Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Microsoft Defender XDR

Stärk säkerheten med enhetlig synlighet, undersökning och åtgärder i hela cyberattackkedjan med en branschledande lösning för utökad identifiering och åtgärd (XDR).

En person som ler och använder en bärbar dator.

Förbättra SecOps-effektiviteten med XDR

Få synlighet på incidentnivå i hela cyberattackkedjan med Microsoft Defender XDR (tidigare Microsoft 365 Defender). Ta ditt SOC-team till nästa nivå med automatiskt avbrott av avancerade cyberattacker och snabbare åtgärder för alla slutpunkter, identiteter, e-postmeddelanden, samarbetsverktyg, SaaS-program (programvara som en tjänst), molnarbetsbelastningar och data.

Slutpunkter

Upptäck och skydda slutpunkts- och nätverksenheter i ditt företag med flera plattformar.

Identiteter

Hantera och skydda hybrididentiteter och förenkla åtkomsten för medarbetare, partner och kunder.

Molnappar

Få insyn, kontrollera data och upptäck cyberhot i molntjänster och molnappar.

Verktyg för e-post och samarbete

Skydda dina verktyg för e-post och samarbete mot avancerade cyberhot som nätfiske och e-postintrång.

Viktiga funktioner i Microsoft Defender XDR

Få enhetlig säkerhet med XDR.

En incidentkö i Microsoft Defender XDR med incident

Avbryt automatiskt avancerade cyberattacker i maskinhastighet

Använd AI för att stoppa lateral rörelse av avancerade cyberattacker, till exempel utpressningstrojaner, för att tidigt begränsa cyberattackens förlopp och ge SOC-teamet fullständig kontroll för att undersöka och åtgärda cyberhot

Ett Microsoft 365 Säkerhet-fönster som visar en incidentöversikt.

Möjliggör snabba åtgärder vid XDR-prioriterade incidenter

Åtgärda cyberhot snabbt utan att behöva gå igenom slumpmässig information. Få en fullständig överblick av cyberattackkedjan och prioriterad undersökning och åtgärder på incidentnivå.

Förbättra SOC-produktiviteten med Security Copilot

Åtgärda cyberhot i maskinhastighet och skala med guidade svarsåtgärder, gör det möjligt för vilken analytiker som helst att skapa komplexa frågor på naturligt språk och bakåtkompilera och förstå kontradiktoriska skript på några sekunder. Security Copilot är nu inbäddat i Microsoft Defender XDR för kunder med tidig åtkomst.

Återställ automatiskt tillgångar som påverkats

Minska din arbetsbelastning med automatisk självåterställning av enkla uppgifter, till exempel rensning av enheter. Skapa en egen automatiserat åtgärd vid återkommande aviseringar i din miljö med anpassad identifiering i kombination med KQL-frågor (Kusto-frågespråk).

En incidentkö i Microsoft 365 Säkerhet med en lista över incidenter

Sök proaktivt efter cyberhot

Sök efter cyberhot i alla arbetsbelastningar och upptäck potentiella blinda fläckar i miljö med hjälp av en stegvis guide. Skapa anpassade frågor för att hitta information i alla XDR-data.

Hantera effektivt miljöer med flera klientorganisationer

Stöd för flera klientorganisationer i Microsoft Defender XDR effektiviserar incidenthantering och jakt på cyberhot i flera klientorganisationer med en samlad vy över incidenter, enhetsinventering, sårbarhetshantering och avancerad jakt.

Tillbaka till flikar

Läs mer i Security Copilot i Microsoft Defender XDR

Se hur Security Copilot kan hjälpa dig att undersöka och utföra komplexa uppgifter som jakt på cyberhot, bakåtkompilering av skadlig kod och incidentrapportering.

Microsoft 365 E5-, A5-, F5- och G5-kunder får rabatt på Microsoft Sentinel

Enhetlig plattform för säkerhetsåtgärder

Försvara din digitala egendom med den enda säkerhetsplattformen(SecOps) som erbjuder fullständiga funktioner för utökad identifiering och åtgärder (XDR) och säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

Animering av startsidan för Microsoft Defender-instrumentpanelen

Enhetlig portal

Upptäck och avbryt cyberhot i nära realtid och effektivisera undersökning och åtgärder.

Tillbaka till flikar
En person som håller i en surfplatta som visar e-boken Three Reasons to Shift to Integrated Threat Protection

Three Reasons to Shift to Integrated Threat Protection (Tre anledningar att byta till integrerat skydd mot hot)

Se hur du kan göra ditt säkerhetscenter mer proaktivt, effektivt och kostnadseffektivt med integrerad SIEM och XDR.

Självutvärderingsverktyg för säkerhetsfunktioners mognad

Ta reda på om ditt säkerhetsåtgärdscenter är väl förberett för att identifiera, hantera och återhämta sig från cyberhot.

En person som använder en surfplatta och en penna.

Branscherkännande

Microsoft Security är en erkänd branschledare.

Forrester-logotyp.

Forrester XDR Wave

Microsoft Defender har utsetts till ledare i Forrester New Wave™: Leverantörer av utökad identifiering och åtgärd (XDR), kv4 2021.1,2

MITRE Att&ck-logotyp.

Ledare inom MITRE ATT&CK

Microsoft Defender XDR (tidigare Microsoft 365 Defender) uppvisar en skyddstäckning på 100 procent i 2023 års MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations.3

Så tycker våra kunder

G&J Pepsi
”Att ha en stark säkerhetsstatus fokuserad på att skydda fysiska säkerhetssystem och säkerheten för enheter, identiteter och data är viktigt för företagets stabilitet och utgör en viktig del i ett framgångsrikt försvar mot cyberattacker.” 

– Eric McKinney, Enterprise Infrastructure Director på G&J Pepsi-Cola Bottlers

The Total Economic Impact™ för Microsoft Defender XDR (tidigare Microsoft 365 Defender)

En studie från 2022 visade på en avkastning på 242 procent över tre år och ett nettonuvärde på 17 miljoner USD med Microsoft 365 Defender.4

Fyra personer som sitter i möte i ett konferensrum.

Relaterade produkter

Använd förstklassiga säkerhetsprodukter från Microsoft för att förhindra och upptäcka angrepp på dina Microsoft 365-arbetsbelastningar.

Dokumentation och utbildning för Microsoft Defender XDR

Översikt

Microsoft Defender XDR – infografik

Få en översikt över hur XDR bidrar till att förhindra cyberattacker och koordinerar åtgärder för alla tillgångar.

Licensiering

Förstå dina abonnemangsalternativ

Få en översikt över alla abonnemang med Microsoft Defender XDR-funktioner. 

Blogg

Microsoft Defender XDR-blogg

Få metodtips, uppdateringar och kontakt med produktteamen i teknikcommunityn för Microsoft Defender XDR.

Pilottesta

Utvärdera och pilottesta Microsoft Defender XDR

Använd teknisk vägledning för att komma igång och gör ett pilottest av Microsoft Defender XDR.

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

Vanliga frågor och svar

 • Microsoft Defender XDR (tidigare Microsoft 365 Defender) är en branschledande XDR-plattform. Den ger en enhetlig upplevelse för undersökning och åtgärder och ett inbyggt skydd för slutpunkter, IoT-enheter, hybrididentiteter, verktyg för e-post och samarbete och molnprogram med centraliserad vy, kraftfulla analyser och automatiskt avbrott av cyberattacker.

  Få en bredare uppsättning skydd med Microsoft Defender XDR, inklusive e-postsäkerhet och identitets- och åtkomsthantering som viktiga förebyggande lösningar. Dra nytta av funktioner för automatisk återställning för vanliga problem och skala ditt SOC-team (säkerhetscenter) med XDR-automatiska avbrott som ger ett effektivare skydd mot avancerade cyberattacker och samtidigt skyddar affärskontinuiteten.

 • Microsoft Defender XDR är en XDR-plattform som ger säkerhet för slutpunkter på olika plattformar, hybrididentiteter, e-postmeddelanden, samarbetsverktyg och molnappar. Tack vare synlighet på incidentnivå i hela cyberattackkedjan, automatiskt avbrott av cyberattacker och enhetlig säkerhet och åtkomsthantering kan du snabbare åtgärda sofistikerade cyberattacker. Microsoft Sentinel kompletterar de här funktionerna med SIEM och säkerhetsorkestrering, automatisering och svar (SOAR) för inmatning av loggar från hela din digitala egendom, vilket ger ytterligare automatisering, svar och spårning av cyberhot i olika system.

 • Microsoft Defender XDR är en enhetlig portal som omfattar olika säkerhetslösningar. Du får åtkomst till Microsoft Defender XDR-portalen och XDR-funktioner med någon av följande licenser:

  • Microsoft 365 E5 eller A5
  • Microsoft 365 E3
  • Microsoft 365 E3 med tillägget Microsoft Enterprise Mobility + Security E5
  • Microsoft 365 A3 med tillägget Microsoft 365 A5 Säkerhet
  • Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 eller A5
  • Microsoft Defender för Endpoint (abonnemang 1 och 2)
  • Microsoft Defender for Identity
  • Microsoft Defender for Cloud Apps
  • Microsoft Defender för Office 365 (abonnemang 1 och 2)
  • Microsoft Defender – hantering av säkerhetsrisker
    

  Mer information finns i avsnittet om Microsoft 365 Enterprise-tjänstplanerna.

 • [1] Forrester, Forrester New Wave, Forrester Wave och The Total Economic Impact är varumärken som tillhör Forrester Research, Inc.
 • [2] The Forrester New Wave™: Leverantörer av utökad identifiering och åtgärd (XDR), kv4 2021, Allie Mellen, oktober 2021.
 • [3] MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations: Enterprise, Wizard Spider + Sandworm Enterprise Evaluation 2023, The MITRE Corporation och MITRE Engenuity.
 • [4] The Total Economic Impact™ of Microsoft Defender XDR (tidigare Microsoft 365 Defender) är en beställd studie som gjordes av Forrester Consulting i april 2022.

Följ Microsoft