Trace Id is missing

Administrere overholdelse av regler og standarder i skyen

Å oppfylle forpliktelsene for overholdelse av regler og standarder i et dynamisk regelverk er komplisert.  Vi er her for å hjelpe deg med å navigere i dette stadig skiftende landskapet.

Folk som går gjennom et atrium med glass i en stor moderne bygning. En person bruker en mobil enhet, den andre bruker et nettbrett.

Ressurser for utøvere av overholdelse av regler og standarder

Person som står ved et skrivebord med flere skjermer og en bærbar datamaskin

Tilbud for overholdelse av regler og standarder

Overhold nasjonale, regionale og bransjespesifikke krav for innsamling og bruk av data med hjelp fra vårt omfattende utvalg av tilbud for overholdelse av regler og standarder.

To personer som snakker mens de sitter ved et skrivebord med en skjerm og en bærbar datamaskin

Overvåkingsrapporter

Bekreft teknisk overholdelse og kontroll med hjelp fra våre rapporter og ressurser for fagfolk innen sikkerhet, personvern og overholdelse.

Person som sitter ved et bord og bruker en tavlepenn for å arbeide på en bærbar datamaskin i nettbrettmodus

Forskriftssamsvar er et delt ansvar

For å overholde lover og regler har skytjenesteleverandører og deres kunder et delt ansvar for å sikre at hver enkelt gjør sitt.

Teknologiløsninger fra Microsoft

Microsoft 365

Finn ut mer om intelligent overholdelse av regler og standarder og løsninger for risikostyring med Microsoft 365.

Microsoft Azure

Effektiviser overholdelse av regler og standarder med Microsoft Azure, skyplattformen med over 90 tilbud for overholdelse av regler og standarder.

Tilleggsressurser

Veiledning for overholdelse av regionale regler og standarder

Få regions- og landsspesifikk informasjon for fagfolk innen jus og overholdelse av regler og standarder.

Tilgjengelighetsrapporter

Finn rapporter om tilgjengelighetssamsvar etter produkt.

Sjekkliste for tilbørlig aktsomhet for skytjenester

Identifiser klart målsettingene og behovene dine før du velger en skytjenesteleverandør.

Følg Microsoft