Microsoft Cloud for Sustainability omfattar alltmer

Registrera, rapportera och minska din miljöpåverkan med Microsoft Sustainability Manager – en ny Microsoft Cloud for Sustainability-lösning som nu är tillgänglig.

Nå dina hållbarhetsmål snabbare

Oavsett var du befinner dig på din hållbarhetsresa mot nettonoll innehåller Microsoft Cloud for Sustainability de ESG-funktioner (det vill säga för miljö, sociala frågor och styrning) du behöver för att uppnå målen snabbare och omvandla din verksamhet.

Samordna dataintelligens

Få den synlighet du behöver för att förbättra hållbarhetsrapporteringen och förändra verksamheten.

Bygg upp en hållbar IT-infrastruktur

Identifiera möjligheter att byta ut dina verktyg, system och aktiviteter mot mer effektiva alternativ.

Minska verksamhetens miljöpåverkan

Spåra och minimera driftsystemens och processernas miljöpåverkan.

Skapa hållbara värdekedjor

Öka ansvarstagandet i hela värdekedjan, från inköp av material till produktdistribution.

Översikt
Guided Tour

Utforska datalösningar

Få användbara insikter genom att koppla ihop dina data

Samla in och centralisera dina data för att enklare registrera, rapportera och minska organisationens miljöpåverkan.

Få tydligare insikter genom att effektivisera datainsamlingen

Mät och övervaka utsläppen med en blandning av manuell och mer automatiserad datainsamling, ett gemensamt dataformat och fördefinierade beräkningsmodeller.

Analysera och rapportera organisationens miljöpåverkan

Med enkla instrumentpaneler i Microsoft Sustainability Manager kan du visualisera utsläppsaktiviteten, hålla dig på rätt spår för att uppnå målen och rapportera framstegen.

Ställ om till mer effektiva IT-alternativ

Minska ditt fotavtryck och öka affärsvärdet genom att identifiera möjligheter att byta ut verktyg, system eller aktiviteter mot effektivare alternativ.

Öka energieffektiviteten genom att migrera till molnet

Med molnlösningar kan du minska energiförbrukningen och sänka kostnaderna, och samtidigt minska datacentrets fysiska fotavtryck.

Inför hållbar teknik

Välj enheter som maximerar materialens hållbarhet och minimerar koldioxidutsläppen och energiförbrukningen.

Minska klimatavtrycket genom att optimera verksamheten

Med användbara datainsikter kan du minimera effekten av organisationens driftsystem och processer samt driva på förändringsarbetet.

Öka effektiviteten och ställ om till ren energi

Ställ om snabbare till ren energi och minska koldioxidutsläppen genom att använda lösningar för smart nätinfrastruktur.

Minska påverkan från dina byggnader och utrymmen

Få insikter som bidrar till att minska koldioxidutsläppen, energikostnaderna, vattenförbrukningen och avfallet genom att analysera data från byggnader och utrustning.

Ge hållbarhetsteamen bättre förutsättningar för samarbete

Förse intressenter och medarbetare med de verktyg de behöver för att enklare samarbeta kring hållbarhetsmål, utsläppsdata, insikter och framsteg.

Förbättra ansvarstagandet genom hela värdekedjan

Minska ditt fotavtryck genom att öka öppenheten och ansvarstagandet genom hela värdekedjan – från råmaterial och framtagande av produkter till distribution.

Få en bättre överblick över värdekedjan

Stärk samarbetet, ansvarstagandet och öppenheten samt förbättra rapporteringen genom att koppla ihop försörjningskedjorna digitalt.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dataintegration och -beräkning","id":"Dataintegration och -beräkning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XH5o?ver=8ea6","imageAlt":"A person typing on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":2,"name":"Dataintegration och -beräkning","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RE4XOOw","content":"<p>Mät och övervaka utsläppen med en blandning av manuell och mer automatiserad datainsamling, ett gemensamt dataformat och fördefinierade beräkningsmodeller.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en guidad visning av hur dataintegration och -beräkning fungerar.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2195526&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Följ med på en rundtur","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få tydligare insikter genom att effektivisera datainsamlingen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Rapportering, redovisning och mer automatiserade insikter","id":"Rapportering, redovisning och mer automatiserade insikter","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XH5l?ver=fae1","imageAlt":"A person holding a tablet. ","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":3,"name":"Rapportering, redovisning och mer automatiserade insikter","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RE4XRGz","content":"<p>Med enkla instrumentpaneler i Microsoft Sustainability Manager kan du visualisera utsläppsaktiviteten, hålla dig på rätt spår för att uppnå målen och rapportera framstegen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en guidad visning av hur rapportering, redovisning och automatiserade insikter fungerar.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2195631&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Följ med på en rundtur","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Analysera och rapportera organisationens miljöpåverkan"}],"arialabel":null,"id":"Samordna","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XR4B?ver=dd7c","imageAlt":"En ny dataanslutning skapas i Sustainability Manager. ","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":1,"name":"Samordna dataintelligens","videoHref":"","content":"<p>Samla in och centralisera dina data för att enklare registrera, rapportera och minska organisationens miljöpåverkan.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få användbara insikter genom att koppla ihop dina data"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Migrera laster till molnet","id":"Migrera laster till molnet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XR4T?ver=3378","imageAlt":"Grafer och en karta som visar utsläppsinformation. ","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":5,"name":"Migrera laster till molnet","videoHref":"","content":"<p>Med molnlösningar kan du minska energiförbrukningen och sänka kostnaderna, och samtidigt minska datacentrets fysiska fotavtryck.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Upptäck instrumentpanelen för miljöpåverkan.","href":"https://www.microsoft.com/sustainability/emissions-impact-dashboard","openInNewTab":true,"title":"Upptäck instrumentpanelen för miljöpåverkan","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Testa kalkylatorn för utsläppsbesparingar.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2165849&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Testa kalkylatorn för utsläppsbesparingar","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka energieffektiviteten genom att migrera till molnet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ansvarsfulla enheter","id":"Ansvarsfulla enheter","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XWk7?ver=de41","imageAlt":"En person som använder en surfplatta på ett lager. ","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":6,"name":"Ansvarsfulla enheter","videoHref":"","content":"<p>Välj enheter som maximerar materialens hållbarhet och minimerar koldioxidutsläppen och energiförbrukningen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforska hållbara enheter.","href":"https://www.microsoft.com/sustainability/surface","openInNewTab":true,"title":"Utforska hållbara enheter","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inför hållbar teknik"}],"arialabel":null,"id":"Skapa","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XH5v?ver=0437","imageAlt":"A person using a tablet. ","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Bygg upp en hållbar IT-infrastruktur","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RE4XOOv","content":"<p>Minska ditt fotavtryck och öka affärsvärdet genom att identifiera möjligheter att byta ut verktyg, system eller aktiviteter mot effektivare alternativ.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ställ om till mer effektiva IT-alternativ"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Energihantering","id":"Energihantering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XR4W?ver=1d1b","imageAlt":"Två personer som installerar solpaneler ute på ett fält. ","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":8,"name":"Energihantering","videoHref":"","content":"<p>Ställ om snabbare till ren energi och minska koldioxidutsläppen genom att använda lösningar för smart nätinfrastruktur.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka effektiviteten och ställ om till ren energi"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Smarta anläggningar","id":"Smarta anläggningar","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Y467?ver=5246","imageAlt":"Ett fält med solpaneler. ","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":9,"name":"Smarta anläggningar","videoHref":"","content":"<p>Få insikter som bidrar till att minska koldioxidutsläppen, energikostnaderna, vattenförbrukningen och avfallet genom att analysera data från byggnader och utrustning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Minska påverkan från dina byggnader och utrymmen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Samarbete och planering","id":"Samarbete och planering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XH5s?ver=ebad","imageAlt":"Two people working together on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":10,"name":"Samarbete och planering","videoHref":"https://www.microsoft.com/sv-se/videoplayer/embed/RE4XRGx","content":"<p>Förse intressenter och medarbetare med de verktyg de behöver för att enklare samarbeta kring hållbarhetsmål, utsläppsdata, insikter och framsteg.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en guidad visning av samarbete och planering.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2195527&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=SE","openInNewTab":true,"title":"Följ med på en rundtur","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ge hållbarhetsteamen bättre förutsättningar för samarbete"}],"arialabel":null,"id":"Minska","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XR4O?ver=3e19","imageAlt":"En person på ett lager som sträcker sig efter en produkt och använder en surfplatta. ","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":7,"name":"Minska verksamhetens miljöpåverkan","videoHref":"","content":"<p>Med användbara datainsikter kan du minimera effekten av organisationens driftsystem och processer samt driva på förändringsarbetet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Minska klimatavtrycket genom att optimera verksamheten"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Överblick över värdekedjan","id":"Överblick över värdekedjan","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XOsV?ver=2308","imageAlt":"En person på ett lager som lutar sig mot lådor och skriver på en bärbar dator. ","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":12,"name":"Överblick över värdekedjan","videoHref":"","content":"<p>Stärk samarbetet, ansvarstagandet och öppenheten samt förbättra rapporteringen genom att koppla ihop försörjningskedjorna digitalt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få en bättre överblick över värdekedjan"}],"arialabel":null,"id":"skapa1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XYX0?ver=8d58","imageAlt":"A person speaking to employees and holding a tablet. ","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":11,"name":"Skapa hållbara värdekedjor","videoHref":"","content":"<p>Minska ditt fotavtryck genom att öka öppenheten och ansvarstagandet genom hela värdekedjan – från råmaterial och framtagande av produkter till distribution.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förbättra ansvarstagandet genom hela värdekedjan"}],"itemsCount":12}

Se hur organisationer tänker nytt kring hållbarhet

Två händer knådar deg täckt av mjöl.

Grupo Bimbo rör sig snabbare för att ge näring åt en bättre värld

Den mexikanska multinationella tillverkaren av bakverk och snacks distribuerar Microsoft Cloud for Sustainability för att samla in, spåra och analysera strategiska mätvärden för sin hållbarhetsstrategi.

Hitta priser och kom i gång

Kontakta din kundansvariga eller Cloud Solution Provider-partner om du vill komma i gång med Microsoft Cloud for Sustainability. *

Microsoft Cloud for Sustainability innehåller:

  • Funktioner för hållbarhetsrapportering och -analys.
  • Datamodell för Microsoft Cloud for Sustainability.
  • Teknisk support, inklusive obegränsad tillgång dygnet runt till tekniska resurser.

 

*Läs villkoren

Ta nästa steg på din hållbarhetsresa

Lummiga gröna fält och böljande kullar.

Ta reda på varför hållbarhet är bra för affärerna

Läs den här spelboken för företagsledare och ta reda på hur en minskning av koldioxidutsläppen kan gynna både ditt företag och miljön.

En person som arbetar på en bärbar dator i en fabrik.

Ställ om verksamheten med Microsoft Cloud for Sustainability

Läs mer om hur du kan uppnå hållbarhetsmålen snabbare och ställa om verksamheten med Microsoft Cloud for Sustainability och nya Microsoft Sustainability Manager, som finns tillgänglig den 1 juni.

En person som sitter vid ett bord i en fabrik och använder en surfplatta.

Utforska Microsoft Cloud for Sustainability

Ta en närmare titt på Microsoft Cloud for Sustainability.

Upptäck fler hållbarhetslösningar från Microsoft

Fordonsindustrin

Koppla samman människor, produkter och processer med teknik som stöttar fordonsindustrins hållbarhet.

Energi

Utforska Microsofts tekniker som bidrar till en global omställning till renare energi.

Finansiella tjänster

Påskynda omvandlingen, hantera risker och skapa mervärde – samtidigt som du skapar en mer hållbar framtid.

Tillverkningsindustri

Öka hållbarheten samtidigt som du sänker kostnaderna och förbättrar säkerheten i din tillverkningsverksamhet.

Detaljhandel

Förbättra energihanteringen och minska miljöpåverkan med innovativ teknik för detaljhandeln.

Infrastrukturhantering

Optimera hur byggnader, campus och städer förbrukar och levererar resurser.

Testa Microsoft Cloud for Sustainability kostnadsfritt i 30 dagar.

Registrera dig för utvärderingsversionen om du vill utforska nya funktioner.

Håll dig uppdaterad om Microsoft Cloud for Sustainability

Registrera dig om du vill få nyheter via e-post om Microsofts teknik för hållbarhet.

Gå till sidan med juridisk information om du vill ha mer information om Microsoft Sustainability Manager och efterlevnad av gällande föreskrifter, dataskydd och sekretessvillkor.
© 2022 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Det här materialet tillhandahålls endast i informationssyfte. Microsoft lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda.