Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Microsoft Defender för Office 365

Skydda din e-post och Microsoft Teams med avancerat skydd mot nätfiske, komprometterad e-post för företag, utpressningstrojaner och andra cyberhot.

Foto av en person i ett delat kontorsrum som arbetar vid ett skrivbord med två stora bildskärmar som visar information

En AI-baserad plattform. Snabbare cyberförsvar.

Ta dig an cyberhot på några minuter. Skydda varje lager i din miljö med en enhetlig plattform för säkerhetsåtgärder inbäddad med Microsoft Security Copilot.

Integrerat skydd mot cyberhot för e-post och samarbetsverktyg

Öka e-postsäkerheten utan att kompromissa

Skydda din organisation mot avancerade cyberattacker, till exempel BEC, med inbyggd e-postsäkerhet som automatiskt stoppar cyberattackförlopp och ökar SecOps-produktiviteten.

Få heltäckande säkerhet för samarbetsverktyg

Skydda dig mot nya nätfiskeattacker som riktar sig mot samarbetsverktyg genom att skydda din Microsoft Teams-miljö med en enhetlig identifierings- och svarsupplevelse.

Förbättra säkerheten med branschledande AI och automatisering

Få oöverträffad noggrannhet med AI-driven identifiering. Få en bättre förståelse för organisationens cyberhot och sårbarheter med avancerad analys och automatiserade arbetsflöden.

Skydda mot avancerade cyberattacker med XDR

Svara på sofistikerade cyberattacker med hjälp av e-post- och samarbetssignaler som en del av din identifiering och ditt svar i Microsoft Defender XDR. Använd incidentbaserade identifieringar för att jaga i hela cyberattackkedjan.

Funktioner

Skärmbild av en administrationsportal med flera konfigurerbara policyer rörande skydd mot hot

Förebyggande

Förhindra en stor mängd riktade, volymbaserade cyberattacker, däribland e-postintrång, nätfiske, utpressningstrojaner och avancerad skadlig kod, med kraftfulla filtreringsmöjligheter.

Skärmbild av en rapport i skyddsportalen om en nätfiskekampanj

Identifiering

Automatisk identifiering av skadlig kod och misstänkt innehåll, till exempel länkar och filer i e-posten och Microsoft Teams, med branschledande AI-funktioner.

Skärmbild av en rapport i skyddsportalen om skadlig kod som identifierats av tjänsten i kronologisk ordning.

Undersökning och jakt

Identifiera och reagera på cyberattacker med en enhetlig undersökningsupplevelse, fullständig synlighet för cyberattackkedjan och avancerade jaktfunktioner för att identifiera och prioritera cyberhot.

Närbild av en bärbar dator som visar en undersökningsgraf med information om farliga URL:er i e-posten.

Svar och åtgärder

Svara och åtgärda incidenter med inbyggd automatisering för återställning efter skador och anpassade konfigurationer som gör det möjligt för säkerhetsteam att skala upp och bli mer effektiva.

Skärmbild av en rapport med resultaten från en simulerad nätfiskekampanj som körs inom en organisation.

Medvetenhet och utbildning

Kör cyberattacksimuleringar och träna dina användare med datadrivna insikter om de vanligaste cyberattackerna och kunskapsluckorna som är specifika för din organisation.

Närbild av en rapport i skyddsportalen om befintliga policykonfigurationer jämfört med rekommenderade konfigurationer.

Säkerhetsstatus

Använd rekommenderade mallar och konfigurationsinsikter för skydda din organisation, och förbli skyddad.

Tillbaka till flikar

Enhetlig plattform för säkerhetsåtgärder

Försvara din digitala egendom med den enda säkerhetsplattformen(SecOps) som erbjuder fullständiga funktioner för utökad identifiering och åtgärder (XDR) och säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

Animering av startsidan för Microsoft Defender-instrumentpanelen

Enhetlig portal

Upptäck och avbryt cyberhot i nära realtid och effektivisera undersökning och åtgärder.

Tillbaka till flikar

En holistisk vy över cyberhotskydd

Defender för Office 365 stöder organisationer under hela livscykeln för en cyberattack.

An infographic of a secure enterprise

Branscherkännande

Microsoft Security är en erkänd branschledare.

Forrester

The Forrester Wave™: E-postsäkerhet för företag

Microsoft Defender för Office 365 har utnämns till ledare i Forrester Wave™:  E-postsäkerhet för företag, kv2 2023.1

SE Labs

SE Labs: Bästa säkerhetstjänsten för e-post

Microsoft Defender för Office 365 har utnämnts till den bästa säkerhetstjänsten för e-post 2023 av SE Labs.

Se hur kunder implementerar Defender för Office 365

St. Luke’s University Health Network

Se varför St Luke’s University Health Network bytte från Proofpoint till Defender för Office 365.

bp

Läs om hur bp ökar motståndskraften mot nätfiskekampanjer med Microsoft Defender för Office 365.

Jämför flexibla köpalternativ

Utforska de omfattande säkerhetsfunktionerna i Defender för Office 365 – abonnemang 1 och Defender för Office 365 – abonnemang 2. Dessa funktioner ingår också i Microsoft 365 E5 Security.

Microsoft Defender för Office 365 (abonnemang 1)

Originally starting from 22,10 kr now starting from 22,10 kr

22,10 kr 22,10 kr

användare/månad

Defender för Office 365 Abonnemang 1 ger skydd mot avancerade cyberattacker i e-post- och samarbetsverktyg i Office 365.

 • Skydd mot avancerade cyberattacker, till exempel nätfiske, skadlig kod, skräppost och komprometterad företags-e-post

 • Skydd utöver e-post (Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive och Office-appar)

 • Internt e-postskydd

 • Detaljerad rapportering

Microsoft Defender för Office 365 (abonnemang 2)

Originally starting from 55,30 kr now starting from 55,30 kr

55,30 kr 55,30 kr

användare/månad

Defender för Office 365 Abonnemang 2 erbjuder allt i abonnemang 1 plus avancerade cyberhot, automatisering, träning av cyberattacksimulering och XDR-funktioner mellan domäner.

 • Skydd mot avancerade cyberattacker, till exempel nätfiske, skadlig kod, skräppost och komprometterad företags-e-post

 • Skydd utöver e-post (Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive och Office-appar)

 • Internt e-postskydd

 • Detaljerad rapportering

 • Avancerad cyberhotjakt

 • Automatiserad undersökning och automatiserat svar

 • Utbildning för cyberattacksimulering

 • Microsoft Defender XDR funktioner, till exempel jakt över domäner och incidentkorrelation

Relaterade produkter

Använd förstklassiga Microsoft-säkerhetsprodukter för att förhindra och identifiera cyberattacker i dina Microsoft 365 arbetsbelastningar.

Två personer i ett mötesrum där den ena personen håller upp en bärbar dator för att visa kollegan informationen på skärmen.

Utbildning för cyberattacksimulering

Distribuera en utbildning i säkerhetsmedvetenhet automatiskt och mät beteendeförändringar.

En person som använder en mobiltelefon och en bärbar dator.

Microsoft Defender för Endpoint

Utforska slutpunktssäkerhet för företag med fler än 300 användare.

En person sitter vid ett skrivbord och använder en bärbar dator som är kopplad till två bildskärmar.

Microsoft Defender for Identity

Hantera och skydda hybrididentiteter och förenkla åtkomsten för medarbetare, partner och kunder.

En person sitter ned och håller en mobiltelefon i ögonnivå med den bärbara datorn på bordet framför sig.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Få synlighet, kontrollera data och identifiera cyberhot i molntjänster och appar.

Mer information om Defender för Office 365

Blogg

Håll dig uppdaterad

Få produktnyheter, konfigurationshjälp, tips och annan information.

Datablad

Skydda verksamheten

Mer information om hur Defender för Office 365 skyddar e-post, data och ditt företag.

Dokumentation

Utforska dokumentationen

Läs den tekniska vägledningen för Defender för Office 365.

Utbildning

Bli expert

Utbilda dig och bli expert på Defender för Office 365, oavsett om du är nybörjare eller har lång erfarenhet.

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

[1] Forrester Wave™: E-postsäkerhet för företag, kv2 2023. Jess Burn. 12 juni 2023.

Följ Microsoft