Kommunikationsefterlevnad i Microsoft Purview

Uppmuntra säker kommunikation som följer efterlevnadskraven.

Five people in a meeting.

Säker kommunikation som följer efterlevnadskraven

Uppfyll regelefterlevnadskraven och hantera överträdelser av företagets regler för uppförande.

Intelligenta och anpassningsbara spelböcker

Använd maskininlärning för att identifiera överträdelser i Microsoft Teams, Exchange Online och andra källor än Microsoft.

Flexibla arbetsflöden för åtgärder

Agera snabbt vid överträdelser och ta bort inkriminerande meddelanden i Teams med arbetsflöden för åtgärder.

Inbyggd sekretess

Identifiera och undersök kommunikationsrisker samtidigt som slutanvändarnas sekretess upprätthålls.

Främja en positiv företagskultur

60 %

av informationsarbetarna angav att identifiering av stötande språk skulle höja arbetsmoralen i företaget.1

45 %

av reglerade företagskunder kommer att identifiera olämplig kommunikation i ljud- eller videoinnehåll innan 2025.2, 3

Nyckelfunktioner i Kommunikationsefterlevnad i Microsoft Purview

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

Enkelt att komma igång

Identifiera kommunikationsrisker som trakasserier, hot och delning av känslig information med rekommenderade principåtgärder.

 

Mer information om rekommenderade principåtgärder

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

Undersökningar och åtgärder

Du kan snabbt identifiera och vidta åtgärder för meddelanden med principmatchningar i din organisation med hjälp av inbyggda arbetsflöden för åtgärder.

 

Lär dig hur du undersöker aviseringar

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

Inbyggd sekretess

Få bättre sekretess inbyggd från start med pseudonymisering, rollbaserad åtkomstkontroll, explicita val av användare av administratörer och spårning.

 

Mer information om pseudonymisering och rollbaserad åtkomstkontroll

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

Enkelt att komma igång

Identifiera kommunikationsrisker som trakasserier, hot och delning av känslig information med rekommenderade principåtgärder.

 

Mer information om rekommenderade principåtgärder

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

Undersökningar och åtgärder

Du kan snabbt identifiera och vidta åtgärder för meddelanden med principmatchningar i din organisation med hjälp av inbyggda arbetsflöden för åtgärder.

 

Lär dig hur du undersöker aviseringar

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

Inbyggd sekretess

Få bättre sekretess inbyggd från start med pseudonymisering, rollbaserad åtkomstkontroll, explicita val av användare av administratörer och spårning.

 

Mer information om pseudonymisering och rollbaserad åtkomstkontroll

Så här tycker våra kunder

Toronto Dominion.

TD Securities använder Kommunikationsefterlevnad till att säkerställa att Microsoft Teams-distributionen följer regelefterlevnadskraven

TD Securities använder kommunikationsefterlevnad för att säkerställa att den globala Microsoft Teams-distributionen blir mycket säker och följer regelefterlevnadskraven.

Fler resurser

Få stegvisa instruktioner

Utforska vår interaktiva guide och få vägledning av experter i hur du konfigurerar Kommunikationsefterlevnad.

Håll dig uppdaterad

Läs de senaste nyheterna om Kommunikationsefterlevnad.

Kom igång med Microsoft Security

1. Microsofts  kvantitativa forskningsstudie om tillämpning och inställningar för kommunikationsefterlevnad från 2021.
2. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
3. Gartner Magic Quadrant för informationsarkivering för företag, Michael Hoeff | Jeff Vogel | Chandra Mukhyala, 24 januari 2022