Vi möter utmaningarna med COVID-19 tillsammans. Vad vi gör, vad du kan göra och vad vi kan göra tillsammans för att möta de nya utmaningarna på bästa sätt.

Möjligheter börjar med förtroende

Vi hanterar dina data på ett säkert sätt och enligt sekretesskrav och juridiska krav för att skapa en säkrare värld med digital omvandling.

Photograph showing several people working in a large, open office area. One person sits at a high table working on a laptop.

”Om vi inte kan skydda människor förtjänar vi inte deras förtroende.”

Brad Smith, President och Chief Legal Officer, Microsoft

Principer för att upprätthålla dataintegritet i molnet

EMCOR logo

Microsoft stöder helt och hållet vårt engagemang för säkerhet och datasekretess i enlighet med interna och kundbaserade krav ... Det här var av stor betydelse för oss.

Peter Baker, Senior IT Director, EMCOR Group

Bloggar om säkerhet, sekretess och efterlevnad


Ytterligare resurser

Efterlevnadserbjudanden

Upprätthåll efterlevnaden i molnet med hjälp av en omfattande uppsättning med över 90 erbjudanden.

Begäranden från polis och rättsväsende

Visa antalet begäranden om kunddata som vi får från polis och rättsväsenden.

Begäranden rörande nationell säkerhet (USA)

Visa statistik över begäranden från de amerikanska myndigheterna rörande nationella säkerhetslagar.

Internationella exportkontroller

Läs en översikt över internationella exportkontrollagar och riktlinjer och Microsoft Office 365.


Evenemang