Slik håndterer vi COVID-19 sammen. Dette kan vi gjøre, dette kan du gjøre, og dette kan vi gjøre sammen for å møte nye utfordringer.

Styrking begynner med tillit

For å skape en tryggere verden som styrkes av digital transformasjon, håndterer vi dataene din sikkert og i samsvar med personvernskrav og juridiske krav.

Photograph showing several people working in a large, open office area. One person sits at a high table working on a laptop.

«Hvis vi ikke kan beskytte folk, fortjener vi heller ikke tilliten deres.»

– Brad Smith, president og juridisk sjef i Microsoft

Prinsipper for opprettholdelse av dataintegritet i skyen

EMCOR logo

Microsoft støtter forpliktelsen vår til sikkerhet og datavern som definert av interne og kundedrevne krav. Dette utgjorde en betydelig forskjell for oss.

Peter Baker, IT-direktør i EMCOR Group

Blogger om sikkerhet, personvern og overholdelse av regler og standarder


Flere ressurser

Overholdelsestilbud

Oppretthold overholdelse i skyen ved hjelp av et omfattende liste med mer enn 90 tilbud.

Dataforespørsler om krav fra rettsmyndigheter

Se antallet forespørsler for kundedata som vi mottar fra håndhevingsapparater.

Rapport om ordrer fra nasjonale amerikanske sikkerhetsmyndigheter

Vis statistikker om krav fra regjeringsmakten i USA i samsvar med nasjonale sikkerhetslover.

Internasjonal eksportkontroll

Les en oversikt over internasjonale lover og forskrifter for eksportkontroll og Microsoft Office 365.


Arrangementer