Kas ir SIEM?

Drošības informācijas un notikumu pārvaldība (Security information and event management — SIEM) ir drošības risinājums, kas palīdz organizācijām noteikt apdraudējumus, pirms tie traucē veikt uzņēmējdarbību.

SIEM definīcija

Drošības informācijas un notikumu pārvaldība (Security information and event management — SIEM) ir risinājums, kas palīdz organizācijām noteikt, analizēt drošības apdraudējumus un reaģēt uz tiem, pirms tie kaitē uzņēmējdarbībai.
 

SIEM (angliski izrunā “sim”) apvieno gan drošības informācijas pārvaldību (SIM), gan drošības notikumu pārvaldību (SEM) vienā drošības pārvaldības sistēmā. SIEM tehnoloģija apkopo notikumu žurnālu datus no dažādiem avotiem, identificē aktivitāti, kas atšķiras no normas, izmantojot reāllaika analīzi, un veic atbilstošas darbības.
 

Īsi sakot, SIEM sniedz organizācijām aktivitāšu redzamību to tīklā, lai tās varētu reaģēt uz potenciāliem kiberuzbrukumiem un ievērot atbilstības prasības.
 

Pēdējā desmitgadē SIEM tehnoloģija ir attīstījusies, lai apdraudējumu noteikšanu un reaģēšanu uz incidentiem padarītu viedāku un ātrāku, izmantojot mākslīgo intelektu.

Kā darbojas SIEM rīki?

SIEM rīki reāllaikā vāc, apkopo un analizē lielu datu apjomu no organizācijas programmām, ierīcēm, serveriem un lietotājiem, lai drošības komandas varētu noteikt un bloķēt uzbrukumus. SIEM rīki izmanto sākotnēji noteiktas kārtulas, lai palīdzētu drošības komandām definēt apdraudējumus un ģenerēt brīdinājumus.

SIEM iespējas un lietošanas gadījumi

SIEM sistēmu iespējas atšķiras, taču parasti tās piedāvā šādas pamatfunkcijas:
 

• Žurnālu pārvaldība: SIEM sistēmas vienkopus apkopo lielu datu apjomu, organizē šos datus un pēc tam nosaka, vai ir redzamas apdraudējuma, uzbrukuma vai pārkāpuma pazīmes.
• Notikumu korelācija: Pēc tam dati tiek kārtoti, lai identificētu relācijas un modeļus, kas ļauj ātri noteikt potenciālos apdraudējumus un reaģēt uz tiem.
• Incidentu pārraudzība un reaģēšana: SIEM tehnoloģija pārrauga drošības incidentus organizācijas tīklā un nodrošina brīdinājumus un auditus par visām darbībām, kas ir saistītas ar kādu incidentu.
 

SIEM sistēmas var mazināt kiberdrošības risku, nosakot plašu lietošanas gadījumu klāstu, piemēram, aizdomīgas lietotāju darbības, pārraugot lietotāju darbības, ierobežojot piekļuves mēģinājumus un ģenerējot atbilstības atskaites.

SIEM izmantošanas priekšrocības

SIEM rīki piedāvā daudzas priekšrocības, kas var palīdzēt stiprināt organizācijas vispārējo drošības stāvokli, tostarp:

• Centralizēts potenciālo apdraudējumu skats

• Reāllaika draudu identifikācija un reaģēšana
• Uzlabota draudu informācija
• Normatīvās atbilstības auditēšana un atskaišu izveide
• Lielāka caurspīdība, pārraugot lietotājus, programmas un ierīces

Kā ieviest SIEM risinājumu

Visu lielumu organizācijas izmanto SIEM risinājumus, lai mazinātu kiberdrošības riskus un ievērotu normatīvās atbilstības standartus. SIEM sistēmas ieviešanas paraugprakse ietver:

•Prasību SIEM izvietošanai definēšana
• Testa darbību veikšana
• Pietiekama datu apjoma apkopošana
• Reaģēšanas uz incidentiem plāna izveide
• Savas SIEM sistēmas turpmāka uzlabošana

SIEM loma uzņēmējdarbībā

SIEM ir svarīga organizācijas kiberdrošības ekosistēmas daļa. SIEM drošības komandām nodrošina centralizētu vietu, kur vākt, apkopot un analizēt lielus datu apjomus no visa uzņēmuma, efektīvi racionalizējot drošības darbplūsmas. Tā arī nodrošina darbības iespējas, piemēram, atbilstības atskaišu veidošanu, incidentu pārvaldību un informācijas paneļus, kas piešķir prioritāti draudu darbību prioritāti.

Papildinformācija par SIEM

Bieži uzdotie jautājumi

|

SIEM risinājums ir drošības programmatūra, kas sniedz organizācijām iespēju kopumā skatīt darbības visā tīklā, lai varētu ātrāk reaģēt uz draudiem, pirms tiek traucēta uzņēmējdarbība.

 

SIEM programmatūra, rīki un pakalpojumi nosaka un bloķē drošības apdraudējumus, izmantojot reāllaika analīzi. Tie apkopo datus no dažādiem avotiem, identificē aktivitāti, kas atšķiras no normas, un veic atbilstošas darbības.

Drošības informācijas pārvaldība (SIM) ir notikumu un darbību žurnāla datu apkopošana, glabāšana un pārraudzība analīzes vajadzībām. Tas tiek uzskatīts par plašāku, ilgāka termiņa procesu.

 

Drošības notikumu pārvaldība (SEM) ir reāllaika drošības notikumu un brīdinājumu pārraudzība un analīze, lai novērstu apdraudējumus, identificētu modeļus un reaģētu uz incidentiem. Atšķirībā no SIM šeit tiek pētīti konkrēti notikumi, kas varētu norādīt uz problēmu.

 

SIEM abas šīs pieejas apvieno vienā risinājumā.

SIEM risinājumi ir pielāgoti, lai tiktu līdzi arvien pieaugošajiem kiberdraudiem. Kad tie pirmo reizi parādījās vairāk nekā pirms 15 gadiem, SIEM rīki tika izmantoti, lai palīdzētu organizācijām ievērot dažādos noteikumus, piemēram, maksājumu karšu nozares datu drošības standartus (Payment Card Industry Data Security Standards — PCI DSS). Šodien efektīvi SIEM risinājumi ir izvietoti mākonī un izmanto mākslīgo intelektu, lai paātrinātu draudu noteikšanu, izmeklēšanu un atbildes reakciju.

Gan SIEM, gan SOAR tehnoloģijām ir būtiska loma kiberdrošības jomā.

 

Vienkārši izsakoties, SIEM palīdz organizācijām izprast datus, kas apkopoti no programmām, ierīcēm, tīkliem un serveriem, identificējot, kategorizējot un analizējot incidentus un notikumus.

 

SOAR nozīmē drošības orķestrāciju, automatizāciju un reaģēšanu (Security Orchestration, Automation and Response) un apraksta programmatūru, kas nodarbojas ar draudu un ievainojamības pārvaldību, reakciju uz drošības incidentiem un drošības operāciju (security operations — SecOps) automatizāciju.

 

SOAR drošības komandām palīdz noteikt SIEM izveidoto draudu un brīdinājumu prioritāti, automatizējot incidentu atbildes reakcijas darbplūsmas. Tas palīdz arī ātrāk atrast un novērst kritiskus apdraudējumus, izmantojot plašu starpdomēnu automatizāciju. SOAR uzrāda reālus draudus, apstrādājot lielu datu apjomu, un ātrāk novērš incidentus.

Paplašinātā noteikšana un reaģēšana (Extended detection and response — XDR) ir jauna kiberdrošības pieeja, kas uzlabo apdraudējumu noteikšanu un reaģēšanu ar dziļu konkrēto resursu kontekstu.

XDR platformas palīdz:

  • Izmeklēt uzbrukumus ar izpratni par konkrētiem resursiem platformās un mākoņos —vienotiem galapunktiem, lietotājiem, programmām, IoT un mākoņa darba slodzēm.

Aizsargāt resursus un nostiprināt stāvokli, lai aizsargātu pret tādiem draudiem kā izspiedējprogrammatūra un pikšķerēšana. Ātrāk reaģēt uz draudiem, izmantojot automātisko koriģēšanu. SIEM risinājumi nodrošina visaptverošu SecOps komandu un kontroles pieredzi visā uzņēmumā.

SIEM platformas palīdz:

  • Pārvaldīt drošības darbības no visaptveroša skata uz īpašumu.
  • Apkopot un analizēt datus no visas organizācijas, lai noteiktu, izmeklētu incidentus starp izolatoriem un reaģētu uz tiem.
  • Uzlabot SecOps efektivitāti, izmantojot pielāgojamu noteikšanu, analīzi un iebūvētu automatizāciju

Stratēģija, kas ietver plašu visa digitālā īpašuma redzamību un zināšanu dziļumu par konkrētajiem apdraudējumiem, apvienojot SIEM un XDR risinājumus, palīdz SecOps komandām pārvarēt to ikdienas izaicinājumus.