Project

Ressursbehandling

Resource management

Med Microsoft Project kan organisasjoner administrere ressursutnyttelse proaktivt, oppdage flaskehalser tidlig, forutse nøyaktige ressursbehov, samt forbedre prosjektvalg og rettidig levering.


Systematisk ressursforespørsel

Bruk ressursforhandlinger til å be om, og tildele ressurser, slik at prosjektene alltid har nok ansatte.
Device with Project file open titled Resource Request
Device with Project file open titled Capacity and Engagements Heatmap with a chart of color-coded information

Visuelle varmekart

Vis hvordan ressursene utnyttes ved hjelp av varmekart over ressurskapasiteter. Identifiser raskt overutnyttede og underutnyttede ressurser for å optimalisere tilordninger.

Robust ressursanalyse

Sammenlign ressurser på tvers av standarddata, og forutse anslått bruk. Innebygde rapporter gjør at du enkelt kan se fremgangen og håndtere problemer.
Device showing Power BI open with a series of data visualizations

Følg Project

Følg Project på Twitter

Project-bloggen