A person using a laptop, and two people having a conversation

Intelligent säkerhet

Microsoft hjälper till att skydda personer mot cyberhot med inbyggd automatisering och intelligens.