Microsoft Purview Information Protection

Ta reda på vilka data som är känsliga och affärskritiska. Hantera och skydda sedan denna data i din miljö.

A person looking over a coworker's shoulder at their computer.

Skydda data överallt

Inbyggda funktioner

Upplev inbyggd etikettering och säkerhet i Microsoft 365-applikationer och tjänster, samt i andra Microsoft-tjänster.

Intelligenta klassificerare

Få rätt klassificering med maskininlärningsbaserade klassificerare som kan tränas och exakt datamatchning.

Enhetlig administratörskonsol

Konfigurera och hantera principer samt se analyser lokalt, i Microsoft 365-applikationer, tjänster och Windows-enheter på en enda plats.

Utökningsbar plattform

Utöka en enhetlig säkerhetsupplevelse för populära appar och tjänster som inte kommer från Microsoft med en SDK.

Det är mycket viktigt att skydda sina data

>80 %

av företagens data är ”mörk” – vilket innebär att den inte är klassificerad, skyddad eller hanterad.1

128

Antal länder (av 194) med en lagstiftning som skyddar data.2

Nyckelfunktioner i Microsoft Purview Information Protection

Data classification overview in Microsoft 365 compliance.

Dataidentifiering

Genomsök vilande data och data som används för klassificering lokalt, i SharePoint, OneDrive, Exchange, Microsoft Teams, slutpunkter och molnappar som inte kommer från Microsoft.

An overview of data classification contracts in Microsoft 365 compliance.

Dataklassificering

Använd etiketter till att identifiera känslig information eller tillverkarspecifika data med inbyggda klassificerare som kan tränas.

The activity explorer in Microsoft 365 compliance.

Aktivitetsutforskaren

Få en bättre förståelse för användaraktiviteter som är relaterade till dina känsliga data och hur den datan används.

Content explorer displaying a list of PO contract documents in Microsoft 365 compliance.

Innehållsutforskaren

Ta en närmare titt på dokument som innehåller känsliga data och få det sammanhang som du behöver för att kunna skapa dataskyddsprinciper.

Data classification overview in Microsoft 365 compliance.

Dataidentifiering

Genomsök vilande data och data som används för klassificering lokalt, i SharePoint, OneDrive, Exchange, Microsoft Teams, slutpunkter och molnappar som inte kommer från Microsoft.

An overview of data classification contracts in Microsoft 365 compliance.

Dataklassificering

Använd etiketter till att identifiera känslig information eller tillverkarspecifika data med inbyggda klassificerare som kan tränas.

The activity explorer in Microsoft 365 compliance.

Aktivitetsutforskaren

Få en bättre förståelse för användaraktiviteter som är relaterade till dina känsliga data och hur den datan används.

Content explorer displaying a list of PO contract documents in Microsoft 365 compliance.

Innehållsutforskaren

Ta en närmare titt på dokument som innehåller känsliga data och få det sammanhang som du behöver för att kunna skapa dataskyddsprinciper.

Så här tycker våra kunder

Fortuna Düsseldorf 1895

Fortuna Düsseldorf 1895

The Forrester Wave™: Plattformar för säkerhet med ostrukturerade data

Microsoft Security har utnämnts till ledare i Forrester Wave™: Plattformar för säkerhet med ostrukturerade data, kv2 2021.3

Three people in a meeting where two are looking at a tablet and the other is writing on a whiteboard.

Fler resurser

Uppnå datasäkerhet och efterlevnad

Läs faktabladet och forskningen tillsammans med ISACA för att se hur din information bör skyddas.

Blogg om Information Protection

Läs i de senaste bloggarna om funktionsuppdateringar och nya funktioner i Information Protection.

Information Protection-sessioner

Se de senaste sessionerna från Microsofts experter om Information Protection för att få mer information om produkten.

Kom igång med Microsoft Security

1. IBM. Framtiden för kognitiv databehandling. November 2015.
2. Webbsida på UNCTAD:s webbplats om dataskydd och sekretesslagstiftning globalt.
3. The Forrester Wave™: Plattformar för säkerhet med ostrukturerade data, kv2 2021 Heidi Shay, maj 2021.