifts app.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Darbaspēka pārvaldības uzlabošana","videoHref":"","content":"<p>Nodrošiniet ikvienam iespēju apmierināt mainīgas uzņēmējdarbības vajadzības, aprīkojot priekšlīnijas darbiniekus ar elastīgu maiņu plānošanas programmatūru un nevainojamu uzdevumu pārvaldību.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maiņu plānošana un uzdevumu pārvaldība priekšlīnijai"}],"itemsCount":22}
[noalt]

image divider

Mūsu priekšlīnijas ierīču partneri

Kā organizācijas nodrošina priekšlīnijas darbiniekus ar Teams

REI Co-op

REI sazinās ar klientiem, lai veiktu virtuālo ietērpšanu un veidotu personalizētu pieredzi, izmantojot Microsoft Teams.

The inside of an REI store.

NHS

Rotherham NHS Foundation Trust transformē veselības aprūpes nodrošināšanu, izmantojot virtuālās konsultācijas programmā Microsoft Teams.

The Rotherham Hospital welcome sign.

Iegūstiet Microsoft Teams jau šodien

Jūsu priekšlīnijas darbaspēks ir būtiski svarīgs jūsu uzņēmumam. Ieguldiet tajā līdzekļus, izmantojot vienkāršus, intuitīvus un drošus risinājumus no Teams un Microsoft 365.

Priekšlīnijas darbinieku risinājumu iztēlošanās

Darba sākšana ar Microsoft Teams jau šodien