Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Livscykelhantering av data i Microsoft Purview

Hantera informationens livscykel och arkivhandlingar på ett intelligent sätt.

En person som lutar sig mot ett bord och använder en bärbar dator.

Mer än bara dataskydd med Microsoft Purview

Upptäck nya funktioner som transformerar hur du skyddar din organisations data i moln, enheter och plattformar.

Hantera dina data

Uppfyll dina juridiska, affärsmässiga, sekretessbaserade och regelverksstyrda innehållskrav.

Inbyggd informationsefterlevnad

Smidig klassificering, bevarande, granskning, borttagning och hantering av innehåll i Microsoft 365.

Intelligenta funktioner

Använd funktioner för intelligent maskininlärning till att klassificera innehåll och automatiskt tillämpa rätt principer.

Försvarbara principer

Få borttagningsgranskningar, bevis på borttagning och dokumenterade spårningar med informationsefterlevnaden.

Nyckelfunktioner i Livscykelhantering av data i Microsoft Purview

Skärmen för att skapa kvarhållningsetikett i Microsoft 365 Efterlevnad.

Datakvarhållning och borttagning

Hantera risk och ansvar genom att endast behålla det som du behöver och ta bort sådant som du inte behöver i hela din digitala miljö.

Hantering av arkivhandlingar i Microsoft 365 Efterlevnad.

Hantering av arkivhandlingar

Hantera arkivhandlingar av högt värde samtidigt som de juridiska kraven och regelkraven uppfylls.

Skapa en princip för automatisk etikettering i Microsoft 365 Efterlevnad.

Automatiserade principer

Klassificera och hantera data i stor skala baserat på filegenskaper, förekomsten av känsliga data eller maskininlärning.

Väntande borttagningar i Microsoft 365 Efterlevnad.

Bevis på efterlevnad

Visa efterlevnad med insikter från etikettanalys, försvarbar borttagning och omfattande spårning.

Tillbaka till flikar

Så här tycker våra kunder

Food Standards Agency.

FSA skyddar livsmedelsförsörjningen i Storbritannien med hantering av arkivhandlingar i Microsoft Purview

Brittiska livsmedelsverket Food Standards Agency (FSA) har den viktiga rollen att övervaka livsmedelssäkerheten i England, Nordirland och Wales. De behövde stärka sina inspektioner på plats och vetenskapliga verktyg med en effektiv hantering av arkivhandlingar för att få ett bättre samarbete och ökad säkerhet.

Microsoft är branschledare

Se varför branschanalytiker och andra säkerhetsexperter har utsett Microsoft till ledare.

Microsoft 365 E5 Compliance

Originally starting from 132,60 kr now starting from 132,60 kr

132,60 kr 132,60 kr

användare/månad

(årsabonnemang)

  • Livscykelhantering av data i Microsoft Purview är en del i programsviten Microsoft 365 E5 Compliance

  • Microsoft erbjuder omfattande lösningar för efterlevnads- och datastyrning för att hjälpa din organisation att hantera risker, skydda och styra känsliga data samt följa regelkrav.

  • * Kunder som för närvarande är licensierade med Enterprise Mobility Security + Office E3, Microsoft 365 E3 eller en version av dessa paket som inte innehåller Microsoft Teams, är berättigade att köpa eller prova E5 Compliance. Du måste vara en global, efterlevnads- eller faktureringsadministratör för att påbörja denna kostnadsfri utvärderingsversion.

Fler resurser

Blogg

Framtiden för datastyrning

Läs meddelandet om Microsoft Purview, nya produktfunktioner och hur dagens arbetsmiljö formar datalandskapet.

Webbseminarium

Webbseminarium om hantering av arkivhandlingar

Hantera juridiska skyldigheter, visa efterlevnad med regelverk och öka effektiviteten vid borttagning.

Blogg

Blogg om livcykelhantering av data

Läs om adaptiva principområden för hantering av arkivhandlingar och nya sätt att använda kvarhållningsprinciper och etiketter på ett dynamiskt sätt.

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

Följ Microsoft