A meeting with 7 people in a conference room with a large screen on the back wall displaying notes in Teams.

Microsoft 365 E5 Compliance

Microsoft erbjuder omfattande lösningar för efterlevnads- och datastyrning för att hjälpa din organisation att hantera risker, skydda och styra känsliga data samt följa regelkrav.

 • Skydda känsliga data i molnet, i appar och vid slutpunkter.
 • Identifiera och åtgärda allvarliga risker inom organisationen.
 • Undersök och besvara juridiska krav med relevanta data.
 • Utvärdera efterlevnad och besvara regelkrav.

* Kunder med licenser för Enterprise Mobility + Security E3, Office E3 eller Microsoft 365 E3 har möjlighet att köpa eller prova programsviten Microsoft 365 E5 Compliance. Funktioner som ingår i Microsoft 365 E5 Compliance omfattas även av Microsoft 365 E5-licensen.

Prata med en expert

Om du vill prata med en försäljningsexpert ringer du 020 1605845.updated per 63834 Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

104,80 kr användare/månad
(årsprenumeration, förnyas automatiskt)
Pris exklusive moms.
Eller
Översikt Vanliga frågor och svar

Intelligenta lösningar för efterlevnad och riskhantering

Microsoft erbjuder omfattande lösningar för efterlevnads- och datastyrning för att hjälpa din organisation att hantera risker, skydda och styra känsliga data samt följa regelkrav.

 

 • Dataförlustskydd i Microsoft Purview

  Identifiera, övervaka och skydda känslig information som lagras på olika Office 365-platser automatiskt.

 • Microsoft Purview Information Protection

  Identifiera och skydda känsliga data, inklusive kreditkort, bankkonto och passnummer.

 • Livscykelhantering av data i Microsoft Purview

  Klassificera och styr data i stor skala med etiketter för att bevara innehåll baserat på när en specifik typ av händelse inträffar.

 • Meddelandekryptering i Microsoft Purview

  Skicka och ta emot krypterad e-post till/från personer inom och utanför din organisation.

 • Kommunikationsefterlevnad i Microsoft Purview

  Minimera kommunikationsrisker genom att identifiera, upptäcka och utföra åtgärder på olämpliga meddelanden i din organisation.

 • Microsoft Purview Customer Lockbox

  Behåll kontrollen över ditt innehåll med uttrycklig åtkomstauktorisering för tjänståtgärder.

 • Microsoft Purview Granskning

  Få insyn med nya granskningsfunktioner som hjälper dig med rättsliga utredningar och efterlevnadsundersökningar.

 • Efterlevnadsportalen i Microsoft Purview

  Övervaka den övergripande riskstatusen, granska rekommenderade åtgärder och konfigurera inställningar för att uppfylla komplexa efterlevnadskrav.

 • Efterlevnadshanteraren i Microsoft Purview

  Förenklar efterlevnad och hjälper till att minska risker genom att översätta komplexa regleringskrav till specifika kontroller, och erbjuder mätbara mått av efterlevnad med hjälp av efterlevnadspoäng.

 • Kundnyckel i Microsoft Purview

  Möt kraven på efterlevnad genom att utöva kontroll över din organisations krypteringsnycklar.

 • Hantering av interna risker i Microsoft Purview

  Upptäck, undersök och vidta åtgärder mot riskabla åtgärder i din organisation.

 • Informationsbarriärer i Microsoft Purview

  Begränsa kommunikation mellan specifika användargrupper i din organisation för att skydda intern information.

 • Hantering av privilegierad åtkomst i Microsoft Purview

  Skydda din organisation från intrång med hjälp av detaljerad åtkomstkontroll för privilegierade administratörsåtgärder.

 • Microsoft Purview eDiscovery

  Hantera arbetsflödet för interna och externa undersökningar från början till slut.

En holistisk strategi för dataskydd

En holistisk strategi för dataskydd kan ge bättre resultat i hela organisationen. Mer information om tre steg som hjälper dig att föra organisationen närmare.