Microsoft Defender för Office 365

Skydda hela Office 365 mot avancerade hot, som nätfiske och e-postintrång.

Photograph of a person in a shared office space working at a desk with two large monitors displaying information

Integrerat skydd mot hot för hela Office 365

Inbyggt skydd för Office 365

Förbättra produktiviteten, förenkla administrationen och minska den totala kostnaden med inbyggt skydd mot avancerade hot.

Branschledande AI och automatisering

Öka effektiviteten hos SecOps med oöverträffad skalning och verkningsgrad genom kraftfulla automatiserade arbetsflöden.

Omfattande metod

En komplett lösning för samarbete hjälper till att skydda organisationer från angriparens attackfaser (kill chain).

Funktioner

Screenshot of an admin portal containing various threat protection policies for configuration.

Förebyggande

Förhindra en stor mängd riktade, volymbaserade attacker, däribland e-postintrång, nätfiske, utpressningstrojaner och avancerad skadlig kod, med kraftfulla filtreringsmöjligheter.

Screenshot of a report in the protection portal showing a phishing campaign

Identifiering

Identifiera skadligt och misstänkt innehåll som länkar och filer i Office 365 med branschledande AI.

Screenshot of a report in the protection portal showing malware threats detected by the service, organized chronologically.

Undersökning och jakt

Spåra attacker i Office 365 med avancerade jaktfunktioner som hjälper till att identifiera, prioritera och undersöka hot.

Close-up photograph of a laptop displaying an investigation graph with information about weaponized URLs in email.

Svar och åtgärder

Stärk din säkerhetsavdelnings effektivitet genom omfattande incidentsvar och automatiseringsfunktioner.

Screenshot of a report showing results from a phishing simulation campaign run in an organization.

Medvetenhet och utbildning

Omfattande simulerings- och utbildningsfunktioner tillsammans med integrerade upplevelser i klientappar skapar medvetenhet hos användare.

 

Mer information

Close-up photograph of a report in the protection portal showing existing policy configurations compared with recommended configurations.

Säkerhetsstatus

Använd rekommenderade mallar och konfigurationsinsikter för skydda din organisation, och förbli skyddad.

Screenshot of an admin portal containing various threat protection policies for configuration.

Förebyggande

Förhindra en stor mängd riktade, volymbaserade attacker, däribland e-postintrång, nätfiske, utpressningstrojaner och avancerad skadlig kod, med kraftfulla filtreringsmöjligheter.

Screenshot of a report in the protection portal showing a phishing campaign

Identifiering

Identifiera skadligt och misstänkt innehåll som länkar och filer i Office 365 med branschledande AI.

Screenshot of a report in the protection portal showing malware threats detected by the service, organized chronologically.

Undersökning och jakt

Spåra attacker i Office 365 med avancerade jaktfunktioner som hjälper till att identifiera, prioritera och undersöka hot.

Close-up photograph of a laptop displaying an investigation graph with information about weaponized URLs in email.

Svar och åtgärder

Stärk din säkerhetsavdelnings effektivitet genom omfattande incidentsvar och automatiseringsfunktioner.

Screenshot of a report showing results from a phishing simulation campaign run in an organization.

Medvetenhet och utbildning

Omfattande simulerings- och utbildningsfunktioner tillsammans med integrerade upplevelser i klientappar skapar medvetenhet hos användare.

 

Mer information

Close-up photograph of a report in the protection portal showing existing policy configurations compared with recommended configurations.

Säkerhetsstatus

Använd rekommenderade mallar och konfigurationsinsikter för skydda din organisation, och förbli skyddad.

Integrerat hotskydd med SIEM och XDR

Microsoft underlättar arbetet för organisationens försvarare genom att se till att rätt personer får rätt verktyg och information. Kombinera säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) och utökad identifiering och åtgärd (XDR) för att öka effektiviteten samtidigt som du skyddar din digitala egendom.

 

Mer information om skydd mot hot

Microsoft 365 Defender
 

Använd inbyggda XDR-funktioner för att förhindra och upptäcka angrepp på dina Microsoft 365-arbetsbelastningar.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Microsoft 365 Defender
 

Använd inbyggda XDR-funktioner för att förhindra och upptäcka angrepp på dina Microsoft 365-arbetsbelastningar.

En holistisk syn på skydd mot hot

Defender för Office 365 stödjer organisationen under attackens hela livscykel.

Branscherkännande

Microsoft Defender för Office 365 har utnämnts till ledare i The Forrester Wave™: E-postsäkerhet för företag, KV2 2021.

Se hur kunder implementerar Defender för Office 365

St. Luke’s University Health Network.

St. Luke’s University Health Network

Se varför St Luke’s University Health Network bytte från Proofpoint till Defender för Office 365.

UiPath.

UiPath

Läs om varför UiPath förlitar sig på Defender för Office 365 för dess enkelhet och kriminaltekniska värde.

Jämför flexibla köpalternativ

Utforska de omfattande säkerhetsfunktionerna i Defender för Office 365 – abonnemang 1 och Defender för Office 365 – abonnemang 2. Dessa funktioner ingår också i Microsoft 365 E5 Security.

Microsoft Defender för Office 365 – abonnemang 1

Microsoft Defender för Office 365 (abonnemang 1) 17,50 kr

användare/månad

Defender för Office 365 – abonnemang 1 erbjuder skydd mot avancerade attacker mot e-post och samarbetsverktyg i Office 365.
Pris exklusive moms.
 • Skydd mot avancerade attacker, som nätfiske, skadlig programvara, skräppost och e-postintrång
 • Skydd utöver e-post (Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive och Office-appar)
 • Internt e-postskydd
 • Detaljerad rapportering

Microsoft Defender för Office 365 – abonnemang 2

Microsoft Defender för Office 365 (abonnemang 2) 43,70 kr

användare/månad

Defender för Office 365 – abonnemang 2 erbjuder allt som ingår i abonnemang 1 plus jakt på avancerade hot, utbildning i attacksimulering och XDR-funktioner över flera domäner.
Pris exklusive moms.
 • Skydd mot avancerade attacker, som nätfiske, skadlig programvara, skräppost och e-postintrång
 • Skydd utöver e-post (Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive och Office-appar)
 • Internt e-postskydd
 • Detaljerad rapportering
 • Jakt på avancerade hot
 • Automatiserad undersökning och automatiserat svar
 • Utbildning med attacksimulering
 • XDR-funktioner i Microsoft 365 Defender, till exempel jakt över flera domäner och incidentkorrelation

Relaterade produkter

Använd förstklassiga säkerhetsprodukter från Microsoft för att förhindra och upptäcka angrepp på dina Microsoft 365-arbetsbelastningar.

Mer om Defender för Office 365

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

Microsoft Defender för Office 365 hjälper organisationer att skydda sig med omfattande funktioner för förebyggande skydd, identifiering, undersökning och jakt, svar och åtgärder, medvetenhet och utbildning, samt säkerhetsstatus.