Vi introduserer Microsoft Cloud for Manufacturing. Nå tilgjengelig i forhåndsversjon.

Skap en mer robust og bærekraftig fremtid gjennom åpne standarder og økosystemer.

Skap en bærekraftig fremtid nå

Microsoft Cloud for Manufacturing er utformet for å levere funksjoner som støtter bransjens kjerneprosesser og krav. Disse komplette skybaserte produksjonsløsningene inkluderer utgitte og nye funksjoner som bidrar til å knytte sammen mennesker, utstyr, arbeidsflyt og forretningsprosesser, noe som gjør organisasjoner mer robuste.

Gi de ansatte digitale verktøy

GI ansatte opplæring og øk kundetilfredsheten med nye digitale opplevelser.

Driv trygge og smidige fabrikker

Bygg fremtidens produktive, smarte fabrikk med industriell IoT, sky, kunstig intelligens og blandet virkelighet.

Opprett mer fleksible forsyningskjeder

Forbedre forsyningskjedesynlighet, smidighet og lønnsomhet gjennom intelligent planlegging og gjennomføring, etterspørselsregistrering og sporbarhet.

Innover og tilby nye tjenester

Få fart på verdiskapningen med digitale tilbakemeldingsløkker og digitale tvillinger.

Oversikt
Guided Tour

Funksjoner

Microsoft Cloud for produksjon

Utrust arbeidsstyrken med smarte produksjonsløsninger

Styrk neste generasjons arbeidsstyrke digitalt, og utstyr dem med ferdighetene og verktøyene som trengs for å holde tritt med ny kompleksitet og hastigheten til digital produksjon.

Gjør det mulig for ansatte å være produktive fra hvor som helst

Koble sammen frontlinjearbeidere, kontorarbeidere og kunder med de sikre samarbeids- og informasjonsadministrasjonsverktøyene som trengs for å støtte hjemmekontor og fjernarbeid.

Omdefiner opplæring, engasjement og kunnskapsoverføring

Hjelp nyansatte raskt i gang med jobben, og hjelp dem kontinuerlig med å utvikle ferdigheter ved hjelp av egendefinerte, rollebaserte læringsprogram.

Skap fremtidens smidige fabrikk i dag

Frem nye nivåer av smidighet, sikkerhet, produktivitet og innovasjon ved hjelp av IoT, skybasert databehandling, kunstig intelligens og blandet virkelighet.

Forenkle industriell IoT- og OT-sikkerhet

Beskytt industrielle IoT- og OT-miljøer med kontinuerlig ressursoppdagelse, sårbarhetsadministrasjon og trusseloppdagelse.

Koble sammen mennesker, produkter og prosesser

Gi en fullstendig oversikt over anleggssystemer og arbeidsflyt som gjør det mulig for operatører å analysere problemer og forbedre arbeidsflyteffektiviteten.

Forbedre den samlede utstyrseffektiviteten (OEE)

Bygg smidige fabrikker og smarte produksjonsprosesser med prediktiv teknologi, IoT og blandet virkelighet for å forbedre gjennomstrømming, kvalitet og levering samtidig som kostnadene reduseres.

Optimaliser smarte produksjonsprosesser med kunstig intelligens

Gjør produksjonen mer effektiv, og reduser nedetiden – uten hjelp fra dataforskere – ved hjelp av automatisering drevet av kunstig intelligens og produksjonsløsninger i skyen.

Gjør forsyningskjeden mer robust, og minimere avbrudd i forsyningskjeden

Koble sammen data fra interne og eksterne forsyningskjeder, kunder og marked for å øke innsyn i forsyningskjeden, optimalisere planleggingen og administrere lagerbehovene på en intelligent måte.

Bygg robusthet med en proaktiv forsyningskjede

Forutsi og håndter avbrudd raskt, forbedre synligheten og planleggingen og maksimer utstyrsproduktiviteten med en digital forsyningskjede.

Gjør driften mer forutsigbar

Samle data fra ulike systemer i forsyningskjeden for å fremme smidighet og reagere raskt på markedsendringer uten at det går på bekostning av innovasjon og hastighet – ved hjelp av intelligente forretningsapper og avansert analyse.

Bygg og lever nye produkter og tjenester

Få fart på innovasjon ved å utforme, simulere og validere produkter gjennom digitale tvillinger og skybaserte produksjonsløsninger.

Bygg digitale tvillinger og digital tråd for produktene og tjenestene dine

Skap en digital representasjon av virkelige ting, steder, forretningsprosesser og mennesker.

Lever effektive kundefordeler

Forbedre kundetilfredshet, engasjement og profittmarginer ved å hjelpe markedsførere, selgere og serviceagenter med å forstå kundene når de kommuniserer med dem eksternt og digitalt i ulike kanaler.

Effektiviser salgsprosessen

Styrk salgsteam for å skaffe nye og regelmessige inntekter raskt og forutsigbart.

Få innsikt i produkter og tjenester

Gjør det mulig for team å overgå kundenes serviceforventninger ved å forutsi, oppdage og løse problemer før kundene selv vet at det er et problem.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"En person iført personlig verneutstyr som bruker et nettbrett for å sjekke tildelte oppgaver. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":2,"name":"Styrk frontlinjearbeidere","videoHref":"","content":"<p>Koble sammen frontlinjearbeidere, kontorarbeidere og kunder med de sikre samarbeids- og informasjonsadministrasjonsverktøyene som trengs for å støtte hjemmekontor og fjernarbeid.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Microsoft Teams","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Microsoft Teams","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør det mulig for ansatte å være produktive fra hvor som helst"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"gi ansatte ny kompetanse","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Lærings- og kunnskapsadministrasjon","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNgIB","content":"<p>Hjelp nyansatte raskt i gang med jobben, og hjelp dem kontinuerlig med å utvikle ferdigheter ved hjelp av egendefinerte, rollebaserte læringsprogram.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Microsoft Viva Learning.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva/learning","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Microsoft Viva Learning","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Omdefiner opplæring, engasjement og kunnskapsoverføring"}],"arialabel":null,"id":"Transformasjon av arbeidsstyrken","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ4O?ver=1beb","imageAlt":"En person i en Teams-videosamtale på mobiltelefonen som bruker kameraet sitt for å vise den andre deltakeren en maskin. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Transformasjon av arbeidsstyrken","videoHref":"","content":"<p>Styrk neste generasjons arbeidsstyrke digitalt, og utstyr dem med ferdighetene og verktøyene som trengs for å holde tritt med ny kompleksitet og hastigheten til digital produksjon.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les blogginnlegg om å håndtere kompetansegapet i den nye normalsituasjonen for produksjonsbedrifter","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2021/01/19/addressing-the-skills-gap-in-manufacturings-new-normal/ ","openInNewTab":true,"title":"Les blogginnlegg","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utrust arbeidsstyrken med smarte produksjonsløsninger"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"IoT- og OT-sikkerhet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EB?ver=349f","imageAlt":"Et ressurskart som viser beskyttelsen av IoT- og OT-miljøer ved hjelp av Azure Defender IoT. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":5,"name":"IoT- og OT-sikkerhet","videoHref":"","content":"<p>Beskytt industrielle IoT- og OT-miljøer med kontinuerlig ressursoppdagelse, sårbarhetsadministrasjon og trusseloppdagelse.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Azure Defender for IoT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-defender-for-iot/ ","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Azure Defender for IoT","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Lær mer om Azure IoT-sikkerhet.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/security/","openInNewTab":true,"title":"Lær mer om Azure IoT-sikkerhet","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forenkle industriell IoT- og OT-sikkerhet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Innsyn i driften","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxJce?ver=5434","imageAlt":"Et kart med nåler som fremheves i Azure IoT Solution Accelerator. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":6,"name":"Innsyn i driften","videoHref":"","content":"<p>Gi en fullstendig oversikt over anleggssystemer og arbeidsflyt som gjør det mulig for operatører å analysere problemer og forbedre arbeidsflyteffektiviteten.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Azure IoT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/industry/discrete-manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Azure IoT","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Les dataarket om tilkoblet fabrikk.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2159725&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Les dataarket om tilkoblet fabrikk","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koble sammen mennesker, produkter og prosesser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"utstyrsproduktivitet","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Utstyrsproduktivitet","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNot6","content":"<p>Bygg smidige fabrikker og smarte produksjonsprosesser med prediktiv teknologi, IoT og blandet virkelighet for å forbedre gjennomstrømming, kvalitet og levering samtidig som kostnadene reduseres.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les dataarket om utstyrsproduktivitet.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2157984&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Les dataarket om utstyrsproduktivitet","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Finn ut om Azure IoT Hub.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-hub/","openInNewTab":true,"title":"Finn ut om Azure IoT Hub","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forbedre den samlede utstyrseffektiviteten (OEE)"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"autonome kontrollsystemer","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgl?ver=865a","imageAlt":"Maskiner i et produksjonsanlegg. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":8,"name":"Produksjonsoperasjoner","videoHref":"","content":"<p>Gjør produksjonen mer effektiv, og reduser nedetiden – uten hjelp fra dataforskere – ved hjelp av automatisering drevet av kunstig intelligens og produksjonsløsninger i skyen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk autonome systemer med Microsoft AI","href":"https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems","openInNewTab":true,"title":"Utforsk autonome systemer med Microsoft AI","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimaliser smarte produksjonsprosesser med kunstig intelligens"}],"arialabel":null,"id":"Fremtidens smidige fabrikker","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ8i?ver=afbf","imageAlt":"En person med beskyttelsesbriller som bruker en berøringsskjermenhet. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"Fremtidens smidige fabrikker","videoHref":"","content":"<p>Frem nye nivåer av smidighet, sikkerhet, produktivitet og innovasjon ved hjelp av IoT, skybasert databehandling, kunstig intelligens og blandet virkelighet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les blogginnlegg om industri 4.0 og IoT som nøkkelen til å bygge smidige fabrikker i fremtiden","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/16/industry-4-0-iot-key-to-building-agile-factories-of-the-future/","openInNewTab":true,"title":"Les blogginnlegg","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skap fremtidens smidige fabrikk i dag"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Planlegging og optimalisering av forsyningskjeden","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNyKO?ver=f819","imageAlt":"A calendar of production orders, transfer orders and purchase orders in Supply Chain Management.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Planlegging og optimalisering av forsyningskjeden","videoHref":"","content":"<p>Forutsi og håndter avbrudd raskt, forbedre synligheten og planleggingen og maksimer utstyrsproduktiviteten med en digital forsyningskjede.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Dynamics 365 Supply Chain Management.","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Dynamics 365 Supply Chain Management","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bygg robusthet med en proaktiv forsyningskjede"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Innsyn i forsyningskjede","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Innsyn i forsyningskjede","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNWql","content":"<p>Samle data fra ulike systemer i forsyningskjeden for å fremme smidighet og reagere raskt på markedsendringer uten at det går på bekostning av innovasjon og hastighet – ved hjelp av intelligente forretningsapper og avansert analyse.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Dynamics 365 Supply Chain Management.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2175138&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Dynamics 365 Supply Chain Management","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør driften mer forutsigbar"}],"arialabel":null,"id":"Robusthet i forsyningskjeden","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSAD?ver=841e","imageAlt":"Et stort lager med maskiner som arbeider med pakker i hyller. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Robusthet i forsyningskjeden","videoHref":"","content":"<p>Koble sammen data fra interne og eksterne forsyningskjeder, kunder og marked for å øke innsyn i forsyningskjeden, optimalisere planleggingen og administrere lagerbehovene på en intelligent måte.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les blogginnlegg om Dynamics 365 Manufacturing Accelerator for leverandøradministrasjon","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/it/2021/05/18/enable-business-resilience-with-cloud-and-edge-scale-units-in-dynamics-365-supply-chain-management/","openInNewTab":true,"title":"Les blogginnlegg","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør forsyningskjeden mer robust, og minimere avbrudd i forsyningskjeden"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Digitale tvillinger og digital tråd","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZim?ver=c59e","imageAlt":"Maskiner i et lager. ","imageHeight":596,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Digital tvillinger og digital tråd","videoHref":"","content":"<p>Skap en digital representasjon av virkelige ting, steder, forretningsprosesser og mennesker.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Azure Digital Twins","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Azure Digital Twins","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bygg digitale tvillinger og digital tråd for produktene og tjenestene dine"}],"arialabel":null,"id":"Innovasjon med forretningsverdi","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN5l?ver=e272","imageAlt":"En person som står over en maskin og ser på simulerte tegninger. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Digital innovasjon","videoHref":"","content":"<p>Få fart på innovasjon ved å utforme, simulere og validere produkter gjennom digitale tvillinger og skybaserte produksjonsløsninger.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les blogginnlegg om hvordan produsenter får et konkurransefortrinn med digitale tvillinger","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/14/manufacturers-gain-a-competitive-advantage-with-digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Les blogginnlegg","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bygg og lever nye produkter og tjenester"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Start med digitalt salg","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSB5?ver=d657","imageAlt":"Et sammendrag av salgsinnsikt for en person kalt Regina Murphy, som vises i Dynamics 365. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Digitalt salg","videoHref":"","content":"<p>Styrk salgsteam for å skaffe nye og regelmessige inntekter raskt og forutsigbart.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Dynamics 365 Sales","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/sales/overview/","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Dynamics 365 Sales","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Effektiviser salgsprosessen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Proaktiv service","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":16,"name":"Alltid tilgjengelig service","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNosX","content":"<p>Gjør det mulig for team å overgå kundenes serviceforventninger ved å forutsi, oppdage og løse problemer før kundene selv vet at det er et problem.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk Dynamics 365 Field Service","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/ ","openInNewTab":true,"title":"Utforsk Dynamics 365 Field Service","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få innsikt i produkter og tjenester"}],"arialabel":null,"id":"Engasjer kundene","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgE?ver=4fd6","imageAlt":"En person på et lager som holder et nettbrett og ser på esker. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Kundeengasjement","videoHref":"","content":"<p>Forbedre kundetilfredshet, engasjement og profittmarginer ved å hjelpe markedsførere, selgere og serviceagenter med å forstå kundene når de kommuniserer med dem eksternt og digitalt i ulike kanaler.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les blogginnlegg om innovasjon i servicepakken av Dynamics 365-apper","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/10/06/innovation-on-the-service-suite-of-dynamics-365-applications/","openInNewTab":true,"title":"Les blogginnlegg","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lever effektive kundefordeler"}],"itemsCount":16}

Se hvordan organisasjoner tenker nytt om produksjon

Øker effektiviteten og kostnadsbesparelsene

3M tar i bruk nye kantfunksjoner for å effektivisere prosesser og identifisere produksjonslinjeproblemer på forhånd.

Har en sikkerhetsbevisst kultur

Alcoa bruker samarbeidsverktøy for å føre ansatte sammen og ha døgnåpen drift mens de implementerer strenge COVID-19 sikkerhetsprotokoller.

Løser verdens vannutfordringer

Ecolab samler og analyserer enorme mengder IoT-data for å gi informerte anbefalinger og forbedre prosesser som håndterer vannutfordringer rundt om i verden.

Transformasjon av stålproduksjon med data

Outokumpu er bransjeledende i digital transformasjon ved å plassere databasert beslutningstaking i kjernen av den globale driften.

Bygging av fremtidens smarte fabrikker

Kennametal flyttet IT- og forretningsdriften til skyen og innførte IoT for å modernisere, øke fabrikkproduksjonen og gi kundene bedre løsninger.

Oppdag verdifulle ressurser

Se hva du gikk glipp av på Hannover Messe Digital Edition 2021

Lær om Microsoft Cloud for Manufacturing i denne rundebordsøkten med Caglayan Arkan.

Cloud Drives Digital Transformation in Manufacturing.

Transformer med skyteknologi

Les en rapport fra Frost & Sullivan om hvordan produsenter tar i bruk skyen for å fremme digital transformasjon.

En person iført sikkerhetsutstyr som ser på et nettbrett.

Overvåk proaktivt for å oppdage IT- og OT-sikkerhetsrisikoer

Lær om generell tilgjengelighet av Microsoft Defender for IoT.

Two people standing in front of a piece of machinery and looking at a tablet displaying a part of the machine.

Utforsk produksjonsinnsikt og -løsninger fra Hannover Messe 2021

Få med deg alt du gikk glipp av på årets digitale arrangement.

Honeywell og Microsoft går sammen for å optimalisere bygningers ytelse

Prediktive vedlikeholdsapper vil optimalisere energibruken.

Rockwell Automation og Microsoft forenkler industriell transformasjon

Kant-til-sky-baserte løsninger vil knytte sammen ansatte gjennom ett enkelt, pålitelig datamiljø.

Bli med på Microsoft Ignite og lær hvordan du skaper en robust fremtid

Oppdag hvordan Microsoft Cloud for Manufacturing øker produktiviteten og forbedrer sikkerheten.

PepsiCo inngår samarbeid med Microsoft for å gjøre driften mer smidig

Partnerskapet vil fremme ny innovasjon innen både drift og forbruksopplevelser.

Satya Nadella, CEO of Microsoft.

Feir Johnson & Johnsons nyeste tillegg til Global Lighthouse Network

Satya Nadella, administrerende direktør i Microsoft og Alex Gorsky, styreleder og administrerende direktør i Johnson & Johnson, diskuterer hvordan COVID-19 har fremskyndet digitalisering.

Se nå

Finn ut mer om Microsoft-produkter for produksjon

Azure

Få fart på moderniseringen av smarte fabrikker.

Dynamics 365

Lever nye produkter, tjenester og opplevelser.

HoloLens 2

Oppdag måtene blandet virkelighet transformerer produksjon på.

Microsoft 365

Gi arbeidsstyrken utstyr og opplæring.

Microsoft Teams

Styrk frontlinjearbeidere med enkle og sikre løsninger.

Microsoft Power Platform

Lag intelligente apper og automatiser prosesser med lavkodeløsninger.

Autonome systemer med kunstig intelligens

Optimaliser produksjonsprosesser og frem innovasjon med Microsoft AI.

Microsoft Cloud for Sustainability

Registrer, rapporter og reduser miljøpåvirkningen.

Hold deg informert om Microsoft Cloud for Manufacturing