A person sitting in a home office using a desktop computer.

Pārrobežu sadarbība vienotā komandā

Attīstiet savu uzņēmējdarbību, drošāk sadarbojoties ar ikvienu abpus organizācijas vai IT robežām.

Sadarbības nākotne

Organizāciju saziņa un sadarbība strauji mainās. Komandu sadarbība iziet ārpus tradicionālajām robežām, iekļaujot arvien vairāk sajaukušos un izkliedētāku darbaspēku.

Produktivitāti rada komandas darbs

Atbilstoši korporācijas Microsoft aptaujātajiem IT nozares vadošajiem darbiniekiem piecdesmit pieci procenti visas sadarbības notiek ar ārējiem darījumu partneriem.

Organizāciju struktūras ir dinamiskas

Apvienošanas un iegādes, ģeogrāfiskās izplešanās un kopuzņēmumu apjomi pieaug, mainot to, kā darbinieki augošās organizācijās sadarbojas.

Digitalizācija visiem

Sešdesmit pieci procenti korporācijas Microsoft aptaujāto IT nozares vadītāju norāda, ka drošība un atbilstība ir to lielākie izaicinājumi, priekšlīnijas darbiniekiem ieviešot tehnoloģijas.

Kāpēc sadarbība ir svarīga?

Komandas mūsdienās nodarbojas ar dažādām funkcijām, darbojas dažādās lomās un pat organizācijās. Sadarbībai ir jāpaliek nevainojamai un drošai, vienlaikus nodrošinot, lai IT robežas neierobežotu produktivitāti.

Modernās identitātes infrastruktūra pakalpojumā Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) nodrošina rīkus un resursus, kas palīdz nevainojami un droši apvienot iekšējo un ārējo sadarbību.

Nevainojama pārrobežu sadarbība

Azure AD palīdz sekmēt drošu sadarbību un grupas darbu jūsu organizācijas vai IT robežās un ārpus tām.

Vairāku nomnieku organizācijas

Pārvaldiet identitātes un sadarbību vairāku nomnieku organizācijās.

Azure AD ārējās Identities

Palīdziet droši pārvaldīt ārējos lietotājus, tostarp savus klientus un partnerus.

Priekšlīnijas darbinieku identitāte

Centralizējiet priekšlīnijas darbinieku, ierīču un programmu redzamību un pārvaldību.

Padziļināta informācija par Azure AD

Papildu resursi

Sadarbība ar darījumu partneriem

Ārējie lietotāji veicina jūsu organizācijas sekmes. Sadarbība starp jūsu darbiniekiem, darbuzņēmējiem, piegādātājiem un izplatītājiem uztur jūsu organizācijas produktivitāti un izaugsmi.

Priekšlīnijas darbaspēka nodrošināšana

Vairāk nekā 2 miljardi personu visā pasaulē ir priekšlīnijas darbinieki. Tie palīdz uzņēmumiem attīstīties, mijiedarbojoties ar klientiem, izplatot jaunus produktus un īstenojot organizācijas stratēģijas.