Sjekkliste for due diligence for skytjenester

Identifiser klart målsettingene og behovene dine før du velger en skytjenesteleverandør.

Slik bruker du sjekklisten

Microsoft opprettet sjekklisten for due diligence for skytjenester, instruksjonene og regnearket for å oppfylle bedrifters behov med en standardisert tilnærming.

Photograph of person wearing headphones seated at a counter touching the screen of a laptop
Photograph of two people standing in a high-end factory space talking and pointing while one holds a Surface in tablet mode

Formaliserte tjenestespesifikasjoner

Når du vet hva målsettingene og behovene dine er, kan du opprette formaliserte tjenestespesifiseringer for å ta tak i de forretningsbehovene som skytjenesteleverandører trenger for å levere en riktig respons.

Slik kan organisasjoner benytte sjekklisten til å utøve tilbørlig aktsomhet

Sjekklisten fremmer en grundig utvalgt overføring til skyen. Den har strukturert veiledning og en konsekvent tilnærming som kan repeteres, til å velge skytjenesteleverandør.

 

Skyinnføring er ikke lenger en enkel teknologibeslutning. Fordi sjekklistekravene berører alle aspekter ved en organisasjon, samler de også alle de viktige interne beslutningstakerne – informasjonssjefen og sjefen for informasjonssikkerhet så vel som fagpersoner innen jus, risikohåndtering, innkjøp og overholdelse av regler og standarder. Dette vil øke effektiviteten under beslutningsprosessen og gi et solid grunnlag for beslutninger. Dermed reduseres sannsynligheten for uforutsette problemer under innføringen. Convergent Computing, et IT-konsulentfirma i San Francisco, brukte sjekklisten til å komme til enighet i en ellers kaotisk beslutningsprosess. De reduserte beslutningssyklusen fra en prosess på seks måneder til seks uker.

 

Finn ut hvordan Sjekklisten for tilbørlig aktsomhet for skytjenester bidrar til å beskytte deg.

Last ned informasjon om hvordan sjekklisten bidrar til å beskytte organisasjoner

Sjekklisten gir

Viktige emner for beslutningstakere

Setter søkelyset på viktige diskusjonsemner for beslutningstakere i starten av prosessen med å innføre skyen.

Støtte for grundige forretningsdiskusjoner

Sjekklisten gir støtte for grundige forretningsdiskusjoner om bestemmelser og målsettinger.

Hjelp med å identifisere mulige problemer

Sjekklisten hjelper organisasjoner med å identifisere eventuelle mulige problemer som kan påvirke et skyprosjekt.

Faste spørsmål

Faste spørsmål til hver skytjenesteleverandør for å forenkle sammenligningen av ulike tilbud.

Studieresultater for Forrester Research

Informasjonsgrafikk for skytjenesteavtale

Rapport for skytjenesteavtale

Derfor opprettet Microsoft Sjekklisten for tilbørlig aktsomhet for skytjenester

Microsoft utviklet sjekklisten for due diligence for skytjenester for å hjelpe organisasjoner med å utøve due diligence når de vurderer en overføring til skyen. Den gir en struktur til organisasjoner av alle størrelser og typer – fra private bedrifter til organisasjoner i offentlig sektor, inkludert alle nivåer innen offentlig sektor og ideelle organisasjoner – slik at de kan identifisere sine egne mål og krav til ytelse, tjenester, dataadministrasjon og styring. Denne vurderingen lar dem bedre sammenligne tilbudene fra ulike skytjenesteleverandører, og til slutt danne grunnlaget for en skytjenesteavtale.

 

Sjekklisten gir et rammeverk som paragraf for paragraf samsvarer med en ny internasjonal standard for skytjenesteavtaler, ISO/IEC 19086. Denne standarden tilbyr et enhetlig sett av vurderinger for organisasjoner og lar dem treffe beslutninger om innføring av skytjenester. I tillegg kan de opprette et felles grunnlag for å sammenligne ulike skytjenestetilbud.

 

Microsoft har vært aktiv medlem i ekspertpanelet som utviklet denne standarden over en treårsperiode. Sjekklisten komprimerer de 37 sidene i standarden, til et enklere tosidig dokument som organisasjoner kan bruke til å komme frem til en skytjenesteavtale som dekker deres forretningsmål. Fordi sjekklisten er basert på den nye standarden, er den tjeneste- og leverandørnøytral og gjeldende for alle organisasjoner som trenger skytjenester, og alle skytjenesteleverandører.

Vis ISO/IEC 19086-1-standarden

Microsoft og ISO/IEC 19086-1:2016 rammeverk for tjenestenivåavtale

Microsoft var en av flere organisasjoner som deltok i den rullerende utviklingen av standarden ISO/IEC 19086-1. Basert på vår deltakelse, opprettet vi sjekklisten for due diligence for skytjenester. Organisasjoner kan bruke sjekklisten til å gå systematisk gjennom kravene til skyyprosjekter og strukturere skytjenesteavtaler og serviceavtaler som dekker forretningsmålene. Fordi sjekklisten er basert på den nye standarden, er den tjeneste- og leverandørnøytral og aktuell for alle organisasjoner som trenger skytjenester og alle tjenesteleverandører som tilbyr dem.


|

ISO/IEC 19086-1 er den første av fire deler i en ny internasjonal standard som etablerer et rammeverk og en terminologi for serviceavtaler (SLA-er) for skytjenester. Den tilbyr et enhetlig sett med vurderinger for organisasjoner som overveier å ta skyen i bruk, og en felles terminologi slik at de enkelt kan sammenligne skytjenester og leverandører med mål om å etablere en serviceavtale (SLA).

Nei. ISO/IEC 19086-1 har ingen sertifiseringsprosess. Det er en veiledende standard med et rammeverk som organisasjoner kan bruke til å evaluere skytjenester og opprette sky-SLA-er som passer for deres virksomhet.

Standarden ble opprettet av International Organization for Standardization (ISO) og International Electrotechnical Commission (IEC). ISO er en uavhengig, ikke-statlig organisasjon og verdens største utvikler av frivillige internasjonale standarder. IEC er verdens ledende organisasjon for forberedelse og publisering av internasjonale standarder for elektroniske, elektriske og relaterte teknologier. ISO/IEC 19086-1 ble utviklet av en felles underkomite for ISO og IEC over en periode på flere år. Microsoft var en av mange medlemsorganisasjoner som deltok i dette.

Organisasjoner bør samle interessenter fra hele selskapet for å diskutere hvordan hvert punkt på sjekklisten gjelder for organisasjonen og spesielt for skyprosjektet. Teamet kan fastslå minimale krav, vurdere viktigheten av hvert punkt på listen og tilordne ansvar for hvert punkt. Dermed blir det enklere for organisasjoner å be leverandørene om å svare på hvert av punktene i sjekklisten, sammenligne svar og bestemme seg for hvilken leverandør som best oppfyller organisasjonens målsettinger.


Tilleggsressurser

Beskyttelse for deg

Slik bidrar sjekklisten for due diligence for skytjenester til å gi deg beskyttelse.

Sjekkliste for tilbørlig aktsomhet for skytjenester