A person standing in their home office looking at a desktop monitor.

Gör det möjligt för medarbetarna att arbeta säkrare på distans

Hjälp dina medarbetare som just nu arbetar hemifrån att arbeta produktivt och säkert med lösningar från Microsoft.

Få enkel inloggning och multifaktorautentisering med Azure AD Free

Få säkert distansarbete genom att ansluta alla dina molnappar. Använd enkel inloggning och multifaktorautentisering (MFA) utan extra kostnad med Azure AD.

Person standing in a home furnishings retail store looking at a mobile device

Skydda åtkomsten överallt

Flerfaktorautentisering är den enskilt bästa åtgärden du kan vidta för att förbättra säkerheten för distansarbete. Om du inte kan distribuera maskinvaruenheter för säkerhet kan du använda biometri eller appar för autentisering via mobilenheter som Microsoft Authenticator som andra faktor.

Utöka skyddet till enheter

Många organisationer utökar användningen av privata enheter för att möjliggöra distansarbete. Appskyddsprinciperna för Azure AD Conditional Access och Microsoft Intune bidrar tillsammans till att underlätta hantering och skydd av företagsdata i godkända appar på privata enheter.

Kundberättelse

Atos logo

Skydda snabbt miljöer för distansarbete

Atos, ett globalt företag för digitala arbetsplatslösningar, införde Microsoft 365 och gav anställda flexibiliteten att arbeta överallt, på alla enheter, med förbättrad säkerhet med Microsoft Endpoint Manager.

Fler säkerhetsresurser

Läs bloggar om säkerhet vid distansarbete

Rekommenderade metoder och vägledning för säkerhetsspecialister om hur användare kan ges möjlighet att arbeta på distans.

Kom igång med Microsoft FastTrack

Microsoft FastTrack är nu tillgängligt för att hjälpa organisationer att hantera arbete på distans.

Visa arbetsuppgifter för att underlätta distansarbete

De 12 viktigaste arbetsuppgifterna för säkerhetsteam för att hjälpa medarbetare att arbeta på distans eller hemifrån.

Arbeta säkert var du än är

Vägledning som hjälper dig att se till att dina medarbetare arbetar säkert när de arbetar på distans.