Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Gör det möjligt för medarbetarna att arbeta säkrare på distans

Hjälp dina medarbetare som arbetar hemifrån att arbeta produktivt och säkert med lösningar från Microsoft.

En person står i sitt hemmakontor och tittar på en datorskärm.

Få enkel inloggning och multifaktorautentisering med Microsoft Entra ID

Få säkert distansarbete genom att ansluta alla dina molnappar. Använd enkel inloggning och multifaktorautentisering (MFA) utan extra kostnad med Microsoft Entra ID.

Anslut till dina appar

Skärmbild av appgalleriet i Microsoft Entra ID med ett rutnät av aktuella appar

Konfigurera fjärråtkomst till appar

Att etablera identitetshantering i molnet är ditt första steg. Med Microsoft Entra ID kan du hantera autentisering för flera enheter, molnappar och lokala appar. Med enkel inloggning kan dina medarbetare få tillgång till resurser från alla typer av enheter när de arbetar på distans.

En person sitter vid ett stort bord och använder en bärbar dator

Möjliggör fjärråtkomst till lokala webbappar

Dina affärskritiska appar kanske inte har konfigurerats för åtkomst utanför företagsnätverket. Använd Microsoft Entra ID-programproxy, en lätt agent som möjliggör åtkomst till dina lokala appar utan att öppna för bredare åtkomst till nätverket. Kombinera det med befintlig Microsoft Entra-autentisering och Microsoft Entra-principer för villkorsstyrd åtkomst för att skydda användare och data.

En person som bär en trådlös öronsnäcka sitter vid ett skrivbord och har ett Teams-möte på en bärbar dator.

Samarbeta med entreprenörer och partner

Att samarbeta med andra organisationer blir svårare utan personliga möten. Skapa och upprätthåll relationer var ni än är genom att eliminera hinder för kommunikation på distans. Bevilja åtkomst till rätt appar med en enkel inloggningsupplevelse. Garantera rätt åtkomst till organisationens resurser, oavsett tidpunkt och plats, genom att tillämpa en högre nivå av säkerhet och styrning för partner.

En person står i en heminredningsbutik och tittar på en mobil enhet

Skydda åtkomsten överallt

Multifaktorautentisering (MFA) är den enskilt bästa åtgärden du kan vidta för att förbättra säkerheten för distansarbete. Om du inte kan distribuera maskinvaruenheter för säkerhet kan du använda biometri eller appar för autentisering via mobilenheter, till exempel Microsoft Authenticator, som andra faktor.

Utöka skyddet till enheter

Många organisationer utökar användningen av privata enheter för att möjliggöra distansarbete. Microsoft Entra-principerna för villkorsstyrd åtkomst och Microsoft Intune-appskyddsprinciperna bidrar till att underlätta hantering och skydd av företagsdata i godkända appar på privata enheter. 

En person sitter i en soffa framför ett soffbord och använder en bärbar dator.

Hantera enheter från molnet

Med Microsoft Intune kan du hantera både företagsägda och privata enheter från molnet. Du kan hantera flera olika enhetstyper (bärbar dator, surfplatta och mobilenhet) och operativsystem (iOS, Windows och Android). Konfigurera din Intune-prenumeration och lägg sedan till användare och användargrupper, tilldela licenser, distribuera och skydda appar och konfigurera registrering av enheter.

En person sitter ensam vid ett skrivbord och arbetar med en PowerPoint-presentation på en stor datorskärm.

Skapa principer för villkorsstyrd åtkomst

Skapa principer för villkorsstyrd åtkomst efter användare, enhet, tillämpning och risk. Använd kontroller som ger en enhet åtkomst till en specifik resurs endast om den är kompatibel.

Stärk skyddet mot hot

En person sitter vid ett skrivbord och använder en bärbar dator.

Skydda dig mot nätfiske

Nätfiske är en viktig ingång för angripare, och globala händelser den senaste tiden har gett dem en ny möjlighet att lura användare att klicka på beten. Konfigurera nätfiskeskydd med Microsoft Defender för Office 365 för att öka skyddet mot skadliga e-postmeddelanden och skydda medarbetarna från de allt mer avancerade attackerna.

En person arbetar vid ett skrivbord på ett hemmakontor och använder två stora datorskärmar medan en hund vilar i en hundsäng i närheten.

Skydda slutpunkter

I Microsoft Defender för Endpoint finns en integrerad svit med funktioner för säkerhet före och efter överträdelser som hjälper säkerhetsteamet att skydda och anpassa din miljö och arbeta effektivt på distans. Dra nytta av Hantering av hot och säkerhetsrisker, minskning av attackytan och automatisk undersökning och reparation redan i dag. Funktionerna kräver en relativt begränsad insats för att göra nytta, och kan bidra starkt till bättre säkerhet och ökad effektivitet.

Skydda och styr distansarbetet

En person som bär en hjälm hukar sig för att använda en bärbar dator i en byggmiljö.

Styr och hantera användning av molnappar och resurser

Distansmedarbetare behöver ofta åtkomst till flera olika verksamhetskritiska molnappar för att kunna göra sitt jobb. Använd Microsoft Defender for Cloud Apps för att övervaka sessionsrisken, få insyn i användningen och tillämpa användningsprinciper för appar och filer i realtid. Upprätthåll produktiviteten genom att utbilda och vägleda medarbetarna så att de kommer åt de molnresurser de behöver på ett säkrare sätt.

Konfigurera principer för att styra användningen av molnappar

En person sitter vid sitt köksbänk och arbetar på en bärbar dator.

Stärk säkerhetsstatusen med hjälp av intelligenta insikter och vägledning

När du har distribuerat säkerhetsinfrastrukturen kan du dra nytta av alla funktioner med en optimerad konfiguration. Identifiera möjliga statusförbättringar och utveckla och implementera en plan för att få högsta möjliga säkerhet av dina Microsoft 365- och Azure-arbetsbelastningar med Microsoft Secure Score.

Mer om säkerhet vid distansarbete

Skärmbild av ett möte i Teams där två personer deltar via video och en person deltar med röst.

Få säker fjärråtkomst för arbetet

Funktioner för distansarbete är av yttersta vikt, nu mer än någonsin. Se till att arbetsstyrkan kan jobba lika effektivt hemma som på kontoret. I det här webbseminariet får du lära dig mer om hur du med hjälp av Microsoft Entra ID kan förbättra effektiviteten samtidigt som du får rätt balans av produktivitet och säkerhet för distansmedarbetarna.

En person sitter i en bekväm fåtölj och tittar på en bärbar dator.

Webbseminarium om säkerhetskontroller för distansarbete

När distansarbete blir allt vanligare utsätts äldre nätverksarkitekturer plötsligt för enorma påfrestningar. Många organisationer omarbetar nu sin design för nätverksinfrastrukturen, i synnerhet för appar, till exempel Office-appar och Microsoft Teams. I det här webbseminariet kan du få vägledning om hur du hanterar säkerhet i en föränderlig miljö.

En person i ett hemmakontor sitter vid ett skrivbord och använder en bärbar dator ansluten till en extern skärm.

Därför är multifaktorautentisering en prioritet

Att hantera lösenord är en utmaning för många företag. Intrång sker om lösenorden inte förstärks eller ersätts med starkare autentiseringsmetoder som användarna enkelt kan ta till sig. Läs mer om varför lösenord inte skyddar från de flesta attacker (vilket däremot flerfaktorautentisering gör) och hur du hittar de rätta alternativen för ditt företag och dina användare. Vi berättar också hur Microsoft kan hjälpa dig att börja eliminera lösenord i din miljö.

Fler säkerhetsresurser

Läs bloggar om säkerhet vid distansarbete

Rekommenderade metoder och vägledning för säkerhetsspecialister om hur användare kan ges möjlighet att arbeta på distans.

Kom igång med Microsoft FastTrack

Microsoft FastTrack är nu tillgängligt för att hjälpa organisationer att hantera arbete på distans.

Visa arbetsuppgifter för att underlätta distansarbete

De 12 viktigaste arbetsuppgifterna för säkerhetsteam för att hjälpa medarbetare att arbeta på distans eller hemifrån.

Arbeta säkert var du än är

Vägledning som hjälper dig att se till att dina medarbetare arbetar säkert när de arbetar på distans.

Följ Microsoft