Nosacītā piekļuve un piekļuves vadība

Izmantojiet Azure Active Directory (Azure AD), lai uzturētu savu darbaspēku drošībā un produktīvu ar nosacīto piekļuvi un piekļuves vadību, lietojot reāllaika adaptīvās politikas.

Kas ir nosacītā piekļuve?

Nosacītā piekļuve ļauj organizācijām konfigurēt un pielāgot piekļuves vadības politikas, izmantojot tādus konteksta faktorus kā lietotājs, ierīce, atrašanās vieta un reāllaika riska informācija. Tas palīdz kontrolēt, kam konkrēts lietotājs var piekļūt, kā arī kā un kad tam ir piekļuve.

Kā nosacītā piekļuve darbojas jūsu organizācijā

Citas programmas

Ieviesiet vadīklas konkrētām programmām vai darbībām.

Hibrīdās lokālās programmas

Drošiniet attālo piekļuvi lokālajām tīmekļa programmām.

Office programmas

Ierobežojiet piekļuvi, atļaujot to tikai apstiprinātām, modernām klienta programmām, kur var izmantot autentifikāciju.


Lumen.
"Azure AD nosacītās piekļuves politikas mums darbojās lieliski. Mēs definējām, kurām programmām un kādiem datiem darbinieki var piekļūt no mājām."

— Lena Teilore (Lena Taylor), Lumen uzņēmumu drošības vecākā direktore


Azure AD nosacītā piekļuve

Palīdziet uzturēt savas organizācijas drošību, izmantojot nosacītās piekļuves politikas direktorijā Azure AD, lai lietotu pareizās piekļuves vadīklas tikai tad, kad tās ir nepieciešamas.

Ierīču darbspēja un atbilstība: ierīču izraisītā riska novēršana, izmantojot Microsoft Endpoint Manager.

Riska atklāšana: aizdomīgu lietotāju kontu riska atklāšanas un koriģēšanas automatizācija.

Reāllaika sesiju pārraudzība: piekļuves programmām un sesiju pārraudzība un kontrole reāllaikā.

Sesiju pārvaldība: politiku ieviešana, lai ierobežotu autentifikācijas sesijas, neietekmējot visus lietotājus.

Stipra autentifikācija: sabalansētas daudzfaktoru autentifikācijas politikas izveide savai videi.

Efektīva aizsardzība: mantotās autentifikācijas bloķēšana, lai uzlabotu savas organizācijas drošības stāvokli.

Ieskati un atskaišu veidošana: nosacītās piekļuves politiku ietekmes jūsu organizācijā izpratne.

Tikai atskaites režīms: nosacītās piekļuves politiku ietekmes novērtēšana pirms to iespējošanas.


Padziļināta informācija par Azure AD autentifikāciju


Papildu Azure AD nosacītās piekļuves resursi

Koncepcijas

Iegūstiet pārskatu par Azure AD līdzekļu koncepcijām.

Praktiskie norādījumi

Skatiet detalizētus norādījumus par Azure AD līdzekļiem.

Apmācība

Uzziniet, kā izvietot Azure AD līdzekļus.

Īsās pamācības

Sāciet darbu tūlīt.

Resursi

Atrodiet nosacītās piekļuves tehniskos resursus.

Izvietošana

Plānojiet izvietošanu.

Organizācijas aizsardzība, izmantojot nevainojamu identitātes risinājumu

Nosacītā piekļuve ir rīks, ko izmanto Azure Active Directory (Azure AD), lai apkopotu signālus, pieņemtu lēmumus un ieviestu organizācijas politikas. Palīdziet uzturēt savas organizācijas drošību, izmantojot nosacītās piekļuves politikas tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Šī drošības politikas ieviešanas programma analizē reāllaika signālus, lai pieņemtu drošības ieviešanas lēmumus kritiskajos kontrolpunktos. Kreisajā shēmas pusē parādīts, kā signāli no lietotājiem, ierīcēm, atrašanās vietām, programmām, datu etiķetēm un risku analīzes tiek apkopoti, un kā atbilstoši šiem apkopotajiem signāliem tiek ieviesti lēmumi. Shēmas vidū redzami vispārēji lēmumi, kuru pamatā ir signāli, tostarp bloķēšana, ierobežošana, piekļuves atļaušana vai papildu darbību pieprasīšana, piemēram, daudzfaktoru autentifikācija vai paroles atiestatīšana. Labajā shēmas pusē parādīts, kā lēmumi tiek ieviesta programmām un datiem, tiklīdz nosacītā piekļuve nosaka atbilstošu darbību.