A person using a large touchscreen device.

Gör din säkerhet proaktiv med Noll förtroende

Den traditionella, perimeterbaserade säkerheten kan inte längre hantera de många olika slutpunkterna i dagens moderna hybridmiljöer.

Mognadsmodellen för Noll förtroende

Använd vägledande principer, en översikt över hela ramverket och en skalbar mognadsmodell som hjälper dig att utvärdera din organisations framsteg mot Noll förtroende, utbilda intressenter och prioritera kommande steg.

Implementeringsrapport för Noll förtroende

Ta del av den senaste forskningen om hur och varför organisationer implementerar Noll förtroende. Den kan hjälpa dig med din strategi och ge information om kollektiva framsteg och prioriteringar samt insikter inom det här området som utvecklas i snabb takt.

Noll förtroende och dess viktiga roll för att hålla vår värld säker

Amerikanska presidentordern om cybersäkerhet ger viktig vägledning om hur vi gör världen säkrare för alla, säger Vasu Jakkal, Corporate Vice President, Microsoft Security, Compliance, and Identity.

People in a conference room having a meeting.

Varför Noll förtroende?

Organisationer behöver en ny säkerhetsmodell som mer effektivt anpassar sig till dagens komplexa miljö, med stöd för hybridarbetsplatser, och som skyddar användare, enheter, appar och data oavsett var de befinner sig.

Arbeta effektivt överallt

Gör det möjligt för dina användare att arbeta säkrare var som helst och när som helst, på vilken enhet som helst.

Migrering till molnet

Möjliggör digital omvandling med intelligent säkerhet i dagens komplexa miljö.

Riskhantering

Stäng säkerhetsluckor och minska risken för lateral rörelse.

Regler för Noll förtroende

Verifiera explicit

Autentisera och auktorisera alltid baserat på alla tillgängliga datapunkter, till exempel användaridentitet, geografisk plats, enhetens hälsa, tjänst eller belastning, dataklassificering och avvikelser.

Använd minst privilegierad åtkomst

Begränsa användarens åtkomst med hjälp av just-in-time och just-enough-access (JIT/JEA), riskbaserade anpassade principer samt dataskydd för att säkerställa både data och produktivitet.

Förutsätt intrång

Minimera spridningen och segmentera åtkomsten. Säkerställ en heltäckande kryptering och använd analyser till att få insyn, identifiera hot och stärka försvaret.

Nästa steg på resan mot Noll förtroende

Utvärdera hur långt din organisation har kommit mot Noll förtroende och få vägledning kring viktiga milstolpar. Du får dessutom en lista med utvalda resurser och lösningar som kan hjälpa dig mot en heltäckande säkerhetsstatus.

A person holding a laptop.

Definitionen av Noll förtroende

Istället för att anta att allt bakom företagets brandvägg är säkert, utgår modellen med Noll förtroende från att intrång ägt rum och verifierar varje begäran som om den kom från ett öppet nätverk. Oavsett var begäran kommer från, och vilka resurser som anropas, lär Noll förtroende ut ”lita aldrig på något, verifiera alltid”. Varje åtkomstbegäran är helt autentiserad, auktoriserad och krypterad innan åtkomst medges. Principer för mikrosegmentering och minst privilegierad åtkomst används för att minimera lateral rörelse. Innehållsrika smarta funktioner och analyser används till att identifiera avvikelser och sätta in motåtgärder i realtid.

Försvarsområden för Noll förtroende

Demos och insikter från experter

Avsnitt 1: Grunderna i Noll förtroende

I det första avsnittet i Microsoft Mechanics serie Zero Trust Essentials med Jeremy Chapman får du lära dig mer om Noll förtroende, de sex försvarsområdena och hur Microsofts produkter kan hjälpa dig.

Jeremy Chapman, Director at Microsoft 365.

I det första avsnittet i Microsoft Mechanics serie Zero Trust Essentials med Jeremy Chapman får du lära dig mer om Noll förtroende, de sex försvarsområdena och hur Microsofts produkter kan hjälpa dig.

Ett förenklat diagram över säkerhetsmodellen Noll förtroende med en tillämpningsmotor för säkerhetsprinciper som utvärderar principer i realtid. Motorn tillhandahåller skydd genom att analysera signaler och tillämpa policy- och hotinformation. Den ser till att identiteter verifieras och autentiseras samt att enheter skyddas innan den ger åtkomst till data, appar, infrastruktur och nätverk. Dessutom används en kontinuerlig och omfattande insyn, analyser och automatisering.

Upptäck hur de här kunderna använder Noll förtroende i praktiken

Vodafone.
The Little Potato Company.
Johnson Controls.
eToro.
Brunswick.
Walsh.

”Sedan vi implementerade en Noll förtroende-strategi med Microsoft 365-teknik kan våra medarbetare utföra sitt arbete var som helst i världen samtidigt som vi har full kontroll över viktiga säkerhetsaspekter.”

– Igor Tsyganskiy, Chief Technology Officer, Bridgewater

Igor Tsyganskiy, Chief Technology Officer, Bridgewater.
Igor Tsyganskiy, Chief Technology Officer, Bridgewater.

Fler resurser

Bloggar om säkerhetsmodellen Noll förtroende

Få mer information om de senaste trenderna inom Noll förtroende för cybersäkerhet från Microsoft.

CISO-bloggserien

Ta del av framgångsrika säkerhetsstrategier och värdefulla erfarenheter från CISO och våra främsta experter.

Amerikansk presidentorder

Utforska resurser för federala myndigheter för att förbättra nationell cybersäkerhet via molnimplementering och Noll förtroende.

Säkerhetspartner

Lösningsleverantörer och oberoende programvaruleverantörer kan hjälpa dig att förverkliga Noll förtroende.

Noll förtroende-lösningar

Mer information om Microsoft-lösningar som stödjer Noll förtroende.