Dataadministrasjon hos Microsoft

Two people working together using a Surface Pro in studio mode. One of them is drinking a smoothie.

Beskytte og administrere kundedataene dine


Du eier dine data

Microsoft vil kun bruke dine kundedata til å levere de tjenestene vi har blitt enige om, og til de formålene som er kompatible med å levere disse tjenestene. Vi deler ikke dataene dine med våre reklamefinansierte tjenester, og vi utvinner ikke dataene dine til markedsførings- eller reklameformål. Hvis du forlater tjenesten, tar vi de nødvendige skrittene for å sikre fortsatt eierskap av dataene dine.1

A person using a Surface Pro in laptop mode at the airport
A person seated on a couch using a Surface Pro with red keyboard

Vi bruker ikke og deler ikke kundedata til reklameformål

Vi deler ikke data med reklamefinansierte tjenester, og vi utvinner det ikke til markedsføringsformål. Vår policy er støttet av avtaler og innføringen av det internasjonale reglementet for personvern i skyen, ISO-IEC 27018.


Slik bruker vi data til å forbedre tjenesten

Feilsøking

Feilsøking for forebygging, oppdaging av og løsning av problemer som påvirker driften av tjenester.

Forbedring av funksjoner

Pågående forbedring av funksjoner omfatter blant annet økt pålitelighet og beskyttelse av tjenester og data.

Tilpasset kundeopplevelse

Data brukes til å gi tilpassede forbedringer og bedre kundeopplevelser.


Dette skjer med dataene dine når du forlater tjenesten

Microsoft styres av strenge standarder, og vi fjerner kundedata i skyen fra systemene under vår kontroll, skriver over lagringsressurser før vi bruker dem på nytt, og renser eller destruerer maskinvare som ikke lenger er i bruk.

|

Microsoft er kontraktsmessig forpliktet i våre produktvilkår til bestemte prosesser når en kunde forlater en skytjeneste, eller abonnementet utløper. Dette inkluderer sletting av kundedata fra systemer under vår kontroll.

  • Hvis du terminerer et skyabonnement, eller det utløper (bortsett fra gratis prøveversjoner), vil Microsoft lagre kundedataene dine i en konto med begrensede funksjoner i 90 dager («oppbevaringsperioden») for å gi deg tid til å trekke ut dataene eller fornye abonnementet. I denne perioden gir Microsoft flere varsler, slik at du får rikelig med advarsel om den kommende dataslettingen.
  • Etter denne 90-dagers oppbevaringsperioden vil Microsoft deaktivere kontoen og slette kundedataene, inkludert eventuelle hurtigbufrede kopier eller sikkerhetskopier. For tjenester i omfang vil denne slettingen finne sted innen 90 dager etter slutten på oppbevaringsperioden. (Tjenester i omfang defineres i inndelingen Vilkår for databehandling i Microsofts produktvilkår.)

Når kundedata er driftet i flertenantmiljøene i Microsofts skytjenester for bedrifter, er vi nøye med å skille kundedataene logisk. Dette bidrar til å hindre at én kundes data lekker over til en annen kunde, som også gjør det lettere å blokkere alle kunder fra å få tilgang til andre kunders slettede data.

Hvis det oppstår en maskinvarefeil på en diskstasjon som brukes til lagring, blir den slettet eller destruert på en sikker måte før Microsoft returnerer den til produsenten for erstatning eller til reparasjon. Dataene på stasjonen skrives fullstendig over for å sikre at dataene ikke kan gjenopprettes på noen som helst måte.

Når slike enheter tas ut av bruk, renses eller destrueres de i henhold til NIST 800-88 – retningslinjer for mediesanitet.

Datapolicy for Microsoft-tjenester

Databeskyttelse for Azure

«Datasletting» omhandles på side 21 i dokumentet om databeskyttelse i Azure.

Oversikt over Intune-databeskyttelse

 Datadisposisjon omtales på side 9 i dokumentet Oversikt over personvern og databeskyttelse for Intune.

Datatilgang for Dynamics 365

Finn ut om datatilgang i Dynamics 365.

Dataadministrasjonsressurser

Slik kategoriserer Microsoft data

Hvor befinner dataene dine seg?

Hvem har tilgang til dataene dine?

Lister over underleverandører som behandler data

Svare på forespørsler fra offentlig sektor

Flere ressurser

Personvernerklæring for Microsoft

Finn ut om personopplysningene som Microsoft behandler, hvordan vi behandler dem og til hvilke formål.

Lisensieringsvilkår for Microsoft

Vilkår, betingelser og supplerende informasjon om lisensiering for Microsofts volumlisensieringsprogrammer.

Personvernbeskyttelser

Microsoft oppnår personvernbeskyttelser for kundene våre.

1. Informasjonen på denne siden gjelder ikke for Bing-søk-tjenester eller Windows, bortsett fra tjenesten Microsoft Defender for endepunkt, Skrivebordsanalyse-tjenester og databehandlerkonfigurasjon for Windows-diagnosedata.