Trace Id is missing

Power Platform och Dynamics 365-tillgänglighet

En person som använder en bärbar dator

Vårt globala nätverk med datacenter erbjuder tre placeringsnivåer, vilket hjälper dig att uppfylla kraven på datalagring, datasuveränitet och regelefterlevnad.

Globalt

Åtkomst till storskaliga, globalt anslutna molntjänster via det offentliga Internet som distribueras från Microsofts regionala datacenter.

Lokalt

Hantera kraven på lokal datalagring genom att låta alla användare av det offentliga molnet i ett land lagra sina data i det landet.

Nationellt

Behåll data i landet där företaget finns. Tillgång till storskaliga molntjänster som är isolerade från globala molntjänster och som distribueras från lokala datacenter.

Microsoft lämnar inga garantier, uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, avseende informationen på den här sidan. Förväntade datum och funktioner är uppskattningar och kan komma att ändras utan meddelande.

Community

Kommunicera med experter och andra användare, och hitta lokala event.
 

Blogg

Få de senaste nyheterna, tipsen och insikterna om hur du kan modernisera din verksamhet.

Dokumentation

Hitta resurser för användare, utvecklare och IT-proffs.
 

Följ Power Platform