Trace Id is missing

Checklista för företagsbesiktning inför flytt till molntjänster

Identifiera tydliga mål och krav innan du väljer en molntjänstleverantör.

Så här använder du checklistan

Microsoft skapade checklistan för företagsbesiktning inför flytt till molntjänster samt anvisningar och ett kalkylblad för att tillgodose behovet av ett standardiserat tillvägagångssätt.

Fotografi med en person med hörlurar som sitter vid en disk och rör skärmen på en bärbar dator
Fotografi med två personer som står i en avancerad fabrik. De samtalar och pekar medan en av dem håller en Surface i surfplatteläge

Formaliserade specifikationer för tjänsten

När du väl vet vad dina mål och krav är kan du skapa formaliserade specifikationer för tjänsten för att hantera de verksamhetsbehov som molntjänstleverantörer kräver för att ta fram lämpliga svar.

Så här hjälper checklistan organisationer att genomföra en noggrann granskning

Med hjälp av checklistan kan du genomföra flytten till molnet efter en noggrann utvärdering. Du får strukturerad vägledning för att välja molntjänstleverantör och ett konsekvent tillvägagångssätt som kan upprepas. 
Införandet av molnlösningar är inte längre enbart ett tekniskt beslut. Eftersom kraven i checklistan berör alla aspekter av en organisation samlas alla de viktiga interna beslutsfattarna – företagets CIO och CISO samt ansvariga för juridik, riskhantering, inköp och efterlevnad. Detta ökar effektiviteten i beslutsprocessen och grundar besluten i sunda resonemang, och därmed minskas sannolikheten för oförutsedda hinder för införandet. Convergent Computing, ett IT-konsultföretag från San Fransisco, använde checklistan för att komma överens i en beslutsprocess som annars varit kaotisk. De kunde förkorta beslutsperioden från sex månader till endast sex veckor
Få mer information om hur checklistan för företagsbesiktning inför flytt till molntjänster hjälper till att skydda dig. 
Ladda ned information om hur checklistan hjälper organisationer att skydda sig >

Det här får du med checklistan

Viktiga ämnen för beslutsfattare

Viktiga diskussionsämnen för beslutsfattare i början av införandeprocessen av molnet lyfts fram.

Stöd för ingående affärsdiskussioner

Checklistan ger dig stöd för ingående affärsdiskussioner om föreskrifter och mål.

Hjälp med att identifiera möjliga problem

Med hjälp av checklistan kan organisationer identifiera möjliga problem som kan påverka molnprojektet.

Konsekventa frågor

Konsekventa frågor för varje molntjänstleverantör gör det enklare att jämföra olika erbjudanden.

Resultat av Forrester Research-studien

Infografik för molntjänstavtal

Rapport om molntjänstavtal

Därför skapade Microsoft checklistan för företagsbesiktning inför flytt till molnet

Microsoft sammanställde checklistan för företagsbesiktning inför flytt till molntjänster för att hjälpa organisationer med företagsbesiktningen när de överväger en flytt till molnet. Med checklistan får organisationer av alla storlekar och typer – från privata företag till offentliga organisationer, inklusive myndigheter på alla nivåer och ideella föreningar – en struktur för att identifiera den egna prestandan, tjänsten, datahanteringen samt mål och krav för styrning. Den här utvärderingen gör det möjligt för dem att bättre jämföra utbudet från olika molntjänstleverantörer och slutligen upprätta ett molntjänstavtal.

Checklistan tillhandahåller ett ramverk som klausul för klausul motsvarar en ny internationell standard för molntjänstavtal, ISO/IEC 19086. Den här standarden innehåller en enhetlig uppsättning överväganden för organisationer för att hjälpa dem att fatta beslut om införandet av molnlösningar och för att skapa en gemensam grund för att jämföra molntjänsterbjudanden.

Microsoft har varit en aktiv medlem av expertgruppen som utvecklade den här standarden under en treårsperiod. I checklistan har det viktigaste från standardens 37 sidor sammanfattats i ett enklare dokument på två sidor som organisationer kan använda för att förhandla om ett molntjänstavtal som uppfyller deras verksamhetsmål. Eftersom checklistan har sin grund i den nya standarden är den både tjänst- och leverantörsneutral, och kan användas av alla organisationer som behöver molntjänster och för alla molntjänstleverantörer.

Visa standarden ISO/IEC 19086-1 >

Microsoft och ISO/IEC 19086-1:2016-ramverket för serviceavtal för molntjänster

Microsoft var en av många organisationer som deltog i den fleråriga utvecklingen av standarden ISO/IEC 19086-1. Baserat på vår medverkan skapade vi checklistan för företagsbesiktning inför flytt till molnet. Organisationer kan använda checklistan för att systematiskt överväga krav för molnprojekt och utforma molntjänstavtal och serviceavtal som uppfyller verksamhetsmålen. Eftersom checklistan har sin grund i den nya standarden är den både tjänst- och leverantörsneutral, och kan användas av alla organisationer som behöver molntjänster och för alla tjänstleverantörer som erbjuder dem.

Vanliga frågor och svar

  • ISO/IEC 19086-1 är den första delen av en ny internationell standard i fyra delar som etablerar ett ramverk och en terminologi för serviceavtal för molntjänster (SLA). Den innehåller en enhetlig uppsättning överväganden för organisationer som ska införa molnlösningar och gemensam terminologi så att de enklare kan jämföra molntjänster och leverantörer för att slutligen upprätta ett serviceavtal.

  • Nej. ISO/IEC 19086-1 har ingen certifieringsprocess. Det är en vägledande standard som fungerar som ett ramverk för att hjälpa organisationer att genomföra noggranna utvärderingar av molntjänster och skapa serviceavtal för molntjänster som passar verksamheten.

  • Standarden skapades av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och International Electrotechnical Commission (IEC). ISO är en oberoende icke-statlig organisation och världens största utvecklare av frivilliga internationella standarder. IEC är världens ledande organisation inom förberedelse och publikation av internationella standarder för elektroniska, elektriska och relaterade tekniker. Under en period på flera år skapade en gemensam ISO/IEC-underkommitté ISO/IEC 19086-1. Microsoft var en av många medlemsorganisationer som deltog.

  • Organisationer bör sammankalla intressenter från hela företaget för att diskutera vilken inverkan varje punkt på checklistan har på organisationen, och specifikt på molnprojektet. Teamet kan bestämma minimikrav, bedöma hur viktig varje punkt på listan är och tilldela ansvar för varje punkt. Organisationerna har då bättre möjligheter att be leverantörer att svara på vart och ett av övervägandena i checklistan, jämföra svar och avgöra vilken leverantör som bäst uppfyller organisationens mål.

Fler resurser

Så här hjälper checklistan för företagsbesiktning inför flytt till molntjänster till att skydda dig.

Skydd för dig

Så här hjälper checklistan för företagsbesiktning inför flytt till molntjänster till att skydda dig.

Checklista för företagsbesiktning inför flytt till molntjänster

Följ Microsoft