Microsoft Klareringssenter

Produkter og tjenester som er basert på klarering

Målet vårt er å gi alle handlekraft til å oppnå mer. Derfor har vi sikkerhet, personvern, samsvar og åpenhet i tankene når vi bygger produkter og tjenester.


Microsoft Azure

Azure

Få samme sikkerhet, personvern og samsvar som 95 prosent av Fortune 500-selskapene bruker.

Azure DevOps-tjenester

Utfør prosjekter med teknologier for sikkerhet og styring, driftspraksis og policyer for overholdelse av regler og standarder.

Azure Cognitive Services

Dekk kundenes ekstra kommunikasjonsbehov takket være styrket sikkerhet og personvern i Azure.


Microsoft 365

Enterprise Mobility + Security

Takket være nyskapende identifikasjon og intelligens kan dere øke sikkerheten og bli mer produktive.

Microsoft Teams

Arbeid trygt med sikkerhet og samsvar på bedriftsnivå i Teams.

Windows 11 Enterprise

Beskytt identiteter, enheter og informasjon med Windows 11 Enterprise.

Windows Server

Implementer sikkerhet og personvern på en effektiv måte med Windows Server.


Microsoft Dynamics 365

Customer engagement

Lever tilpassede opplevelser i stor skala uten å sette personvernet i fare.

Tilkoblet drift

Skaff deg driftsmessig fleksibilitet for å drive frem kontinuerlig innovasjon, støttet av førsteklasses sikkerhet og overholdelse av regler og standarder.

Kundedataplattform

Samle kundedata og generer innsikt på den sikre og fleksible kundedataplattformen.


Microsoft Power Platform

Power Apps

Bygg raskt sikre, egendefinerte apper med Power Apps-apper, -tjenester, -tilkoblinger og -dataplattform.

Power BI

Visualiser og øk datainnsiktene mer sikkert, takket være løsningen for bedriftsanalyse, Power BI.

Power Automate

Opprett sikre automatiserte arbeidsflyter mellom apper og tjenester. Slik kan dere synkronisere filer, få varsler og samle inn data.


Tilleggsprodukter og -tjenester