Uw servicesovereenkomst verduidelijkt

De bijgewerkte Microsoft‑servicesovereenkomst is van toepassing op een of meer door u gebruikte Microsoft‑producten en ‑diensten. De updates zijn bedoeld ter verduidelijking van onze voorwaarden, zodat deze voor iedereen transparant zijn. De updates hebben daarnaast betrekking op nieuwe Microsoft‑producten, ‑diensten en ‑functies.

Deze updates, die hieronder worden samengevat, zullen gelden vanaf 30 augustus 2019. Als u onze producten en diensten na 30 augustus 2019 blijft gebruiken, stemt u in met de bijgewerkte voorwaarden in de Microsoft‑servicesovereenkomst.

Veelgestelde vragen

Wat is de Microsoft‑servicesovereenkomst?

De Microsoft‑servicesovereenkomst is een overeenkomst tussen u en Microsoft (of een van de aan haar gelieerde ondernemingen) die van toepassing is op uw gebruik van de online consumentenservices en ‑producten van Microsoft. U vindt hier een volledige lijst van de producten en diensten waarop deze overeenkomst van toepassing is.

Welke producten en diensten vallen niet onder de Microsoft‑servicesovereenkomst?

De Microsoft‑servicesovereenkomst is niet van toepassing op producten en diensten die specifiek op zakelijke klanten zijn gericht, zoals Office 365 voor bedrijven, onderwijsinstellingen of overheden, Azure, Yammer of Skype voor Bedrijven. Als u meer wilt weten over onze verbintenissen op het vlak van veiligheid, privacy en naleving en verwante informatie die van toepassing is op Office 365 voor bedrijven, kunt u het Vertrouwenscentrum van Office 365 raadplegen op https://www.microsoft.com/trust-center/product-overview.

Welke wijzigingen voert Microsoft door in de Microsoft‑servicesovereenkomst?

U vindt hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Voor alle wijzigingen verwijzen wij u naar de volledige Microsoft‑servicesovereenkomst.

Zijn ouders nog altijd verantwoordelijk voor de activiteiten en aankopen van hun kinderen?

Ja. In rubriek 4(a)(iii) van de Microsoft‑servicesovereenkomst wordt bepaald dat ouders verantwoordelijk zijn voor het gebruik van Microsoft‑accounts, Skype‑accounts en services door hun minderjarige kinderen, met inbegrip van eventuele abonnementskosten en aankopen. Een aantal van onze diensten moet worden betaald, zoals apps en games die beschikbaar zijn via onze Microsoft Store en Office Store, Outlook.com zonder advertenties, extra opslagruimte op OneDrive of een consumentenabonnement op Office 365. Microsoft‑gezin biedt ouders oplossingen om inzicht te krijgen in het gebruik van apparaten door hun kinderen en om grenzen te stellen. Ga voor meer informatie over Microsoft‑gezin naar het Gezinsdashboard.

Wanneer worden deze voorwaarden van kracht?

De updates voor de Microsoft‑servicesovereenkomst worden op 30 augustus 2019 van kracht. Tot die tijd blijven uw huidige voorwaarden gelden.

Hoe accepteer ik deze voorwaarden?

Door onze producten en diensten na 30 augustus 2019 te gebruiken, stemt u in met de bijgewerkte Microsoft‑servicesovereenkomst. Als u er niet mee instemt, kunt u ervoor kiezen om het gebruik van de producten en diensten te stoppen en uw Microsoft‑account vóór 30 augustus 2019 te sluiten.