Fem produksjonstrender som skaper behov for en bransjesky.

No Data Available

Innføring i Microsoft Cloud for produksjon

Skap en mer robust og bærekraftig fremtid gjennom åpne standarder og økosystemer.

Skap en bærekraftig fremtid nå

Microsoft Cloud for produksjon er utformet for å levere funksjoner som støtter bransjens kjerneprosesser og krav. Disse komplette produksjonsløsningene inkluderer utgitte og nye funksjoner som sømløst kobler sammen mennesker, eiendeler, arbeidsflyt og forretningsprosesser, noe som gjør organisasjoner mer robuste.

Gi de ansatte digitale verktøy

GI ansatte opplæring og øk kundetilfredsheten med nye digitale opplevelser.

Driv trygge og smidige fabrikker

Bygg fremtidens produktive, smarte fabrikk med industriell IoT, sky, kunstig intelligens og blandet virkelighet.

Opprett mer fleksible forsyningskjeder

Forbedre forsyningskjedesynlighet, smidighet og lønnsomhet gjennom intelligent planlegging og gjennomføring, etterspørselsregistrering og sporbarhet.

Innover og tilby nye tjenester

Få fart på verdiskapningen med digitale tilbakemeldingsløkker og digitale tvillinger.

Oversikt
Guided Tour

Startside for veiledet omvisning

Microsoft Cloud for produksjon

Utrust arbeidsstyrken digitalt med smarte løsninger

Styrk neste generasjons arbeidsstyrke, og utstyr dem med ferdighetene og verktøyene som trengs for å holde tritt med ny kompleksitet og hastigheten til digital produksjon.

Gjør det mulig for ansatte å være produktive fra hvor som helst

Koble sammen frontlinjearbeidere, kontorarbeidere og kunder med de sikre samarbeids- og informasjonsadministrasjonsverktøyene som trengs for å støtte hjemmekontor og fjernarbeid.

Omdefiner opplæring, engasjement og kunnskapsoverføring

Overvinn kompetansegap og øk samarbeid mellom ansatte i hele verdikjeden ved hjelp av enheter og apper med blandet virkelighet for å maksimere engasjement, få innsikt og forbedre produktivitet.

Vend trygt til arbeidsplassen

Gjenåpne arbeidsplassen til ansvarlig drift med løsninger for intelligent overvåking, kontinuerlig beskyttelse og utvidet atferdsinnsikt.

Skap fremtidens smidige fabrikk i dag

Frem nye nivåer av smidighet, sikkerhet, produktivitet og innovasjon ved hjelp av IoT, skybasert databehandling, kunstig intelligens og blandet virkelighet.

Forenkle industriell IoT- og OT-sikkerhet

Beskytt industrielle IoT- og OT-miljøer med kontinuerlig ressursoppdagelse, sårbarhetsadministrasjon og trusseloppdagelse.

Koble sammen mennesker, produkter og prosesser

Gi en fullstendig oversikt over anleggssystemer og arbeidsflyt som gjør det mulig for operatører å analysere problemer og forbedre arbeidsflyteffektiviteten.

Forbedre den samlede utstyrseffektiviteten (OEE)

Bygg smidige fabrikker og produksjonsprosesser med prediktiv teknologi, IoT og blandet virkelighet for å forbedre gjennomstrømming, kvalitet og levering samtidig som kostnadene reduseres.

Optimaliser produksjonsprosesser med kunstig intelligens

Gjør produksjonen mer effektiv, og reduser nedetiden – uten hjelp fra dataforskere – ved hjelp av automatisering drevet av kunstig intelligens.

Gjør forsyningskjeden mer robust, og minimere avbrudd i forsyningskjeden

Koble sammen data fra interne og eksterne forsyningskjeder, kunder og marked for å øke innsyn i forsyningskjeden, optimalisere planleggingen og administrere lagerbehovene på en intelligent måte.

Gjør driften mer forutsigbar

Samle data fra ulike systemer i forsyningskjeden for å fremme smidighet og reagere raskt på markedsendringer uten at det går på bekostning av innovasjon og hastighet – ved hjelp av intelligente forretningsapper og avansert analyse.

Bygg og lever nye produkter og tjenester

Få fart på innovasjonen ved å utforme, simulere og validere produkter gjennom digitale tvillinger.

Få fart på produktutviklingen med CAD, PLM og simulering

Utvikle produkter raskere ved å utnytte skyens ubegrensede databehandlingskraft.

Bygg digitale tvillinger og digital tråd for produktene og tjenestene dine

Skap en digital representasjon av virkelige ting, steder, forretningsprosesser og mennesker.

Skap nye digitale tjenester og forretningsmodeller

Forbedre markedsposisjonen ved å bygge en digital plattform som gjør det mulig å lage nye tjenestemodeller.

Lever effektive kundefordeler

Forbedre kundetilfredshet, engasjement og profittmarginer ved å hjelpe markedsførere, selgere og serviceagenter med å forstå kundene når de kommuniserer med dem eksternt og digitalt i ulike kanaler.

Frem meningsfulle handlinger

Samle transaksjons-, atferds- og demografidata i sanntid for å skape en helhetlig kundevisning med kunstig intelligens.

Effektiviser salgsprosessen

Styrk salgsteam for å skaffe nye og regelmessige inntekter raskt og forutsigbart.

Få innsikt i produkter og tjenester

Gjør det mulig for team å overgå kundenes serviceforventninger ved å forutsi, oppdage og løse problemer før kundene selv vet at det er et problem.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"En person iført personlig verneutstyr som bruker et nettbrett for å sjekke tildelte oppgaver. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":2,"name":"Styrk frontlinjearbeidere","videoHref":"","content":"<p>Koble sammen frontlinjearbeidere, kontorarbeidere og kunder med de sikre samarbeids- og informasjonsadministrasjonsverktøyene som trengs for å støtte hjemmekontor og fjernarbeid.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Microsoft Teams","href":"https://www.microsoft.com/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Microsoft Teams"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør det mulig for ansatte å være produktive fra hvor som helst"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"gi ansatte ny kompetanse","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ54?ver=f42c","imageAlt":"En person iført HoloLens for å lære og følge trinn. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":3,"name":"Lærings- og kunnskapsadministrasjon","videoHref":"","content":"<p>Overvinn kompetansegap og øk samarbeid mellom ansatte i hele verdikjeden ved hjelp av enheter og apper med blandet virkelighet for å maksimere engasjement, få innsikt og forbedre produktivitet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Dynamics 365 og apper med blandet virkelighet","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/mixed-reality/overview/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Dynamics 365 og apper med blandet virkelighet"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Omdefiner opplæring, engasjement og kunnskapsoverføring"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"tilbake til arbeidsplassen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ57?ver=0319","imageAlt":"En saksprosess for ansatte i Contoso. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"Helse, sikkerhet og velvære","videoHref":"","content":"<p>Gjenåpne arbeidsplassen til ansvarlig drift med løsninger for intelligent overvåking, kontinuerlig beskyttelse og utvidet atferdsinnsikt.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Microsoft Power Platform","href":"https://powerplatform.microsoft.com/en-us/return-to-the-workplace/ ","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Microsoft Power Platform"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vend trygt til arbeidsplassen"}],"arialabel":null,"id":"Transformasjon av arbeidsstyrken","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ4O?ver=1beb","imageAlt":"En person i en Teams-videosamtale på mobiltelefonen som bruker kameraet sitt for å vise den andre deltakeren en maskin. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Transformasjon av arbeidsstyrken","videoHref":"","content":"<p>Styrk neste generasjons arbeidsstyrke, og utstyr dem med ferdighetene og verktøyene som trengs for å holde tritt med ny kompleksitet og hastigheten til digital produksjon.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les blogginnlegg om å håndtere kompetansegapet i den nye normalsituasjonen for produksjonsbedrifter","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2021/01/19/addressing-the-skills-gap-in-manufacturings-new-normal/ ","openInNewTab":true,"title":"Les blogginnlegg"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utrust arbeidsstyrken digitalt med smarte løsninger"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"IoT- og OT-sikkerhet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EB?ver=349f","imageAlt":"Et ressurskart som viser beskyttelsen av IoT- og OT-miljøer ved hjelp av Azure Defender IoT. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":6,"name":"IoT- og OT-sikkerhet","videoHref":"","content":"<p>Beskytt industrielle IoT- og OT-miljøer med kontinuerlig ressursoppdagelse, sårbarhetsadministrasjon og trusseloppdagelse.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Azure Defender for IoT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-defender-for-iot/ ","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Azure Defender for IoT"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forenkle industriell IoT- og OT-sikkerhet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Innsyn i driften","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxJce?ver=5434","imageAlt":"Et kart med nåler som fremheves i Azure IoT Solution Accelerator. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":7,"name":"Innsyn i driften","videoHref":"","content":"<p>Gi en fullstendig oversikt over anleggssystemer og arbeidsflyt som gjør det mulig for operatører å analysere problemer og forbedre arbeidsflyteffektiviteten.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Azure IoT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/industry/discrete-manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Azure IoT"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koble sammen mennesker, produkter og prosesser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"utstyrsproduktivitet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EE?ver=6f58","imageAlt":"Innsikt for vedlikeholdsforespørsel. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":8,"name":"Utstyrsproduktivitet","videoHref":"","content":"<p>Bygg smidige fabrikker og produksjonsprosesser med prediktiv teknologi, IoT og blandet virkelighet for å forbedre gjennomstrømming, kvalitet og levering samtidig som kostnadene reduseres.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Dynamics 365 Supply Chain Management","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Dynamics 365 Supply Chain Management"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forbedre den samlede utstyrseffektiviteten (OEE)"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"autonome kontrollsystemer","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgl?ver=865a","imageAlt":"Maskiner i et produksjonsanlegg. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Produksjonsoperasjoner","videoHref":"","content":"<p>Gjør produksjonen mer effektiv, og reduser nedetiden – uten hjelp fra dataforskere – ved hjelp av automatisering drevet av kunstig intelligens.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk autonome systemer med Microsoft AI","href":"https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems","openInNewTab":true,"title":"Utforsk autonome systemer med Microsoft AI"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimaliser produksjonsprosesser med kunstig intelligens"}],"arialabel":null,"id":"Fremtidens smidige fabrikker","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ8i?ver=afbf","imageAlt":"En person med beskyttelsesbriller som bruker en berøringsskjermenhet. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":5,"name":"Fremtidens smidige fabrikker","videoHref":"","content":"<p>Frem nye nivåer av smidighet, sikkerhet, produktivitet og innovasjon ved hjelp av IoT, skybasert databehandling, kunstig intelligens og blandet virkelighet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les blogginnlegg om industri 4.0 og IoT som nøkkelen til å bygge smidige fabrikker i fremtiden","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/16/industry-4-0-iot-key-to-building-agile-factories-of-the-future/","openInNewTab":true,"title":"Les blogginnlegg"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skap fremtidens smidige fabrikk i dag"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Innsyn i forsyningskjede","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EX?ver=9c81","imageAlt":"Mesterplanlegging som behandles i Supply Chain Management. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":11,"name":"Innsyn i forsyningskjede","videoHref":"","content":"<p>Samle data fra ulike systemer i forsyningskjeden for å fremme smidighet og reagere raskt på markedsendringer uten at det går på bekostning av innovasjon og hastighet – ved hjelp av intelligente forretningsapper og avansert analyse.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Dynamics 365 Supply Chain Management","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Dynamics 365 Supply Chain Management"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør driften mer forutsigbar"}],"arialabel":null,"id":"Robusthet i forsyningskjeden","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSAD?ver=841e","imageAlt":"Et stort lager med maskiner som arbeider med pakker i hyller. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Robusthet i forsyningskjeden","videoHref":"","content":"<p>Koble sammen data fra interne og eksterne forsyningskjeder, kunder og marked for å øke innsyn i forsyningskjeden, optimalisere planleggingen og administrere lagerbehovene på en intelligent måte.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les blogginnlegg om Dynamics 365 Manufacturing Accelerator for leverandøradministrasjon","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/05/14/new-dynamics-365-manufacturing-accelerator-for-supplier-management/","openInNewTab":true,"title":"Les blogginnlegg"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør forsyningskjeden mer robust, og minimere avbrudd i forsyningskjeden"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"produktutvikling","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWMr?ver=6169","imageAlt":"En simulering av to biler på en vei, hvorav én sender ut en lyd på grunn av nærheten til en annen bil. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Produktutvikling","videoHref":"","content":"<p>Utvikle produkter raskere ved å utnytte skyens ubegrensede databehandlingskraft.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Azure HPC for produksjon","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/high-performance-computing/manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Azure HPC for produksjon"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få fart på produktutviklingen med CAD, PLM og simulering"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Digitale tvillinger og digital tråd","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZim?ver=c59e","imageAlt":"Maskiner i et lager. ","imageHeight":596,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Digital tvillinger og digital tråd","videoHref":"","content":"<p>Skap en digital representasjon av virkelige ting, steder, forretningsprosesser og mennesker.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Azure Digital Twins","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Azure Digital Twins"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bygg digitale tvillinger og digital tråd for produktene og tjenestene dine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Produkt som tjeneste","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOwo?ver=6dfd","imageAlt":"Skjermbildet Bygg IoT-appen i Azure IoT Central. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Produkt som tjeneste","videoHref":"","content":"<p>Forbedre markedsposisjonen ved å bygge en digital plattform som gjør det mulig å lage nye tjenestemodeller.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Azure IoT Central","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-central/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Azure IoT Central"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skap nye digitale tjenester og forretningsmodeller"}],"arialabel":null,"id":"Innovasjon med forretningsverdi","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN5l?ver=e272","imageAlt":"En person som står over en maskin og ser på simulerte tegninger. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Digital innovasjon","videoHref":"","content":"<p>Få fart på innovasjonen ved å utforme, simulere&nbsp;og validere produkter gjennom digitale tvillinger.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les blogginnlegg om hvordan produsenter får et konkurransefortrinn med digitale tvillinger","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/14/manufacturers-gain-a-competitive-advantage-with-digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Les blogginnlegg"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bygg og lever nye produkter og tjenester"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Kjenn kundene dine","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOwr?ver=d1a9","imageAlt":"En samtale til venstre og saksdata til høyre i Dynamics 365. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":17,"name":"Kjenn kundene dine","videoHref":"","content":"<p>Samle transaksjons-, atferds- og demografidata i sanntid for å skape en helhetlig kundevisning med kunstig intelligens.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Dynamics 365 Customer Insights","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/ai/customer-insights/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Dynamics 365 Customer Insights"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Frem meningsfulle handlinger"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Start med digitalt salg","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSB5?ver=d657","imageAlt":"Et sammendrag av salgsinnsikt for en person kalt Regina Murphy, som vises i Dynamics 365. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":18,"name":"Digitalt salg","videoHref":"","content":"<p>Styrk salgsteam for å skaffe nye og regelmessige inntekter raskt og forutsigbart.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Dynamics 365 Sales","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/sales/overview/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Dynamics 365 Sales"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Effektiviser salgsprosessen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Proaktiv service","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN6o?ver=6e12","imageAlt":"Enhetsavlesninger for en Heat Senser Smart Brew 300 i Dynamics 365. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":19,"name":"Alltid tilgjengelig service","videoHref":"","content":"<p>Gjør det mulig for team å overgå kundenes serviceforventninger ved å forutsi, oppdage og løse problemer før kundene selv vet at det er et problem.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Dynamics 365 Field Service","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/ ","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Dynamics 365 Field Service"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få innsikt i produkter og tjenester"}],"arialabel":null,"id":"Engasjer kundene","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgE?ver=4fd6","imageAlt":"En person på et lager som holder et nettbrett og ser på esker. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":16,"name":"Kundeengasjement","videoHref":"","content":"<p>Forbedre kundetilfredshet, engasjement og profittmarginer ved å hjelpe markedsførere, selgere og serviceagenter med å forstå kundene når de kommuniserer med dem eksternt og digitalt i ulike kanaler.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les blogginnlegg om innovasjon i servicepakken av Dynamics 365-apper","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/10/06/innovation-on-the-service-suite-of-dynamics-365-applications/","openInNewTab":true,"title":"Les blogginnlegg"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lever effektive kundefordeler"}],"itemsCount":19}

Se hvordan organisasjoner tenker nytt om produksjon

No Data Available

Øker effektiviteten og kostnadsbesparelsene

3M tar i bruk nye kantfunksjoner for å effektivisere prosesser og identifisere produksjonslinjeproblemer på forhånd.

No Data Available

Har en sikkerhetsbevisst kultur

Alcoa bruker samarbeidsverktøy for å føre ansatte sammen og ha døgnåpen drift mens de implementerer strenge COVID-19 sikkerhetsprotokoller.

No Data Available

Løser verdens vannutfordringer

Ecolab samler og analyserer enorme mengder IoT-data for å gi informerte anbefalinger og forbedre prosesser som håndterer vannutfordringer rundt om i verden.

No Data Available

Transformasjon av stålproduksjon med data

Outokumpu er bransjeledende i digital transformasjon ved å plassere databasert beslutningstaking i kjernen av den globale driften.

No Data Available

Bygging av fremtidens smarte fabrikker

Kennametal flyttet IT- og forretningsdriften til skyen og innførte IoT for å modernisere, øke fabrikkproduksjonen og gi kundene bedre løsninger.

Utforsk alle partnerapper og -tjenester for produksjon

Oppdag verdifulle ressurser

En person iført personlig verneutstyr på et lager som bruker et nettbrett.

Les bransjebloggen vår

Hold deg oppdatert med siste nytt og informasjon fra Microsoft-eksperter på produksjon.

Cloud Drives Digital Transformation in Manufacturing.

Transformer med skyteknologi

Les en rapport fra Frost & Sullivan om hvordan produsenter tar i bruk skyen for å fremme digital transformasjon.

En person iført sikkerhetsutstyr som ser på et nettbrett.

Overvåk proaktivt for å oppdage IT- og OT-sikkerhetsrisikoer

Lær om generell tilgjengelighet av Azure Defender for IoT.

No Data Available

Johnson Controls og Microsoft kunngjør samarbeid om digitale tvillinger

Neste generasjons IoT-tilkoblede løsninger vil modellere den virkelige verden. 

Honeywell og Microsoft går sammen for å optimalisere bygningers ytelse

Prediktive vedlikeholdsapper vil optimalisere energibruken.

Rockwell Automation og Microsoft forenkler industriell transformasjon

Kant-til-sky-baserte løsninger vil knytte sammen ansatte gjennom ett enkelt, pålitelig datamiljø.

SAP og Microsoft integrerer Microsoft Teams i løsninger

Utvidelse av partnerskap vil akselerere innføringen av SAP S/4HANA på Azure.

PepsiCo inngår samarbeid med Microsoft for å gjøre driften mer smidig

Partnerskapet vil fremme ny innovasjon innen både drift og forbruksopplevelser.

Satya Nadella, adm. dir. hos Microsoft.

Feire Johnson & Johnsons nyeste tillegg til Global Lighthouse Network

Satya Nadella, administrerende direktør i Microsoft og Alex Gorsky, styreleder og administrerende direktør i Johnson & Johnson, diskuterer hvordan COVID-19 har fremskyndet digitalisering.

Finn ut mer om Microsoft-produkter for produksjon

Azure

Få fart på moderniseringen av smarte fabrikker.

Dynamics 365

Lever nye produkter, tjenester og opplevelser.

HoloLens 2

Oppdag måtene blandet virkelighet transformerer produksjon på.

Microsoft 365

Gi arbeidsstyrken utstyr og opplæring.

Microsoft Teams

Styrk frontlinjearbeidere med enkle og sikre løsninger.

Microsoft Power Platform

Lag intelligente apper og automatiser prosesser med lavkodeløsninger.

Autonome systemer med kunstig intelligens

Optimaliser produksjonsprosesser og frem innovasjon med Microsoft AI.

Hold deg informert om Microsoft Cloud for produksjon