නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

The BEST match-3 game on the marketplace! Pirate's Path leads you through a story with over 50 unique levels as you search for an ancient pirate treasure. Swipe to collect paths of 3 or more items. Gather power-ups, solve engaging puzzles, and save the love of your life as you sail through this exciting game!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

විශේෂාංග

  • 100% FREE
  • Over 50 unique levels
  • 6 powerful bonuses
  • Story-driven gameplay
  • Great graphics and sounds
  • Arrrrgh... did we say it had PIRATES in it?

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Random Salad Games LLC

හිමිකම

Copyright © 2013, Random Salad Games LLC

වැඩිදියුණුකරු

Random Salad Games LLC

නිකුතු දිනය

2013-06-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

17.68 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Pirate's Path වෙබ් අඩවිය
Pirate's Path සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට