ମାଗଣା
ଏହି ଆପ୍ ପାଇଁ Microsoft Edge ର ନବୀନତମ ସଂସ୍କରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ।
ମାଗଣା

ବିବରଣୀ

ଆପଣ ସ୍ମୃତିର ଖେଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ରର ଯୁଗଳ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଯୋଡି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ମାଗଣା ଖେଳରେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳନ୍ତି | କାହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ମୃତି ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣନ୍ତୁ!

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Player22.com

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

21-09-23

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

1.47 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

12 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍‌, ପେରିଫେରାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍‌, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରୀ ଆକସେସ୍‍ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ
ରିପୋର୍ଟ୍ ବେଆଇନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ

ଆଇନଗତ ଅଂସପୃକ୍ତି

ଏହି ବିକ୍ରେତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ସେହି ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବାସମୂହ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନକୁ ପାଳନ କରେ