Par komercgarantijām un likumā paredzētajām tiesībām


1. Komcercgarantijas


Ražotāja garantijas
Daudziem produktiem, kas pieejami veikalā Microsoft Store, ir spēkā ražotāja garantijas. Šīs garantijas produkta ražotājs nodrošina tiešā veidā. Uzņēmums Microsoft nav atbildīgs par ražotāja garantijām attiecībā uz produktiem, kas ir cita uzņēmuma ražoti. Ražotāja garantijas noteiktu laiku var segt ar produkta defektiem saistītu remontu vai nomaiņu, kā arī tehnisko atbalstu, taču katra garantija ir atšķirīga. Daži ražotāji ierobežo valstis vai reģionus, kur darbojas viņu garantija vai arī nosaka ierobežojumus tam, kā produktu var izmantot, lai garantija būtu spēkā. Ja kādam produktam tiek nodrošinātas ražotāja garantijas, informāciju par šo garantiju var atrast Microsoft Store produktu apraksta lapā. Lūdzu, izlasiet šo informāciju pirms produkta pirkšanas. Jautājumu gadījumā sazinieties ar Pārdošanas un atbalsta dienestu.

Paplašināti pakalpojumu plāni vai Nejauša bojājuma plāni
Attiecībā uz dažiem produktiem Microsoft var piemērot paplašinātu garantiju (parasti tas ir paplašināts pakalpojumu plāns vai nejauša bojājuma plāns), ko var iegādāties par papildus cenu. Paplašinātās garantijas ir neobligāta izvēle. Šie garantijas plāni parasti paplašina ražotāja garantiju uz papildu laiku, taču katrs plāns ir atšķirīgs. Citi piegādāji var piedāvāt paplašinātus garantijas plānus pat tad, ja jūs produktu iegādājaties ar Microsoft Store starpniecību. Paplašināto garantijas plānu var būt iespējams iegādāties pēc attiecīgā produkta iegādes dienas. Arī jūsu mājas īpašuma apdrošināšana, iespējams, nodrošina segumu, kas ietver jūsu produktu. Informāciju par šo plānu var atrast Microsoft Store produkta apraksta lapā. Pirms iegādājaties paplašināto garantijas plānu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet plāna nosacījumus.

2. Likumā paredzētās patērētāju garantiju tiesības


Jums, kā patērētājam, var būt likumā paredzētas patērētāja tiesības un ar likumu noteiktas garantijas. Jebkādas komercgarantijas ir noteiktas papildus šīm tiesībām un tās neaizstāj un neierobežo.Jūsu valstī vai reģionā ir patērētāju aizsardzības grupas vai aģentūras, kas piedāvā tīmekļa vietnes un citu informāciju, kas var jums palīdzēt saprast jūsu patērētāja tiesības. Uzņēmumam Microsoft nav nekādas saistības ar šīm vietnēm, un tas nav atbildīgs par šo vietņu saturu. Microsoft var jūsu ērtībai laiku pa laikam piedāvāt noteiktas saites. Jums var noderēt šādi resursi un tīmekļa vietne(s):


Ja jums saistībā ar produktu ir radušās jebkādas problēmas, lūdzu, sazinieties ar Pārdošanas un atbalsta dienestu.