Paroļu drošības stiprināšana

Palīdziet aizsargāties pret pārkāpumiem, ko izraisa pazaudēti vai nozagti akreditācijas dati.

Paroļu politikas paraugprakse

Ja ir runa par paroles drošību, ir svarīgi, lai aizsardzības ar paroli politika būtu iespējami stiprāka. Lai uzlabotu drošību, pamata autentifikācija jāaizstāj ar spēcīgākām verifikācijas metodēm, piemēram, daudzfaktoru autentifikāciju.

Aizsardzība ar paroli pakalpojumā Azure Active Directory

Aizsardzība ar paroli pakalpojumā Azure Active Directory (Azure AD) nosaka un bloķē zināmas vājās paroles un to variantus, kā arī citus ar jūsu organizāciju saistītus biežāk sastopamos terminus. Iekļauti arī pielāgoti aizliegto paroļu saraksti un patstāvīgi veicamās paroles atiestatīšanas iespējas.

Vāju paroļu bloķēšana mākonī

Mākonī izvietota aizsardzība ar paroli var palīdzēt apturēt vāju paroļu, to variantu un citu riskantu terminu lietošanu jūsu organizācijā.

Vāju paroļu bloķēšana lokāli

Lokālā aizsardzība ar paroli izmanto tādus pašus vispārīgos un pielāgotos aizliegto paroļu sarakstus, kas tiek glabāti pakalpojumā Azure AD. Tā pārbauda arī tādas pašas paroļu izmaiņas, kādas Azure AD pārrauga mākonī.

Noslodzes minimizēšana, izmantojot patstāvīgi veicamo darbību pārvaldību

Azure AD patstāvīgi veicamās iespējas palīdz lietotājiem atiestatīt paroli pēc uzaicinājuma, verificēt pierakstīšanos, ja noteikta riskanta uzvedība, un atjaunināt drošības informāciju.

Padziļināta informācija par Azure AD aizsardzību ar paroli

Papildu aizsardzības ar paroli resursi

Koncepcijas

Gūstiet pārskatu par autentifikācijas un verifikācijas metodēm pakalpojumā Azure AD.

Praktiskie norādījumi

Skatiet detalizētus norādījumus par patstāvīgas paroles atiestatīšanas plānošanu.

Apmācība

Uzziniet, kā palīdzēt lietotājiem atbloķēt kontu vai atiestatīt paroli.

Organizācijas aizsardzība, izmantojot nevainojamu identitātes risinājumu

Daudzfaktoru autentifikācija pakalpojumā Azure Active Directory papildina vienkāršo drošību, ko sniedz paroles lietošana pierakstoties. Lietotājs var saņemt uzaicinājumu izmantot papildu autentifikācijas veidu, piemēram, atbildi uz pašpiegādes paziņojumu, programmatūras vai aparatūras marķiera koda ievadīšanu vai atbildi uz īsziņu vai tālruņa zvanu.