Microsoft Defender för företag

Även mindre företag kan bli föremål för cyberattacker. Skaffa slutpunktsskydd i företagsklass som är kostnadseffektiv, enkel att använda och utformad speciellt för företag med upp till 300 anställda.

A coffee shop employee.

Höj säkerheten

Microsoft Defender för företag erbjuder en heltäckande lösning för slutpunktssäkerhet. Den hjälper dig att skydda ditt företag så att du kan fokusera på din verksamhet istället.

Slutpunktsskydd i företagsklass

Distribuera skydd för alla dina enheter med automatisering och inbyggd intelligens för att snabbt skydda mot, upptäcka och åtgärda hot.

Enkel konfiguration och lätt att använda

Den enkla introduktionen och hanteringen tillhandahåller lättanvända och uppföljningsbara insikter.

Kostnadseffektivt skydd

Utformat för att tillhandahålla omfattande säkerhet till ett pris som fungerar för ditt företag.

Nyckelfunktioner

Microsoft Defender för företag har optimerats för att uppfylla behoven av små och medelstora företag med upp till 300 användare.

The onboarding process in Microsoft Defender for Business.

Förenklad klientkonfiguration

Konfigurera enkelt nya enheter med rekommenderade säkerhetsprinciper som är klara att använda.

A threat and vulnerability management dashboard in Microsoft Defender for Business.

Instrumentpanel för hantering av hot och säkerhetsrisker

Identifiera och hantera säkerhetsrisker i programvaror och felkonfigurationer i realtid.

The Device configuration screen in Microsoft Defender for Business.

Nästa generations skydd

Stärk och verifiera säkerhetsperimetern för ditt nätverk.

An incident logged in Microsoft Defender for Business.

Identifiering och åtgärd på slutpunkt

Identifiera och åtgärda attacker med hjälp av beteendebaserad identifiering samt manuella och automatiska funktioner.

The onboarding process in Microsoft Defender for Business.

Förenklad klientkonfiguration

Konfigurera enkelt nya enheter med rekommenderade säkerhetsprinciper som är klara att använda.

A threat and vulnerability management dashboard in Microsoft Defender for Business.

Instrumentpanel för hantering av hot och säkerhetsrisker

Identifiera och hantera säkerhetsrisker i programvaror och felkonfigurationer i realtid.

The Device configuration screen in Microsoft Defender for Business.

Nästa generations skydd

Stärk och verifiera säkerhetsperimetern för ditt nätverk.

An incident logged in Microsoft Defender for Business.

Identifiering och åtgärd på slutpunkt

Identifiera och åtgärda attacker med hjälp av beteendebaserad identifiering samt manuella och automatiska funktioner.

Ytterligare nyckelfunktioner

Automatiska undersökningar och åtgärder

Undersök automatiskt säkerhetsrelaterade aviseringar för att åtgärda avancerade hot.

Hotinformation från våra säkerhetsexperter

Skydda dig proaktivt mot hot med hjälp av mänsklig analys och AI-analys av miljarder signaler.

Stöd för flera plattformar

Utöka skyddet för enheter med Windows, macOS, iOS och Android.6

Nätverksskydd och blockering av webben

Skydda dig mot domäner med skadligt innehåll och skydda dina enheter från hot på webben.

Abonnemang och priser för Microsoft Defender för företag

Microsoft Defender för företag

nytt pris 26,20 kr användare/månad
Pris exklusive moms.

(årsprenumeration, förnyas automatiskt)

Microsoft Defender för företag tillhandahåller:

  • Enhetsskydd med hantering av hot och säkerhetsrisker, nästa generationens skydd och identifiering och åtgärd på slutpunkt.
  • Enkel konfiguration med steg-för-steg-guide samt rekommenderade säkerhetsprinciper som är klara att använda direkt, så att du snabbt kan skydda dina enheter.
  • Säkerhet till ett attraktivt pris som fungerar med existerande IT-infrastruktur utan att påverka produktiviteten negativt.
  • Microsoft Defender för företag har utformats för att hjälpa företag med upp till 300 anställda.

 

Du kan prova Microsoft Defender för företag riskfritt och kostnadsfritt.

Ett annat sätt att köpa

Microsoft Defender för företag är även tillgängligt som en del av Microsoft 365 Business Premium, en enhetlig lösning som skyddar din verksamhet och kombinerar förstklassiga Office-appar och kraftfulla molntjänster med omfattande säkerhetsfunktioner.

Branscherkännande

Microsoft Defender för företag bygger på samma grund som Microsoft Defender för Endpoint och har många liknande funktioner.

Kundberättelser

Martin & Zerfoss och Kite Technology tar del av fördelarna för små företag i Microsoft Defender för företag

 Martin & Zerfoss

Resurser

Vanliga frågor och svar

|

Microsoft Defender för företag är en lättanvänd och kostnadseffektiv lösning för slutpunktssäkerhet som hjälper företag med upp till 300 anställda att skydda sig mot cyberhot, till exempel skadlig programvara och utpressningstrojaner.

IT-tjänstleverantörer kan använda Microsoft 365 Lighthouse för att på en och samma plats visa säkerhetsincidenter och -varningar från Defender för företag från fler än en kund. Hantering av Defender för företag via Microsoft 365 Lighthouse presenteras vid ett senare datum.

Att skydda enheter är viktigt för att skydda företaget från illvilliga aktörer som försöker skada eller störa din verksamhet. Slutpunktssäkerhet skyddar, identifierar och hanterar dessa hot på datorer, bärbara datorer och mobila enheter.

Microsoft Defender Antivirus tillhandahåller nästa generations skydd som är inbyggt i Windows-enheter och som skyddar dig från virus, skadlig programvara och oönskade program. Defender för företag omfattar Defender Antivirus och utökar dessa funktioner med hantering av hot och säkerhetsrisker, minskning av attackytan, identifiering och åtgärd på slutpunkt samt automatiska undersökningar och svar.

Microsoft Defender för företag

1. IDC, The IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Small and Midsize Businesses 2021 Vendor Assessment, Dokument #48304721. november, 2021.
2. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål. GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
3. Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 5 maj 2021.
4. Forrester och Forrester Wave är varumärken som tillhör Forrester Research, Inc.
5. The Forrester Wave™: Endpoint Security Software as a Service, Q2 2021, Chris Sherman med Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish och Peggy Dostie, maj 2021.
6. Vilka mobilappar som är tillgängliga varierar mellan olika länder och regioner.