Livscykelhantering av data i Microsoft Purview

Hantera informationens livscykel och arkivhandlingar på ett intelligent sätt.

A person leaning over a table using a laptop.

Hantera dina data

Uppfyll dina juridiska, affärsmässiga, sekretessbaserade och regelverksstyrda innehållskrav.

Inbyggd informationsefterlevnad

Smidig klassificering, bevarande, granskning, borttagning och hantering av innehåll i Microsoft 365.

Intelligenta funktioner

Använd funktioner för intelligent maskininlärning till att klassificera innehåll och automatiskt tillämpa rätt principer.

Försvarbara principer

Få borttagningsgranskningar, bevis på borttagning och dokumenterade spårningar med informationsefterlevnaden.

Nyckelfunktioner i Livscykelhantering av data i Microsoft Purview

The create retention label screen in Microsoft 365 compliance.

Datakvarhållning och borttagning

Hantera risk och ansvar genom att endast behålla det som du behöver och ta bort sådant som du inte behöver i hela din digitala miljö.

Records management in Microsoft 365 compliance.

Hantering av arkivhandlingar

Hantera arkivhandlingar av högt värde samtidigt som de juridiska kraven och regelkraven uppfylls.

Creation of an auto-labeling policy in Microsoft 365 compliance.

Automatiserade principer

Klassificera och hantera data i stor skala baserat på filegenskaper, förekomsten av känsliga data eller maskininlärning.

Pending dispositions in Microsoft 365 compliance.

Bevis på efterlevnad

Visa efterlevnad med insikter från etikettanalys, försvarbar borttagning och omfattande spårning.

The create retention label screen in Microsoft 365 compliance.

Datakvarhållning och borttagning

Hantera risk och ansvar genom att endast behålla det som du behöver och ta bort sådant som du inte behöver i hela din digitala miljö.

Records management in Microsoft 365 compliance.

Hantering av arkivhandlingar

Hantera arkivhandlingar av högt värde samtidigt som de juridiska kraven och regelkraven uppfylls.

Creation of an auto-labeling policy in Microsoft 365 compliance.

Automatiserade principer

Klassificera och hantera data i stor skala baserat på filegenskaper, förekomsten av känsliga data eller maskininlärning.

Pending dispositions in Microsoft 365 compliance.

Bevis på efterlevnad

Visa efterlevnad med insikter från etikettanalys, försvarbar borttagning och omfattande spårning.

Så här tycker våra kunder

Food standards agency logo.

FSA skyddar livsmedelsförsörjningen i Storbritannien med hantering av arkivhandlingar i Microsoft Purview

Brittiska livsmedelsverket Food Standards Agency (FSA) har den viktiga rollen att övervaka livsmedelssäkerheten i England, Nordirland och Wales. De behövde stärka sina inspektioner på plats och vetenskapliga verktyg med en effektiv hantering av arkivhandlingar för att få ett bättre samarbete och ökad säkerhet.

Microsoft Security är ledare i fyra Gartner® Magic Quadrant™-rapporter

Ta reda på varför Gartner ser Microsoft som en ledare i fyra Magic Quadrants: Åtkomsthantering (2020), Verktyg för enhetlig slutpunktshantering (2020), Informationsarkivering för företag (2020) och Plattformar för slutpunktsskydd (2021).1

Fler resurser

Framtiden för datastyrning

Läs meddelandet om Microsoft Purview, nya produktfunktioner och hur dagens arbetsmiljö formar datalandskapet.

Webbseminarium om hantering av arkivhandlingar

Hantera juridiska skyldigheter, visa efterlevnad med regelverk och öka effektiviteten vid borttagning.

Blogg om Data Lifecycle Management (livcykelhantering av data)

Läs om adaptiva principområden för hantering av arkivhandlingar och nya sätt att använda kvarhållningsprinciper och etiketter på ett dynamiskt sätt.

Kom igång med Microsoft Security

1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att endast välja leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. 
Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
Gartner Magic Quadrant for Access Management, Michael Kelley | Abhyuday Data | Henrique Teixeira, 17 november 2020.
Gartner Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools, Dan Wilson | Chris Silva | Manjunath Bhat | Rich Doheny | Rob Smith, 19 oktober 2020 (uppdaterad 5 januari 2021).
Gartners Magic Quadrant-rapport om informationsarkivering för företag, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28 oktober 2020.
Gartner Magic Quadrant för plattformar för slutpunktsskydd, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 5 maj 2021.

Livscykelhantering av data i Microsoft Purview hanterar informationens livscykel. Den finns i Microsoft 365 och innehåll som importerats med hjälp av datakopplingar som inte kommer från Microsoft. Microsoft Purview Information Governance körs på en intelligent plattform.