Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Huvudfunktioner i Microsoft Intune

Få molnbaserad enhetlig slutpunktshantering för din organisation. Intune huvudfunktioner ingår i Microsoft Intune Plan 1.

En person som sitter vid sitt skrivbord pratar i telefon och håller i en boll av gummisnoddar.

Tre nya produkter ingår nu i Microsoft Intune Suite

Microsoft Intune Advanced Analytics, Microsoft Intune Enterprise Application Management och Microsoft Cloud PKI är allmänt tillgängliga och ingår alla
i Intune Suite.

Visa, hantera och skydda alla slutpunkter från samma plats

Hantera och skydda slutpunkter för en bättre hybridarbetsupplevelse och minskade ägarkostnader.

Förenkla slutpunktshanteringen

Minska kostnaderna och komplexiteten genom att hantera alla enheter från ett enhetligt verktyg som redan finns inbyggt i Microsoft 365. Få full synlighet i hälsa, efterlevnad och säkerhetsstatus för dina molnanslutna slutpunkter samt dem i molnet.

Skydda hybridarbetsstyrkan

Stärk din säkerhetsarkitektur som använder modellen Nolltillit med en hanteringslösning som ökar motståndskraften och centraliserar slutpunktssäkerhet och identitetsbaserad enhetsefterlevnad. Skydda data på företagets liksom privata enheter.

Tillhandahålla bättre användarupplevelser

Ge IT-avdelningen möjlighet att leverera bästa möjliga slutpunktsupplevelse genom beröringsfri distribution, flexibel och icke-invasiv hantering av mobilprogram samt proaktiva rekommendationer baserat på Microsoft Cloud-data.

Utforska hur Microsoft Intune gör det möjligt för IT-avdelningen att konfigurera och skydda slutpunkter för att ge bättre hybridarbetsupplevelser.

Funktioner i Microsoft Intune

En lista över alla enheter som är kopplade till ett konto i administrationscenter i Microsoft Endpoint Manager.

Plattformsoberoende slutpunktshantering

Hantera molnanslutna, mobila, virtuella och skrivbordsenheter på plattformat med operativsystem som Windows, Mac, iOS, Android och Linux.

Översikten över slutpunktssäkerhet i administrationscentret i Microsoft Endpoint Manager.

Inbyggd slutpunktssäkerhet

Minska risken för slutpunktssårbarheter genom automatiserad cyberhotidentifiering och åtgärdande.

Status för appskydd i administrationscenter i Microsoft Intune visar tilldelade användare och procentandelen med/utan licens.

Hantering av mobilprogram

Skydda data utan krav på registrering av mobila enheter samtidigt som medarbetare får flexibla och icke-invasiva upplevelser.

Slutpunktsanalys i administrationscenter i Microsoft Intune visar detaljerad information om poäng för var en användare arbetat.

Slutpunktsanalys

Förbättra dagliga användarupplevelser med hälsopoäng för appar och enheter. Begränsa kapacitetssänkningar som påverkar produktiviteten genom datadrivna rekommendationer.

Specialiserade och delade enheter för medarbetare i frontlinjen

Stöd de olika tekniker medarbetarna i frontlinjen behöver genom funktioner för delade enheter, underhållsperioder och hantering av specialiserade enheter.

Tillbaka till flikar

Öka säkerheten och effektiviteten genom att lägga till Microsoft Intune Suite i din Microsoft Intune Plan 1-licens

Alla produkter som ingår i Microsoft Intune Suite fungerar sömlöst med Microsoft 365- och Microsoft Security-produkter.

  • Microsoft Intune Suite innehåller Microsoft Intune fjärrassistans, Microsoft Intune hantering av slutpunktsprivilegier, Microsoft Intune Advanced Analytics, Microsoft Intune Enterprise Application Management, Microsoft Cloud PKI och Microsoft Intune abonnemang 2.

  • Microsoft Intune abonnemang 1 krävs för Intune Suite och ingår i prenumerationer på Microsoft 365 E3, E5, F1 och F3; Enterprise Mobility + Security E3 och E5; och Business Premium-abonnemang, inklusive versioner av dessa sviter som inte innehåller Microsoft Teams.

Branschforskning och erkännande

Forrester-logotyp

Ledare inom enhetlig slutpunktshantering

Microsoft har utsetts till ledare i Forrester Wave™-rapporten om enhetlig slutpunktshantering, kv4 2023.1

Forrester-logotyp

Total Economic Impact™-studie om Microsoft Intune Suite

Läs om hur Intune Suite kan hjälpa organisationer att spara pengar, förbättra produktiviteten och minska säkerhetsriskerna.2

Omdia-logotyp

Ledare inom digital arbetsplatshantering

Omdia har utsett Microsoft till ledare i Omdia Universe-rapporten om plattformar för digital arbetsplatshantering och enhetlig slutpunktshantering, 2024.3

Se vad kunderna tycker

Utforska Microsoft Intune-produkter och deras funktioner

Maximera produktiviteten och förenkla administration utan att äventyra slutpunktshanteringen och säkerheten.

Huvudfunktioner i Microsoft Intune

Hantera och skydda molnanslutna slutpunkter oavsett om det handlar om Windows, Android, macOS, iOS eller Linux.

Microsoft Configuration Manager

Hantera lokala slutpunkter, till exempel Windows-datorer och Windows-servrar.

Microsoft Intune fjärrassistans

Aktivera säkra, molnbaserade anslutningar mellan support och användare.

Microsoft Intune hantering av slutpunktsprivilegier

Låt standardanvändare utföra IT-godkända uppgifter som normalt bara administratörer får utföra.

Microsoft Intune Enterprise Application Management

Distribuera och hantera appar på ett proaktivt, enkelt och säkert sätt.

Microsoft Intune Advanced Analytics

Förbättra slutanvändarupplevelsen med AI, analys och handlingsbara insikter.

Microsoft Cloud PKI

Förenkla och automatisera molnbaserad certifikathantering.

Ytterligare resurser för Microsoft Intune

Blogg

Microsoft Intune Blog

Mer information om uppdateringar, förbättringar och nya funktioner i Intune.

Tekniska resurser

Microsoft Intune-utbildning

Utforska praktiska övningar, interaktiva guider och andra resurser för att öka dina kunskaper om Microsoft Intune.

Dokumentation

Teknisk dokumentation för Microsoft Intune

Utforska den officiella produktdokumentationen och kom igång med Microsoft Intune.

LinkedIn

Följ Microsoft Intune på LinkedIn

Håll dig uppdaterad om det senaste från Microsoft Intune-produkterna.

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

  • [1] Forrester Wave™: Unified Endpoint Management, Q4 2023, Andrew Hewitt, Glenn O'Donnell, Angela Lozada, Rachel Birrell, 19 november 2023.
  • [2] New Technology: The Projected Total Economic Impact™ Of The Microsoft Intune Suite, en Forrester New Technology Projected Total Economic Impact-studie som gjordes på uppdrag av Microsoft i mars 2023.
  • [3] Omdia Universe: Digital Workspace Management/Unified Endpoint Management Platforms, 2024, Adam Holtby, 14 december 2023.

Följ Microsoft