නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Some of the most famous and funny solitaire games to play with original MODIANO cards, for an experience on top! - Freecell - Klondike - Spider

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • - MODIANO original cards
  • - Frecell solitaire
  • - Klondike Solitaire (1 or 3 cards)
  • - Spider Solitaire (1, 2 or 4 suits)

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

MAGATEK S.r.l.

හිමිකම

Copyright 2014 by Funny Bit

වැඩිදියුණුකරු

MAGATEK S.r.l.

නිකුතු දිනය

2014-11-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

9.84 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට