Skydda integriteten med molntjänster från Microsoft

Photograph of family of three at home. One parent is sitting on floor holding young child while other parent sits at table typing on a laptop.

Läs om att skydda individers sekretessrättigheter med Microsoft Cloud för att lära dig om viktiga GDPR-relaterade ämnen (Allmänna dataskyddsförordningen), till exempel hur Microsoft 365 och molntjänster från Microsoft hjälper din organisation med efterlevnad.


Lär dig bästa praxis för efterlevnad med GDPR

Upptäck bästa praxis för integritetsprogram och hur Microsoft går tillväga med regler i Resan till efterlevnad med GDPR. Läs om hur dataförlustskydd med Microsoft 365 hjälper dig med efterlevnad.

Photograph of person in an office seated at a desk with a laptop and a large display monitor typing

Dokumentation om ansvarstagande

Få tillgång till dokumentation som hjälper dig uppfylla GDPR-principen om ansvarsskyldighet och ger dig ökad kunskap om de tekniska och organisatoriska åtgärder Microsoft har vidtagit till stöd för GDPR. Du får tillgång till dokumentation för konsekvensbedömningar avseende dataskydd, begäranden från registrerade personer och meddelanden om dataintrång vilken du kan införliva i ditt eget program för att uppfylla ansvarsskyldigheten enligt GDPR.

Läs dokumentation om GDPR

Få information om de funktioner i Microsoft-tjänster du kan använda till att uppfylla särskilda GDPR-krav.

Beredskapschecklista för ansvarsskyldighet

Ett praktiskt sätt att få information som du kan behöva för att stödja GDPR vid användning av Microsoft-tjänster.


Mer information om GDPR

Skydda personers integritet

Ge integritet med Microsoft 365

Datastyrning för efterlevnad

Utvärdera din efterlevnad med GDPR

Ytterligare GDPR-resurser

Vanliga frågor och svar om GDPR

Läs om våra avtalsåtaganden gentemot våra kunder samt vårt eget åtagande för efterlevnad med GDPR.

Microsoft 365 Efterlevnadscenter

I Microsoft 365 Efterlevnadscenter har du enkel åtkomst till de data och verktyg du behöver för att hantera organisationens efterlevnadsbehov.

Efterlevnadspoäng

Utför löpande riskbedömningar, få praktiska insikter och förenkla processerna för efterlevnad.

Dataintrång

Ta reda på mer om meddelanden om dataintrång i enlighet med GDPR när du använder produkter och tjänster från Microsoft.

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Ta reda på mer om konsekvensbedömningar avseende dataskydd (DPIA) i enlighet med GDPR när du använder produkter och tjänster från Microsoft.

Begäran från registrerad person

Ta reda på mer om begäranden från registrerade personer i enlighet med GDPR när du använder produkter och tjänster från Microsoft.

ISO/IEC 27701

En internationell standard som stöder sekretessredovisning och regelefterlevnad.

Upptäck efterlevnadslösningar

Lär dig om integrerade verktyg som använder insikter för att minska risker.

Skydda personers integritet