Azure AD Identity Protection

Automatizējiet uz identitātes balstītu risku noteikšanu un koriģēšanu.

A person sitting at their desk resting their head on their hand looking at a laptop.

Kas ir Azure AD Identity Protection?

Esiet informēts par aizdomīgu lietotāju un pierakstīšanās darbību savā vidē. Izmantojiet Azure AD, lai paveiktu trīs galvenos uzdevumus.

Atklāšana

Pārraugiet ar lietotājiem un pierakstīšanos saistītus riskus, kas aprēķināti atbilstoši identitātes apdraudējuma noteikšanai no vairākiem avotiem.

Koriģēšana

Veidojiet riska politikas, kas līdzsvaro drošību un produktivitāti, samazinot reaģēšanai patērēto laiku un atbalsta dienesta izmaksas.

Izmeklēšana

Izmantojiet vienkāršotu interfeisu, riska ieskatus un ieteikumus, lai noteiktu augsta riska lietotājus un pierakstīšanās darbības pēc to prioritātes.

A screenshot from the video of the panel of speakers.

Noskatīties video

Uzziniet, kā Azure AD Identity Protection palīdz novērst, noteikt un koriģēt identitātes apdraudējumus un aizsargāt jūu identitātes vidi.

Iespējas

Intelektiski nosakiet un reaģējiet uz apdraudētiem kontiem, izmantojot mākonī izvietotu mākslīgo intelektu un automatizācijas iespējas, lai ātri noteiktu kontu apdraudējumu.

A multi-factor authentication registration policy, a user risk remediation policy and a sign-in risk remediation policy showing assignments, controls, and enforcement.

Adaptīvo piekļuves politiku uzlabošana, izmantojot riska analīzi

Izmantojiet reāllaika riska noteikšanu, lai uzlabotu nosacītās piekļuves politikas. Izmantojiet riska rādītājus, lai noteiktu, vai bloķēt, atļaut, atļaut ar daudzfaktoru autentifikāciju vai veikt paroles atiestatīšanu.

Tūlītēja piekļuves atsaukšana, mainoties apstākļiem

Automātiski gandrīz reāllaikā atsauciet piekļuvi pakalpojumam Microsoft Exchange Online, SharePoint Online un Microsoft Teams, kad tiek noteikti kritiski gadījumi vai politikas pārkāpumi.

A risky users report in Azure showing users, risk state, risk level and risk last updated.

Ātra risku izmeklēšana un koriģēšana

Apkopojiet atskaites par riskantiem lietotājiem, pierakstīšanās darbībām un notikumiem, kā arī izmantojiet tās vienkāršai, pilnīgai izmeklēšanai un koriģēšanai vienotā, mākonī izvietotā portālā.

A multi-factor authentication registration policy, a user risk remediation policy and a sign-in risk remediation policy showing assignments, controls, and enforcement.

Adaptīvo piekļuves politiku uzlabošana, izmantojot riska analīzi

Izmantojiet reāllaika riska noteikšanu, lai uzlabotu nosacītās piekļuves politikas. Izmantojiet riska rādītājus, lai noteiktu, vai bloķēt, atļaut, atļaut ar daudzfaktoru autentifikāciju vai veikt paroles atiestatīšanu.

Tūlītēja piekļuves atsaukšana, mainoties apstākļiem

Automātiski gandrīz reāllaikā atsauciet piekļuvi pakalpojumam Microsoft Exchange Online, SharePoint Online un Microsoft Teams, kad tiek noteikti kritiski gadījumi vai politikas pārkāpumi.

A risky users report in Azure showing users, risk state, risk level and risk last updated.

Ātra risku izmeklēšana un koriģēšana

Apkopojiet atskaites par riskantiem lietotājiem, pierakstīšanās darbībām un notikumiem, kā arī izmantojiet tās vienkāršai, pilnīgai izmeklēšanai un koriģēšanai vienotā, mākonī izvietotā portālā.

Azure AD Identity Protection ir pieejama ar Azure AD Premium P2:

  • Plānā Microsoft 365 E5 iekļauts Azure AD Premium P2 bezmaksas 30 dienu izmēģinājums.
  • Azure un Office 365 abonenti var iegādāties Azure AD Premium P2 tiešsaistē.

Dokumentācija un apmācība

Sākt darbu

Aizsargājiet savu organizāciju ar identitātes un piekļuves pārvaldības risinājumu Microsoft Entra, kas savieno personas ar to programmām, ierīcēm un datiem.

Azure AD sniedz organizācijām iespēju pārvaldīt un aizsargāt darbinieku, partneru un klientu identitātes, lai piekļūtu nepieciešamajām programmām un pakalpojumiem. Azure AD nodrošina identitātes risinājumu, kas veic plašu integrāciju no lokālām mantotām programmām līdz tūkstošiem populārāko programmatūras pakalpojuma (software as a service — SaaS) programmām, nodrošinot nevainojamas lietotāju ērtības, kā arī uzlabotu redzamību un kontroli.