Microsoft-resurser för sekretess och GDPR

Wire paper-blad och dokument

Hitta mer information för att komma igång med GDPR och hur detta är relaterat till Microsofts produkter och olika branscher.

Kom igång med GDPR

Kom igång: GDPR-överensstämmelse

Fem saker du behöver veta om GDPR

Delat ansvar

GDPR för småföretag

Microsoft-produkter och GDPR

GDPR-efterlevnad och Microsoft 365

Microsoft Dynamics 365-efterlevnad

GDPR-efterlevnad med Microsoft Azure

Efterlevnad med Power Apps

Branscher och GDPR

GDPR- och HIPAA-efterlevnad

Mer om GDPR

Skydda sekretessen med Microsoft Cloud

Bli framgångsrik i GDPR-eran

GDPR-bloggar

Microsofts åtagande att efterleva GDPR

Microsofts åtagande att efterleva GDPR, sekretesskrav och ge kunderna kontroll över sina egna data.

Skydda sekretessrättigheter

Lär dig mer om hur du skyddar individers sekretessrättigheter enligt GDPR med Microsofts intelligenta moln.

Dataflöden över EU-gränser

Läs om Microsofts nya åtaganden för att stöda kunder, genom att hantera data i deras globala nätverk.

Partnerresurser

Sök efter en partner

Vi har flera globala GDPR-partner som erbjuder Microsoft-baserade lösningar som uppfyller GDPR-kraven.

Uppfylla sekretesskraven för GDPR

Förbättra funktionerna som stöd för individers sekretessrättigheter.

Ytterligare sekretessresurser

Sekretess hos Microsoft

Sekretesspolicy för Microsoft Online Services

Produktvillkor för Microsofts onlinetjänster

Microsofts dataskyddstillägg

Vårt löfte till dig 

Som en del av vårt åtagande att efterleva principerna ovan är vi tydliga med vilka specifika policyer, processer och tekniker som tillämpas för att garantera integriteten hos dina data i alla Microsofts kommersiella molntjänster.   

 

Och vi nöjer oss inte med att göra utfästelser – våra standardavtal för kommersiella kunder och kunder inom den offentliga sektorn innehåller juridiskt bindande garantier.    

Följ Microsoft