A person smiling while looking at their mobile device and laptop.

Pārvaldiet lietotāju piekļuvi. Kritisku resursu aizsardzība

Saglabājiet un paplašiniet esošās IT sistēmas, vienlaikus izmantojot universālas identitātes mākoņa platformas iespējas attiecībā uz kontroli, redzamību un drošību.

Vienotas identitātes pārvaldības sniegtās priekšrocības

Plašākas kontroles iespējas

Gādājiet par drošāku piekļuvi programmām jebkurā mākonī vai datu centrā visā jūsu hibrīda vidē.

Efektīvs risinājums administratoriem

Vienkārša darbinieku, partneru un klientu identitātes pārvaldība, izmantojot vienotu vadības līmeni mākonī.

Ekosistēmām draudzīgs risinājums

Uzlabojiet sadarbspēju ar esošo infrastruktūru, izmantojot vienotus identitātes pakalpojumus, kas veidoti saskaņā ar atvērtiem standartiem.

Hearst logo
"Uzņēmums Hearst apvienoja identitātes vadības iespējas mākonī, lai paātrinātu uzņēmējdarbības programmu izvietošanu un aizsargātu savas identitātes, tādējādi padarot IT speciālistu pārvaldības darbu vienkāršāku."

Kādēļ ir svarīgi apvienot identitātes pārvaldības iespējas?

Vienots identitātes vadības līmenis palīdz organizācijām konsolidēt drošības rīkus un pakalpojumus, samazināt lokālo nospiedumu un vienkāršot IT darbu.

Papildinformācija par vienotu identitātes pārvaldību

Two people using a touchscreen desktop monitor.

Digitalizācijas pamats

Pirmais solis ceļā uz uzņēmuma IT sistēmu modernizāciju ir lokālo un mākoņa identitātes direktoriju apvienošana vienotā infrastruktūrā.

A person sitting in an airport using a laptop and headphones.

Darbinieku identitāte kā viens no faktoriem

Identitātes pārvaldība ārpus organizācijas robežām uzlabo produktivitāti un veicina padziļinātas attiecības ar klientiem.

A person sitting in a warehouse using a tablet.

Atvērto identitātes standartu ievērošana

Identitātes izstrāde, ņemot vērā atvērtos standartus, rada sadarbspējas un uzlabotas lietotāju drošības iespējas.

Vienota identitātes pārvaldība mākonī

Azure Active Directory (Azure AD) ir visaptverošs identitātes un piekļuves pārvaldības mākoņrisinājums. Piekļūstiet lokālām un mākoņa programmām, kas gādā par drošāku autentifikāciju, un pārvaldiet visas savas identitātes, izmantojot jaudīgu iespēju kopu.

Ārējas identitātes

Ļaujiet lietotājiem ārpus jūsu organizācijas piekļūt jūsu programmām un resursiem, sniedzot iespēju pierakstīties ar lietotāja izvēlētu identitāti.

Hibrīda identitāte

Sinhronizējiet lokālus un mākoņa direktorijus, lai varētu nodrošināt vienotu identitāti lietotājiem.

Lietotāju un grupu pārvaldība

Mērogojiet lietojumprogrammu piekļuves pārvaldības un drošības politiku piešķiršanu, izmantojot efektīvas lietotāju administrēšanas iespējas.

Ierīču pārvaldība

Palīdziet aizsargāt organizācijas līdzekļus, vienlaikus atļaujot lietotājiem piekļūt tiem no jebkuras vietas.

Pārvaldītās identitātes

Automātiski pārvaldiet, rotējiet un aizsargājiet Azure resursu akreditācijas datus.

Padziļināta informācija par Azure AD līdzekļiem