Identitets- och åtkomstlösningar

Skydda din organisation med hjälp av säker åtkomst i den anslutna världen för alla dina användare, smarta enheter och tjänster.

A person reaching out to use their touchscreen laptop.

Identitets- och åtkomstlösningar som fungerar för dina användare, appar och enheter

Se hur Microsoft kan hjälpa till med ditt företags utmaningar med identitet och åtkomst.

Säker adaptiv åtkomst

Skydda åtkomst till resurser och data med principer för stark autentisering och riskbaserad adaptiv åtkomst utan att kompromissa med användarupplevelsen.

Sömlös användarvänlighet

Tillhandahåll en enkel, snabb inloggningsupplevelse för att upprätthålla användarnas produktivitet, minska den tid som går åt till att hantera lösenord och öka slutanvändarproduktiviteten.

Enhetlig identitetshantering

Hantera alla dina identiteter och åtkomst till dina appar på en och samma plats, oavsett om de finns i molnet eller lokalt, för att förbättra synlighet och kontroll.

Förenklad identitetsstyrning

Kontrollera effektivt åtkomst till appar och data för alla användare och administratörer genom automatiserad identitetsstyrning, så att bara behöriga användare har åtkomst.

Microsoft Entra-produkter för identitet och åtkomst

A person standing up and presenting in a meeting room.

Azure Active Directory

Skydda din organisation med Microsoft Entra-lösningen för identitets- och åtkomsthantering som ansluter användarna till deras appar, enheter och data.

A person standing over a desk typing on a keyboard.

Microsoft Entra – behörighetshantering

Upptäck, åtgärda och övervaka behörighetsrisker i hela din infrastruktur med flera moln med en lösning för berättigandehantering för molninfrastruktur (CIEM).

A person using their mobile phone to verify a new credential.

Microsoft Entra – verifierat ID

Skapa, utfärda och verifiera autentiseringsuppgifter för decentraliserad identitet som respekterar sekretessen med en lösning för identitetsverifiering som möjliggör säkrare interaktioner med vem som helst eller vad som helst.

A person standing up and presenting in a meeting room.

Azure Active Directory

Skydda din organisation med Microsoft Entra-lösningen för identitets- och åtkomsthantering som ansluter användarna till deras appar, enheter och data.

A person standing over a desk typing on a keyboard.

Microsoft Entra – behörighetshantering

Upptäck, åtgärda och övervaka behörighetsrisker i hela din infrastruktur med flera moln med en lösning för berättigandehantering för molninfrastruktur (CIEM).

A person using their mobile phone to verify a new credential.

Microsoft Entra – verifierat ID

Skapa, utfärda och verifiera autentiseringsuppgifter för decentraliserad identitet som respekterar sekretessen med en lösning för identitetsverifiering som möjliggör säkrare interaktioner med vem som helst eller vad som helst.

Utvärdering av Noll förtroende

Utvärdera Noll förtroende-statusen för att se hur långt organisationen kommit.

A person holding an open laptop.

Vad branschexperter säger

Se vad våra kunder tycker

”Tillvaron blev enklare för oss när vi började använda Azure Active Directory.”

– Mark Lewis, Infrastructure Architect, ASOS

Mark Lewis, Infrastructure Architect at ASOS
Mark Lewis, Infrastructure Architect at ASOS

Håll dig informerad om identitets- och åtkomsthantering

Blogg om Microsoft Security

Trender och användning för appar

De senaste nyheterna om Azure Active Directory

Relaterade lösningar

Kom igång

Skydda allt och skapa din framtid idag. Påbörja den kostnadsfria utvärderingsversionen.

  1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att endast välja leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.

    GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
     
  2. Gartner Magic Quadrant för åtkomsthantering, 1 november 2021, Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelley.