Microsofts regler for god oppførsel for digitale arrangementer

Microsofts mål er å legge til rette for at alle personer og organisasjoner over hele verden kan oppnå mer. Dette inkluderer alle Microsoft-arrangementer og -sammenkomster, også på digitale plattformer, der vi ønsker å skape en respektfull, vennlig, morsom og inkluderende opplevelse for alle deltakerne.

 

Vi forventer at alle som deltar på digitale arrangementer, følger reglene for god oppførsel, som dekker det digitale hovedarrangementet og alle relaterte aktiviteter. Vi tolererer ikke forstyrrende eller respektløs atferd, meldinger, bilder eller samhandlinger fra noen parter på festen, i noen slags form, ved noen anledninger i programmet inkludert firmaaktiviteter og sosiale aktiviteter, uansett hvor dette foregår.

 

Microsoft tolererer ikke trakassering eller diskriminering basert på alder, opphav, farge, kjønnsidentitet eller -uttrykk, nasjonal opprinnelse, fysisk eller mental funksjonshemming, religion, seksuell legning eller andre kjennetegn som er beskyttet av gjeldende lokale lover, forskrifter og kommunale vedtekter.

 

Vi oppfordrer alle til å bidra til å skape et hyggelig og trygt miljø. Rapporter eventuelle bekymringer, trakasserende atferd eller mistenkelig eller forstyrrende aktivitet til arrangementsansvarlig, arrangementsverten eller -eieren, eller til nærmeste arrangementsmedarbeider. Vi oppfordrer også medarbeiderne til å kontakte sin Microsoft-leder eller vår Business Conduct Hotline (1-877-320-MSFT) or buscond@microsoft.com når som helst, i tilfelle du mener at en fest er i strid med vår policy eller med Microsoft-kulturen. Utenfor USA kan du ringe til 1-720-904-6844. Microsoft forbeholder seg rettigheten til å nekte adgang til, eller fjerne, personer fra et Microsoft-arrangement når som helst, etter sitt eget forgodtbefinnende.