MICROSOFT PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

Patērētāju veikala Eiropas Ekonomikas zona

Atjaunināts 2017. gada februārī

Esiet sveicināts Microsoft tiešsaistes un mazumtirdzniecības Veikalos, kuru darbību nodrošina uzņēmums Microsoft Ireland Operations Limited (“Microsoft,” “Mēs”, “Mūs”, “Mūsu”), kura adrese ir One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

“Veikals” ir mūsu tiešsaistes un mazumtirdzniecības vieta, kur varat pārlūkot, skatīt, iegūt, iegādāties, kā arī vērtēt un recenzēt preces un pakalpojumus, tostarp ierīces, spēļu konsoles, digitālo saturu, programmas, spēles un daudz ko citu. Šie Pārdošanas nosacījumi (“Pārdošanas nosacījumi”) attiecas uz Microsoft veikala, Office veikala, Xbox veikala, Windows veikala un citu tādu Microsoft pakalpojumu lietošanu, kuros ir atsauce uz šiem Pārdošanas nosacījumiem (kopā — “Veikals”). Izmantojot Veikalu, korporācija Microsoft jums nodrošina piekļuvi dažādiem resursiem, tostarp lejupielādes apgabaliem, programmatūrai, rīkiem un informācijai par programmatūru, pakalpojumiem un citiem pārdošanas vienumiem (turpmāk kopā — “Pakalpojumi” un kopā ar Veikalu — “Veikals”).

Ar terminu “produkts” vai “produkti” mēs apzīmējam Veikalā piedāvātos vienumus. Daudzus no Veikalā piedāvātajiem produktiem piedāvā citas personas, nevis Microsoft.

Lietojot Veikalu vai iegūstot produktus un pakalpojumus no Veikala, jūs pieņemat šos Pārdošanas nosacījumus, Microsoft personas datu aizsardzības paziņojumu (skatiet tālāk sadaļu Personas datu aizsardzība un personas informācijas aizsardzība), kā arī piemērojamos noteikumus un nosacījumus, politikas vai atrunas, kas minētas Veikalā vai uz kurām ir atsauces šajos Pārdošanas nosacījumos (turpmāk kopā — “Veikala politikas”), un piekrītat tiem. Iesakām uzmanīgi izlasīt Veikala politikas. JA NEPIEKRĪTAT VEIKALA POLITIKĀM, JŪS NEDRĪKSTAT LIETOT VEIKALU VAI PAKALPOJUMUS.

Ja jūsu valstī vai reģionā darbojas Microsoft mazumtirdzniecības veikals, tam var būt atšķirīgas vai papildinātas politikas. Korporācijai Microsoft ir tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma atjaunināt vai grozīt jebkuru politiku.

Nosacījumi saistībā ar to, ka drīkstat lietot Veikalu

1. Dalībnieka konts. Ja Veikala vai Pakalpojuma lietošanas nolūkos jums ir nepieciešams atvērt kontu, jums ir jāizpilda reģistrēšanās process, mums sniedzot aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju, kas ir pieprasīta attiecīgajā reģistrācijas veidlapā. Lai izveidotu kontu, iespējams, būs jāpiekrīt pakalpojumu līguma nosacījumiem vai atsevišķiem lietošanas nosacījumiem. Uz veidu, kādā drīkstat lietot kontu, lai piekļūtu Veikalam un Veikalā potenciāli iegūtajam saturam, attiecas visi Microsoft kontu regulējošie nosacījumi. Papildinformāciju skatiet Microsoft pakalpojumu līgumā. Jūs esat atbildīgs par konta informācijas un paroles konfidencialitātes nodrošināšanu, kā arī par visām kontā veiktajām darbībām.

2. Prettiesiska un aizliegta lietošana. Lai lietotu Veikalu un Pakalpojumus, jums ir mums jāapliecina, ka Veikalu neizmantosit nekādiem prettiesiskam nolūkiem vai nolūkiem, kas ir aizliegti šajos Pārdošanas nosacījumos, Veikala politikās un jebkuros citos nosacījumos, kuri attiecas uz veidu, kādā lietojat Veikalu. Jums nav tiesību Veikalu lietot nekādā veidā, kas varētu bojāt, atspējot, pārslogot vai vājināt jebkuru korporācijas Microsoft serveri vai tīklus, kuri ir savienoti ar jebkuru Microsoft serveri, kā arī traucēt citai personai lietot un izmantot Veikalu. Jums nav tiesību mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi Veikalam, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas ir savienoti ar jebkuru Microsoft serveri vai Veikalu, izmantojot nesankcionētu piekļuvi, paroles uzlaušanu vai jebkādus citus līdzekļus. Jums nav tiesību iegūt vai mēģināt iegūt jebkādus materiālus vai informāciju, izmantojot līdzekļus, kas Veikalā nav padarīti pieejami ar nolūku. Jums nav tiesību lietot Veikalu veidā, kas pārkāpj trešo personu tiesības, tostarp ar nodomu nodarīt kaitējumu fiziskai vai juridiskai personai, tostarp korporācijai Microsoft. Jums nav tiesību komerciāli izplatīt, publicēt, licencēt vai pārdot jebkurus no Veikala iegūtos produktus, informāciju vai pakalpojumus.

3. Materiāli, ko sniedzat korporācijai Microsoft vai publicējat Veikalā. Korporācija Microsoft nepretendē uz to materiālu īpašumtiesībām, ko sniedzat korporācijai Microsoft (tostarp atsauksmēm, vērtējumiem un ieteikumiem) vai publicējat, augšupielādējat, ievadāt vai iesniedzat Veikalā vai saistītajos Microsoft pakalpojumos, lai tos varētu skatīt citi (turpmāk katrs atsevišķi — “Iesniegtais materiāls”, bet kopā — “Iesniegtie materiāli”). Taču jūs korporācijai Microsoft piešķirat tiesības lietot, modificēt, pielāgot, pavairot, izplatīt un attēlot jūsu Iesniegto materiālu (piemēram, reklāmas nolūkos), tostarp jūsu vārdu, visā pasaulē. Ja savu Iesniegto materiālu publicējat tādos Veikala apgabalos, kur tas tiešsaistē ir plaši pieejams bez ierobežojumiem, jūsu Iesniegtais materiāls var tikt parādīts demonstrācijās vai materiālos, kas tiek izmantoti Veikala reklamēšanai. Jūs garantējat un apliecināt, ka jums ir (un būs) visas tiesības, kas nepieciešamas, lai veiktu jebkuru jūsu nodrošināto Iesniegto materiālu, un ka šīs visā pasaulē un šo tiesību ilgumā derīgās tiesības piešķirat korporācijai Microsoft.

Saistībā ar jūsu Iesniegto materiālu lietošanu jums netiks izmaksāta nekāda veida kompensācija. Korporācijai Microsoft nav pienākuma publicēt vai lietot jebkādu Iesniegto materiālu, un korporācijai Microsoft ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem noņemt jebkādu Iesniegto materiālu. Korporācija Microsoft nav atbildīga par jūsu Iesniegtajiem materiāliem vai materiāliem, ko publicē, augšupielādē, ievada vai iesniedz citi, izmantojot Veikalu.

Ja Veikalā novērtējat kādu programmu vai uzrakstāt atsauksmes par to, iespējams, jūs saņemat e-pasta ziņojumu no Microsoft, kurā ir norādīts šīs programmas izdevēja sniegts saturs.

4. Saites uz trešo personu vietnēm. Veikalā var būt ietvertas saites uz trešo personu vietnēm, kuras no Veikala ļauj pāriet uz citām vietnēm. Korporācija Microsoft nekontrolē šīs saistītās vietnes un nav atbildīga par saistītajā vietnē ietverto saturu vai saitēm. Korporācija Microsoft nodrošina šīs saites vienīgi jūsu ērtībai, un saišu ietveršana nenorāda, ka korporācija Microsoft atbalsta vietnē norādīto saturu. Veids, kādā drīkstat lietot trešās personas vietni, var būt pakļauts attiecīgās trešās personas noteikumiem un nosacījumiem.

Nosacījumi saistībā ar Produktu UN PAKALPOJUMU pārdošanu jums

5. Ģeogrāfiskā pieejamība. Produktu pieejamība var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai ierīces. Turklāt var pastāvēt ierobežojumi par to, kur mēs varam nosūtīt preces vai sniegt pakalpojumus vai digitālo saturu. Lai veiktu pirkumu, jums var būt nepieciešama derīga norēķinu un piegādes adrese tajā Veikala valstī vai reģionā, kurā notiek iegāde.

6. Tikai lietotāji. Lai iegādātos produktus no Veikala, jums ir jābūt lietotājam. Tālākpārdevēji nav tiesīgi iegādāties.

7. Eksportēšanas ierobežojumi. Uz Veikalā iegādātajiem produktiem var attiekties muitas un eksporta kontroles likumi un normatīvie akti. Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos starptautiskos un vietējos likumus un normatīvos aktus.

8. Norēķini. Korporācijai Microsoft norādot maksāšanas metodi, jūs: (i) apliecināt, ka esat pilnvarots lietot norādīto maksāšanas metodi un visa jūsu sniegtā maksājumu informācija ir patiesa un precīza; (ii) pilnvarojat korporāciju Microsoft pieprasīt no jums maksu par jebkuriem produktiem, pakalpojumiem vai pieejamo saturu, ko iegādājāties, izmantojot jūsu izvēlēto maksāšanas metodi, un (iii) pilnvarojat korporāciju Microsoft pieprasīt no jums maksu par jebkuru Veikala maksas līdzekli, kam reģistrējaties vai ko lietojat. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt konta un citu informāciju, tostarp e-pasta adresi, kā arī kredītkartes numuru un derīguma termiņa beigu datumu, lai mēs varētu izpildīt transakcijas saistībā ar jūsu pirkumiem un nepieciešamības gadījumā sazināties ar jums saistībā ar šīm transakcijām. Mums ir tiesības jums izrakstīt rēķinu (a) avansā; (b) pirkuma veikšanas brīdī; (c) neilgi pēc pirkuma veikšanas vai (d) kā periodisku maksājumu par abonementiem. Turklāt mums ir arī tiesības no jums pieprasīt maksu par jūsu apstiprināto summu, un mēs jūs iepriekš informēsim par jebkādām par abonementiem periodiski iekasētās summas izmaiņām. Mēs drīkstam izrakstīt rēķinu par vairākiem iepriekšējiem norēķinu periodiem, rēķinā ietverot summas, kas iepriekš nav apstrādātas. Skatiet tālāk sadaļu Automātiska atjaunošana.

Ja izmantojat kādu no izmēģinājuma perioda piedāvājumiem, šāda pakalpojuma lietošana jums ir jāatceļ līdz izmēģinājuma perioda beigām, lai nerastos jauni izdevumi, izņemot gadījumus, kad mēs jums sniedzam citu informāciju. Ja izmēģinājuma perioda beigās pakalpojumu neatceļat, jūs mūs pilnvarojat iekasēt maksu par šo produktu vai pakalpojumu, izmantojot jūsu maksāšanas metodi.

9. Periodiskie maksājumi. Kad preces, pakalpojumus vai digitālo saturu iegādājaties kā abonementu (piem., nedēļas, mēneša, 3 mēnešu, vai gada (ja piemērojams)), jūs apliecināt un piekrītat, ka pilnvarojat periodisku maksājumu, un šie maksājumi tiks veikti korporācijai Microsoft, izmantojot jūsu izvēlēto maksāšanas metodi un jūsu izvēlētajos periodiskajos intervālos, līdz jūs vai korporācija Microsoft pārtrauc šo abonementu. Pilnvarojot periodiskos maksājumus, jūs korporāciju Microsoft pilnvarojat šādus maksājumus apstrādāt kā elektronisku debetu vai līdzekļu pārskaitījumus vai kā elektroniskus maksājumu orderus no jūsu norādītā konta (Automatizēto norēķinu palātas vai līdzīgu maksājumu gadījumā) vai kā iekasējumus no jūsu norādītā konta (kredītkartes vai līdzīgu maksājumu gadījumā) (kopā turpmāk — “Elektroniskie maksājumi”). Maksājumi par abonementiem parasti tiek izrakstīti vai iekasēti avansā par piemērojamo abonēšanas periodu. Ja kāds maksājums tiek atgriezts kā neapmaksāts vai ja kāda kredītkartes vai līdzīga transakcija tiek noraidīta vai liegta, korporācija Microsoft vai tās pakalpojumu sniedzēji patur tiesības iekasēt visu piemērojamo maksu par vienuma atgriešanu, par noraidījumu vai nepietiekamiem līdzekļiem, un visus šādus maksājumus apstrādāt ka Elektronisko maksājumu.

10. Pieejamība, daudzums un pasūtīšanas ierobežojumi. Veikala cenas un preču, pakalpojumu un digitālā satura pieejamība var mainīties jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Korporācijai Microsoft ir tiesības ierobežot daudzumu, ko var iegādāties vienā pasūtījumā, no viena konta, ar vienu kredītkarti, viena persona vai viena mājsaimniecība. Ja jūsu pasūtītās preces, pakalpojumi vai digitālais saturs ir nepieejami vai kļūst nepieejami pēc tam, kad tos pasūtījāt, mums ir tiesības ar jums sazināties, lai piedāvātu alternatīvu produktu. Ja izlemjat neiegādāties piedāvāto alternatīvu, mēs atceļam jūsu pasūtījumu.

Korporācijai Microsoft ir tiesības pamatotu iemeslu dēļ noraidīt jebkuru pasūtījumu jebkurā laikā, atlīdzinot jums jebkuru summu, ko samaksājāt par attiecīgo pasūtījumu; pamatoti iemesli ir, bet ne tikai, gadījumi, ja pasūtījuma veikšanas laikā jūs neatbilstat sniegtajiem nosacījumiem, ja jūsu maksājumu nevar apstrādāt, ja pasūtītie produkti, digitālais saturs vai pakalpojumi nav pieejami, vai gadījumā, ja pastāv acīmredzamas izcenojuma vai citādas kļūdas. Ja rodas šādas izcenojuma vai citādas kļūdas, mēs paturam tiesības (a) atcelt jūsu pasūtījumu vai pirkumu, vai (b) sazināties ar jums un piedāvāt alternatīvas. Atcelšanas gadījumā tiks atspējota jūsu piekļuve visam saistītajam saturam.

Mums ir tiesības jūsu ierīcē noņemt vai atspējot spēles, programmas, saturu vai pakalpojumus, lai aizsargātu jūs, Veikalu vai potenciāli ietekmētās puses. Noteikts saturs un programmas laiku pa laikam var būt nepieejamas vai var tikt piedāvātas uz ierobežotu laiku. Pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Līdz ar to, ja sava konta vai ierīces reģionu maināt uz citu, iespējams, nevarat atkārtoti lejupielādēt saturu vai programmas vai atkārtoti straumēt noteiktu saturu, kuru iegādājāties iepriekš. Tādā gadījumā jums var būt nepieciešams atkārtoti iegādāties saturu vai programmas, par kurām samaksājāt iepriekšējā reģionā. Ja vien piemērojamos tiesību aktos nav noteikts citādi, mums nav pienākuma nodrošināt jebkura jūsu iegādātā satura vai programmas atkārtotu lejupielādi vai aizstāšanu.

11. Atjauninājumi. Ja piemērojams, Microsoft automātiski pārbauda, vai jūsu programmām ir pieejami atjauninājumi, un lejupielādē tos pat tad, ja neesat pierakstījies Veikalā. Varat mainīt savus iestatījumus, ja Veikala programmām nevēlaties saņemt automātiskus atjauninājumus. Taču noteiktas Office veikala programmas, kuras pilnīgi vai daļēji tiek viesotas tiešsaistē, šo programmu izstrādātāji var atjaunināt jebkurā laikā, un ne vienmēr šādai atjaunināšanai ir nepieciešama jūsu atļauja. Dažas citas programmas var nebūt pieejamas, kamēr neesat pieņēmis un veicis atjaunināšanu.

12. Programmatūras licences un lietošanas tiesības. Veikalos nodrošinātā programmatūra un cits digitālais saturs tiek licencēts, nevis pārdots, jums. Uz programmām, kas lejupielādētas tieši no Veikala, attiecas Standarta programmu licences nosacījumi (Standard Application License Terms — “SALT”), kuri ir pieejami [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0426], ja vien programmas komplektācijā nav iekļauti citi licences nosacījumi (uz programmām, kas lejupielādētas no Office veikala, neattiecas SALT, un tām ir atsevišķi licences nosacījumi). Uz programmatūras licencēm, kas ir iegādātas Microsoft mazumtirdzniecības veikalā, attiecas programmatūras komplektācijā iekļautais licences līgums, un jums tiek prasīts piekrist šī licences līguma nosacījumiem, kad iegādājaties, lejupielādējat un/vai instalējat programmatūru. Turklāt uz Veikalā pieejamo programmatūru un citu digitālo saturu attiecas lietošanas noteikumi, kas atrodas šeit: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Ir skaidri aizliegta programmatūras vai pārdošanas vienumu pavairošana vai izplatīšana, kas ir pretrunā ar saistītajiem licences nosacījumiem, lietošanas noteikumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem, un šādas rīcības rezultātā var tikt piemēroti bargi civiltiesiskie un kriminālie sodi. Pārkāpēji var tikt sodīti bargākajā likumā paredzētajā apmērā.

LŪDZU, SAZINIETIES AR MICROSOFT MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRSTĀVJIEM (KĀ TĀLĀK APRAKSTĪTS SADAĻĀ “PAZIŅOJUMI UN SAZIŅA”), JA PIRMS PROGRAMMATŪRAS IEPAKOJUMA ATVĒRŠANAS BEZ MAKSAS VĒLATIES SAŅEMT PIEMĒROJAMĀ IEPAKOTĀS LICENCES LĪGUMA KOPIJU.

CITI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI. Papildus programmatūrai un citiem lejupielādējamiem produktiem jums var tikt piedāvāti arī citi Veikalā pieejamie produkti un pakalpojumi, uz kuriem attiecas atsevišķi lietotāja licences līgumi, lietošanas nosacījumi, pakalpojumu sniegšanas nosacījumi vai citi noteikumi un nosacījumi. Ja iegādājaties, lejupielādējat vai lietojat šos produktus, iespējams, jums ir jāpiekrīt arī attiecīgajiem nosacījumiem, lai produktus iegādātos, lejupielādētu, instalētu vai lietotu.

JŪSU ĒRTĪBAI KĀ DAĻU NO VEIKALA, PAKALPOJUMIEM, PROGRAMMATŪRAS VAI PĀRDOŠANAS VIENUMIEM KORPORĀCIJA MICROSOFT LIETOŠANAI UN/VAI LEJUPIELĀDEI VAR PADARĪT PIEEJAMUS RĪKUS UN UTILĪTAS, KAS NAV DAĻA NO PĀRDOTĀ PRODUKTA VAI PAKALPOJUMIEM. ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDU RĪKU VAI UTILĪTU REZULTĀTU VAI IZVADES PRECIZITĀTI KORPORĀCIJA MICROSOFT NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS PAPILDUS TĀM GARANTIJĀM, KAS SNIEGTAS PRODUKTA GARANTIJU SADAĻĀ.

Lietojot Veikalā, programmatūrā vai pārdošanas vienumos pieejamos rīkus un utilītas, lūdzu, ievērojiet citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.

13. Kodiprogrammatūras un satura lejupielādēm. Noteikta programmatūra un saturs jums tiek piegādāta, ar jūsu pirkumu saistītajā Microsoft kontā padarot pieejamu lejupielādes saiti. Saskaņā ar nākamo punktu lejupielādes saiti un saistīto digitālo atslēgu šādiem pirkumiem jūsu Microsoft kontā mēs parasti glabājam 3 gadus pēc iegādes datuma, bet mēs nesniedzam solījumu to glabāt kādu konkrētu laika periodu. Uz abonēšanas produktiem, kuri tiek piegādāti, sniedzot lejupielādes saiti, var attiekties citi nosacījumi un glabāšanas tiesības, kurus varat pārskatīt un kuriem varat piekrist abonementa noformēšanas brīdī.

Jūs piekrītat, ka mums ir tiesības jebkurā laikā anulēt vai mainīt digitālās atslēgas glabāšanas programmu. Turklāt jūs piekrītat, ka mums ir tiesības pārtraukt viena vai vairāku produktu atslēgu glabāšanas atbalstu jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ, tostarp pēc produkta atbalstītā darbmūža, kuram izbeidzoties vairs nevarēsit piekļūt lejupielādes saitei vai digitālajai atslēgai. Ja mēs atceļam vai mainām programmu tādā veidā, ka jūs vairs nevarat piekļūt lejupielādes saitei vai digitālajām atslēgām savā kontā, mēs jūs informējam vismaz 90 dienas iepriekš, izmantojot kontaktinformāciju saistītajā Microsoft kontā.

14. Cenu noteikšana. Ja jūsu valstī vai reģionā atrodas Microsoft mazumtirdzniecības veikals, tajā piedāvātās cenas, produktu atlases un reklāmas akcijas var atšķirties no tiešsaistes Veikalā piedāvātajām. Microsoft negarantē, ka tiešsaistē piedāvātā cena, produkts vai reklāmas akcija būs pieejami vai ievēroti Microsoft mazumtirdzniecības veikalā vai otrādi.

Veikalā netiek nodrošināta garantija par cenas atbilstību. Mēs cenu nepielīdzināsim citu mazumtirgotāju reklamētajai cenai par tiem pašiem vienumiem.

Mums ir tiesības piedāvāt iespēju iepriekš pasūtīt noteiktus produktus pirms to pieejamības datuma. Lai uzzinātu par mūsu iepriekšējas pasūtīšanas politikām, apskatiet mūsu lapu Iepriekšēja pasūtīšana https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0426.

Ja vien nav norādīts citādi, Veikalā norādītajās cenās ir iekļauti nodokļi vai maksas (“Nodokļi”), kuri var attiekties uz jūsu iegādi. Veikalā norādītajās cenās neietilpst piegādes izdevumi. Nodokļi un piegādes izdevumi (ja piemērojams) tiek pievienoti pirkuma summai un parādīti apstiprinājuma lapā pirms pasūtījuma finalizēšanas. Tikai jūs esat atbildīgs par šādu Nodokļu un maksu samaksāšanu.

Atkarībā no jūsu atrašanās vietas noteiktu transakciju veikšanai var būt nepieciešama valūtas konvertēšana vai apstrādāšana citā valstī. Jūsu banka var pieprasīt papildu maksu par šādiem pakalpojumiem, kad lietojat kredītkarti vai debetkarti. Lai uzzinātu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar savu banku.

15. Automātiskas atjaunošanas atlase. Ja jūsu valstī, reģionā, apgabalā vai štatā ir atļauta automātiska atjaunošana, tad produktiem vai pakalpojumiem varat norādīt, lai fiksēta apkalpošanas perioda beigās tie tiktu automātiski atjaunoti. Pirms jebkura produkta vai pakalpojuma atjaunošanas uz jaunu periodu, mēs pa e-pastu jums atgādināsim par to. Kad esam jums atgādinājuši, ka izvēlējāties savu produktu vai pakalpojumu atjaunot automātiski, mums ir tiesības pašreizējā apkalpošanas perioda beigās šo produktu vai pakalpojumu automātiski atjaunot un pieprasīt no jums pašreizējo maksu par atjaunošanas periodu, ja vien tālāk norādītajā veidā neesat izvēlējies, ka produktu vai pakalpojumu atceļat. Mēs jums arī atgādināsim, ka par atjaunošanu pieprasīsim maksu atbilstoši jūsu izvēlētajai maksāšanas metodei neatkarīgi no tā, vai tā bija norādīta atjaunošanas datumā vai tika sniegta vēlāk. Mēs jums sniegsim arī informāciju par to, kā varat atcelt produktus vai pakalpojumus. Lai jums netiktu izrakstīts rēķins par atjaunošanu, atcelšana ir jāveic pirms atjaunošanas datuma.

16. Atgriešanas politika. Šī atgriešanas politika tiek nodrošināta papildus visām tiesiskajām garantijām vai citām ar likumu noteiktajām atgriešanas tiesībām, kādas jums var būt saskaņā ar tiesību aktiem (skatiet tālāk sadaļu par produkta garantijām). Atbilstoši mūsu atgriešanas kritērijiem trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā pēc atbilstoša produkta iegādes jums ir tiesības atsaukt iegādes līgumu un pieprasīt atmaksu, nenorādot iemeslu. Atsaukšanas periods beidzas trīsdesmit (30) kalendārās dienas pēc piegādes.

Ja jūsu valstī vai reģionā piemērojamie tiesību akti nosaka ilgāku atsaukšanas periodu, ir spēkā šis periods.

Lai izmantotu atsaukšanas tiesības, jums ir jāpaziņo mums par lēmumu pirms atsaukšanas perioda beigām. Lūdzu, sazinieties ar pārdošanas un atbalsta dienestu https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0426, lai informētu mūs par lēmumu un uzsāktu atgriešanas procedūru. Varat izmantot arī šo atsaukšanas veidlapu https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x426, bet tas nav obligāti.

Ja izmantojat savas atsaukšanas tiesības, mēs jums atlīdzināsim summu, ko samaksājāt par produktiem un to piegādi jums (izņemot papildu maksas, kuras izraisījusi jūsu izvēlētā piegādes veida izvēle, kas nav vislētākais mūsu piedāvātais standarta piegādes veids). Atmaksa parasti ir jāveic atbilstoši sākotnējai maksājuma metodei. Jums ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās (ne vēlāk kā 14 dienas kopš datuma, kad uzsākāt atgriešanas pieprasījumu) un par jūsu līdzekļiem mums atgriezt saistītos produktus.

Likumā pieļautajā apjomā atgriešana tiek veikta ar nosacījumu, ka tiek ievērotas tālāk aprakstītās prasības. Visi produkti ir jāatgriež, ievērojot pamatotu uzmanību (piemēram, produkts nedrīkst būt nolietots vai bojāts, un tam ir jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu tālākpārdot). Iepakotā programmatūra un spēles ir jāatdod ar neskartu iepakojumu.

Brīvdienās vai citos periodos varam pagarināt atsaukšanas periodu. Ja konkrētam produktam Veikalā tiek reklamēts ilgāks periods, ir spēkā reklamētais periods.

Visu atgriezto produktu komplektācijā ir jāiekļauj sākotnējā kvīts vai kvīts par dāvanu, sākotnējā dokumentācija, lietošanas rokasgrāmatas, reģistrācija, daļas un komponenti (tostarp vadi, kontrolleri un piederumi), kā arī ražotāja iepakojums. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem šo vienumu neiekļaušana var novērst vai kavēt mūsu veikto naudas atmaksu vai apmainīšanu, ja atgrieztais vienums neatbilst mūsu atgriešanas kritērijiem.

Noteiktiem vienumiem nevar izmantot atgriešanu. Ja vien konkrētajā produktu piedāvājumā nav norādīts citādi, visi šādu tipu produktu pirkumi ir galīgi un neatmaksājami, un jums nav tiesību atsaukt šādus pirkumus:

digitālās programmas, spēles, programmu iekšējais saturs un abonementi, mūzika, filmas, TV raidījumi un saistītais saturs;

pakalpojuma/abonēšanas kartes (piem., Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

digitālās dāvanu kartes, kas nav izpirktas;

personalizēti vai pielāgoti produkti; un

izpildīti vai patērēti pakalpojumi.

Pilnīgu informāciju par to, ka atgriezt piemērotus produktus, skatiet mūsu lapā Atgriešana un atlīdzināšana https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0426.

17. Maksājumi jums. Ja mums ir jāveic maksājums uz jūsu kontu, jūs piekrītat savlaicīgi un precīzi sniegt mums visu nepieciešamo informāciju, lai mēs varētu veikt šo maksājumu. Izņemot maksājumus, kas veikti saskaņā ar iepriekšējo sadaļu Atgriešanas politika, jūs esat atbildīgs par visu nodokļu un maksu samaksāšanu, ko izraisa šis jums veiktais maksājums. Turklāt jums jāievēro jebkuri citi mūsu nosacījumi par jūsu tiesībām saņemt jebkādu maksājumu. Ja esat saņēmis maksājumu kļūdas dēļ, mēs to varam atcelt vai pieprasīt šīs summas atmaksu. Jūs piekrītat sadarboties ar mums šī jautājuma risināšanā. Turklāt mums ir arī tiesības samazināt jums izmaksājamo summu bez paziņojuma, lai veiktu korekcijas par jebkuru iepriekš pārmaksātu summu.

18. Dāvanu kartes. Uz Microsoft mazumtirdzniecības veikalā iegādātajām dāvanu kartēm attiecas Mazumtirdzniecības dāvanu karšu līgums, kurš atrodas šeit:

https://www.microsoft.com/en-us/store/b/gift-cards.

Uz citu Microsoft dāvanu karšu izpirkšanu un lietošanu attiecas Microsoft dāvanu karšu noteikumi un nosacījumi (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Klientu apkalpošana. Kontaktinformāciju par klientu atbalsta pieprasījumiem, lūdzu, skatiet Veikala pārdošanas un atbalsta lapā. Ja dzīvojat Eiropā un problēmu nevarat atrisināt, izmantojot mūsu klientu atbalsta kanālus, jums ir iespēja ar problēmu vērsties ES platformā Strīdu izšķiršana tiešsaistē, kas atrodas vietnē https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV. Microsoft saziņas e-pasts, ko iekļaut kā daļu no sava iesnieguma, ir MSODR@microsoft.com. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī e-pasta adrese ir paredzēta vienīgi lietošanai ar ES platformu Strīdu izšķiršana tiešsaistē, un tā nav jāizmanto vispārīgai saziņai vai jautājumiem.

20. Atkārtota pārstrāde. Informāciju par jūsu jurisdikcijā spēkā esošo Microsoft politiku attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) nodošanu skatiet lapā Atkārtota pārstrāde https://www.microsoft.com/lv-lv/store/b/recycling.

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

21. Nosacījumu mainīšana. Korporācijai Microsoft ir tiesības mainīt šos Pārdošanas nosacījumus jebkurā laikā un bez ziņošanas jums. Pārdošanas nosacījumi, kas ir spēkā brīdī, kad veicat pasūtījumu (vai — attiecībā uz bezmaksas programmām un spēlēm — brīdī, kad mēģināt instalēt programmu vai spēli), regulē jūsu iegūšanas transakciju un darbojas kā starp mums noslēgts transakcijas līgums. Pirms jūsu nākamās transakcijas korporācija Microsoft var būt mainījusi šos Pārdošanas nosacījumus, jums par to neziņojot. Lūdzu, pārskatiet Pārdošanas nosacījumus katru reizi, kad apmeklējat Veikalu. Kad kaut ko iegādājaties, ieteicams saglabāt vai izdrukāt Pārdošanas nosacījumu kopiju turpmākām uzziņām.

22. Pilnvarota lietošana; vecuma ierobežojumi. Jūs apliecināt, ka esat pilnvarots veikt pasūtījumu un izpildīt jebkādas citas juridiskas darbības, kas jums ir jāveic saskaņā ar šiem Pārdošanas nosacījumiem. Vecuma ierobežojumi var attiekties uz to, kā lietojat Veikalu, tostarp uz pirkumiem.

23. Personas datu aizsardzība un personas informācijas aizsardzība. Jūsu personas datu aizsardzība mums ir svarīga. Mēs izmantojam noteiktu no jums iegūtu informāciju, lai darbinātu un sniegtu Veikalu. Lūdzu, izlasiet Microsoft personas datu aizsardzības paziņojumu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, jo tajā ir aprakstīts, kāda tipa datus (“Dati”) mēs iegūstam no jums un jūsu ierīcēm un kā mēs jūsu Datus izmantojam. Personas datu aizsardzības paziņojumā ir arī aprakstīts, kā Microsoft lieto jūsu saziņu ar citiem; publikācijas vai atsauksmes, kuras jūs iesniedzat korporācijai Microsoft, izmantojot Veikalu; kā arī faili, fotoattēli, dokumenti, audio, digitālie darbi un videoklipi, kurus jūs augšupielādējat, glabājat vai kopīgojat savās ierīcēs vai izmantojot Veikalu (“Jūsu saturs”).

24. Produkta attēlošana un krāsas. Microsoft cenšas precīzi attēlot produkta krāsas un attēlus, bet mēs nevaram garantēt, ka krāsa, ko redzat ierīces ekrānā vai monitorā, precīzi atbilst produkta krāsai.

25. KļūdasVeikala prezentācijā. Mēs cenšamies publicēt precīzu informāciju, regulāri atjaunināt Veikalu un labot kļūdas, ja tādas tiek atklātas. Taču jebkurš saturs Veikalā jebkurā laikā var izrādīties nepareizs vai novecojis. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā Veikalā veikt izmaiņas, tostarp izmaiņas produktu cenās, specifikācijās, piedāvājumos un pieejamībā.

26. Lietošanas vai piekļuves izbeigšana. Korporācijai Microsoft ir tiesības jebkurā laikā izbeigt jūsu konta darbību vai Veikala lietošanu jebkādu pamatotu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, gadījumos, ja pārkāpjat šos Pārdošanas nosacījumus vai Veikala politikas, vai ja korporācija Microsoft vairs nedarbina Veikalu. Lietojot Veikalu, jūs piekrītat būt atbildīgs (saskaņā ar šiem nosacījumiem) par visiem jūsu veiktajiem pasūtījumiem vai maksām, kas jums var rasties pirms šādas izbeigšanas. Korporācijai Microsoft ir tiesības jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ mainīt, pārtraukt vai kā citādi apturēt Veikala darbību, par to jums iepriekš neziņojot. Ja šādas izmaiņas, pārtraukšana vai apturēšana ietekmē veidu, kā izmantojat Pakalpojumu vai produktu, vai kā citādi ietekmē jūsu pasūtījumu, lūdzu, sazinieties ar pārdošanas un atbalsta nodaļu.

27. Produkta garantijas. Daudzu Veikalā pieejamo produktu (tostarp noteiktu Microsoft produktu un noteiktu trešo personu produktu) komplektācijā ir iekļautas ražotāja garantijas. Aplūkojiet attiecīgās ražotāja garantijas, kuras ir pieejamas ar šiem produktiem, lai noskaidrotu specifisku informāciju par to, kā risināt šajās garantijās minētās problēmas. Attiecībā uz dažiem produktiem tiks piedāvāta iespēja par papildu maksu iegādāties paplašinātu pakalpojumu plānu. Detalizētu informāciju skatiet attiecīgajos plānos.

Turklāt Veikalā pārdoto vai piedāvāto produktu (tostarp preču, pakalpojumu un digitālā satura) komplektācijā var būt iekļautas tiesības un garantijas, ko nevar izpaust saskaņā ar tiesību aktiem, piemēram, likumā noteiktā patērētāju aizsardzība saistībā ar kļūdainām, bojātām vai nepareizi aprakstītām precēm, digitālo saturu vai pakalpojumiem. Visas ražotāja, pakalpojumu nodrošinātāja vai izstrādātāja sniegtās komerciālās garantijas tiek sniegtas papildus šīm obligātajām patērētāju tiesībām. Uzziniet vairāk par komercgarantijām un ar likumu noteiktajām tiesībām https://www.microsoft.com/lv-lv/store/b/aboutwarranties.

SASKAŅĀ AR ŠIEM PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMIEM KORPORĀCIJA MICROSOFT UN TĀS PIEGĀDĀTĀJI, IZPLATĪTĀJI, TĀLĀKPĀRDEVĒJI UN SATURA NODROŠINĀTĀJI NESNIEDZ NEKĀDAS PAPILDU GARANTIJAS, APLIECINĀJUMUS VAI NOSACĪJUMUS, TOSTARP PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, ĪPAŠUMA TIESĪBĀM VAI TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.

KORPORĀCIJA MICROSOFT NEGARANTĒ VEIKALĀ VAI PAKALPOJUMOS PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTI UN AKTUALITĀTI. JŪS APZINĀTIES, KA DATORSISTĒMĀS UN TELEKOMUNIKĀCIJU SISTĒMĀS REIZĒM VAR RASTIES KĻŪMES UN ZAUDLAIKA PERIODI. KORPORĀCIJA MICROSOFT NEGARANTĒ, KA PIEKĻUVE VEIKALAM VAI PAKALPOJUMIEM TIKS NODROŠINĀTA BEZ PĀRTRAUKUMIEM, LAIKUS, DROŠI, BEZ KĻŪDĀM UN KA SATURS NETIKS ZAUDĒTS.

28. Atbildības ierobežojums. Nekas no šajā atbildības ierobežojumā minētā neizslēdz un neierobežo nekādas obligātās patērētāju aizsardzības tiesības, kas jums ir pieejamas jūsu teritorijā, vai jebkuras citas atbildības, kuras nav iespējams izslēgt saskaņā ar likumu. Tie paši nosacījumi attiecas uz korporācijas Microsoft, tās pilnvaroto aģentu un/vai tās juridisko pārstāvju atbildību, ja to krāpniecības vai nolaidības dēļ ir izraisītas traumas vai nāve.

a. Korporācija Microsoft, tās pilnvarotie aģenti un/vai tās juridiskie pārstāvji nav atbildīgi par nekādiem netiešiem zaudējumiem, tostarp finansiāliem zaudējumiem, piemēram, peļņas zaudējumiem, izņemot gadījumus, kad korporācija Microsoft, tās pilnvarotie aģenti un/vai tās juridiskie pārstāvji ir rīkojušies vismaz ar rupju nolaidību vai pieļāvuši tīšus pārkāpumus.

b. Korporācija Microsoft nav atbildīga par jūsu Iesniegtajiem materiāliem, saturu vai materiāliem, vai lietotāju nodrošinātajām darbībām. Šāds saturs un darbības nav piesaistāmas korporācijai Microsoft un nenorāda Microsoft viedokli.

c. Daudzas Veikalā piedāvātās programmas, pakalpojumus un citu digitālo saturu jums piedāvā juridiskās personas, kas nav Microsoft (“Trešo personu saturs”). Izņemot obligātās patērētāju aizsardzības tiesības, kuras jums ir saskaņā ar jūsu valstī vai teritorijā spēkā esošajiem tiesību aktiem, korporācija Microsoft nav atbildīga par Trešo personu saturu vai ar to saistītajām prasībām. Skatiet iepriekš sadaļu Produkta garantijas.

d. Saskaņā ar šiem Nosacījumiem korporācija Microsoft nav atbildīga un tai nav jāatbild par jebkādām tās pienākumu izpildes kļūmēm vai aizkavēm, ciktāl šādas kļūmes vai aizkaves izraisa apstākļi, ko Microsoft nevar pamatoti kontrolēt (piemēram, darba strīdi, dabas stihijas, karš vai terorisms, ļaunprātīgi bojājumi, nelaimes gadījumi vai jebkādu piemērojamo tiesību aktu vai valdības pavēles ievērošana). Microsoft cenšas mazināt jebkādu šādu notikumu ietekmi un pildīt to neietekmētos pienākumus.

29. Nodošana. Mums ir tiesības piešķirt vai nodot mūsu tiesības vai kā citādi atteikties no savām tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šiem Pārdošanas nosacījumiem, pilnībā vai daļēji, jebkurā laikā un jums par to neziņojot. Jums nav tiesību piešķirt vai nodot nekādas tiesības saskaņā ar šiem Pārdošanas nosacījumiem.

30. Likumdošanas un vietas izvēle strīdu risināšanai Ja dzīvojat (vai ja jūsu uzņēmuma galvenā komercdarbības vieta atrodas) Eiropā, tad visas prasības saistībā ar bezmaksas Pakalpojumiem un no Veikala bez maksas iegūtajiem vienumiem regulē Vašingtonas štata, ASV tiesību akti, nesamazinot obligātos tiesību aktu nosacījumus, kas ir spēkā valstī, kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta. Visas prasības saistībā ar maksas pirkumiem no Veikala un maksas Pakalpojumiem regulē tās valsts likumdošanas akti, kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta. Izvēloties jurisdikciju, attiecībā uz visiem strīdiem, kas rodas šo Pārdošanas nosacījumu dēļ vai saistībā ar tiem, jūs un korporācija Microsoft vienojaties izvēlēties tādas valsts tiesas, kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, vai arī jūs drīkstat izvēlēties atbildīgo tiesu Vašingtonā, ASV.

31. Paziņojumi.

a. Paziņojumi un kārtība, kādā ir iesniedzamas prasības par autortiesību pārkāpumiem. Korporācija Microsoft ciena trešo personu intelektuālā īpašumtiesības. Lai nosūtītu paziņojumu par intelektuālā īpašuma pārkāpumu, tostarp prasību par autortiesību pārkāpumu, lūdzu, izmantojiet mūsu iesniegšanas kārtību Paziņojumiem par pārkāpumiem (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). MĒS NEIZSKATĪSIM PIEPRASĪJUMUS, KAS IR IESNIEGTI, NEIEVĒROJOT ŠO KĀRTĪBU. Korporācija Microsoft paziņojumus par autortiesību pārkāpumiem izskata saskaņā ar ASV Kodeksa 17. sadaļas 512. iedaļuAttiecīgās situācijās korporācijai Microsoft ir tiesības arī atspējot tādus kontus vai izbeigt tādu kontu darbību, kas pieder Microsoft pakalpojumu lietotājiem, kuri pārkāpumus veic atkārtoti.

b. Paziņojumi par autortiesībām un preču zīmēm. Autortiesības uz visu Veikala un Pakalpojumu saturu: © 2016 Microsoft Corporation un/vai tās piegādātāji un trešo personu nodrošinātāji, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Visas tiesības paturētas. Mums vai mūsu piegādātājiem un to trešo personu nodrošinātājiem pieder Veikalā, Pakalpojumos un saturā ietvertās īpašuma tiesības, autortiesības, kā arī citas intelektuālā īpašuma tiesības. Microsoft un visu Microsoft produktu un pakalpojumu nosaukumi, logotipi un ikonas var būt Microsoft preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā un/vai citās valstīs.

Microsoft preču zīmju saraksts ir atrodams vietnē: https://www.microsoft.com/trademarks. Uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Tiek paturētas visas tiesības, kas šajos Pārdošanas nosacījumos nav īpaši piešķirtas.

32. Drošības brīdinājums. Lai nepieļautu potenciālas traumas, diskomfortu vai acu piepūli, spēļu un citu lietojumprogrammu lietošanā jums ir jāievēro regulāri pārtraukumi, it īpaši, ja to lietošanas dēļ jūtat sāpes vai nogurumu. Ja rodas diskomforts, paņemiet pārtraukumu. Diskomforts var ietvert nelabumu, jūras slimību, reiboni, dezorientāciju, galvassāpes, nogurumu, acu piepūli vai sausas acis. Lietojumprogrammu lietošana var novērst jūsu uzmanību un traucēt uztvert apkārtni. Vairieties no paklupšanas riskiem, kāpnēm, zemiem griestiem, trausliem vai vērtīgiem priekšmetiem, kas var tikt bojāti. Ļoti nelielai daļai cilvēku var rasties lēkmes, ja šie cilvēki tiek pakļauti noteiktu vizuālo attēlu ietekmei, piemēram, zibošām gaismām vai rakstiem, kas varētu būt redzami lietojumprogrammās. Pat cilvēkiem, kam lēkmes nekad nav bijušas, var būt nediagnosticēti traucējumi, kuri šādas lēkmes varētu izraisīt. Simptomi var būt reiboņi, redzes izmaiņas, locekļu raustīšanās, saraušanās vai trīce, dezorientācija, apjukums, samaņas zudums vai konvulsijas. Ja rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu, vai konsultējieties ar ārstu pirms lietojumprogrammu izmantošanas, ja jums kādreiz ir bijis kāds no simptomiem, kas ir saistīti ar lēkmēm. Vecākiem ir jāuzrauga, kā bērni izmanto lietojumprogrammas, lai noskaidrotu, vai nav šādu simptomu pazīmju.

Jautājumi? Parunājiet ar ekspertu

 Atsauksmes par vietni