A meeting with 7 people in a conference room with a large screen on the back wall displaying notes in Teams.

Microsoft 365 E5 Compliance

Intelligenta lösningar för efterlevnad och riskhantering från Microsoft 365 hjälper din organisation att bedöma efterlevnadsriskerna, styra och skydda känsliga data samt uppfylla regelkrav. 

• Skydda och styr dina känsliga data oavsett var de finns – på alla appar, slutpunkter och moln. 
• Upptäck och vidta åtgärder mot kritiska interna risker och brott mot uppföranderegler.
• Undersök snabbt och besvara alla juridiska krav med relevanta data.
• Adressera föreskrifter och utvärdera efterlevnad med hjälp av riskpoäng.

* Kunder med licenser för Enterprise Mobility + Security E3, Office E3 eller Microsoft 365 E3 har möjlighet att köpa programsviten Microsoft 365 E5 Compliance. Funktioner som ingår i Microsoft 365 E5 Compliance omfattas även av Microsoft 365 E5-licensen.

Prata med en expert

Om du vill prata med en försäljningsexpert ringer du 020 1605845.updated per 63834 Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

104,80 kr användare/månad
(årsprenumeration, förnyas automatiskt)
Pris exklusive moms.
Eller
Översikt Vanliga frågor och svar

Intelligenta lösningar för efterlevnad och riskhantering

Microsoft 365-efterlevnadslösningar hjälper din organisation att skydda data, följa regler och standarder samt minska interna risker.
 • Dataförlustskydd

  Identifiera, övervaka och skydda känslig information som lagras på olika Office 365-platser automatiskt.

 • Känsliga informationstyper

  Identifiera och skydda känsliga data, inklusive kreditkort, bankkonto och passnummer.

 • Händelsedriven kvarhållning

  Använd etiketter för att bevara innehåll baserat på när en specifik typ av händelse inträffar.

 • Avancerad meddelandekryptering

  Skicka och ta emot krypterad e-post till/från personer inom och utanför din organisation.

 • Kommunikationsefterlevnad

  Minimera kommunikationsrisker genom att identifiera, upptäcka och utföra åtgärder på olämpliga meddelanden i din organisation.

 • Customer Lockbox

  Behåll kontrollen över ditt innehåll med uttrycklig åtkomstauktorisering för tjänståtgärder.

 • Avancerad granskning

  Få insyn med nya granskningsfunktioner som hjälper dig med rättsliga utredningar och efterlevnadsundersökningar.

 • Microsoft 365 Efterlevnadscenter

  Övervaka den övergripande efterlevnadsstatusen, granska rekommenderade åtgärder och konfigurera inställningar för att uppfylla komplexa efterlevnadskrav.

 • Hantering av arkivhandlingar

  Hantera regleringar, juridiska samt företagskritiska handlingar för din organisation.

 • Efterlevnadshantering med Microsoft

  Förenklar efterlevnad och hjälper till att minska risker genom att översätta komplexa regleringskrav till specifika kontroller, och erbjuder mätbara mått av efterlevnad med hjälp av efterlevnadspoäng.

 • Kundnyckel

  Möt kraven på efterlevnad genom att utöva kontroll över din organisations krypteringsnycklar.

 • Hantering av interna risker

  Upptäck, undersök och vidta åtgärder mot riskabla åtgärder i din organisation.

 • Informationsbarriärer

  Begränsa kommunikation mellan specifika användargrupper i din organisation för att skydda intern information.

 • Privileged Access Management

  Skydda din organisation från intrång med hjälp av detaljerad åtkomstkontroll för privilegierade administratörsåtgärder.

 • Avancerad eDiscovery

  Hantera arbetsflödet för interna och externa undersökningar från början till slut.

Omvandla ditt företag

Microsoft 365

Ta ditt företag till en ny nivå med Microsoft 365 som är ledande inom molnbaserad produktivitet.