Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Microsoft Defender för molnet

Skydda hybridmiljöer och miljöer med flera moln med omfattande säkerhet under hela livscykeln, från utveckling till körning.
hero

Nya funktioner i Microsoft Defender för molnet presenterades på Ignite 2022

Få nu omfattande, molnbaserade skydd från utveckling till körning i miljöer med flera moln med Microsoft Defender för molnet.

Skydda miljöer med flera moln och hybridmiljöer

Få en stärkt säkerhetsstatus, skydd av arbetsbelastningar mot moderna hot och hjälp med att utveckla säkra program.

Minska riskerna med sammanhangsbaserad hantering av säkerhetsstatus

Bedöm säkerheten för flera moln och hybridmoln i realtid och förbättra statusen genom att prioritera den mest kritiska risken med sammanhangsmedveten molnsäkerhet.

Få hjälp med att förhindra, identifiera och snabbt reagera på moderna hot

Stärk skyddet mot nya attacker med en omfattande lösning för arbetsbelastningar i flera moln och hybridmiljöer.

Få enhetlig säkerhetshantering för DevOps

Ge säkerhetsteam nya möjligheter med enhetlig säkerhetshantering för DevOps i miljöer med flera moln och pipelines så att programvaran kan skyddas ända från början.

Skydda hybridmiljöer och miljöer med flera moln med omfattande säkerhet från utveckling till körning.

Enhetlig plattform för skydd av molnbaserade program (CNAPP)

Stärk säkerhetsstatusen, få skydd mot hot och minska riskerna under hela molnprogrammets livscykel i hybridmiljöer och miljöer med flera moln.

Mer om diagrammet som visar de användningsscenarier som Microsoft Defender för molnet stöder.

Funktioner i Defender för molnet

En säkerhetsstatus i Defender för molnet.

Visualisera och förbättra säkerhetsstatusen proaktivt

Få gratis kontinuerlig utvärdering, inbyggda riktmärken och rekommendationer för att förbättra din molnsäkerhetsstatus i Azure, AWS och Google Cloud.

Prioritera kritiska risker med sammanhangsbaserad hotanalys

Upptäck prioriterade risker med hjälp av analys av attackvägar. Få sammanhangsbaserade hotdata från graffrågor om molnsäkerhet så att du kan prioritera åtgärder.

Skydda arbetsbelastningar på ett omfattande sätt

Få bred täckning för att skydda arbetsbelastningar med insikter från branschledande säkerhetsinsikter för virtuella datorer, containrar, databaser och lagring.

Få effektiv genomsökning med en agentfri eller agentbaserad metod

Få agentfri och agentbaserad genomsökning efter säkerhetsrisker för ett smidigt och omfattande arbetsbelastningsskydd.

Få enhetlig synlighet för DevOps-säkerhetsstatus

Få insyn i DevOps-lagret och säkerhetsstatusen för programkod och konfigurationer i miljöer med flera moln och pipelines.

Få snabbare åtgärder mot kritiska problem i koden

Prioritera och tillhandahåll åtgärdsvägledning direkt i utvecklarverktygen baserat på omfattande sammanhangsbaserade insikter från utveckling till körning.

Skydda konfigurationer under hela utvecklingslivscykeln

Få säkerhet för infrastruktur-som-kod-mallar och containeravbildningar för att minimera antalet felaktiga konfigurationer i molnet som når produktionsmiljöer.

blade008

Få riktmärken för molnsäkerhet som är kopplade till ramverk i branschen

Följ regelverk för säkerhetsefterlevnad för flera moln med kontroller som är kopplade till viktiga riktmärken för föreskrifter i branschen som standard.

Tillbaka till flikar

Integrerat skydd mot hot med SIEM och XDR

Kombinera bredden hos en SIEM-lösning (säkerhetsinformation och händelsehantering) med djupet hos XDR (utökad identifiering och åtgärd) för att bekämpa attacker som utnyttjar dagens mångfaldiga miljöer med flera moln och plattformar. Microsoft Defender för molnet är en viktig komponent i SIEM- och XDR-lösningen från Microsoft.

Forrester XDR Wave

Microsoft Defender har utnämnts till ledare i Forrester New Wave™: Leverantörer av utökad identifiering och åtgärd (XDR), kv4 2021. 1,2
Forrester

Se vad våra kunder tycker

Relaterade produkter

Använd förstklassiga säkerhetsprodukter från Microsoft för att förhindra och upptäcka angrepp på din organisation.

 

En person som använder en bärbar dator.

Hantering av molnsäkerhetsstatus i Defender

Stärk din status i miljöer med flera moln och hybridmiljöer med sammanhangsbaserad säkerhet.

En person som arbetar på ett kontor.

Defender för DevOps

Få enhetlig säkerhetshantering för DevOps i miljöer med flera moln och pipelines.

Dokumentation och utbildning för Microsoft Defender för molnet 

Datablad

Datablad om Microsoft Defender för molnet

Få en stärkt säkerhetsstatus, skydd mot moderna hot och hjälp med att utveckla säkra program.

Interaktiv guide

Huvudscenarier för Microsoft Defender för molnet

Utforska scenarier för hantering av molnsäkerhetsstatus, skydd av molnarbetsbelastning och säkerhet för utvecklingsprocessen.

Teknisk validering

Skydd för hybridmiljöer och miljöer med flera moln

Granska oberoende validering av de tekniska funktionerna i Microsoft Defender för molnet.

 

Dokumentation

Ämnen för Defender för DevOps

Ge säkerhetsteam nya möjligheter med enhetlig säkerhetshantering för DevOps i miljöer med flera moln och pipelines så att programvaran kan skyddas ända från början.

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.
  • [1] Forrester och Forrester Wave är varumärken som tillhör Forrester Research, Inc.
  • [2] Forrester New Wave™: Leverantörer av utökad identifiering och åtgärd (XDR), kv4 2021, Allie Mellen, oktober 2021.3 Cser, Andras; Maxim, Merritt; Fish, Shannon; Dostie, Peggy.
Följ Microsoft