Upptäck vårt tillgänglighetsåtagande

Microsoft arbetar hängivet med att se till att våra produkter och tjänster är utformade för alla, även de fler än en miljard personer med funktionshinder.

Photograph of a person with a disability sitting in a wheelchair outside while working on a Surface in laptop mode

Microsofts rapporter om efterlevnad av tillgänglighetskrav visar på vår strävan att öka tillgängligheten för alla. Företag, läroverk och myndigheter kan ta hjälp av dessa rapporter för att underlätta upphandlingsbeslut och produktintegrering inom organisationen.


Så här integrerar Microsoft hjälpmedel för ökad tillgänglighet

Vårt åtagande när det gäller tillgänglighet sker enligt de tre huvudprinciperna om transparens, inkluderande och ansvar. När vi utvecklar våra produkter och tjänster tar vi hänsyn till ledande globala standarder för tillgänglighet, vilket omfattar:

  • EN 301 549
  • U.S. Section 508
  • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Microsoft arbetar också med myndigheter och organisationer runt om i världen för att se till att människor med funktionsnedsättning ska få tillgång till fördelarna med den digitala tekniken.

Ansvarsskyldighet

Vi prioriterar en inkluderande design av och tillgänglighet i produkter och tjänster. Microsoft publicerar rapporter om tillgänglighetsanpassning (ACR) som beskriver hur våra produkter och tjänster stöder kriterierna i den europeiska tillgänglighetsstandarden EN 301 549, avsnitt 508 i den amerikanska lagen om rehabilitering (Section 508, U.S. Rehabilitation Act) och Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

A person with visual impairment sits in front of a laptop smiling. Their white cane is at their side.
Photograph of a person with a disability using a Sip and Puff or SNP device while sitting in a wheelchair at a desk with a laptop and multiple display monitors

Inkluderande

Vi vill ge alla samma möjligheter – med våra produkter, våra tjänster och vår teknik och inom vår företagskultur på Microsoft. Vårt synsätt gör att vi kan samarbeta med personer med olika funktionsnedsättningar.

Transparens

Vi är öppna med våra planer när det gäller att se till att våra produkter är tillgängliga. Webbplatsen Microsoft Accessibility innehåller information om våra produkter, de senaste nyheterna inom inkluderande teknik och hjälpmedel.

 

Photograph of a group of people standing at a counter looking at a laptop screen with the Windows Magnifier accessibility feature that makes text easier to read

Globala standarder för tillgänglighet

EN 301 549-rapporter

I Microsofts moln ingår många tjänster och det syns på våra många enskilda efterlevnadsrapporter.

U.S. Section 508-rapporter

Microsoft tillhandahåller detaljerade rapporter om tillgänglighetsanpassning som beskriver hjälpmedlen för många av våra molntjänster.

WCAG-rapporter (ISO/IEC 40500)

Microsoft-rapporter för hela produkter eller tjänster eller delar av dem som kan installeras separat.

Enterprise Answer Desk för hjälpmedel

Vi tillhandahåller våra företagskunder med särskild support för frågor om tillgängligheten och hjälpmedlen i våra produkter och tjänster och om rapporter om tillgänglighetsanpassning.