Microsoft Säkerhetscenter

Våra produkter och tjänster har byggts för tillförlitlighet

Vårt mål är att hjälpa alla att uppnå mer. Vi skapar produkter och tjänster där säkerhet, sekretess, efterlevnad och transparens står i fokus.

 


Microsoft Azure

Azure

Få samma säkerhets-, sekretess- och efterlevnadsskydd som används av 95 % av Fortune 500-företagen.

Azure DevOps Services

Genomför projekt med säkerhets- och styrningstekniker, verksamhetsmetoder och efterlevnadsprinciper.

Azure Cognitive Services

Uppfyll användarnas höga kommunikationsbehov med den förbättrade säkerheten och sekretessen i Azure.


Microsoft 365

Enterprise Mobility + Security

Behåll säkerheten och produktiviteten överallt, på alla enheter, med innovativ identifiering och intelligens.

Microsoft 365

Kontrollera, maximera och skydda dina data med Microsoft 365.

Microsoft Teams

Arbeta tryggt med säkerhet och efterlevnad på företagsnivå i Microsoft Teams.

Windows 10 Enterprise

Skydda identiteter, enheter och information med Windows 10 Enterprise.

Windows Server

Implementera säkerhet och sekretess snabbt och effektivt med hjälp av Windows Server.


Microsoft Dynamics 365

Kundengagemang

Leverera personligt anpassade upplevelser i stor skala utan att äventyra den personliga integriteten.

Anslutna verksamheter

Få den operativa styrka som krävs för kontinuerlig innovation med säkerhet och efterlevnad i världsklass.

Plattform för kunddata

Samla kunddata och skapa insikter om den säkra och flexibla plattformen för kunddata.


Power Platform

Power Apps

Skapa snabbt säkra och anpassade appar med hjälp av programmen, tjänsterna, anslutningsapparna och dataplattformen i Power Apps.

Power BI

Visualisera och utveckla datainsikter på ett säkert sätt med Power BI, en lösning för affärsanalys.

Power Automate

Skapa säkra och automatiserade arbetsflöden mellan appar och tjänster för att synkronisera filer, få aviseringar och samla in data.


Fler produkter och tjänster