Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Azure Active Directory (Azure AD) är nu Microsoft Entra ID.

Läs mer

Skydda identiteter och nätverksåtkomst i flera moln

Ligg steget före med en anpassningsbar lösning som skyddar alla identiteter och säkerställer åtkomst till alla resurser.

Säker åtkomst på ett nytt sätt med Microsoft Entra

Upptäck de senaste innovationerna inom identitet och åtkomst samt hur du förstärker ditt försvar med Microsoft Entra.

Holistisk identitets- och åtkomstsäkerhet

Möt utmaningarna med en sammankopplad värld med en ledande lösning för identitets- och nätverksåtkomst i flera moln.

Advance Zero Trust

Ta fram en identitetsinriktad säkerhetsstrategi som autentiserar och auktoriserar alla mänskliga och icke-mänskliga identiteter vid varje åtkomstbegäran i din multimolnbaserade och lokala miljö.

Utmanövrera angripare

Använd riskbedömningar baserade på maskininlärning och detaljerade, villkorsstyrda åtkomstkontroller för att skydda din organisation automatiskt från komprometterade identiteter och obehörig åtkomst.

Väx tryggt

Ligg steget före morgondagens hot med en identitets- och åtkomstlösning som levererar kontinuerlig innovation för att möta dina skiftande behov.

Få nöjda användare

Minska friktionen för dina medarbetare, partner och kunder med personligt anpassade och anpassningsbara inloggningsupplevelser som ger dem snabb och säker anslutning till de resurser de behöver.

Utforska Microsoft Entra

Anpassa dig snabbt till ett säkerhetslandskap i förändring med en identitets- och åtkomstlösning som utvecklas för att tillgodose dina behov.

En person som står upp och håller i en presentation i ett mötesrum.

Identitets- och åtkomsthantering

Hantera identiteter och principer för villkorsstyrd åtkomst för att ge användarna tillgång till sina appar, enheter och data med Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory).

En person som arbetar vid ett skrivbord.

Identitetsstyrning

Tillämpa principer för minsta möjliga behörighet och just-in-time-åtkomst för att skydda administratörskonton med Microsoft Entra ID Governance.

En person står vid ett skrivbord och skriver på ett tangentbord.

Enkel inloggning

Ge medarbetare, kunder och partner tillgång till allt de behöver med en enda inloggning, till exempel appar som inte är från Microsoft, med Microsoft Entra ID.

En person som använder en mobiltelefon för att verifiera en ny autentiseringsuppgift.

Multifaktorautentisering

Minska risken för kapade konton genom att kräva fler än en autentiseringsfaktor vid varje åtkomstbegäran med Microsoft Entra ID.

En person som ler och använder en surfplatta.

Avancerad säkerhetstjänst

Skydda åtkomsten till alla appar på internet, SaaS-appar samt privata appar och resurser med identitetsfokuserade lösningar för åtkomst till nätverk med Nolltillit.

En person som står upp och håller i en presentation i ett mötesrum.

Decentraliserad identitet

Utfärda och hantera verifierade autentiseringsuppgifter baserade på öppna standarder med Microsoft Entra – verifierat ID. 

En person som arbetar vid ett skrivbord.

Berättigandehantering för molninfrastruktur

Få insyn i och kontroll över identitetsbehörighet från en enda åtkomstlösning med Microsoft Entra – behörighetshantering.

En person står vid ett skrivbord och skriver på ett tangentbord.

Arbetsbelastningsidentiteter

Hantera och skydda identiteter för appar, tjänster och enheter med Microsoft Entra Workload ID.

Tillbaka till flikar

Utses konstant till ledare av branschanalytiker

Gartner

Microsoft har utsetts till ledare för sjätte gången

Microsoft har utsetts till ledare i Gartner® Magic Quadrant™ för åtkomsthantering för sjätte gången.1, 2

KuppingerCole Analysts

En ledare inom åtkomsthantering

Ta reda på varför KuppingerCole ger Microsoft högt betyg i alla produkt- och ledarskapsdimensioner inom åtkomsthantering.3

Frost and Sullivan

Årets företag inom global identitets- och åtkomsthantering 2022

Frost & Sullivan har utsett Microsoft till årets företag för global identitets- och åtkomsthantering 2022.4

Håll dig uppdaterad om hur du skyddar identiteter och åtkomst

Blogg

Bloggen om Microsoft Security

Ta del av tankeledarskap, metodtips och insikter från Microsofts säkerhetsexperter.

Strategi

Gör din säkerhet proaktiv med Nolltillit

Implementera ett säkerhetsramverk med nolltillit för att skydda personer, enheter, appar och data oavsett var de finns.

Blogg

Microsoft Entra-bloggen

Ta del av de senaste uppdateringarna av Microsoft Entra och utforska tips för hur du kan skydda åtkomst för alla identiteter effektivt.

Relaterad lösning

Förbättra säkerheten med lösenordsfri autentisering

Minska risken för kapade konton avsevärt och förenkla inloggningen för medarbetare och kunder med lösenordsfri autentisering.

Kom igång

Skydda allt och skapa din framtid idag. Påbörja den kostnadsfria utvärderingsversionen.

  • [1] Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att endast välja leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.

    Gartner är ett registrerat varumärke och tjänstmärke och Magic Gartner är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
  • [2] Gartner Magic Quadrant för åtkomsthantering, 1 november 2022, Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelly, James Hoover, Brian Guthrie.
  • [3] KuppingerCole, Leadership Compass: Access Management 2022, Richard Hill, 26 april 2022.
  • [4] Frost and Sullivan, Microsoft är 2022 års företag för global identitets- och åtkomsthantering 2022.

Följ Microsoft