Microsoft Cloud for Healthcare

Leverera bättre upplevelser, insikter och vård.

Omvandla vårdresan

Microsoft Cloud for Healthcare erbjuder betrodda, integrerade funktioner som gör det enklare att förbättra hela vårdupplevelsen. Resultatfokuserade AI-lösningar från Microsoft och Nuance hjälper dig dessutom att utvecklas.

Öka patienternas engagemang

Erbjud säkra, personliga upplevelser som gör patienterna engagerade vid varje vårdkontakt.

Förbättra samarbetet i vårdteamet

Knyt samman, engagera och hantera ditt team med verktyg som hjälper dem att ge bästa möjliga vård

Förbättra mötena mellan patienter och vårdgivare

Råd bot på utbrändheten bland vårdgivarna genom att automatiskt dokumentera patientmöten på vårdplatsen.

Gör läkarna mer produktiva

Möjliggör snabbare dokumentation med korrekta, responsiva dikterings- och virtuella assistentfunktioner.

Förbättra insikterna om vårddata

Få insikter för att förbättra patientvården genom att koppla samman data och använda prediktiv analys för att identifiera kliniska trender.

Skydda patientuppgifter

Hjälp organisationen att skydda och styra känsliga hälsodata i system, enheter, appar och molntjänster.

Översikt
Guided Tour

Funktioner

Microsoft Cloud for Healthcare

Ta fram skräddarsydda patientvårdsprogram

Hjälp patienter att få tillgång till vård på sina egna villkor och interagera direkt med vårdteam. Förenkla rutinuppgifter för mer nöjda patienter och insyn i vården.

Skapa personliga upplevelser

Involvera patienterna i vårdbeslut med säkra och personliga upplevelser för att hjälpa dem att hålla sig engagerade i sin hälsa och friskvård.

Få en helhetsbild av alla patienter

Analysera snabbt data som är unika för varje enskilt fall, så att läkare och patienter kan komma överens om behandlingsplaner på ett effektivt sätt.

Utöka virtuella vårdtjänster

Tillför AI-hälsobotar och virtuella besök till vårdresan. Dokumentera virtuella patientmöten på vårdplatsen automatiskt med Nuance DAX.

Gör läkarna mer produktiva

Ge läkare flexibilitet nog att skriva klart patientjournaler när det passar dem och dramatiskt minska den tid som läggs på dokumentation.

Registrera möten mellan patient och läkare på plats

Låt vårdgivarna prata naturligt med patienterna medan den närvarande kliniska tjänsten snappar upp och sätter in samtalet i ett sammanhang helt säkert.

Upptäck taligenkänning överallt

Använd portabel, molnbaserad klinisk taligenkänning som fungerar på en massa Windows-enheter och som är kompatibel med alla ledande elektroniska journaler.

Automatisera viktiga kliniska uppgifter

Effektivisera mötet i undersökningsrummet genom att automatisera kliniska uppgifter med högt värde och hämta information från journaler på ett intelligent vis.

Realtidsråd för bättre kvalitet på dokumentationen

Använd Nuance Dragon Medical Advisor för att få råd där evidensbaserad vägledning kombineras med rådgivning i realtid på vårdstället för alla vårdfall.

Hjälp team att bli mer produktiva

Förbättra samordningen och samarbetet mellan hälsoteamen för att förenkla hanteringen av komplexa arbetsflöden och få snabbare beslut och åtgärder i hela organisationen.

Förbättra vårdteamets samordning och beslutsstöd

Organisera patientvårdsaktiviteter och förmedla rätt information till rätt personer under patientens hela vårdkedja.

Hjälp läkare och personal att enkelt samarbeta och dela kunskap

Möjliggör samarbete för att optimera vårdteamets resultat, stärka vårdvägarna och förkorta tiden till behandling.

Möjliggör fjärrövervakning av patienter för att utöka vården bortom sjukhusväggarna

Övervaka återhämtning, rehabilitering och vårdhantering för folk med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar för att minska antalet sjukhusvistelser och göra patienterna mer nöjda.

Förbättra radiologers effektivitet och rapportering

Gör radiologer mer effektiva så att de kan nå upp till bättre kliniska och finansiella resultat i hela vårdspektrumet.

Automatisera diagnostiska arbetsflöden

Underlätta arbetsflöden och harmonisera de program som radiologer använder så att de kan fokusera på det viktigaste – vårdteamen och de patienter de möter.

Påskynda vården med bilddelning i realtid

Ge tillgång till medicinska bilder och diagnostiska rapporter på begäran utan behov av kostsamma VPN eller cd-skivor.

Effektivisera kommunikationerna och förbättra samarbetet

Bli kvitt distraktioner och bättra på arbetsmetoderna med tidsbesparande meddelanden i realtid för radiologiavdelningar och privata kliniker.

Få bättre vårdresultat

Koppla samman människor och vårddata från olika system, skapa insikter för att förutsäga risker, fatta snabbare vårdbeslut och bidra till bättre vårdresultat.

Anslut dina vårddata med HL7 FHIR

Skapa nya möjligheter med analys, maskininlärning och värdefull intelligens i alla dina vårddata.

Ta vara på insikter som kan effektivisera hälsoteamets arbete

Inför AI-driven prediktiv analys för datamodellering, riskbedömningar och vårdteamets beslutsstöd

Förbättra personaladministrationen och prognostisera patientflödet

Förbättra driftseffektiviteten genom att synkronisera ledningsarbetet mellan läkare och administratörer för att få användbara insikter om driften i alla institutioner.

Förbättra din säkerhet och efterlevnad

Få en helhetssyn på datasäkerhet, sekretess och regelefterlevnad för att förhindra incidenter som kan störa patientvården.

Bidra till skydd mot hot

Förhindra att patientjournaler, patientdata och identiteter avslöjas.

Håll dig uppdaterad med de senaste bestämmelserna

Använd intelligenta lösningar för att uppfylla efterlevnadskraven i komplexa regler som ständigt ändras.

Behåll kontrollen över dina data med tillförsikt

Lita på att integriteten och sekretessen för dina data skyddas och att dina data bara används på ett sätt som överensstämmer med dina förväntningar.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"personalized-care","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Personlig vård","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RWHTTI","content":"<p>Involvera patienterna i vårdbeslut med säkra och personliga upplevelser för att hjälpa dem att hålla sig engagerade i sin hälsa och friskvård.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Följ med på rundturen om personlig vård.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Personalized-Care/1/1","openInNewTab":true,"title":"Följ med på en rundtur","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa personliga upplevelser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"patient-insights","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Patientinsikter","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RWHTWU","content":"<p>Analysera snabbt data som är unika för varje enskilt fall, så att läkare och patienter kan komma överens om behandlingsplaner på ett effektivt sätt.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Följ med på rundturen om patientinsikter.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Patient-Insights/1/1","openInNewTab":true,"title":"Följ med på en rundtur","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få en helhetsbild av alla patienter"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"virtual-health","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Virtuell vård","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RWHTUh","content":"<p>Tillför AI-hälsobotar och virtuella besök till vårdresan. Dokumentera virtuella patientmöten på vårdplatsen automatiskt med Nuance DAX.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Följ med på rundturen om virtuell vård.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Virtual-Health/1/1","openInNewTab":true,"title":"Följ med på en rundtur","preferredStyle":null},{"ariaLabel":null,"href":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWUwXl","openInNewTab":true,"title":"Läs om Dax och Teams","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utöka virtuella vårdtjänster "}],"arialabel":null,"id":"connected-patient","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxk1b?ver=c813","imageAlt":"Välkomstskärmen i Contoso Healthcare-appen på en mobiltelefon och skärmen för att schemalägga en ny avtalad tid på en surfplatta. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Uppkopplade patientupplevelser","videoHref":"","content":"<p>Hjälp patienter att få tillgång till vård på sina egna villkor och interagera direkt med vårdteam. Förenkla rutinuppgifter för mer nöjda patienter och insyn i vården.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ta fram skräddarsydda patientvårdsprogram"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"kliniska uppgifter i sammanhanget","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUmcl?ver=b701","imageAlt":"En person i vården som bär en mask och pratar med en patient.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":6,"name":"Kliniska uppgifter som tas upp på plats","videoHref":"","content":"<p>Låt vårdgivarna prata naturligt med patienterna medan den närvarande kliniska tjänsten snappar upp och sätter in samtalet i ett sammanhang helt säkert.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Dragon Ambient eXperience","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186529&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Utforska Dragon Ambient eXperience","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Registrera möten mellan patient och läkare på plats"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"taligenkänning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWynuL?ver=d60f","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":7,"name":"Taligenkänning","videoHref":"","content":"<p>Använd portabel, molnbaserad klinisk taligenkänning som fungerar på en massa Windows-enheter och som är kompatibel med alla ledande elektroniska journaler.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Dragon Medical One","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186454&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Utforska Dragon Medical One","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Upptäck taligenkänning överallt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"virtuella assistenter","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrE?ver=9b95","imageAlt":"En ED-instrumentpanel i Contoso Health i Teams. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":8,"name":"Virtuell assistent-funktion","videoHref":"","content":"<p>Effektivisera mötet i undersökningsrummet genom att automatisera kliniska uppgifter med högt värde och hämta information från journaler på ett intelligent vis.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Dragon Medical One","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186454&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Utforska Dragon Medical One","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatisera viktiga kliniska uppgifter"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"datorassisterad läkardokumentation","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyrPx?ver=8ff9","imageAlt":"En daglig översikt i Contoso Health i Teams. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Datorassisterad läkardokumentation","videoHref":"","content":"<p>Använd Nuance Dragon Medical Advisor för att få råd där evidensbaserad vägledning kombineras med rådgivning i realtid på vårdstället för alla vårdfall.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Dragon Medical Advisor","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186357&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Utforska Dragon Medical Advisor","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Realtidsråd för bättre kvalitet på dokumentationen"}],"arialabel":null,"id":"Klinisk dokumentation","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUmcd?ver=0cfa","imageAlt":"En läkare som tittar på en mobil.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":5,"name":"Klinisk dokumentation","videoHref":"","content":"<p>Ge läkare flexibilitet nog att skriva klart patientjournaler när det passar dem och dramatiskt minska den tid som läggs på dokumentation.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gör läkarna mer produktiva"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"care-coordination","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Vårdsamordning","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RWI1E2","content":"<p>Organisera patientvårdsaktiviteter och förmedla rätt information till rätt personer under patientens hela vårdkedja.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Följ med på rundturen om vårdsamordning.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Care-Coordination/1/1","openInNewTab":true,"title":"Följ med på en rundtur","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra vårdteamets samordning och beslutsstöd"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"care-team-collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Samarbete i vårdteamet","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RWI1En","content":"<p>Möjliggör samarbete för att optimera vårdteamets resultat, stärka vårdvägarna och förkorta tiden till behandling.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Följ med på rundturen om samarbete i vårdteamet.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Care-Team-Collaboration/1/1","openInNewTab":true,"title":"Följ med på en rundtur","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp läkare och personal att enkelt samarbeta och dela kunskap"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"continuous-patient-monitoring","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Patientövervakning på distans","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RWHTVJ","content":"<p>Övervaka återhämtning, rehabilitering och vårdhantering för folk med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar för att minska antalet sjukhusvistelser och göra patienterna mer nöjda.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Följ med på rundturen om kontinuerlig patientövervakning.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/care-coordination/3/1","openInNewTab":true,"title":"Följ med på en rundtur","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Möjliggör fjärrövervakning av patienter för att utöka vården bortom sjukhusväggarna"}],"arialabel":null,"id":"health-team-productivity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWBkAI?ver=eb76","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Vårdteamets produktivitet","videoHref":"","content":"<p>Förbättra samordningen och samarbetet mellan hälsoteamen för att förenkla hanteringen av komplexa arbetsflöden och få snabbare beslut och åtgärder i hela organisationen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp team att bli mer produktiva"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"arbetsflöde och rapportering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOxf?ver=6258","imageAlt":"Cyber Defense Operations Center. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Arbetsflöde och rapportering","videoHref":"","content":"Underlätta arbetsflöden och harmonisera de program som radiologer använder så att de kan fokusera på det viktigaste – vårdteamen och de patienter de möter.","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Nuance PowerScribe One","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186456&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Utforska Nuance PowerScribe One","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatisera diagnostiska arbetsflöden"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"bilddelning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxI53?ver=14e3","imageAlt":"Personer som går i en kontorsbyggnad. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":16,"name":"Bilddelning","videoHref":"","content":"Ge tillgång till medicinska bilder och diagnostiska rapporter på begäran utan behov av kostsamma VPN eller cd-skivor.","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Nuance PowerShare","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186254&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Utforska Nuance PowerShare","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Påskynda vården med bilddelning i realtid"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"kommunikation","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxKX9?ver=2b65","imageAlt":"En person som använder en bildskärm med pekfunktion. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":17,"name":"Kommunikation","videoHref":"","content":"Bli kvitt distraktioner och bättra på arbetsmetoderna med tidsbesparande meddelanden i realtid för radiologiavdelningar och privata kliniker.","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska Nuance PowerConnect","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186531&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Utforska Nuance PowerConnect","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Effektivisera kommunikationerna och förbättra samarbetet"}],"arialabel":null,"id":"Diagnostiska underrättelser","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUwEr?ver=1cd6","imageAlt":"En sjukvårdsanställd som håller i en stor surfplatta.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":14,"name":"Diagnostiska underrättelser","videoHref":"","content":"Gör radiologer mer effektiva så att de kan nå upp till bättre kliniska och finansiella resultat i hela vårdspektrumet.","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra radiologers effektivitet och rapportering"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"data-interoperability","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUu5v?ver=47b4","imageAlt":"En läkare som använder en surfplatta.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":19,"name":"Interoperabilitet","videoHref":"","content":"<p>Skapa nya möjligheter med analys, maskininlärning och värdefull intelligens i alla dina vårddata.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska infografiken om hälso- och sjukvårdsdata i molnet.","href":"https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcaBPrr3/original","openInNewTab":true,"title":"Läs infografiken","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anslut dina vårddata med HL7 FHIR"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"clinical-analytics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrE?ver=9b95","imageAlt":"An ED Dashboard in Contoso Health on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":20,"name":"Kliniska analyser","videoHref":"","content":"<p>Inför AI-driven prediktiv analys för datamodellering, riskbedömningar och vårdteamets beslutsstöd</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186255&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Utforska Text Analytics för hälsa","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ta vara på insikter som kan effektivisera hälsoteamets arbete"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"operational-analytics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyrPx?ver=8ff9","imageAlt":"A Daily Overview in Contoso Health on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":21,"name":"Driftsanalyser","videoHref":"","content":"<p>Förbättra driftseffektiviteten genom att synkronisera ledningsarbetet mellan läkare och administratörer för att få användbara insikter om driften i alla institutioner.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra personaladministrationen och prognostisera patientflödet"}],"arialabel":null,"id":"health-data-management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWOh?ver=6e85","imageAlt":"Sjukvårdspersonal som tittar på sin kalender och sina avtalade möten på en surfplatta. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":18,"name":"Hantering av vårddata","videoHref":"","content":"<p>Koppla samman människor och vårddata från olika system, skapa insikter för att förutsäga risker, fatta snabbare vårdbeslut och bidra till bättre vårdresultat.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få bättre vårdresultat"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"security","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOxf?ver=6258","imageAlt":"The Cyber Defense Operations Center.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":23,"name":"Säkerhet","videoHref":"","content":"<p>Förhindra att patientjournaler, patientdata och identiteter avslöjas.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om Microsofts säkerhet.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/security/business","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bidra till skydd mot hot"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"compliance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUu5B?ver=56a7","imageAlt":"En person i vården som tittar på röntgenbilder på två bildskärmar.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":24,"name":"Efterlevnad","videoHref":"","content":"<p>Använd intelligenta lösningar för att uppfylla efterlevnadskraven i komplexa regler som ständigt ändras.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om hur du hanterar efterlevnad.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/compliance/compliance-overview","openInNewTab":true,"title":"Läs mer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Håll dig uppdaterad med de senaste bestämmelserna"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"privacy","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUu5F?ver=b56d","imageAlt":"En bröströntgenbild som visas på en surfplatta.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":25,"name":"Sekretess","videoHref":"","content":"<p>Lita på att integriteten och sekretessen för dina data skyddas och att dina data bara används på ett sätt som överensstämmer med dina förväntningar.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Läs mer om tillförlitligt dataskydd.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy","openInNewTab":true,"title":"Läs mer om tillförlitligt dataskydd","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Behåll kontrollen över dina data med tillförsikt"}],"arialabel":null,"id":"security-and-compliance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWynuQ?ver=29e6","imageAlt":"En person som bär personlig skyddsutrustning använder en datorskärm som kör Azure. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":22,"name":"Säkerhet och efterlevnad","videoHref":"","content":"<p>Få en helhetssyn på datasäkerhet, sekretess och regelefterlevnad för att förhindra incidenter som kan störa patientvården.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra din säkerhet och efterlevnad"}],"itemsCount":25}

Se hur organisationer tänker nytt kring hälsovården

Stärka säkerheten för att hjälpa patienterna bättre

HCA Healthcare säkerställer att patientvården håller hög kvalitet genom att skydda sina slutpunkter.

Underlätta snabba insatser och omvandla äldre processer

Brittisk leverantör av tjänster inom hälso- och sjukvård och social omsorg effektiviserar sin kliniska modell med Power Platform.

Förbättra patientvården och engagemanget

Northwell Health påskyndar utvecklingen och införandet av innovativa appar som förbättrar patientvården och patientengagemanget.

Göra om kommunikationen med patienterna

Vitaldent använder Microsoft Dynamics 365 för mer effektiva kontakter med patienterna och för att kunna ha en komplett bild av mötena med patienten.

Vårda ett engagemang för innovation

St. Luke's University Health Network förändrar sitt sätt att hjälpa personalen och levererar exceptionell vård med Microsoft-verktyg.

Säkerställa korrekt patientdokumentation

Nuance Communications hjälper sjukhusens CDI-team (Clinical Documentation Improvement) att säkerställa kvaliteten och noggrannheten i patientdokumentationen.

Microsoft Cloud for Healthcare

Kontakta din kundrepresentant för att komma igång med Microsoft Cloud for Healthcare.*

I Microsoft Cloud for Healthcare ** ingår:

  • Vårdspecifika konfigurationer, anslutningsappar och appar
  • Teknisk support, inklusive obegränsad tillgång dygnet runt till tekniska resurser
  • Tillgång till vårt omfattande ekosystem med erfarna vårdpartner

 

*Läs villkoren

 

**Microsoft Cloud for Healthcare är allmänt tillgängligt på tio språk, som engelska, franska, nederländska, tyska, danska, italienska, svenska, finska, spanska och portugisiska.

Upptäck användbara resurser

En sjukvårdsanställd som använder en surfplatta.

Läs vår branschblogg

En sjukvårdsanställd med stetoskop runt halsen som genomför ett samtal via en bärbar dator.

Tänk nytt kring kundens välbefinnande

En farmaceut med ansiktsmask som står framför en vägghylla med läkemedel.

Digitalisering i detaljhandeln och hälso- och sjukvården

Läs mer om Microsoft-produkter för hälso- och sjukvård

Azure

Förbättra patientengagemanget, samarbetet inom vårdteam och kliniska insikter.

Dynamics 365

Koppla samman människor, data och processer för snabbare innovation.

HoloLens

Få snabbare diagnoser och förbättra den kirurgiska noggrannheten.

Microsoft 365

Optimera omvårdnaden med förbättrad patientsäkerhet och minskade kostnader.

Microsoft Teams

Möjliggör enkelt, säkert samarbete och kommunikation i ett enda nav.

Power Platform

Använd Power BI och få databaserade insikter som förbättrar det kliniska beslutsfattandet.

Se fler resurser för hälso- och sjukvård

Betalare

Biovetenskap

Håll dig informerad om Microsoft Cloud for Healthcare

*Tillägget Microsoft Healthcare Tjänstspecifika villkor förklarar dina och Microsofts rättigheter och skyldigheter avseende regelefterlevnadsstandarder för kunddata samt produktdata som inte tillhör Microsoft, enbart i samband med din användning av tillägget Microsoft Healthcare. De kvalificerande licensvillkoren för Microsoft 365/Office 365, Dynamics 365, Power Platform, Azure och Healthcare Bot-tjänsten finns i produktvillkoren och Microsofts sekretesspolicy och är en förutsättning för din användning av SKU:n för tillägget Healthcare. 

De regelefterlevnadsstandarder som gäller för vissa funktioner som erbjuds via tillägget Microsoft Healthcare finns på instrumentpanelen för efterlevnad

Mer information om Microsofts åtaganden för dataskydd och sekretess samt tillägget Microsoft Healthcare finns i vårt säkerhetscenter.