Drošības darbību pašvērtēšanas rīks

Drošības darbību gatavības pašvērtēšana palīdzēs noteikt, cik sagatavota jūsu drošības darbību centra komanda ir, lai noteiktu, reaģētu un atgūtos, kad pretinieki uzbrūk. Uzziniet, kādu drošības gatavības modeļa posmu jūsu drošības darbības ir sasniegušas, un saņemiet ieteikumus par procesu un rīku uzlabošanu, lai palielinātu jūsu sagatavotību.

Šķirošana

Novērtējiet brīdinājumus, iestatiet prioritātes un maršrutējiet incidentus drošības darbību centra komandas dalībniekiem, lai atrisinātu problēmu.

Izmeklēšana

Ātri nosakiet, vai brīdinājums norāda uz faktisku uzbrukumu vai viltus trauksmi.

Medības

Palieliniet fokusu uz to pretinieku meklēšanu, kas ir apgājuši jūsu primāro un automatizēto aizsardzību.

Incidentu pārvaldība

Koordinējiet tehnisko, operāciju, saziņas, juridisko un pārvaldības funkciju reakciju.

Automatizācija

Ietaupiet analītiķu laiku, palieliniet reaģēšanas ātrumu un samaziniet darba slodzi.