MICROSOFT PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI
Store patērētājiem Eiropas Ekonomikas zonā
Atjaunināts 2019. gada septembrī
 
Laipni lūdzam Microsoft tiešsaistes un mazumtirdzniecības veikalos Store, kurus pārvalda uzņēmums Microsoft Ireland Operations Limited, adrese One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Īrija.
 
“Store” ir mūsu tiešsaistes un mazumtirdzniecības vietas, kurās varat pārlūkot, skatīt, iegūt, iegādāties un novērtēt un pārskatīt preces un pakalpojumus, tostarp ierīces, spēļu konsoles, digitālo saturu, lietojumprogrammas, spēles un daudz ko citu. Šie Pārdošanas nosacījumi (“Pārdošanas nosacījumi”) attiecas uz Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store un citu šajos Pārdošanas nosacījumos (kopā — “Store”) minēto Microsoft pakalpojumu lietošanu. Izmantojot Store, Microsoft nodrošina piekļuvi dažādiem resursiem, tostarp lejupielādes apgabaliem, programmatūrai, rīkiem un informācijai par programmatūru, pakalpojumiem un citām precēm (kopā — “Pakalpojumi”, un kopā ar Store — “Store”).
Mēs izmantojam terminu “produkts” vai “produkti” Store piedāvāto vienumu apzīmēšanai. Daudzus Store piedāvātos produktus piedāvā citi uzņēmumi, nevis Microsoft.
 
Izmantojot Store vai iegādājoties produktus un pakalpojumus no Store, jūs piekrītat šiem Pārdošanas nosacījumiem, Microsoft paziņojumam par konfidencialitāti (skatīt sadaļu Personas informācijas aizsardzība) un piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem, politikām vai atrunām, kas pieejamas Store vai uz ko ir atsauce šajos Pārdošanas nosacījumos (kopā — “Store politikas”). Mēs aicinām uzmanīgi izlasīt Store politikas. JŪS NEDRĪKST LIETOT STORE VAI PAKALPOJUMUS, JA JŪS NEPIEKRĪTAT STORE POLITIKĀM.
 
Ja jūsu valstī vai reģionā ir Microsoft mazumtirdzniecības veikals, tam var būt atšķirīgas vai papildu politikas. Microsoft var atjaunināt vai grozīt jebkuru politiku jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.
 
Noteikumi, kas attiecas uz Store lietošanu
1. Dalībnieka konts. Ja Store vai Pakalpojumam nepieciešams, lai jūs atvērtu kontu, jums jāizpilda reģistrācijas process, sniedzot mums aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju, kas pieprasīta piemērojamajā reģistrācijas veidlapā. Lai varētu atvērt kontu, jums, iespējams, būs arī jāpiekrīt pakalpojumu līgumam vai atsevišķiem lietošanas noteikumiem. Uz to, kā lietojat kontu, lai piekļūtu Store un saturam, ko iegādājāties Store, attiecas visi noteikumi, kas regulē Microsoft kontu. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet Microsoft pakalpojumu līgumu. Jūs atbildat par jūsu konta informācijas un paroles konfidencialitātes saglabāšanu un par visām darbībām, kas notiek ar jūsu kontu.
 
2. Pretlikumīga vai aizliegta lietošana. Lai jūs varētu lietot Store, jūs garantējat mums, ka neizmantosit Store nekādiem mērķiem, kas ir pretlikumīgi vai aizliegti šajos Pārdošanas nosacījumos, Store politikās vai jebkuros citos noteikumos, kas attiecas uz jūsu Store lietošanu. Jūs nedrīkstat izmantot Store nekādā veidā, kas var bojāt, atspējot, pārslogot vai traucēt jebkuru Microsoft serveri vai tīklu(-s), kas savienots(-i) ar jebkuru Microsoft serveri, vai pasliktināt jebkuras citas puses Store lietošanas pieredzi. Jūs nedrīkstat mēģināt gūt nepilnvarotu piekļuvi Store, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas savienoti ar jebkuru Microsoft serveri vai Store, izmantojot uzlaušanu, paroļu izguvi vai citus līdzekļus. Jūs nedrīkstat iegūt vai mēģināt iegūt materiālus vai informāciju, izmantojot līdzekļus, kas nav ar nolūku padarīti pieejami Store. Jūs nedrīkstat izmantot Store tādā veidā, ar ko tiek pārkāptas trešo pušu tiesības, tostarp ar nodomu nodarīt kaitējumu kādai personai vai uzņēmumam, tostarp Microsoft. Jūs nedrīkstat komerciāli izplatīt, publicēt, licencēt vai pārdot produktus, informāciju vai pakalpojumus, kas iegūti no Store.
 
3. Materiāli, kurus jūs nodrošināt Microsoft vai publiskojat Store. Microsoft netur īpašumtiesības uz materiāliem, kurus jūs nodrošināt Microsoft (ieskaitot atsauksmes, vērtējumus un ieteikumus) vai publiskojat, augšupielādējat, vai iesniedzat Store vai saistītajos Microsoft pakalpojumos, kur citi tos var pārskatīt (atsevišķi — “Iesniegtais materiāls”, kopā — “Iesniegtie materiāli”). Tomēr jūs piešķirat Microsoft tiesības izmantot, modificēt, pielāgot, reproducēt, izplatīt un attēlot jūsu Iesniegto materiālu (piemēram, reklāmas nolūkos), tostarp jūsu vārdu, visā pasaulē. Ja publicējat savu Iesniegto materiālu Store apgabalos, kur tas ir plaši pieejams tiešsaistē bez ierobežojumiem, jūsu Iesniegtais materiāls var būt redzams demonstrācijas materiālos vai materiālos, ar kuriem tiek reklamēts Store. Jūs garantējat un apliecināt, ka jums ir (un būs) visas tiesības, kas nepieciešamas, lai iesniegtu jebkuru jūsu nodrošināto Iesniegto materiālu un piešķirtu šīs tiesības Microsoft visā pasaulē un uz šo tiesību spēkā esamības laiku.
 
Par jūsu Iesniegtā materiāla izmantošanu netiek maksāta kompensācija. Microsoft nav pienākuma publiskot vai izmantot nevienu Iesniegto materiālu, un Microsoft jebkurā laikā var noņemt visus Iesniegtos materiālus pēc saviem ieskatiem. Microsoft neatbild par jūsu Iesniegtajiem materiāliem vai materiāliem, ko citi publisko, augšupielādē, ievada vai iesniedz, izmantojot Store.
 
Ja jūs novērtējat kādu lietojumprogrammu Store, jums var tikt nosūtīts e-pasta ziņojums no Microsoft, kurā ir lietojumprogrammas izdevēja saturs.
 
4. Saites uz trešo pušu vietnēm. Store var ietvert saites uz trešo pušu vietnēm, kas ļauj iziet no Store. Microsoft nekontrolē šīs saistītās vietnes un neatbild par saistīto vietņu saturu vai saitēm, kas atrodas saistītajās vietnēs. Microsoft nodrošina jums šīs saites tikai ērtības labad, un saišu iekļaušana nenozīmē, ka Microsoft atbalsta šo vietni. Uz to, kā lietojat trešās puses vietni, var attiekties šīs trešās puses noteikumi un nosacījumi.
 
Noteikumi, kas saistīti ar produktu UN PAKALPOJUMU pārdošanu jums
 
5. Ģeogrāfiskā pieejamība. Produktu pieejamība var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai ierīces. Turklāt var pastāvēt ierobežojumi attiecībā uz to, kur mēs varam piegādāt preces vai nodrošināt pakalpojumus vai digitālo saturu. Lai pabeigtu pirkumu, jums var būt nepieciešama derīga norēķinu un piegādes adrese tajā valstī vai reģionā, kura Store jūs veicat pirkumu.
 
6. Tikai gala lietotājiem. Lai iegādātos produktus no Store, jums jābūt gala lietotājam. Tālākpārdevēji nevar veikt pirkumus.
 
7. Eksporta ierobežojumi. Uz Store iegādātajiem produktiem var attiekties muitas un eksporta kontroles likumi un noteikumi. Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos starptautiskos un nacionālos likumus un noteikumus.
 
8. Norēķini. Norādot Microsoft maksāšanas metodi, jūs: i) apliecināt, ka jums ir atļauja izmantot jūsu norādīto maksāšanas metodi un ka visa jūsu sniegtā maksājumu informācija ir patiesa un precīza; ii) pilnvarojat Microsoft iekasēt no jums maksu par visiem produktiem, pakalpojumiem vai pieejamo saturu, kas iegādāts, izmantojot jūsu maksāšanas metodi; iii) pilnvarojat Microsoft iekasēt no jums maksu par jebkuru Store maksas līdzekli, kam reģistrējaties vai kuru izmantojat. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt savu konta un citu informāciju, tostarp jūsu e-pasta adresi, kredītkaršu numurus un derīguma termiņus, lai mēs varētu izpildīt jūsu darījumus un nepieciešamības gadījumā sazināties ar jums saistībā ar jūsu darījumiem. Mēs varam izrakstīt jums rēķinu a) iepriekš; b) pirkuma veikšanas laikā; c) neilgi pēc pirkuma veikšanas; d) periodiski par abonementiem. Turklāt mēs varam iekasēt maksu ne vairāk kā jūsu apstiprinātās summas apmērā un iepriekš informēsim jūs par visām izmaiņām summā, kas jāiekasē par periodiskajiem abonementiem. Mēs varam vienlaikus izsniegt jums rēķinu par vairākiem iepriekšējiem norēķinu periodiem un par summām, kas iepriekš nav apstrādātas. Skatiet sadaļu Automātiskās atjaunošanas atlase.
 
Ja jūs izmantojat kādu izmēģinājuma perioda piedāvājumu, jums līdz izmēģinājuma perioda beigām pakalpojums ir jāatceļ, lai izvairītos no jaunu maksu iekasēšanas, ja vien mēs nepaziņojam citādi. Ja izmēģinājuma perioda beigās jūs neatceļat pakalpojumu, jūs pilnvarojat mūs iekasēt maksu par šo produktu vai pakalpojumu.
 
9. Periodiskie maksājumi. Kad jūs iegādājaties preces, pakalpojumus vai digitālo saturu, izmantojot abonementu (piemēram, katru nedēļu, katru mēnesi, ik pēc 3 mēnešiem vai katru gadu (kā attiecināms)), jūs apliecināt un piekrītat, ka atļaujat periodisko maksājumu, un maksājumi tiek pārskaitīti Microsoft, izmantojot jūsu izvēlēto maksāšanas metodi, jūsu izvēlētajos periodiskajos intervālos, līdz abonements tiek izbeigts pēc jūsu vai Microsoft iniciatīvas. Atļaujot periodiskos maksājumus, jūs pilnvarojat Microsoft apstrādāt šos maksājumus kā elektroniskos debeta maksājumus vai līdzekļu pārskaitījumus, vai kā elektroniskus atvilkumus no jūsu norādītā konta (automatizētās norēķinu palātas vai līdzīgu maksājumu gadījumā) vai kā maksājumus no jūsu norādītā konta (kredītkartes vai līdzīgu maksājumu gadījumā (kopā — “Elektroniskie maksājumi”). Abonēšanas maksu parasti iekasē pirms attiecīgā abonēšanas perioda. Ja kāds maksājums tiek atgriezts nenomaksāts vai arī kredītkartes vai līdzīgs darījums tiek noraidīts vai liegts, Microsoft vai tā pakalpojumu sniedzēji patur tiesības iekasēt jebkuru piemērojamo atgriešanas vienību, noraidījuma vai nepietiekamu līdzekļu maksu un apstrādāt jebkuru šādu maksājumu kā Elektronisko maksājumu.
 
10. Pieejamība un daudzums, un pasūtījumu ierobežojumi. Preču, pakalpojumu un digitālā satura cenas un pieejamība Store var tikt mainīta jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Microsoft var ierobežot iegādei pieejamo daudzumu vienā pasūtījumā, vienam kontam, ar vienu kredītkarti, vienai personai vai vienai mājsaimniecībai. Ja jūsu pasūtītās preces, pakalpojumi vai digitālais saturs vai pakalpojumi nav pieejami vai kļūst nepieejami pēc pasūtījuma veikšanas, mēs varam sazināties ar jums, lai piedāvātu alternatīvu produktu. Ja jūs izvēlaties neiegādāties piedāvāto alternatīvu, mēs atcelsim jūsu pasūtījumu.
 
Microsoft jebkurā laikā var atcelt vai noraidīt jebkuru pasūtījumu, atmaksājot jums visus naudas līdzekļus, ko samaksājāt par šo pasūtījumu, likumīgu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja neizpildījāt pasūtījuma laikā norādītos nosacījumus, ja jūsu maksājumu nevar apstrādāt, ja pasūtītie produkti, digitālais saturs vai pakalpojumi nav pieejami vai ja radusies acīmredzama cenu kļūda vai citas kļūdas. Šādu cenu vai citu kļūdu gadījumā mēs paturam tiesības a) atcelt pasūtījumu vai pirkumu vai b) sazināties ar jums un piedāvāt alternatīvas iespējas. Atcelšanas gadījumā jūsu piekļuve saistītajam saturam tiek atspējota.
 
Mēs varam noņemt vai atspējot spēles, lietojumprogrammas, saturu vai pakalpojumus jūsu ierīcē, lai aizsargātu jūs, Store vai potenciāli ietekmētās puses. Atsevišķs saturs un lietojumprogrammas laiku pa laikam var nebūt pieejamas vai var tikt piedāvātas ierobežotu laiku. Pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Tādējādi, mainot kontu vai ierīci uz citu reģionu, jūs, iespējams, nevarēsit atkārtoti lejupielādēt saturu vai lietojumprogrammas vai atkārtoti straumēt noteiktu saturu, kuru iegādājāties iepriekš. Šādā gadījumā var nākties atkārtoti iegādāties saturu vai lietojumprogrammas, par kurām samaksājāt iepriekšējā reģionā. Ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajiem izņēmumiem mums nav pienākuma nodrošināt jebkura jūsu iegādātā satura vai lietojumprogrammas atkārtotu lejupielādi vai aizstāšanu.
 
11. Atjauninājumi. Ja piemērojams, Microsoft automātiski meklē un lejupielādē jūsu lietojumprogrammu atjauninājumus, pat ja nepieteicāties Store. Varat mainīt iestatījumus, ja nevēlaties saņemt automātiskus Store lietotņu atjauninājumus. Tomēr lietotņu izstrādātājs var jebkurā laikā atjaunināt noteiktas Office Store lietotnes, kuras pilnībā vai daļēji tiek viesotas tiešsaistē, un jūsu atļauja atjaunināšanai var nebūt nepieciešama. Citas lietotnes var nebūt pieejamas, kamēr nepiekrītat atjaunināšanai.
 
12. Programmatūras licences un lietošanas tiesības. Programmatūra un cits digitālais saturs, kas pieejams Store, jums tiek licencēts, nevis pārdots. Uz lietojumprogrammām, kas lejupielādētas tieši no Store, attiecas Standarta lietojumprogrammu licences noteikumi (Standard Application License Terms — “SALT”), kas pieejami vietnē [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0809], ja vien lietojumprogrammai nav norādīti citi licences noteikumi (SALT neregulē no Office Store lejupielādētās lietojumprogrammas, un tām ir atsevišķi licences noteikumi). Uz programmatūras licencēm, kas iegādātas Microsoft mazumtirdzniecības veikalā, attiecas programmatūrai pievienotais licences līgums, un, iegādājoties, lejupielādējot un/vai instalējot programmatūru, jums jāpiekrīt licences līgumam. Turklāt uz programmatūru un citu digitālo saturu, kas pieejams Store, attiecas lietošanas noteikumi, kas atrodas vietnē http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Jebkāda programmatūras vai preču pavairošana vai izplatīšana, kas neatbilst attiecīgajiem licences noteikumiem, lietošanas noteikumiem un piemērojamajiem likumiem, ir stingri aizliegta, un tās rezultātā var iestāties smaga civiltiesiskā atbildība un kriminālatbildība. Pārkāpējiem draud kriminālvajāšana likumā noteiktajā maksimāli pieļaujamajā apjomā.
 
LŪDZU, SAZINIETIES AR MICROSOFT MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALU (KĀ APRAKSTĪTS SADAĻĀ PAZIŅOJUMI UN SAZIŅA), JA VĒLATIES BEZ MAKSAS SAŅEMT IEPAKOJUMĀ IEGĀDĀTAS PROGRAMMATŪRAS PIEMĒROJAMĀ LICENCES LĪGUMA KOPIJU PIRMS PROGRAMMATŪRAS IEPAKOJUMA ATVĒRŠANAS.
 
CITI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI. Papildus programmatūrai un citiem lejupielādējamiem produktiem jums var tikt piedāvāti citi produkti un pakalpojumi, kas pieejami Store un uz kuriem attiecas atsevišķi gala lietotāja licences līgumi, lietošanas noteikumi vai citi noteikumi un nosacījumi. Ja jūs iegādājaties, lejupielādējat vai izmantojat šos produktus, kā iegādes, lejupielādes, instalēšanas vai lietošanas nosacījums var būt prasība piekrist arī šiem noteikumiem.
 
JŪSU ĒRTĪBAI KĀ DAĻU NO STORE VAI PAKALPOJUMIEM VAI IEKĻAUTUS PROGRAMMATŪRĀ VAI PRECĒS MICROSOFT VAR NODROŠINĀT RĪKUS UN UTILĪTAS, KAS PAREDZĒTAS LIETOŠANAI UN/VAI LEJUPIELĀDĒŠANAI, BET NAV PĀRDOTĀ PRODUKTA VAI PAKALPOJUMU DAĻA. MICROSOFT NESNIEDZ NEKĀDAS PAPILDU GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠO RĪKU VAI UTILĪTU REZULTĀTU VAI IZVADES DATU PRECIZITĀTI, IZŅEMOT TĀS, KAS IZKLĀSTĪTAS SADAĻĀ PRODUKTU GARANTIJAS.
 
Izmantojot rīkus un utilītas, kas pieejamas Store, programmatūrā vai precēs, lūdzu, ievērojiet citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.
 
13. Programmatūras un satura lejupielāžu kodi. Konkrēta programmatūra un saturs tiek jums nodrošināts, padarot pieejamu lejupielādes saiti Microsoft kontā, kas saistīts ar jūsu pirkumu. Ievērojot nākamajā rindkopā sniegto informāciju, mēs parasti glabājam šo pirkumu lejupielādes saiti un saistīto digitālo atslēgu jūsu Microsoft kontā 3 gadus no pirkuma veikšanas datuma, bet mēs nesolām, ka glabāsim tos noteiktu laika periodu. Uz abonējamajiem produktiem, kas tiek nodrošināti, izmantojot lejupielādes saiti, var attiekties atšķirīgi noteikumi un glabāšanas tiesības, kuras jūs varat pārskatīt un sniegt savu piekrišanu abonēšanas laikā.
 
Jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā varam atcelt vai modificēt mūsu digitālo atslēgu glabāšanas programmu. Jūs arī piekrītat, ka mēs varam pārtraukt viena vai vairāku produktu atslēgu glabāšanu jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ, tostarp, piemēram, produkta atbalsta cikla beigās, pēc kura jums vairs nebūs piekļuves lejupielādes saitei vai digitālajai atslēgai. Ja mēs atceļam vai modificējam mūsu programmu tā, ka jums jūsu kontā vairs nav piekļuves lejupielādes saitei vai digitālajai atslēgai, mēs jums par to paziņosim vismaz 90 dienas iepriekš, izmantojot attiecīgā Microsoft konta kontaktinformāciju.
 
14. Cenas. Ja jūsu valstī vai reģionā ir Microsoft mazumtirdzniecības veikals, tajā piedāvātās cenas, produktu klāsts un akcijas var atšķirties no satura, kas pieejams tiešsaistes veikalā Store. Microsoft negarantē, ka tiešsaistē piedāvātā cena, produkts vai akcija būs pieejama vai tiks atzīta Microsoft mazumtirdzniecības veikalā vai otrādi.
 
Store nav cenu atbilstības garantijas. Mēs nenodrošinām atbilstību reklamētajai cenai, ko piedāvā citi mazumtirgotāji par tām pašām precēm.
 
Mēs varam piedāvāt iespēju iepriekš pasūtīt noteiktus produktus pirms to pieejamības datuma. Lai uzzinātu vairāk par mūsu iepriekšēju pasūtījumu veikšanas politikām, skatiet lapu Iepriekšēju pasūtījumu veikšana vietnē https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0809.
 
Ja vien nav norādīts citādi, Store norādītajās cenās ir iekļauti nodokļi vai nodevas (“Nodokļi”), kas var attiekties uz jūsu pirkumu. Store norādītajās cenās nav iekļautas piegādes izmaksas. Nodokļi un piegādes izmaksas (kā attiecināms) tiks pievienotas pirkuma summai un parādītas apmaksas lapā pirms pasūtījuma pabeigšanas. Par šādiem Nodokļiem un izmaksām atbildat tikai jūs.
 
Atkarībā no jūsu atrašanās vietas dažiem darījumiem var būt nepieciešama ārvalstu valūtas konvertēšana vai to apstrāde var tikt veikta citā valstī. Izmantojot kredītkarti vai debetkarti, jūsu banka var iekasēt no jums papildu maksu par šiem pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar savu banku, lai iegūtu sīkāku informāciju.
 
15. Automātiskās atjaunošanas atlase. Ja jūsu valstī, reģionā, provincē vai štatā ir atļauta automātiskā atjaunošana, jūs varat izvēlēties produktus vai pakalpojumus, kurus automātiski atjaunot noteiktā laika perioda beigās. Pirms jebkura produkta vai pakalpojuma atjaunošanas nākamajam termiņam mēs nosūtīsim jums atgādinājumu pa e-pastu. Kad būsim jums atgādinājuši, ka izvēlējāties automātiski atjaunot savu produktu vai pakalpojumu, mēs varam automātiski atjaunot produktu vai pakalpojumu pašreizējā pakalpojuma perioda beigās un iekasēt no jums aktuālo cenu par termiņa atjaunošanu, ja vien neizvēlaties atcelt produktu vai pakalpojumu, kā aprakstīts tālāk. Mēs arī atgādināsim jums, ka izsniegsim rēķinu par atjaunošanu atbilstoši jūsu izvēlētajai maksāšanas metodei neatkarīgi no tā, vai tā bija reģistrēta atjaunošanas datumā vai norādīta vēlāk. Mēs arī sniegsim jums norādījumus par to, kā varat atcelt produktus vai pakalpojumus. Atcelšana jāveic pirms atjaunošanas datuma, lai netiktu izrakstīts rēķins par atjaunošanu.
 
16. Atgriešanas politika. Šī atgriešanas politika tiek sniegta papildus jebkādām juridiskām garantijām vai citām ar likumu noteiktām atgriešanas tiesībām, kas jums var būt saskaņā ar likumiem (skatiet sadaļu Produkta garantijas). Saskaņā ar mūsu atgriešanas kritērijiem pēc piemērota produkta iegādes trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā varat atteikties no pirkuma līguma un pieprasīt atmaksu, nenorādot iemeslu. Atteikuma periods beidzas pēc trīsdesmit (30) kalendārajām dienām no piegādes brīža.
 
Ja piemērojamajos likumos jūsu valstī vai reģionā ir noteikts ilgāks atteikuma periods, tiek piemērots šis periods.
 
Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums ir jāpaziņo mums par savu lēmumu pirms atteikuma perioda beigām.
 
Lūdzu, sazinieties ar Microsoft Store atbalstu vietnē https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809, lai paziņotu mums par savu lēmumu un sāktu atgriešanas procesu.
Lai iegūtu visu informāciju par piemērotu produktu atgriešanu, skatiet mūsu lapu Atgriešana un apmaiņa vietnē https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0809.
 
Ja jūs izmantojat savas atteikuma tiesības, mēs atmaksājam summu, kuru samaksājāt par produktiem un to piegādi jums (izņemot papildu izmaksas, kas radušās, jums izvēloties piegādes veidu, kas nav vislētākais no mūsu piedāvātajiem standarta piegādes veidiem). Atmaksa parasti ir jāveic, izmantojot sākotnējo maksāšanas metodi. Jums bez liekas kavēšanās (ne vēlāk kā 14 dienu laikā no datuma, kad iesniedzāt atgriešanas pieprasījumu) un par saviem līdzekļiem jānosūta mums saistītie produkti.
 
Ciktāl to atļauj likums, uz atgriešanu attiecas tālāk minētās prasības. Visi produkti ir jāatgriež, ievērojot pienācīgu rūpību (piemēram, tiem nedrīkst būt nodiluma vai bojājumu pazīmju, un tiem jābūt tādā stāvoklī, lai tos atkal varētu pārdot). Iepakotā programmatūra un spēles ir jāatgriež ar neskartu zīmogu, un jābūt iekļautām visu datu nesēju un produktu atslēgām.
 
Mēs varam pagarināt atteikuma tiesību periodu svētku laikā vai citos periodos. Ja Store noteiktam produktam tiek reklamēts ilgāks periods, tiek piemērots reklamētais periods.
 
Visiem atgrieztajiem produktiem ir jāpievieno oriģinālā kvīts vai dāvanas kvīts, oriģinālā dokumentācija, instrukciju rokasgrāmatas, reģistrācija, daļas un komponenti (ieskaitot kabeļus, spēļu vadāmierīces un piederumus) un ražotāja iepakojums. Atbilstoši piemērojamiem likumiem šādu vienumu neiekļaušanas gadījumā naudas atmaksa vai apmaiņa var tikt atteikta vai kavēta, ja tā neatbilst mūsu atgriešanas kritērijiem.
 
Pat tad, ja atgriežat produktus, iepakotu programmatūru vai iepakotas spēles, šie Pārdošanas noteikumi attieksies uz laiku no pirkuma veikšanas vai lejupielādes (ja attiecināma) līdz atgriešanai.
 
Dažas preces nevar atgriezt, vai to pirkumi netiek atmaksāti. Ja vien likumos vai konkrētā produkta piedāvājumā nav noteikts citādi, visi šāda veida produktu pirkumi ir galīgi un netiek atmaksāti, un jums nav tiesību atteikties no šiem pirkumiem:
  • digitālās lietotnes, spēles, saturs lietotnēs un abonementi, mūzika, filmas, TV pārraides un saistītais saturs, izņemot iepriekš definētos digitālo spēļu produktus;
  • pakalpojumu/abonēšanas kartes (piemēram, Skype, Xbox Live);
  • izpirktas digitālās dāvanu kartes;
  • produkti, kas ir personalizēti vai pielāgoti;
  • pakalpojumi, kas ir izpildīti vai patērēti.
Tā vietā, lai sazinātos ar Microsoft Store atbalstu vai veiktu atgriešanas pieprasījumu tiešsaistē, varat izmantot šo atteikuma veidlapu (taču tas nav obligāti) https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809.
 
17. Maksājumi jums. Ja mēs esam jums parādā maksājumu, jūs piekrītat savlaicīgi un precīzi sniegt mums visu informāciju, kas mums nepieciešama, lai jūs varētu saņemt šo maksājumu. Izņemot maksājumus, kas veikti atbilstoši sadaļā Atgriešanas politika minētajiem nosacījumiem, jūs atbildat par visiem nodokļiem un nodevām, kas jums var rasties, saņemot maksājumu no mums. Jums arī jāievēro pārējie nosacījumi, kurus mēs piemērojam jūsu tiesībām uz jebkuru maksājumu. Ja saņemat maksājumu kļūdas dēļ, mēs varam atsaukt maksājumu vai pieprasīt tā atgriešanu. Jūs piekrītat sadarboties ar mums mūsu centienos to paveikt. Mēs varam arī samazināt jums veicamo maksājumu bez iepriekšēja brīdinājuma, lai pielāgotos jebkurai iepriekšējai pārmaksai.
 
18. Dāvanu kartes. Dāvanu karšu izmantošanu pirkumu veikšanai fiziskajās Microsoft Store atrašanās vietās regulē Fizisko Microsoft Store dāvanu karšu noteikumi un nosacījumi, kas atrodas vietnē www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Citu Microsoft dāvanu karšu izpirkšanu un izmantošanu regulē Microsoft dāvanu karšu noteikumi un nosacījumi vietnē www.microsoft.com/cardterms.
 
19. Klientu apkalpošana. Kontaktinformāciju klientu atbalsta pieprasījumiem skatiet Store lapā Pārdošana un atbalsts. Ja dzīvojat Eiropā un nevarat atrisināt savu problēmu, izmantojot mūsu klientu atbalsta kanālus, jūs varat novirzīt šo jautājumu uz ES tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu vietnē https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Microsoft kontaktpersonas e-pasta adrese, kas jāiekļauj jūsu iesniegumā, ir MSODR@microsoft.com. Ņemiet vērā, ka šī e-pasta adrese ir paredzēta tikai ES tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformai un nav izmantojama kā vispārējā atbalsta vai jautājumu kontaktpunkts.
 
20. Otrreizējā pārstrāde. Detalizētu informāciju par Microsoft politiku attiecībā uz atkritumu, elektrisko un elektronisko iekārtu (EEIA) atgriešanu jūsu jurisdikcijā skatiet lapā Pārstrāde https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling.
 
VISPĀRĒJIE noteikumi
 
21. Noteikumu maiņa. Microsoft var mainīt Pārdošanas nosacījumus jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Pārdošanas nosacījumi, kas ir spēkā brīdī, kad veicat pasūtījumu (iegūstot bezmaksas lietotnes un spēles, brīdī, kad mēģināt instalēt lietotni vai spēli), regulēs pirkuma darījumu un kalpo kā darījuma līgums starp mums. Iespējams, ka pirms jūsu nākamā darījuma Microsoft bez iepriekšēja paziņojuma maina Pārdošanas nosacījumus. Lūdzu, pārskatiet Pārdošanas nosacījumus katru reizi, kad apmeklējat Store. Mēs iesakām saglabāt vai izdrukāt Pārdošanas nosacījumu kopiju turpmākām atsaucēm katru reizi, kad veicat pirkumu.
 
22. Atļauta lietošana; vecuma ierobežojumi. Jūs atzīstat, ka jums ir atļauja veikt pasūtījumu un jebkādas citas juridiskas darbības, kas no jums tiek prasītas saskaņā ar šiem Pārdošanas nosacījumiem. Uz Store izmantošanu, tostarp pirkumu veikšanu, var attiekties vecuma ierobežojumi.
 
23. Privātums un personas informācijas aizsardzība. Jūsu privātums mums ir svarīgs. Lai nodrošinātu Store darbību, mēs izmantojam noteiktu informāciju, ko apkopojam no jums. Izlasiet Microsoft paziņojumu par konfidencialitāti https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, jo tajā ir uzskaitīti datu veidi, ko mēs apkopojam no jums un jūsu ierīcēm (“Dati”), un aprakstīti veidi, kā mēs izmantojam jūsu Datus. Paziņojumā par konfidencialitāti ir arī aprakstīts, kā Microsoft izmanto jūsu saziņu ar citiem; ierakstus vai atsauksmes, ko iesniedzat Microsoft, izmantojot Store; un failus, fotoattēlus, dokumentus, skaņas ierakstus, digitālos darbus un videoklipus, ko augšupielādējat, glabājat vai kopīgojat savās ierīcēs vai izmantojot Store (“Jūsu saturs”).
 
24. Produktu attēlojums un krāsas. Microsoft mēģina precīzi attēlot produktu krāsas un attēlus, taču mēs nevaram garantēt, ka krāsa, kuru redzat savas ierīces ekrānā vai monitorā, precīzi atbilst produkta krāsai.
 
25. Kļūdas Store prezentācijā. Mēs rūpīgi strādājam, lai publicētu precīzu informāciju, regulāri atjauninātu Store un labotu atklātās kļūdas. Tomēr jebkurā Store satura daļā kādā brīdī var atklāties neprecīza vai novecojusi informācija. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Store, tostarp mainīt produktu cenas, specifikācijas, piedāvājumus un pieejamību.
 
26. Lietošanas vai piekļuves izbeigšana. Microsoft var izbeigt jūsu konta darbību vai Store izmantošanu jebkura likumīga iemesla dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja jūs pārkāpjat šos Pārdošanas nosacījumus vai Store politikas vai ja Microsoft vairs nenodrošina Store darbību. Izmantojot Store, jūs piekrītat uzņemties atbildību (saskaņā ar šiem noteikumiem) par visiem pasūtījumiem, ko veicat, vai visiem maksājumiem, kas jums rodas pirms šādas izbeigšanas. Microsoft var mainīt, pārtraukt vai citādi apturēt Store jebkurā laikā, jebkura iemesla dēļ un bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja šādas izmaiņas, pārtraukšana vai apturēšana ietekmē to, kā lietojat Pakalpojumu vai produktu, vai citādi traucē jūsu pasūtījumu, lūdzu, sazinieties ar pārdošanas un atbalsta dienestu.
 
27. Produktu garantijas. Daudziem produktiem, kas pieejami Store (tostarp noteiktiem Microsoft produktiem un noteiktiem trešo pušu produktiem) ir ražotāja garantijas. Skatiet atbilstošās ražotāja garantijas, kas pieejamas kopā ar šiem produktiem, lai iegūtu detalizētu informāciju par to, kā atrisināt problēmas, uz kurām attiecas šīs garantijas. Dažiem produktiem ir iespēja par papildu samaksu iegādāties paplašinātu pakalpojumu plānu. Detalizētu informāciju skatiet konkrētajos plānos.
 
Turklāt produktiem, kas tiek pārdoti vai piedāvāti Store (tostarp preces, pakalpojumi un digitālais saturs), var būt piemērotas tiesības un garantijas, uz kurām saskaņā ar likumu nevar attiecināt atrunas, piemēram, likumā noteikta patērētāju aizsardzība kļūdainu, bojātu vai nepareizi aprakstītu preču, digitālā satura vai pakalpojumu gadījumā. Jebkuras komerciālās garantijas, ko piedāvā ražotājs, pakalpojumu sniedzējs vai izstrādātājs, tiek nodrošinātas papildus šīm obligātajām patērētāju tiesībām. Uzziniet vairāk par komerciālajām garantijām un likumā noteiktajām tiesībām vietnē https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.
 
MICROSOFT UN TĀ PIEGĀDĀTĀJI, IZPLATĪTĀJI, TĀLĀKPĀRDEVĒJI UN SATURA NODROŠINĀTĀJI NESNIEDZ NEKĀDAS PAPILDU GARANTIJAS, APLIECINĀJUMUS VAI NOSACĪJUMUS, TOSTARP ATTIECĪBĀ UZ TIRGOJAMĪBU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, DERĪGUMU KONKRĒTAM MĒRĶIM, ĪPAŠUMTIESĪBĀM VAI PĀRKĀPUMA NEESAMĪBU SASKAŅĀ AR ŠIEM PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMIEM.
 
MICROSOFT NEGARANTĒ NO STORE VAI PAKALPOJUMIEM PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTI VAI SAVLAICĪGUMU. JŪS ATZĪSTAT, KA DATORSISTĒMAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU SISTĒMAS NAV PASARGĀTAS NO KĻŪDĀM UN REIZĒM VAR RASTIES DARBĪBAS TRAUCĒJUMI. MICROSOFT NEGARANTĒ, KA PIEEJA STORE VAI PAKALPOJUMIEM BŪS NEPĀRTRAUKTA, SAVLAICĪGA, DROŠA VAI BEZ KĻŪDĀM VAI KA NAV IESPĒJAMA SATURA ZAUDĒŠANA.
 
28. Atbildības ierobežošana. Nekas šajos atbildības ierobežojumos neizslēdz un neierobežo obligātos patērētāju aizsardzības pasākumus, kas jums ir pieejami jūsu teritorijā, vai jebkuru citu atbildību, ko neļauj izslēgt likums. Tas pats attiecas uz Microsoft, tā pieaicināto starpnieku un/vai tā likumīgo pārstāvju atbildību krāpšanas vai nolaidības gadījumā, kas izraisa miesas bojājumus vai nāvi.
 
a. Microsoft, izdevējs, tā pieaicinātie starpnieki un/vai tā likumīgie pārstāvji nav atbildīgi par neparedzētiem zaudējumiem un/vai finansiāliem zaudējumiem attiecībā uz jebkādiem netiešiem zaudējumiem, tostarp par peļņas zaudēšanu, ja vien Microsoft, tā pieaicinātie starpnieki un/vai tā likumīgie pārstāvji nav rīkojušies ar rupju nolaidību vai izdarījuši tīšu pārkāpumu.
 
b. Microsoft neatbild par jūsu Iesniegtajiem materiāliem, saturu vai materiāliem vai darbībām, ko veic lietotāji. Šāds saturs un darbības nav attiecināmas uz Microsoft, un tās neatspoguļo Microsoft viedokli.
 
c. Lielu daļu Store piedāvāto lietojumprogrammu, pakalpojumu un cita digitālā satura jums piedāvā citi uzņēmumi, nevis Microsoft (“Trešo pušu saturs”). Izņemot obligātos patērētāju aizsardzības pasākumus, uz kuriem jums ir tiesības saskaņā ar jūsu valsts vai teritorijas likumiem, Microsoft neatbild par Trešo pušu saturu vai ar to saistītām prasībām. Skatiet sadaļu Produktu garantijas.
 
d. Microsoft neatbild par jebkādu šajos Noteikumos minēto saistību neizpildi vai izpildes kavējumiem, ja neizpildi vai izpildes kavējumus izraisa apstākļi, kurus Microsoft nevar saprātīgi kontrolēt (piemēram, strīdi starp darba devējiem un darba ņēmējiem, dabas stihijas, karadarbība vai terorisms, ļaunprātīgs kaitējums, nelaimes gadījumi vai piemērojamo likumu vai valdības rīkojumu ievērošana). Microsoft centīsies samazināt šo notikumu ietekmi un izpildīt saistības, kuras nav skartas.
 
29. Piešķiršana. Mēs varam jebkurā laikā pilnībā vai daļēji piešķirt, nodot vai citādi atteikties no mūsu tiesībām un saistībām saskaņā ar šiem Pārdošanas nosacījumiem bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs nedrīkstat piešķirt vai nodot nevienas tiesības saskaņā ar šiem Pārdošanas nosacījumiem.
 
30. Tiesību aktu un strīdu risināšanas vietas izvēle. Ja jūs dzīvojat (vai, ja jums ir uzņēmums, veicat galveno uzņēmējdarbību) Eiropā, visas prasības saistībā ar bezmaksas Pakalpojumiem un bezmaksas iegādēm no Store regulē Vašingtonas štata, ASV, likumi, neskarot obligātās tiesību normas, kas piemērojamas valstī, kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta. Visas prasības saistībā ar maksas pirkumiem no Store un maksas Pakalpojumiem regulē tās valsts likumi, kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta. Attiecībā uz jurisdikciju visu no šiem Pārdošanas nosacījumiem izrietošo vai ar tiem saistīto strīdu gadījumā jūs un Microsoft vienojaties izvēlēties tās valsts tiesas, kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, vai arī varat izvēlēties atbildīgo tiesu Vašingtonā, ASV
 
31. Paziņojumi.
a. Paziņojumi un procedūra prasību iesniegšanai par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Microsoft ievēro trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja vēlaties nosūtīt paziņojumu par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, tostarp paziņojumus par autortiesību pārkāpumiem, izmantojiet mūsu procedūras paziņojumu iesniegšanai par pārkāpumiem (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). UZ JAUTĀJUMIEM, KAS NEATTIECAS UZ ŠO PROCEDŪRU, ATBILDE NETIEK SNIEGTA. Microsoft izmanto procesus, kas aprakstīti Amerikas Savienoto Valstu Kodeksa (United States Code) 512. sadaļas 17. iedaļā, lai reaģētu uz paziņojumiem par autortiesību pārkāpumiem. Atbilstošos apstākļos Microsoft var arī atspējot vai izbeigt Microsoft pakalpojumu lietotāju kontus, ja viņi pārkāpumus veic atkārtoti.
 
b. Paziņojumi par autortiesībām un preču zīmēm. Viss Store un Pakalpojumu saturs ir aizsargāts: autortiesības ©2016 Microsoft Corporation un/vai tā piegādātāji un trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ASV. Visas tiesības paturētas. Mums vai mūsu piegādātājiem un citiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem pieder nosaukums, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības Store, Pakalpojumos un saturā. Microsoft un visu Microsoft produktu un pakalpojumu nosaukumi, logotipi un ikonas var būt Microsoft preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā un/vai citās valstīs.
 
Microsoft preču zīmju sarakstu var atrast vietnē: https://www.microsoft.com/trademarks. Faktisko uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt to īpašnieku preču zīmes. Visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajos Pārdošanas nosacījumos, ir paturētas.
 
32. Brīdinājums par drošību. Lai izvairītos no iespējamām traumām, diskomforta vai acu sasprindzinājuma, spēļu spēlēšanas vai citu lietojumprogrammu lietošanas laikā ievērojiet periodiskus pārtraukumus, īpaši, ja lietošanas laikā rodas jebkādas sāpes vai nogurums. Ja jūtat diskomfortu, atpūtieties. Diskomforts var ietvert sliktas dūšas sajūtu, jūras slimību, reiboni, dezorientāciju, galvassāpes, nogurumu, acu sasprindzinājumu vai acu sausumu. Lietojumprogrammu lietošana var novērst jūsu uzmanību un traucēt saskatīt apkārtni. Izvairieties no paklupšanas, kāpnēm, zemiem griestiem un trausliem vai vērtīgiem priekšmetiem, kurus ir iespējams sabojāt. Nelielai daļai cilvēku noteikti vizuāli impulsi, piemēram, mirgojošas gaismas vai raksti, kas parādās lietojumprogrammās, var izraisīt lēkmes. Pat tiem cilvēkiem, kuriem lēkmes nav bijušas, var būt nediagnosticēti veselības traucējumi, kas var izraisīt šīs lēkmes. Simptomi var būt apreibums, redzes izmaiņas, spazmas, ekstremitāšu raustīšanās vai trīcēšana, dezorientācija, apjukums, samaņas zudums vai krampji. Ja rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu, vai sazinieties ar ārstu pirms lietojumprogrammu izmantošanas, ja kādreiz jums ir bijuši ar lēkmēm saistīti simptomi. Vecākiem jāuzrauga savi bērni lietojumprogrammu izmantošanas laikā, lai konstatētu simptomu pazīmes.