නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

This is a simplified adaptation of the trick-taking card game 304. See Wikipedia entry on 304 for general information.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

This version improves several aspects of game playing. A player rating system has been introduced. Every round you play is now part of something bigger -- your quest to attain and maintain the maximum player rating possible (100.) This version brings the development closer to a multiplayer version. Your comments will keep me going.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sreenik

හිමිකම

Copyright (c) 2015, Sreenik

වැඩිදියුණුකරු

Sreenik

නිකුතු දිනය

2015-05-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

5.81 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Trump 304 Single Player සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට