Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Microsoft Security är branschledare

Inflytelserika analytiker har konsekvent gett erkännande åt Microsoft-lösningar inom säkerhet, efterlevnad och identitetshantering.

Branscherkännande

Gartner

Ledare i två Gartner® Magic Quadrant™-rapporter.

Forrester

Ledare i tre Forrester Wave™-kategorier.

MITRE ATT&CK

Ledare i 2022 MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluation.

IDC

Ledare i IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security.

 • Gartner® Magic Quadrant™ för åtkomsthantering

  Läs om varför Microsoft för femte året i rad utnämnts till ledare i 2021 Magic Quadrant för åtkomsthantering.1 2

 • Forrester Wave™: Identifiering och åtgärd på slutpunkt

  Läs varför Microsoft Defender för Endpoint har utnämnts till ledare i Forrester Wave™: Leverantörer av identifiering och åtgärd på slutpunkt, kv2 2022.3

 • Branschledande utökad identifiering och åtgärd

  För fjärde året i rad visade Microsoft 365 Defender sitt ledande skydd i MITRE Engenuitys oberoende ATT&CK® Enterprise Evaluations.4

 • IDC MarketScape: Slutpunktssäkerhet för företag

  Läs om varför Microsoft utnämnts till ledare i IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2021 Vendor Assessment.5

 • Magic Quadrant för åtkomsthantering

  Microsoft har utsetts till ledare i 2021 Magic Quadrant för åtkomsthantering.1 2

 • Magic Quadrant för informationsarkivering för företag

  Microsoft har utsetts till ledare i 2022 Magic Quadrant för informationsarkivering.1 6

 • Forrester Wave™: Identifiering och åtgärd på slutpunkt

  Microsoft Defender för Endpoint har utnämnts till ledare i Forrester Wave™: Leverantörer av identifiering och åtgärd på slutpunkt, kv2 2022.3

 • Forrester Wave™: Enhetlig slutpunktshantering

  Microsoft Endpoint Manager har utnämnts till ledare i Forrester Wave™: Enhetlig slutpunktshantering, kv4 2021.7

 • Forrester New Wave™: Utökad identifiering och åtgärd (XDR)

  Microsoft Defender har utnämnts till ledare i Forrester New Wave™: Utökad identifiering och åtgärd (XDR), kv4 2021.8

 • Branschledande utökad identifiering och åtgärd

  Microsoft 365 Defender visade sitt ledande skydd i MITRE Engenuitys oberoende ATT&CK® Enterprise Evaluations.4

 • Ledare inom slutpunktssäkerhet för företag

  Microsoft placerades i ledarskapskategorin i IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2021 Vendor Assessment.5

 • Ledare inom slutpunktssäkerhet för småföretag

  Microsoft placerades i ledarskapskategorin i IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Small and Midsize Businesses 2021 Vendor Assessment.9

Tillbaka till flikar

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.
 • [1] Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
  GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
 • [2] Gartner Magic Quadrant för åtkomsthantering, Michael Kelley | Abhyuday Data | Henrique Teixeira, 17 november 2021.
 • [3] Forrester Wave™: Leverantörer av identifiering och åtgärd på slutpunkt, kv2 2022, Allie Mellen, april 2022.
 • [4] © 2021 The MITRE Corporation. Den här informationen återskapas och distribueras med tillåtelse av MITRE Corporation.
 • [5] Suby, Michael, IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2021 Vendor Assessment, november 2021.
 • [6] Gartner Magic Quadrant för informationsarkivering för företag, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 24 januari 2022.
 • [7] Forrester Wave™: Enhetlig slutpunktshantering, kv4 2021, Andrew Hewitt, Will McKeon-White, november 2021.
 • [8] Forrester New Wave™: Utökad identifiering och åtgärd (XDR), kv4 2021, Allie Mellen, oktober 2021.
 • [9] Suby, Michael, IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Small and Midsize Businesses 2021 Vendor Assessment, november 2021.
Följ Microsoft