Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Dynamics 365

FastTrack-anerkjente løsningsarkitekter – Dynamics 365

Dynamics 365-produktteknikerteamet anerkjenner praktiserende løsningsarkitekter for deres konsekvent dype arkitekturekspertise og opprettelse av løsninger av høy kvalitet for kunder i Dynamics 365 FastTrack-styrte engasjementer. En FastTrack-anerkjent løsningsarkitekt jobber vanligvis for en systemintegratorpartner med en Dynamics 365-praksis. Les om arkitektene som har oppnådd denne utmerkelsen.
Customer Engagement

Adam Piercy

Løsningsarkitekt, Hitachi Solutions Canada, Ltd.

 • 11 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 6 år som løsningsarkitekt
 • 4 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: forsikring, lokale myndigheter, medlemskap, service
Customer Engagement

Alex Ries

Director, løsningsarkitekt, Avanade, USA

 • 16 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 9 år som løsningsarkitekt
 • 10 FastTrack-prosjekter
Customer Engagement

Anna Ivanova-Brusdeilins

Løsningsarkitekt, ORBIS Austria GmbH

 • 10 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 9 år som løsningsarkitekt
 • 4 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: logistikk, bilindustri, profesjonelle tjenester, produksjon, finans
Customer Engagement

Armin Fischer

Løsningsarkitekt, Avanade, Tyskland

 • 13 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 16 år som løsningsarkitekt
 • 4 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: produksjon, telekommunikasjon
Customer Engagement

Arunkumar Pandurangan

Group Manager, Avanade, Australia

 • 16 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 9 år som løsningsarkitekt
 • 2 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialiseringer: field service, banktjenester, detaljhandel, kundeservice
Customer Engagement

Ben Bartle

Senior løsningsarkitekt, KPMG, Storbritannia

 • 17 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 10 år som løsningsarkitekt
 • 3 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialiseringer: lokale og sentrale myndigheter, økonomiske tjenester, detaljhandel
Customer Engagement

Björn Laroy

Løsningsarkitekt, Business Elements Belgium S. A.

 • 15 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 7 år som løsningsarkitekt
 • 5 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: banktjenester, finans
Customer Engagement

Christian Brandhofer

Partner, ORBIS Austria GmbH

 • 9 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 7 år som løsningsarkitekt
 • 7 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: produksjon, anleggsforsyning, maskinbygging
Customer Engagement

Christopher Kenyon

Senior Architect, Hitachi Solutions America, Ltd.

 • 14 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 8 år som løsningsarkitekt
 • 4 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: høyteknologisk produksjon, helse, forsikring, økonomiske tjenester, fornybart drivstoff, telekommunikasjon
Customer Engagement

Christopher Strauß

Senior Manager, ORBIS SE, Tyskland

 • 15 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 14 år som løsningsarkitekt
 • 5 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: forbruksvarer, produksjon, anleggsforsyning, maskinbygging, kjøretøy
Customer Engagement

David Gabathuler

Senior løsningsarkitekt, ORBIS Schweiz AG, Sveits

 • 19 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 24 år som løsningsarkitekt
 • 14 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: produksjon, anleggsforsyning, maskinbygging, utdanning, økonomiske og profesjonelle tjenester
Customer Engagement

Fabrice Kwetchet

Senior løsningsarkitekt, Prodware Belgium

 • 15 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 6 år som løsningsarkitekt
 • 7 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: økonomiske tjenester, energi, transportinfrastruktur, produksjon, offentlig sektor
Customer Engagement

Faiz Muhammad

Løsningsarkitekt, Mazik Global Inc., Storbritannia

 • 11 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 16 år som løsningsarkitekt
 • 3 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: helsetjenester, offentlig sektor, produksjon, økonomiske tjenester
Customer Engagement

Gangadhar Banakar

Ledende løsningsarkitekt, EY India

 • 13 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 7 år som løsningsarkitekt
 • 4 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: offentlig sektor, myndigheter, økonomiske tjenester, olje og gass, helsetjenester, profesjonelle tjenester
Customer Engagement

Grégory Mao

Løsningsarkitekt, Avanade, Spania

 • 8 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 12 år som løsningsarkitekt
 • 3 FastTrack-prosjekter
Customer Engagement

Gustavo Guello

Executive Partner, Smart Consulting, Brasil

 • 17 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 12 år som løsningsarkitekt
 • 40 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: profesjonelle tjenester, detaljhandel
Customer Engagement

Ivan Kurtev

Enterprise Architect, Hitachi Solutions America, Ltd.

 • 17 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 14 år som løsningsarkitekt
 • 11 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: produksjon, bygg og anlegg
Customer Engagement

Jay Leffue

Sr. Leder for løsningsarkitektur, ArganoArbela, USA

 • 12 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 5 år som løsningsarkitekt
 • 4 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: Ikke aktuelt
Customer Engagement

Joe Purnell

Senior løsningsarkitekt, EY US

 • 12 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 7 år som løsningsarkitekt
 • 5 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: produksjon, olje og gass, teknologi, industrimaskiner, telekommunikasjon
Customer Engagement

Karthikeyan Muthukrishnan

Sr. Architect, Hitachi Solutions, USA

 • 18 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 10 år som løsningsarkitekt
 • 3 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: økonomiske tjenester
Customer Engagement

Kiavash Shakibaee

Principal Consultant, Atturra, Australia

 • 15 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 10 år som løsningsarkitekt
 • 3 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: offentlig sektor, helsetjenester, finans
Customer Engagement

Lars Martin

Løsningsarkitekt, ORBIS SE, Tyskland

 • 11 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 8 år som løsningsarkitekt
 • 5 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: produksjon
Customer Engagement

Lorenc Koka

Senior Technical Architect, ArganoArbela, Canada

 • 9 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 6 år som løsningsarkitekt
 • 4 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: helsetjenester, myndigheter, forsikring, økonomiske tjenester
Customer Engagement

Lucas Diaz

Managing Partner and Chief Architect, Ludia Consulting, USA

 • 15 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 10 år som løsningsarkitekt
 • 4 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: olje og gass, produksjon, profesjonelle tjenester
Customer Engagement

Merijn Van Raaij

Dynamics 365 og Power Platform Architect, Van Raaij Solutions, Nederland

 • 12 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 5 år som løsningsarkitekt
 • 2 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: banktjenester, energi
Customer Engagement

Michaël De Schepper

Løsningsarkitekt, Business Elements Belgium S.A.

 • 11 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 8 år som løsningsarkitekt
 • 2 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: banktjenester, finans
Customer Engagement

Michael Dearing

Lead Technical Architect, EY US

 • 15 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 11 år som løsningsarkitekt
 • 3 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: profesjonelle tjenester, helsetjenester, finans, utdanning, arkitektur, ingeniørarbeid, bygg og anlegg
Customer Engagement

Mohamed Mostafa

Solutions Director, TechLabs London, Storbritannia

 • 17 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 13 år som løsningsarkitekt
 • 6 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: eiendomsforvaltning, eiendom og bolig, offentlig sektor, finansielle tjenester, profesjonelle tjenester
Customer Engagement

Nicolas Prats

Manager, Avanade, Frankrike

 • 13 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 9 år som løsningsarkitekt
 • 3 FastTrack-prosjekter
Customer Engagement

Noel Thompson

Sr. Director, Hitachi Solutions America, Ltd.

 • 10 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 7 år som løsningsarkitekt
 • 3 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: helsevesen og biovitenskap
Customer Engagement

Robert Shurtleff

Microsoft Solution and Services Evangelist, Enavate, USA

 • 18 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 23 år som løsningsarkitekt
 • 2 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: offentlig sektor, utdanning, helsetjenester, banktjenester for detaljhandel, økonomiske tjenester, forsyningskjedeadministrasjon, lagerstyring
Customer Engagement

Ross Talbot

Lead Technical Architect, EY US

 • 14 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 10 år som løsningsarkitekt
 • 5 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: økonomiske tjenester, profesjonelle tjenester, helsetjenester, offentlig sektor, arkitektur, ingeniørarbeid, bygg og anlegg
Customer Engagement

Sebastian Waksmundzki

Principal Solutions Architect, KPMG, Polen

 • 18 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 12 år som løsningsarkitekt
 • 6 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: økonomiske tjenester, telekommunikasjon, reiseliv, ideelle organisasjoner, sport
Customer Engagement

Thomas Gerber

Løsningsarkitekt og teamleder, isolutions AG, Sveits

 • 9 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 4 år som løsningsarkitekt
 • 4 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: energi, økonomiske tjenester, produksjon, offentlig sektor
Customer Engagement

Torsten Reuter

Principal Business Process Consultant, ORBIS SE, Tyskland

 • 16 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 22 år som løsningsarkitekt
 • 2 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: forbruksvarer, produksjon, anleggsforsyning, maskinbygging, prosjektservice
Customer Engagement

Tycho Bom

Løsningsarkitekt, Tycho Bom IT, Nederland

 • 14 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 12 år som løsningsarkitekt
 • 2 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: forbruksvarer, finans, utdanning, medlemskapsorganisasjoner
Customer Engagement

Vinicius Basile

Løsningsarkitekt, Fellowmind Brazil

 • 12 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 6 år som løsningsarkitekt
 • 4 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: kundesentre, profesjonelle tjenester, detaljhandel
Customer Engagement

Zoran Ivanov

Digital Sales and Services Enterprise Architect, Avanade, Frankrike

 • 15 års erfaring med CRM-programmene i Dynamics 365
 • 11 år som løsningsarkitekt
 • 6 FastTrack-prosjekter
 • Bransjespesialisering: detaljhandel, reiseliv
Tilbake til faner
Finn ut mer om kvalifikasjonskrav og nominasjonsprosessen for FastTrack-anerkjente løsningsarkitekter.

Kontakt oss

Be om at vi kontakter deg

Be en salgsekspert for Dynamics 365 om å kontakte deg.


Følg denne siden

Del denne siden